Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Word

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koji koriste program za čitanje ekrana sa Office proizvodima i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku matična stranica Microsoft podrške ili Popravke ili zaobilazna rešenja za nedavne probleme u sistemu Office.

Koristite Word uz tastaturu i čitač ekrana da biste promenili poravnavanje teksta u dokumentima. Testirali smo ga sa naratorom, čitača ekrana JAWS i NVDA, ali može da funkcioniše sa drugim čitače ekrana ako prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da brzo centrujete tekst, poravnate ga na desnoj ili levoj margini odnosno obostrano ga poravnate kako biste prilagodili razmak između reči u pasusu kako bi leva i desna ivica bile parne. Saznaćete i kako da vertikalno poravnate stranicu.

Opis poravnavanja u dokumentima Word zavisi od čitača ekrana. Možda ćete morati da prilagodite postavke opširnosti čitača ekrana. Na primer, da biste čuli opis poravnavanja teksta u programu JAWS, pritisnite kombinaciju tastera Insert+F. U Naratoru pritisnite kombinaciju tastera sa strelicom naratora+0. Više informacija potražite u dokumentaciji čitača ekrana.

Decorative icon Potrebna su vam uputstva o tome kako da poravnate tekst u programu Word, ali ne i za korišćenje čitača ekrana? Pogledajte stranicu Poravnavanje teksta levo ili desno, centr privremeno poravnavanje teksta ili obostrano poravnavanje teksta na stranici.

Napomene: 

U ovoj temi

Levo poravnavanje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koje želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L.

Desno poravnavanje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koje želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R.

Centriranje teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koje želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E.

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Obogaćeni tekst može da bude težak za čitanje osobama koje imaju problema sa čitanjem, na primer, disleksiju. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koje želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+J.

Vertikalno poravnavanje stranice

Stranicu možete da poravnate vertikalno, na primer da biste kreirali naslovnu stranicu. Vertikalno poravnavanje postavlja izabrani tekst u odnosu na gornju i donju marginu.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u tekstu koji želite da vertikalno poravnate.

 2. Da biste otvorili dijalog Podešavanje stranice, pritisnite kombinaciju tastera Alt+P, S, P.

 3. Pritiskate kombinaciju tastera Shift+Tab dok ne čujete trenutno izabranu karticu, na primer "Kartica 'Margine'".

 4. Pritiskjte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete: "Kartica 'Raspored'".

 5. Pritisnite kombinaciju tastera Alt+V. Fokus se premešta na listu Opcije vertikalnog poravnavanja i čujete trenutno izabranu opciju, na primer, "Vrh".

 6. Koristite tastere sa strelicama nadole i nagore da biste pronašli željenu opciju i pritisnite taster Enter.

 7. Da biste primenili vertikalno poravnavanje na dokument, pritisnite taster Enter.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Da biste poravnali tekst na određenom mestu, možete brzo da uvučete pasuse sa leve ili desne margine stranice. Dodatne informacije potražite u temi Korišćenje čitača ekrana za postavljanje proreda i uvlačenje u programu Word.

Poravnavanje teksta pomoću pretrage

Da biste pronašli opciju ili brzo izvršili neku radnju, koristite tekstualno polje Pretraga. Da biste saznali više o funkciji „Pretraga“, idite na odeljakPronađete ono što želite pomoću opcije Microsoft Search u sistemu Office.

Napomena: U zavisnosti od verzije sistema Office koji koristite, tekstualno polje Pretraži na vrhu prozora aplikacije može da se zove „Recite“. Oba nude u velikoj meri slično iskustvo, ali neke opcije i rezultati pretrage mogu da se razlikuju.

 1. Izaberite stavku ili mesto u dokumentu, prezentaciji ili unakrsnoj tabeli gde želite da izvršite neku radnju. Na primer, u Excel unakrsnoj tabeli izaberite opseg ćelija.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje Pretraga, pritisnite tastere Alt+Q.

 3. Otkucajte reči za pretragu za radnju koju želite da izvršite. Na primer, ako želite da dodate listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte znakovi za nabrajanje.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

 5. Kada pronađete rezultat koji želite, pritisnite taster Enter da biste ga izabrali i izvršili radnju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u programu Microsoft 365

Koristite Word za Android TalkBack, ugrađeni Android čitač ekrana, da biste promenili poravnavanje teksta. Saznaćete kako da brzo centrujete tekst, poravnate ga sa desnom ili levom marginom ili obostrano kako biste prilagodili razmak između reči u pasusu kako bi leva i desna ivica bile parne. Da biste stranicu poravnao vertikalno, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se na punu verziju programa Word.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

U ovoj temi

Poravnavanje teksta levo ili desno, centriranje teksta ili obostrano poravnavanje teksta

Poravnavanje određuje izgled i položaj ivica pasusa: tekst poravnat levo, desno, po sredini ili obostrano. Možete brzo da oblikujete pasuse u dokumentu da biste koristili željeno poravnavanje.

 1. Dok uređujete dokument, prevlačite prstom po oblasti za pisanje dok TalkBack ne pročita red pasusa u kojem želite da promenite poravnavanje. Dvaput dodirnite ekran da biste premestili kursor tamo.

 2. Brzo prevlače nalevo dok ne čujete "Nije nasečeno, Još opcija, prekidač" i dvaput dodirnite ekran. Otvara se kartica Početak.

 3. Na kartici Početak uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnati tekst levo, brzo prevlače na desno dok ne čujete "Poravnaj levo, prekidač" i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste poravnati tekst desno, brzo prevlače na desno dok ne čujete "Poravnaj desno, prekidač" i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste centrirali tekst, brzo prebacujte nalevo dok ne čujete "Centrvaj, prebaci" i dvaput dodirnite ekran.

  • Da biste obostrano poravnao tekst, brzo pre prevucite nalevo dok ne čujete "Obostrano poravnavaj, promeni" i dvaput dodirnite ekran.

  Napomena: TalkBack najavljuje trenutno izabrano poravnavanje kao "Podeljano" kada odete na njega.

  Napomena: Obogaćeni tekst može da bude težak za čitanje osobama koje imaju problema sa čitanjem, na primer, disleksiju. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 4. Da biste zatvorili traku i prebacili se na tastaturu, brzo prevucite nalevo dok ne čujete "Otkucano, Još opcija, prekidač" i dvaput dodirnite ekran.

Prilagođavanje uvlačenja pasusa

Da biste poravnali tekst na određenom mestu, možete brzo da uvučete pasuse sa leve ili desne margine stranice. Dodatne informacije potražite u temi Korišćenje čitača ekrana za postavljanje proreda i uvlačenje u programu Word.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnosti u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u programu Microsoft 365

Koristite Word za veb tastaturu i čitač ekrana da biste promenili horizontalno poravnavanje teksta u dokumentima. Testirali smo ga sa Naratorom u programima Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledaču Chrome, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana i veb pregledačima sve dok prate uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Saznaćete kako da brzo centrujete tekst, poravnate ga na desnoj ili levoj margini odnosno obostrano ga poravnate kako biste prilagodili razmak između reči u pasusu kako bi leva i desna ivica bile parne. Da biste stranicu poravnao vertikalno, na primer, da biste kreirali naslovnu stranicu, prebacite se na punu verziju programa Word.

Decorative icon Potrebna su vam uputstva o tome kako da poravnate tekst u programu Word, ali ne i za korišćenje čitača ekrana? Pogledajte stranicu Poravnavanje teksta levo ili desno, centr privremeno poravnavanje teksta ili obostrano poravnavanje teksta na stranici.

Napomene: 

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Kada koristite Word za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Word za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – ne za Word za veb.

U ovoj temi

Promena poravnavanja teksta

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu, dokumentu ili tabeli koje želite da poravnate.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste poravnajte tekst levo, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+L.

  • Da biste poravnajte tekst desno, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+R.

  • Da biste centrnuli tekst, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+E.

Obostrano poravnavanje teksta

Napomena: Obostrano poravnat tekst može da bude veoma težak za čitanje ljudima koji imaju problema sa čitanjem, na primer, disleksiju. Da biste dokument učinili što pristupačnijim, odaberite drugi stil poravnavanja.

 1. Postavite mesto umetanja bilo gde u pasusu koji želite da poravnate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+J da biste obostrano poravnajte tekst kako bi leva i desna ivica bila poduta.

Prilagođavanje poravnavanja pasusa

Da biste poravnali tekst na određenom mestu, možete brzo da uvučete pasuse sa leve ili desne margine stranice. Dodatne informacije potražite u temi Korišćenje čitača ekrana za postavljanje proreda i uvlačenje u programu Word.

Poravnavanje teksta pomoću pretrage

Da biste pronašli opciju ili brzo izvršili neku radnju, koristite tekstualno polje Pretraga. Da biste saznali više o funkciji „Pretraga“, idite na odeljakPronađete ono što želite pomoću opcije Microsoft Search u sistemu Office.

Napomena: U zavisnosti od verzije sistema Office koji koristite, tekstualno polje Pretraži na vrhu prozora aplikacije može da se zove „Recite“. Oba nude u velikoj meri slično iskustvo, ali neke opcije i rezultati pretrage mogu da se razlikuju.

 1. Izaberite stavku ili mesto u dokumentu, prezentaciji ili unakrsnoj tabeli gde želite da izvršite neku radnju. Na primer, u Excel unakrsnoj tabeli izaberite opseg ćelija.

 2. Da biste otišli na tekstualno polje Pretraga, pritisnite tastere Alt+Q.

 3. Otkucajte reči za pretragu za radnju koju želite da izvršite. Na primer, ako želite da dodate listu sa znakovima za nabrajanje, otkucajte znakovi za nabrajanje.

 4. Da biste pregledali rezultate pretrage, pritiskajte taster sa strelicom nadole.

 5. Kada pronađete rezultat koji želite, pritisnite taster Enter da biste ga izabrali i izvršili radnju.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za umetanje i promenu teksta u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za podešavanje proreda i uvlačenja u programu Word

Tasterske prečice u programu Word

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana u programu Word

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i navigaciju u programu Word

Šta je novo u programu Microsoft 365

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×