Koja je razlika između OneNote verzija?

Bez obzira na to gde živite, radite ili tumarate, postoji verzija programa Microsoft OneNote koja odgovara vašim potrebama. Bez obzira na to da li ste na PC računaru, Mac računaru, u pregledaču ili na mobilnom uređaju, svaka verzija programa OneNote omogućava vam da pristupačne računare povežete sa oblacima da biste snimali misli i ideje, opozvali važne informacije sa bilo kog mesta i jednostavno delili i sarađivali sa drugima.

Iako su sve podržane verzije programa OneNote besplatne za preuzimanje i korišćenje, određene Premium funkcije mogu se otključati pomoću opcionalne Microsoft Office 2019 ili pretplate na Microsoft 365.

U ovom članku

OneNote za Windows

OneNote for Mac

OneNote za veb

OneNote za iPhone

OneNote za iPad

OneNote za Android

OneNote za Windows

Windows korisnici mogu da biraju između dve dostupne verzije:

 • OneNote (nekada nazvano "OneNote 2016"), besplatna aplikacija za stone računare koja radi na svim podržanim verzijama operativnog sistema Microsoft Windows i koje su deo sistema Office 2019 i Microsoft 365.

 • OneNote za Windows 10, aplikacija za OneNote koja je unapred instalirana na svim izdanjima operativnog sistema Windows 10 i koju možete da preuzmete besplatno u Microsoft prodavnici.

Na Windows RAČUNARU možete da koristite bilo koju verziju programa OneNote koju najviše želite – ili da koristite obe verzije operativnog sistema Windows pre nego što odlučite. Kada budete spremni, možete da promenite podrazumevanu verziju programa OneNotetako da se deljene beležnice uvek otvaraju u željenoj verziji.

OneNote

OneNote aplikacija za stone računare u operativnom sistemu Windows je deo sistema Office 2019 i Microsoft 365, ali se takođe može preuzeti kao samostalna aplikacija i koristi se nezavisno na bilo kom RAČUNARU. Pokreće se na bilo kojoj trenutno podržanu verziju operativnog sistema Windows – uključujući sva izdanja operativnog sistema Windows 10.

U proteklih nekoliko godina, ova aplikacija nazvana je "OneNote 2016" (i "OneNote 2013" u ranijim godinama). Sada se jednostavno zove "OneNote".

OneNote aplikacija za stone računare prikazuje kompletan interfejs Office trake koji može biti trajno prikazan ili skriven dok to ne bude potrebno. Jezičke odeljka sa ћivopisnim beležnicama se prikazuje horizontalno na ekranu, a lista kartica stranice je podrazumevano prikazana sa desne strane ekrana.


Snimak ekrana programa OneNote 2016


Ovo je jedina verzija programa OneNote koja podržava lokalnu beležnicu za skladištenje na čvrstom disku računara, pored skladišta oblaka. To je takođe verzija programa OneNote koja ima većinu opcija prilagođavanja (u aplikaciji, izaberite stavku opcije> datoteke ).

OneNote aplikacija za stone računare dostupna je u 32-bitnom i 64-bitnim verzijama. Ako koristite 64-bitno izdanje operativnog sistema Windows i 64-bitnu verziju sistema Office 2019 ili Microsoft 365, 64-bitna verzija programa OneNote se automatski instalira, u suprotnom ćete 32 dobiti Office-bitnu verziju. Više informacija potražite u članku najčešća pitanja o programu OneNote u sistemu Office 2019 i Microsoft 365.

Gde da ga nabavite

Od marta 2020, kada instalirate Office 2019 ili Microsoft 365, OneNote aplikacija za stone računare se instalira pored programa Word, PowerPoint i Excel.

Kako da je ažurirate

Ako OneNote i druge aplikacije redovno ažurirate, ne samo da ćete obezbediti pristup najnovijim funkcijama, već ćete dobiti i najnovije bezbednosne ispravke.

 1. U verziji programa OneNote za računare izaberite stavku > nalog.

 2. Pored ispravke za Office, kliknite na dugme Opcije ažuriranja .

 3. U meniju koji se pojavi kliknite na dugme Ažuriraj odmah.

Napomena: Ako koristite OneNote na poslu ili u školi, administrator može da kontroliše koje ispravke možete da instalirate i kada.

Prvi koraci uz OneNote stone računare

OneNote za Windows 10

Aplikacija OneNote za Windows 10 je već unapred instalirana i spremna za korišćenje u svim izdanjima operativnog sistema Windows 10, ali se može i ručno preuzeti u Microsoft prodavnici.

Napomena: OneNote za Windows 10 se ne može instalirati ili koristiti na prethodnim verzijama operativnog sistema Windows.

OneNote za Windows 10 sadrži manji interfejs trake sa jednom linijom blizu vrha ekrana koji se može trajno prikazati ili sakriti dok to ne bude potrebno. Kada se otkrije okno za navigaciju, na levoj strani ekrana prikazuju se tabulatori odeljaka beležnice. Lista kartica stranice prikazuje se odmah desno od kartica odeljka.


Snimak ekrana programa OneNote za Windows 10


Kada se prijavljujete u OneNote za Windows 10 sa kompatibilnom Office 2019 ili Microsoft 365 pretplatom, uživaćete u dodatnim funkcijama Premium, uključujući reprodukovanje mastila, istraživač i Matematičar. Više informacija potražite u članku najčešća pitanja o programu OneNote u sistemu Office 2019 i Microsoft 365.

Gde da ga nabavite

 • Ako ste u operativnom sistemu Windows 10, pogledajte članak da biste videli da li je OneNote već unapred instaliran na RAČUNARU. Kliknite na dugme Start u donjem levom uglu, otkucajte Word OneNote na tastaturi, a zatim potražite "OneNote za Windows 10" na listi rezultata pretrage.

 • Ako OneNote za Windows 10 nedostaje na Windows 10 RAČUNARU iz bilo kog razloga, možete ga preuzeti besplatno iz Microsoft prodavnice.

Kako da je ažurirate

Ako OneNote i druge aplikacije redovno ažurirate, ne samo da ćete obezbediti pristup najnovijim funkcijama, već ćete dobiti i najnovije bezbednosne ispravke.

 1. U operativnom sistemu Windows 10 kliknite na dugme Start , otkucajte Word butik na tastaturi, a zatim izaberite stavku Microsoft butik na listi rezultata pretrage.

 2. U aplikaciji Microsoft Store kliknite na dugme Vidi još ( ... ) u gornjem desnom uglu, a zatim izaberite stavku preuzimanja i ispravke.

 3. U prozoru preuzimanja i ispravke izaberite stavku Preuzimanje ispravki u gornjem desnom uglu.

Windows će instalirati sve neobrađene ispravke koje su dostupne za OneNote za Windows 10 i druge aplikacije.

Savet: Da biste proverili da li se ispravke aplikacije za Windows 10 instaliraju automatski, otvorite aplikaciju Microsoft Store , kliknite na dugme Vidi još ( ... ), a zatim izaberite stavku Postavke. Na ekranu Postavke , u okviru ispravke aplikacijeuverite se da je opcija ažuriranje aplikacija automatski postavljena na " Uključeno".

Napomena: Ako koristite OneNote na poslu ili u školi, administrator može da kontroliše koje ispravke možete da instalirate i kada. Administrator takođe može kontrolisati da li će se aplikacije automatski ažurirati.

Prvi koraci uz OneNote za Windows 10

OneNote for Mac

OneNote za Mac je deo sistema Office 2019 i Microsoft 365, ali se može preuzeti i iz Mac App Store i koristi se nezavisno na bilo kom Mac računaru sa 64-bitnom procesorom koji radi pod sistemom macOS 10,13 ili noviji.

OneNote za Mac sadrži kompletan interfejs Office trake koji može biti trajno prikazan ili skriven dok to ne bude potrebno. Kada se otkrije okno za navigaciju, na levoj strani ekrana prikazuju se tabulatori odeljaka beležnice. Lista kartica stranice prikazuje se odmah desno od kartica odeljka.


Snimak ekrana programa OneNote za Mac


Kada se prijavljujete u OneNote za Mac uz kompatibilnu Office 2019 ili pretplatu na Microsoft 365, uživaćete u dodatnim funkcijama Premium, uključujući nalepnice. Više informacija potražite u članku najčešća pitanja o programu OneNote u sistemu Office 2019 i Microsoft 365.

Gde da ga nabavite

Kako da je ažurirate

Ako OneNote i druge aplikacije redovno ažurirate, ne samo da ćete obezbediti pristup najnovijim funkcijama, već ćete dobiti i najnovije bezbednosne ispravke.

Ako koristite OneNote za Mac kao deo sistema Office, uradite sledeće:

 1. U programu OneNote za Mac, na gornjoj traci sa menijima izaberite stavku pomoć > Potraži ispravke.

 2. U dijalogu Microsoft AutoUpdate koji se otvara potvrdite izbor u polju za potvrdu automatski Održavajte Microsoft aplikacije Microsoft Apps .

 3. Kliknite na Proveri da li postoje ispravke. Ako se pronađu ispravke, kliknite na dugme Ažuriraj.

Savet: Ako ste preuzeli OneNote za Mac iz Mac App Store, možete da ga ažurirate direktno odatle. Na Mac računaru kliknite na Apple meni, a zatim izaberite stavku Prodavnica aplikacija. Kada se otvori Mac App Store, izaberite karticu ispravke .

Napomena: Ako koristite OneNote na poslu ili u školi, administrator može da kontroliše koje ispravke možete da instalirate i kada.

Prvi koraci uz OneNote za Mac

OneNote za veb

Svaki put kada nemate pristup OneNote aplikacijama na sopstvenom računaru, možete da koristite OneNote za Veb sa bilo kog mesta u svetu da biste lako pristupili svim vašim Beležnica zasnovanim na oblaku sa bilo kojim modernim Veb preglednikom, bez obzira na to koji operativni sistem je pozajmio računar ili iznajmljen računarom ili uređaju.

OneNote za Veb uključuje interfejs trake sa jednim redom na vrhu ekrana. Kada se otkrije okno za navigaciju, na levoj strani ekrana prikazuju se tabulatori odeljaka beležnice. Lista kartica stranice prikazuje se odmah desno od kartica odeljka.

Ova verzija programa OneNote najbolje je podesna za lak pristup beležnicama zasnovanim na oblaku kada je vaš računar ili uređaj nedostupan ili ne ispunjava minimalne sistemske zahteve za verzije klijenata. OneNote za Veb je idealan za daljinsko upravljanje u praktično bilo kom okruženju.

Gde da ga nabavite

 • Posetite www.OneNote.com u bilo kom modernom Veb pregledaču, a zatim kliknite na dugme purpurno Prijavljivanje da biste se prijavili pomoću Microsoft naloga (ili poslovnog ili školskog naloga).

  Nije moguće preuzeti ili instalirati – OneNote za Veb je uvek spreman da koristi!

Kako da je ažurirate

Budući da je OneNote za Veb usluga na mreži umesto instalirane aplikacije, automatski se ažurira svaki put kada je koristite.

Prvi koraci uz OneNote za Veb

OneNote za iPhone

OneNote za iPhone može se preuzeti iz iOS prodavnice aplikacija i koristi se na kompatibilnom iPhone ili iPod Touch uređaju koji može da koristi iOS 12,0 ili noviju verziju.

OneNote za iPhone vam omogućava da prikazujete, uređujete, sinhronizujete i pretražujete beležnice zasnovane na oblaku. Aplikacija takođe pruža pristup deljenim lepljive beleškama i omogućava vam da prikažete obaveštenja i upravljate beležnicama, prilagodite navigaciju i željene postavke za privatnost i kontrolišete postavke privatnosti.

Savet: Ako imate Apple sat uparen sa iPhone uređajem, možete da koristite OneNote praćenje aplikacije za Apple watch kada instalirate OneNote za iPhone. Verzija programa OneNote watch vam omogućava da snimate govorne beleške i prikažete beleške pomoću osnovnog oblikovanja teksta.

Gde da ga nabavite

Kako da je ažurirate

Ako OneNote i druge aplikacije redovno ažurirate, ne samo da ćete obezbediti pristup najnovijim funkcijama, već ćete dobiti i najnovije bezbednosne ispravke.

Da biste uključili automatske ispravke aplikacija, uradite sledeće:

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Postavke , a zatim dodirnite stavku iTunes & skladišta App Store.

 2. U okviru Automatsko preuzimanjeuključite opciju Ažuriranje aplikacije .

 3. U okviru mobilna podataka, razmislite o uključivanju automatskih preuzimanja, ali proverite da li imate adekvatno odobrenje mobilnih podataka sa planom usluge.

Savet: Možete da ograničite količinu podataka za automatska preuzimanja tako što ćete dodirnuti Preuzimanje aplikacija, a zatim izabrati željenu opciju.


Da biste ručno ažurirali OneNote za iPhone, uradite sledeće:

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju prodavnice aplikacija .

 2. Na novijim Itelefonima dodirnite sliku profila u gornjem desnom uglu.

  Na starijim Ifoni dodirnite karticu ispravke u donjem desnom uglu.

 3. Ako nema ispravki koje se prikazuju, dodirni i vuci sa vrha ekrana da biste se osvežili, a zatim dodirnite dugme Ažuriraj sveako je dostupno.

Više informacija potražite u članku ažuriranje aplikacija ili korišćenje automatskih preuzimanja.

Prvi koraci uz OneNote za iPhone

OneNote za iPad

OneNote za iPad možete da preuzmete iz iOS prodavnice aplikacija i koristite ga na kompatibilnom iPad uređaju koji može da pokreće iPadOS 12,0 ili noviju verziju.

OneNote za iPad vam omogućava da prikazujete, uređujete, sinhronizujete i pretražujete beležnice zasnovane na oblaku. Aplikacija takođe uključuje bogate alatke za pisanje perom i crtanje i omogućava vam da prikažete obaveštenja i da upravljate beležnicama, prilagodite navigaciju i željene postavke za privatnost i kontrolišete postavke privatnosti.

Gde da ga nabavite

Kako da je ažurirate

Ako OneNote i druge aplikacije redovno ažurirate, ne samo da ćete obezbediti pristup najnovijim funkcijama, već ćete dobiti i najnovije bezbednosne ispravke.

Da biste uključili automatske ispravke aplikacija, uradite sledeće:

 1. Na iPad uređaju otvorite aplikaciju " Postavke ", a zatim dodirnite stavku iTunes & skladište.

 2. U okviru Automatsko preuzimanjeuključite opciju Ažuriranje aplikacije .

 3. Ako vaš iPad ima жelijsku vezu, pogledajte u okviru mobilna podataka i razmotrite Uključivanje automatskih preuzimanja, ali se uverite da imate odgovarajuće mobilne uređaje za povezivanje sa planom usluge.

Savet: Možete da ograničite količinu podataka za automatska preuzimanja tako što ćete dodirnuti Preuzimanje aplikacija, a zatim izabrati željenu opciju. (Ova opcija je dostupna samo na Iљtitima sa жelijskom vezom.)


Da biste ručno ažurirali OneNote za iPad, uradite sledeće:

 1. Na iPad uređaju otvorite aplikaciju prodavnice aplikacija .

 2. Dodirnite sliku profila u gornjem desnom uglu.

 3. Ako nema ispravki koje se prikazuju, dodirni i vuci sa vrha iskačućeg prozora da biste ga osvežili, a zatim dodirnite dugme Ažuriraj sveako je dostupno.

Više informacija potražite u članku ažuriranje aplikacija ili korišćenje automatskih preuzimanja.

Prvi koraci uz OneNote za iPad

OneNote za Android

OneNote za Android može da se preuzme iz Google Play prodavnice i koristi se na bilo kom kompatibilnom Android telefonu ili tablet uređaju koji može da koristi Android 5,0 ili noviju verziju.

OneNote za Android vam omogućava da prikazujete, uređujete, sinhronizujete i pretražujete beležnice zasnovane na oblaku. Aplikacija takođe pruža pristup deljenim lepljive beleškama i omogućava vam da prikažete obaveštenja i upravljate beležnicama, prilagodite navigaciju i željene postavke za privatnost i kontrolišete postavke privatnosti.

Gde da ga nabavite

Kako da je ažurirate

Ako OneNote i druge aplikacije redovno ažurirate, ne samo da ćete obezbediti pristup najnovijim funkcijama, već ćete dobiti i najnovije bezbednosne ispravke.

 1. Na Android telefonu ili tablet računaru otvorite aplikaciju prodavnice reprodukcija .

 2. Dodirnite dugme meni u gornjem levom uglu, a zatim dodirnite stavku moje aplikacije & igrama.

 3. Pronađite OneNote na listi, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj pored ako je dostupno.

Prvi koraci uz OneNote za Android

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Pretplata da biste na najbolji način iskoristili vreme

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×