Upravljajte zakazanim obavezama, planovima, budžetima – lako uz Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za promenu opcija uvlačenja i razmaka u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za promenu opcija uvlačenja i razmaka u programu Outlook

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Outlook sa tastaturom i čitačem ekrana da biste konfigurisali veličinu razmaka pre i posle svakog pasusa i veličinu njegovih uvlačenja. Testirali smo ga sa naratorom i ИELJUSTIMA, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike. Uvlačenje možete da napravite i samo za prvi red pasusa ili da napravite prvi red bez uvlačenja, pri čemu prvi red pasusa nije uvučen, ali sledeći redovi jesu. Isto tako, možete da promenite prored pasusa.

Napomene: 

U ovoj temi

Postavljanje proreda između pasusa

 1. Dok sastavljate poruku, izaberite pasus za koji želite da postavite prored. Ako želite da postavite prored između pasusa za celu poruku, pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+A.

 2. Da biste otiљli na karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera ALT + O, P, G. Otvoriće se dijalog pasus , sa fokusom na karticu uvlačenja i prored . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Da biste postavili prored iznad pasusa, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Pre“. Zatim pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete željenu vrednost tačke ili otkucajte željenu vrednost tačke (na primer, 6 ili 18). (Manje vrednosti tačke predstavljaju manji prored.)

 4. Da biste postavili prored posle pasusa, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Posle“. Zatim pritiskajte tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete željeni izbor tačke ili otkucajte željenu vrednost tačke (na primer, 6 ili 18).

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Podešavanje proreda

 1. Da biste promenili prored pasusa, izaberite pasus koji želite da oblikujete.

 2. Da biste otiљli na karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera ALT + O, P, G. Otvoriće se dijalog pasus , sa fokusom na karticu uvlačenja i prored .

 3. Da biste izabrali opciju proreda, pritiskajte taster Tab dok ne čujete „Prored“ praćeno opcijom proreda.

 4. Pritisnite razmaknicu da biste otvorili listu opcija. Zatim koristite tastere sa strelicom nagore ili strelicom nadole dok ne čujete opciju proreda koju želite. Da biste izabrali, pritisnite taster Enter.

  Ako izaberete prilagodljivu opciju, kao što je Višestruko, pritisnite taster Tab da biste postavili veličinu proreda. Čućete „Na“ i trenutnu veličinu proreda. Zatim otkucajte vrednost.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Postavljanje uvlačenja pasusa

Uvlačenje samo prvog reda pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse čije prve redove želite da uvučete.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera ALT + O, P, G. Otvoriće se dijalog pasus , sa fokusom na karticu uvlačenja i prored . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Da biste uvukli prvi red pasusa, koristite opcije u grupi Uvlačenje. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Specijalno, <opcija uvlačenja>, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: "Specijalni kombinovani okvir kolone, <opcija uvlačenja>“. Da biste uvukli prvi red, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete: „Prvi red“. Da biste je izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste postavili veličinu uvlačenja prvog reda, pritisnite taster Tab. Čućete „Za“ i trenutnu veličinu uvlačenja. Zatim otkucajte vrednost u inčima, na primer 0,5.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Napomena: Svi sledeći pasusi koje otkucate biće uvučeni.

Uvlačenje svih redova osim prvog reda pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse čije sve redove osim prvog reda želite da uvučete (prvi red bez uvlačenja).

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera ALT + O, P, G. Otvoriće se dijalog pasus , sa fokusom na karticu uvlačenja i prored . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Da biste uvukli sve osim prvog reda pasusa, koristite opcije u grupi Uvlačenje. Pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Specijalno, <opcija uvlačenja>, kombinovani okvir koji može da se uređuje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: "Specijalni kombinovani okvir kolone, <opcija uvlačenja>“.

  Da biste napravili prvi red bez uvlačenja, pritisnite razmaknicu, a zatim koristite tastere sa strelicama nagore ili nadole dok ne čujete: „Izvlačenje“. Da biste to izabrali, pritisnite taster Enter.

 4. Da biste postavili veličinu uvlačenja, pritisnite taster Tab. Čućete „Za“ i trenutnu veličinu uvlačenja. Zatim otkucajte vrednost u inčima, na primer 0,5.

 5. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Povećavanje ili smanjivanje uvlačenja celog pasusa

 1. Prilikom sastavljanja poruke izaberite pasuse za koje želite da povećate ili smanjite levo ili desno uvlačenje.

 2. Da biste otvorili karticu Oblikovanje teksta , pritisnite kombinaciju tastera ALT + O, P, G. Otvoriće se dijalog pasus , sa fokusom na karticu uvlačenja i prored . Čućete: „Prozor ’Pasus’. Poravnavanje“. U čitaču ekrana JAWS čućete: „Dijalog ’Pasus’. Stranica ’Uvlačenja i razmaci’“.

 3. Koristite opcije u grupi Uvlačenje da biste uradili nešto od sledećeg:

  • Da biste izmenili uvlačenje od leve margine, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Levo“.

  • Da biste izmenili uvlačenje od desne margine, pritiskajte taster Tab dok ne čujete: „Desno“.

  Da biste postavili veličinu uvlačenja, otkucajte broj u inčima. Veličina uvlačenja se najavljuje.

 4. Da biste zatvorili dijalog Pasus, pritiskajte taster Tab dok ne čujete “Dugme ’U redu’“, a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na prozor poruke.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa kalendarom u programu Outlook

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Koristite Outlook na vebu sa tastaturom i čitačem ekrana da biste odredili veličinu uvlačenja svakog pasusa. Testirali smo ga pomoću naratora, ali može da funkcioniše sa drugim čitačima ekrana sve dok slede uobičajene standarde pristupačnosti i tehnike.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima ekrana, idite na članak Kako čitači ekrana rade sa sistemom Microsoft Office.

 • Ova tema pretpostavlja da je Okno za čitanje isključeno.

 • Kada koristite Outlook na vebu, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se Outlook na vebu pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

 • Trenutno ažuriramo Outlook.office.com (Outlook na vebu). Neki ljudi već koriste novi Outlook, a za druge klasična verzija će biti podrazumevano iskustvo dok ne dovršimo ažuriranje. Dodatne informacije potražite ovde: Pronalaženje pomoći za Outlook na vebu. Budući da se uputstva u ovoj temi odnose na novo iskustvo, preporučujemo da se prebacite sa klasičnog iskustva na novi Outlook. Da biste se prebacili na novi Outlook, pritiskajte Ctrl + F6 dok ne čujete „Komanda, isprobajte novi Outlook“, a zatim pritisnite Enter. Ako čujete „Traka sa alatkama sa komandama“ umesto „Komanda, isprobajte novi Outlook“, već koristite novi Outlook.

Povećavanje ili Smanjivanje uvlačenja pasusa

 1. Prilikom pisanja poruke, postavite kursor negde u pasus za koji želite da promenite uvlačenje. Ako želite da promenite uvlačenje pasusa za celu poruku, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + A da biste izabrali ceo tekst.

 2. Jednom pritisnite taster Tab. Čujete: "Opcije oblikovanja". Zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste povećali uvlačenje sa leve margine, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete "Povećaj uvlačenje, dugme", a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na pasus.

  • Da biste smanjili uvlačenje sa leve margine, pritisnite taster sa strelicom nadesno ili nalevo dok ne čujete "Smanji uvlačenje, dugme", a zatim pritisnite razmaknicu. Fokus se vraća na pasus.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za poravnavanje teksta i pasusa u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za pravljenje liste sa znakovima za nabrajanje ili numerisane liste u programu Outlook

Tasterske prečice za Outlook

Osnovni zadaci prilikom korišćenja čitača ekrana sa e-poštom u programu Outlook

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje po programu Outlook mail

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×