Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za ćaskanje u usluzi Microsoft Teams

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Microsoft Teams sa tastaturom i čitačem ekrana da biste ćaskali sa svojim kontaktima. Testirali smo ga sa ИELJUSTIMA i NVANDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Čućete upozorenje čim vam neko pošalje poruku.

Napomene: 

U ovoj temi

Započinjanje grupnog ćaskanja

 • Navigacija čitača ekrana
 • Navigacija fokusa
 • Virtuelna navigacija
 1. Na kartici objave u prikazu timovi , pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Započinjanje novog razgovora". Pritisnite razmaknicu. Fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

 2. Da biste razvili okvir za sastavljanje i pristupili dodatnim opcijama uređivanja, pritisnite Ctrl+Shift+X. Da biste skupili okvir, ponovo pritisnite Ctrl+Shift+X.

 3. Otkucajte poruku. Možete i da dodajete priloge, pa čak i emodžije, nalepnice ili mimike kako bi poruka bila živopisnija. Više informacija potražite u članku Dodavanje priloga, Dodavanje emojii Dodavanje nalepnice ili mimike.

 4. Da biste poslali poruku, pritisnite Enter.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Sa ИELJUSTIMA, pritisnite taster F na kartici objave u prikazu timovi dok ne čujete: "dugme za aktiviranje štampe RAZMAKNICA". Uz NVE, pritisnite taster F dok ne čujete: "Započni novi razgovor, dugme". Pritisnite razmaknicu. Fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka. Pritisnite taster Enter da biste ga izabrali.

 2. Otkucajte poruku. Možete i da dodajete priloge, pa čak i emodžije, nalepnice ili mimike kako bi poruka bila živopisnija. Više informacija potražite u članku Dodavanje priloga, Dodavanje emojii Dodavanje nalepnice ili mimike.

 3. Da biste poslali poruku, pritisnite Enter.

Započinjanje privatnog ćaskanja

 • Navigacija čitača ekrana
 • Navigacija fokusa
 • Virtuelna navigacija
 1. Pritisnite Ctrl+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje. Okno liste sada prikazuje Omiljene kontakte, ako ih ima, Nedavne kontakte i Predložene kontakte.

 2. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja". Ako koristite čitač NVDA, čućete: „Tab control“ (Kontrola kartice).

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime kontakta sa kojim želite da ćaskate, praćeno informacijama o njegovoj dostupnosti.

  Savet: Ako kontakt koji tražite nije na listama Omiljeni kontakti, Nedavni ili Predloženi, pritisnite Ctrl+E da biste ih potražili u polju Pretraga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams.

 4. Pritisnite taster Enter, otkuajte poruku i ponovo pritisnite Enter. Poruka je poslata.

Poruke ćaskanja se prikazuju u oknu sa sadržajem. Da biste pregledali poruke, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne pronađete najnoviju poruku, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Pritisnite Ctrl+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje. Okno liste sada prikazuje Omiljene kontakte, ako ih ima, Nedavne kontakte i Predložene kontakte.

 2. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja". Ako koristite čitač NVDA, čućete: „Tab control“ (Kontrola kartice).

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime kontakta sa kojim želite da ćaskate, praćeno informacijama o njegovoj dostupnosti.

  Savet: Ako kontakt koji tražite nije na listama Omiljeni kontakti, Nedavni ili Predloženi, pritisnite Ctrl+E da biste ih potražili u polju Pretraga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams.

 4. Pritisnite taster Enter, otkuajte poruku i ponovo pritisnite Enter. Poruka je poslata.

Poruke ćaskanja se prikazuju u oknu sa sadržajem. Da biste pregledali poruke, pritiskajte taster H ili SHIFT + H da biste se kretali između različitih naslova na listi. Nivoi zaglavlja su:

 • Zaglavlje 2: Naslov glavne oblasti sadržaja

 • Zaglavlje 3: Znaci za razdvajanje u datumima u razgovoru.

 • Zaglavlje 4: Pojedinačne poruke ispod datuma.

 • Zaglavlje 5: Odgovori na poruke.

Savet: Da biste brzo započeli ćaskanje i poslali poruku, pritisnite Ctrl+E da biste prešli na polje za pretragu pri vrhu ekrana. Otkucajte /chat, pritisnite taster Enter, otkucajte ime osobe sa kojom želite da ćaskate, pritisnite Enter, otkucajte poruku i potom pritisnite Enter.

Dodavanje priloga

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite Ctrl+O. Čujete: "OneDrive".

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete lokaciju sa koje želite da dodate datoteku, a zatim pritisnite razmaknicu.

  Možete da dodajete datoteke iz oblaka ili lokalne sa računara.

 3. Da biste dodali datoteke iz oblaka:

  1. U dijalogu dokumenti pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se premestili na listu fascikli ili datoteka i pritisnite taster ENTER da biste otvorili fasciklu.

  2. Pritiskajte taster TAB dok ne pronađete datoteku koju želite da priložite i pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster Tab dok ne pronađete dugme Deli, a zatim pritisnite Enter. Datoteka se prilaže poruci.

  Da biste dodali lokalne datoteke:

  1. U Windows dijalogu Otvaranje pritiskajte taster Tab za kretanje u glavnim oblastima dijaloga i koristite tastere sa strelicama za pomeranje unutar glavne oblasti.

  2. Kada premestite fokus na odgovarajuću datoteku, pritisnite Alt+O. Datoteka se prilaže poruci.

Dodavanje emodžija

 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne pronađete dugme Emoji, a zatim pritisnite Enter. Otvara se lista emodžija.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na listu emodžija. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali na listi.

 3. Kada čujete emoji koji želite da dodate, pritisnite Enter. Emoji se prilaže poruci.

Dodavanje nalepnice ili mimike

 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne pronađete dugme Nalepnica, a zatim pritisnite Enter. Otvara se lista nalepnica i mimika.

 2. Da biste prešli na okno sa kategorijama i nalepnicama, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "popularno". Da biste se pomerali u oknu, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole. Da biste izabrali neku fasciklu, pritisnite Enter. Fokus se premešta na listu nalepnica i mimika u kategoriji.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz listu. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

 4. Uredite tekst nalepnice ili mimike po svom nahođenju i, kada završite, pritiskajte taster Tab dok ne pronađete dugme Gotovo, a zatim pritisnite razmaknicu.

Kačenje ili uklanjanje ćaskanja

Možete da zakačite ćaskanje, čime ćete ga postaviti na vrh kartice Nedavno.

 1. Na kartici Nedavno pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do ćaskanja koje želite da zakačite ili otkačite.

 2. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako je ćaskanje trenutno otkačeno, čućete: „Pin“ (Zakači). Pritisnite taster Enter da biste zakačili ćaskanje. Ako je ćaskanje trenutno zakačeno, čućete: „Unpin“ (Otkači). Pritisnite taster Enter da biste otkačili ćaskanje.

Otvori ćaskanje u novom prozoru

Možete da izvučite privatno ili grupno ćaskanje u zasebni prozor. To vam omogućava da uradite nešto drugo u glavnom prozoru Microsoft Teams i da se brzo prebacite na ćaskanje kada to želite.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 2 da biste išli u prikaz ćaskanja .

 2. Pritiskajte Ctrl+F6 dok ne čujete: „Chat list“ (Lista ćaskanja).

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete ćaskanje koje želite da iskoci.

 4. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu. Čujete: "otvorite ćaskanje". Pritisnite taster ENTER da biste otvorili ćaskanje u novom prozoru i premestili fokus na okvir za pisanje poruka.

Savet: Možete i da proćaskate iz okna za ćaskanje . U okviru za sastavljanje poruka, pritisnite kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete "dugme za ćaskanje, dugme", a zatim pritisnite taster ENTER da biste otvorili ćaskanje u novom prozoru i premestili fokus na okvir za pisanje poruka.

Obavestite kada je kontakt dostupan

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 2 da biste išli u prikaz ćaskanja .

 2. Pritiskajte Ctrl+F6 dok ne čujete: „Chat list“ (Lista ćaskanja).

 3. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "meni dugmeta" ćaskanje ".

 4. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Kontakti" i pritisnite taster ENTER.

 5. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prikaz stabla lista kontakata", a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore i nadole dok ne pronađete kontakt za koji želite da budete obavešteni.

 6. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu. Čujete: "otvorite ćaskanje". Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "obavesti kada ste dostupni", a zatim pritisnite taster ENTER.

  Čitač ekrana će sada objaviti kada izabrani kontakt postane dostupan u Microsoft Teams.

  Napomena: Da biste prestali da primate obaveštenja, izaberite stavku Isključi obaveštenja iz menija " Još opcija ".

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka ćaskanja

Možete privremeno da isključite zvuk ćaskanja kako biste prestali da primate obaveštenja. Da biste ponovo počeli da primate obaveštenja, ponovo uključite njegov zvuk.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + 2 da biste išli u prikaz ćaskanja .

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "Lista ćaskanja, prikaz stabla, nedavno" i pritisnite taster ENTER.

 3. Na kartici Nedavno pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do ćaskanja za koje želite da privremeno isključite ili ponovo uključite zvuk.

 4. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 5. Da biste privremeno isključili zvuk ćaskanja, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Mute“ („Privremeno isključi“), a zatim pritisnite taster Enter. Da biste ponovo uključili zvuk ćaskanja koje je prethodno bilo privremeno isključeno, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Unmute“ („Ponovo uključi“), a zatim pritisnite taster Enter.

Filtriranje жaskanja

Možete da filtrirate poruke u prikazu ćaskanja u Microsoft Teams po imenu osobe kako bi se prikazala samo grupno ćaskanje , sastanci ili privatne ćaskanja gde ta osoba ima učesnik. Možete i da filtrirate listu da biste prikazali samo nepročitane razgovore, sastanke ili prigušene razgovore.

 1. U prikazu ćaskanja pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F. Čujete: "Filtriraj po imenu".

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali razgovore po imenu, otkucajte ključnu reč.

  • Da biste prikazali samo nepročitane razgovore, sastanke ili prigušene razgovore, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "više opcija", pritisnite taster ENTER da biste otvorili padajući meni, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju i pritisnite taster ENTER.

 3. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pregledali filtriranu listu жaskanja.

 4. Da biste obrisali filter, pritisnite taster ESC.

Označi razgovore kao hitno

Naročito važne privatne poruke ćaskanja mogu se označiti kao hitne. Hitne poruke šalje obaveštenje primaocu svaka dva minuta na period od 20 minuta.

 1. U polju sastavljanje poruke pritisnite taster TAB da biste premestili fokus na meni radnje. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne pronađete dugme Podesi opcije isporuke i pritisnite taster ENTER.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Označi poruku kao hitnu" i pritisnite taster ENTER da biste označili poruku kao hitnu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za proveru nedavnih aktivnosti u usluzi Microsoft Teams

Tasterske prečice za Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Video: Započinjanje ćaskanja i upućivanje poziva

Koristite Microsoft Teams za Android sa kontaktom, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste ćaskali sa svojim kontaktima. Čućete upozorenje čim vam neko pošalje poruku.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Započinjanje grupnog ćaskanja

 1. Na kanalu na kom želite da sastavite poruku prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „Type a new message button“ (Dugme „Otkucajte novu poruku“). Dodirnite ekran dvaput.

 2. Otkucajte poruku pomoću tastature na ekranu. Da biste otišli na tastaturu, postavite prst na ekran i prevlačite prstom dok ne čujete ime elementa tastature.

 3. Nakon kucanja, da biste poslali poruku, prevlačite prstom nadesno ili nalevo dok ne čujete „Send message button“ (Dugme „Pošalji poruku“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Savet: U okviru poruke možete da pošaljete i emoji, gif ili fotografiju sačuvanu na telefonu. Dok kucate poruku, prevlačite prstom nadesno ili nalevo dok ne čujete željenu opciju. Potom dvaput dodirnite ekran da biste izabrali tu opciju.

Započinjanje privatnog ćaskanja

 1. Prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „Chat tab“ (Kartica „Ćaskanje“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete prvu stavku na listi nedavnih razgovora koja je prikazana u oknu liste.

 2. Prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „New chat button“ (Dugme „Novo ćaskanje“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Edit box, To, Search for contacts here“ (Polje za uređivanje, Za, ovde pretražite kontakte). Tastatura na ekranu se prikazuje u donjoj polovini ekrana.

 3. Da biste otkucali reči za pretragu, prevlačite prstom po donjoj polovini ekrana dok ne čujete željeni znak, a zatim podignite prst i dvaput dodirnite ekran. Taj znak se dodaje u polje Za.

 4. Rezultati pretrage se pojavljuju na listi i najavljuju dok kucate. Fokus se premešta na prvi rezultat pretrage. Da biste se pomerali na listi, prevlačite prstom nalevo ili nadesno dok ne čujete ime kontakta. Da biste izabrali taj kontakt, dvaput dodirnite ekran.

 5. Prevlačite prstom nadesno dok ne čujete „Type a message here, edit box“ (Ovde otkucajte poruku, polje za uređivanje), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Otkucajte poruku preko tastature na ekranu prema gorenavedenim uputstvima.

 7. Da biste poslali poruku, prevlačite prstom nalevo ili nadesno dok ne čujete „Send message button“ (Dugme „Pošalji poruku“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Čućete: „Message sent successfully“ (Poruka je uspešno poslata).

 8. Kada data osoba odgovori na vašu poruku, čućete: „Message received, showing items <number of the current item and its position in the list of items>“ (Poruka je primljena, prikazuju se stavke <broj trenutne stavke i njen položaj na listi stavki>).

Istraživanje sadržaja poruke

Možete da koristite čitač ekrana za otvaranje ili čuvanje priložene datoteke.

 1. Prilikom čitanja poruka u razgovoru, čitač ekrana objavljuje Ako trenutna poruka ima prilog. Čujete "datoteka", a zatim ime datoteke.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete: "Opcije datoteke, dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni.

 3. Brzo prevlačite nadesno ili nalevo da biste izabrali neku od sledećih opcija, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je izabrali.

  • Otvori u aplikaciji: otvara prilog u srodnoj aplikaciji, kao što je PowerPoint, tako da možete da ga čitate ili uređujete.

  • Preuzmi: čuva datoteku na telefonu, tako da možete da joj se vratite kasnije ili da je priložite e-poruci, na primer. Datoteka se čuva na podrazumevanoj lokaciji za preuzimanje.

Označi razgovore kao hitno

Naročito važne privatne poruke ćaskanja mogu se označiti kao hitne. Hitne poruke šalje obaveštenje primaocu svaka dva minuta na period od 20 minuta.

 1. Prilikom sastavljanja nove poruke ćaskanja, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "odaberite više opcija", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "prioritet", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "poruka označena kao hitna", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Konfigurisanje uređaja za rad sa pristupačnošću u sistemu Office 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Koristite Microsoft Teams na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana da biste ćaskali sa svojim kontaktima. Testirali smo ga pomoću naratora, vilica i NVE da, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Čućete upozorenje čim vam neko pošalje poruku.

Napomene: 

U ovoj temi

Započinjanje grupnog ćaskanja

 • Navigacija čitača ekrana
 • Navigacija fokusa
 • Virtuelna navigacija
 1. Pritisnite Ctrl+Shift+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje. Okno liste sada prikazuje omiljene lokacije, ako postoje, nedavne kontakte i predložene kontakte.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete "dugme" novo ćaskanje "i pritisnite taster ENTER. Potražite najmanje dva kontakta sa kojima želite da ćaskate i dodajte kontakte. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "otkucajte novu poruku".

 3. Otkucajte poruku. Možete i da dodajete priloge, pa čak i emodžije, nalepnice ili mimike kako bi poruka bila živopisnija. Više informacija potražite u članku Dodavanje priloga, Dodavanje emojii Dodavanje nalepnice ili mimike.

 4. Da biste poslali poruku, pritisnite Enter.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Pritisnite taster F dok ne čujete: "dugme" novi razgovor "i pritisnite taster ENTER. Fokus se premešta na polje za sastavljanje poruka.

 2. Otkucajte poruku. Možete i da dodajete priloge, pa čak i emodžije, nalepnice ili mimike kako bi poruka bila živopisnija. Više informacija potražite u članku Dodavanje priloga, Dodavanje emojii Dodavanje nalepnice ili mimike.

 3. Da biste poslali poruku, pritisnite Enter.

Započinjanje privatnog ćaskanja

 • Navigacija čitača ekrana
 • Navigacija fokusa
 • Virtuelna navigacija
 1. Pritisnite Ctrl+Shift+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje.

 2. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja". Sa NV-om čujete: "ćaskanje".

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime kontakta sa kojim želite da ćaskate, praćeno informacijama o njegovoj dostupnosti.

  Savet: Ako kontakt koji tražite nije na listama Omiljeni kontakti, Nedavni ili Predloženi, pritisnite Ctrl+E da biste ih potražili u polju Pretraga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams.

 4. Pritisnite taster Enter, otkuajte poruku i ponovo pritisnite Enter. Poruka je poslata.

 5. Kada data osoba odgovori na vašu poruku, čućete „Message from“ (Poruka od:), a zatim i ime te osobe i tekst u poruci.

  Napomena: Ako primite poruku od nekog drugog osim osobe sa kojom trenutno ćaskate ili ako primite poruku dok ste u drugom prikazu, čućete ime pošiljaoca, praćeno tekstom u poruci.

Poruke ćaskanja se prikazuju u oknu sa sadržajem. Da biste pregledali poruke, pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne pronađete najnoviju poruku, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore i nadole.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. Pritisnite Ctrl+Shift+2 da biste otvorili prikaz Ćaskanje.

 2. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja". Sa NV-om čujete: "ćaskanje".

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne čujete ime kontakta sa kojim želite da ćaskate, praćeno informacijama o njegovoj dostupnosti.

  Savet: Ako kontakt koji tražite nije na listama Omiljeni kontakti, Nedavni ili Predloženi, pritisnite Ctrl+E da biste ih potražili u polju Pretraga. Više informacija potražite u odeljku Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams.

 4. Pritisnite taster Enter, otkuajte poruku i ponovo pritisnite Enter. Poruka je poslata.

 5. Kada data osoba odgovori na vašu poruku, čućete „Message from“ (Poruka od:), a zatim i ime te osobe i tekst u poruci.

  Napomena: Ako primite poruku od nekog drugog osim osobe sa kojom trenutno ćaskate ili ako primite poruku dok ste u drugom prikazu, čućete ime pošiljaoca, praćeno tekstom u poruci.

Poruke ćaskanja se prikazuju u oknu sa sadržajem. Da biste pregledali poruke, pritiskajte taster H ili SHIFT + H da biste se kretali između različitih naslova na listi. Nivoi zaglavlja su:

 • Zaglavlje 2: Naslov glavne oblasti sadržaja

 • Zaglavlje 3: Znaci za razdvajanje u datumima u razgovoru.

 • Zaglavlje 4: Pojedinačne poruke ispod datuma.

 • Zaglavlje 5: Odgovori na poruke.

Istraživanje sadržaja poruke

Možete da koristite čitač ekrana da biste otvorili veze uključene u poruke ili da biste otvorili ili sačuvali priloženu datoteku.

Otvaranje linka

 1. Prilikom čitanja poruka u razgovoru, čitač ekrana objavljuje ako je trenutna poruka uključena, čitajući adresu povezivanja.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili Kontekstualni meni, a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete adresu veze. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili veze na novom kartici pregledača.

 3. Kada pročitate povezanu stranicu, vratite se na karticu Microsoft Teams na vebu, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + TAB dok ne čujete ime ćaskanja. Pritisnite taster ESC da biste zatvorili Kontekstualni meni i vratili fokus na poruku.

Otvaranje priloga

 1. Prilikom čitanja poruka u razgovoru, čitač ekrana objavljuje Ako trenutna poruka ima prilog.

 2. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili Kontekstualni meni, a zatim pritisnite taster TAB dok ne čujete "prilog datoteke", a zatim ime datoteke.

 3. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "još opcija priloga". Pritisnite Enter da biste otvorili meni.

 4. Koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste izabrali jednu od sledećih opcija i pritisnite taster ENTER da biste je izabrali.

  • Otvori u aplikaciji za stone računare: otvara prilog u srodnoj aplikaciji, kao što je PowerPoint, tako da možete da ga čitate ili uređujete.

  • Preuzmite: čuva datoteku na računaru ili na mrežnoj disk jedinici, tako da možete da joj se vratite kasnije ili da je priložite na e-poruku, na primer. Datoteka se čuva na podrazumevanoj lokaciji za preuzimanje, koja je obično fascikla za Preuzimanje .

Dodavanje priloga

 1. U okviru za sastavljanje poruka pritisnite Ctrl+Shift+O. Čujete: "OneDrive".

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nagore ili nadole dok ne pronađete lokaciju sa koje želite da dodate datoteku, a zatim pritisnite razmaknicu.

  Možete da dodajete datoteke iz oblaka ili lokalne sa računara.

 3. Da biste dodali datoteke iz oblaka:

  1. U dijalogu dokumenti pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se premestili na listu fascikli ili datoteka i pritisnite taster ENTER da biste otvorili fasciklu.

  2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete datoteku koju želite da priložite i pritisnite taster ENTER. Pritiskajte taster Tab dok ne pronađete dugme Deli, a zatim pritisnite Enter. Datoteka se prilaže poruci.

  Da biste dodali lokalne datoteke:

  1. U dijalogu Windows Open pritisnite taster TAB da biste se kretali po glavnim oblastima dijaloga i koristite tastere sa strelicama da biste se kretali unutar glavne oblasti. Pritisnite taster Enter da biste otvorili fasciklu.

  2. Pritiskajte taster TAB dok ne pronađete odgovarajuću datoteku i pritisnite kombinaciju tastera ALT + O. Datoteka se prilaže poruci.

Dodavanje emodžija

 • Navigacija čitača ekrana
 • Navigacija fokusa
 • Virtuelna navigacija
 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne dođete do dugmeta emoji i pritisnite taster ENTER. Otvara se lista emodžija.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na listu emodžija. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali na listi.

 3. Kada čujete emoji koji želite da dodate, pritisnite Enter. Emoji se prilaže poruci.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritisnite B dok ne dođete do dugmeta emoji i pritisnite taster ENTER. Otvara se lista emodžija.

 2. Pritisnite taster Tab da biste prešli na listu emodžija. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali na listi.

 3. Kada čujete emoji koji želite da dodate, pritisnite Enter. Emoji se prilaže poruci.

Dodavanje nalepnice ili mimike

 • Navigacija čitača ekrana
 • Navigacija fokusa
 • Virtuelna navigacija
 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne dođete do dugmeta sa nalepnicom i pritisnite taster ENTER. Otvara se lista emodžija.

 2. Da biste prešli na okno kategorija nalepnica i mimika, pritisnite Shift+Tab. Da biste se pomerali u oknu, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole. Da biste izabrali neku fasciklu, pritisnite Enter. Fokus se premešta na listu nalepnica i mimika u kategoriji.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz listu. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

 4. Ako postoji tekstualno polje, možete da uredite tekst nalepnice ili mimike. Kada završite, pritiskajte taster TAB dok ne dođete do dugmeta Završi , a zatim pritisnite razmaknicu.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritisnite B dok ne dođete do dugmeta sa nalepnicom i pritisnite taster ENTER. Otvara se lista emodžija.

 2. Da biste prešli na okno kategorija nalepnica i mimika, pritisnite Shift+Tab. Da biste se pomerali u oknu, pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole. Da biste izabrali neku fasciklu, pritisnite Enter. Fokus se premešta na listu nalepnica i mimika u kategoriji.

 3. Pritiskajte taster sa strelicom nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz listu. Da biste je izabrali, pritisnite razmaknicu.

 4. Ako postoji tekstualno polje, možete da uredite tekst nalepnice ili mimike. Kada završite, pritisnite taster B dok ne dođete do dugmeta gotovo , a zatim pritisnite razmaknicu.

Kačenje ili uklanjanje ćaskanja

Možete da zakačite ćaskanje, čime ćete ga postaviti na vrh kartice Nedavno.

 1. Na kartici Nedavno pritiskajte tastere sa strelicama nagore i nadole da biste došli do ćaskanja koje želite da zakačite ili otkačite.

 2. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 3. Ako je ćaskanje trenutno otkačeno, čućete: „Pin“ (Zakači). Pritisnite taster Enter da biste zakačili ćaskanje. Ako je ćaskanje trenutno zakačeno, čućete: „Unpin“ (Otkači). Pritisnite taster Enter da biste otkačili ćaskanje.

Obavestite kada je kontakt dostupan

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 2 da biste išli u prikaz ćaskanja .

 2. Sa ИELJUSTIMA pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja". Sa NV-om čujete: "ćaskanje".

 3. Pritiskajte taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB dok ne čujete: "dugme" ćaskanje ".

 4. Pritisnite taster ENTER da biste otvorili meni, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Kontakti" i pritisnite taster ENTER.

 5. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete "prikaz stabla lista kontakata", a zatim pritiskajte taster sa strelicom nagore i nadole dok ne pronađete kontakt za koji želite da budete obavešteni.

 6. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu. Čujete: "Ukloni iz ove grupe". Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "obavesti kada ste dostupni", a zatim pritisnite taster ENTER.

  Čitač ekrana će sada objaviti kada izabrani kontakt postane dostupan u Microsoft Teams na vebu.

  Napomena: Da biste prestali da primate obaveštenja, izaberite stavku Isključi obaveštenja iz menija " Još opcija ".

Privremeno isključivanje ili ponovno uključivanje zvuka ćaskanja

Možete privremeno da isključite zvuk ćaskanja kako biste prestali da primate obaveštenja. Da biste ponovo počeli da primate obaveštenja, ponovo uključite njegov zvuk.

 1. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + 2 da biste išli u prikaz ćaskanja .

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl + F6 dok ne čujete: "Lista ćaskanja, prikaz stabla, nedavna ćaskanja".

 3. Na listi ćaskanja koristite tastere sa strelicama nagore i nadole da biste prešli na ćaskanje koje želite da isključite ili ponovo isključite.

 4. Da biste otvorili meni Još opcija, pritisnite razmaknicu.

 5. Da biste privremeno isključili zvuk ćaskanja, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Mute“ („Privremeno isključi“), a zatim pritisnite taster Enter. Da biste ponovo uključili zvuk ćaskanja koje je prethodno bilo privremeno isključeno, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete „Unmute“ („Ponovo uključi“), a zatim pritisnite taster Enter.

Filtriranje жaskanja

Možete da filtrirate poruke u prikazu ćaskanja u Microsoft Teams po imenu osobe da biste prikazali samo grupno ćaskanje , sastanke ili privatne ćaskanja gde se to ime dešava. Možete i da filtrirate listu da biste prikazali samo nepročitane razgovore, sastanke ili prigušene razgovore.

 1. U prikazu ćaskanja pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + F. Čujete: "Filter".

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste filtrirali razgovore po imenu, otkucajte ime.

  • Da biste prikazali samo nepročitane razgovore, sastanke ili prigušene razgovore, pritiskajte taster TAB dok ne čujete "više opcija", pritisnite taster ENTER da biste otvorili padajući meni, pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete željenu opciju i pritisnite taster ENTER.

 3. Pritiskajte taster TAB dok ne dođete do filtrirane liste za жaskanje.

Označi razgovore kao hitno

Naročito važne privatne poruke ćaskanja mogu se označiti kao hitne. Hitne poruke šalje obaveštenje primaocu svaka dva minuta na period od 20 minuta.

 • Navigacija čitača ekrana
 • Navigacija fokusa
 • Virtuelna navigacija
 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne dođete do dugmeta Postavke za isporuku i pritisnite taster ENTER.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Označi poruku kao hitnu" i pritisnite taster ENTER da biste označili poruku kao hitnu.

Napomena: U programu NVDA ovo se naziva režim pregledanja. U čitaču ekrana JAWS zove se režim virtuelnog kursora.

 1. U polju sastavljanje poruke pritiskajte taster TAB jednom. Pritisnite B dok ne dođete do dugmeta Scenoopcije isporuke i pritisnite taster ENTER.

 2. Pritiskajte taster sa strelicom nadole dok ne čujete "Označi poruku kao hitnu" i pritisnite taster ENTER da biste označili poruku kao hitnu.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pretraživanje razgovora, osobe ili datoteke u usluzi Microsoft Teams

Korišćenje čitača ekrana za proveru nedavnih aktivnosti u usluzi Microsoft Teams

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Microsoft Teams uz pomoć čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u usluzi Microsoft Teams

Video: Započinjanje ćaskanja i upućivanje poziva

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×