We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Tražite način da pratite objekte baze podataka i upravljate njima? Okno za navigaciju je glavni način za prikaz i pristup svim objekti baze podataka i prikazuje se po podrazumevanoj vrednosti na levoj strani prozora Access.

Okno za navigaciju Access

Napomena    Okno za navigaciju se može prilagoditi na različite načine. Više informacija potražite u članku Prilagođavanje okna za navigaciju.

U ovom članku

Uobičajeni zadaci

Možete da podesite izgleda okna za navigaciju i da radite sa objektima baze podataka na sledeće načine:

Za izvršavanje sledeće radnje

Uradite sledeće

Otvaranje i zatvaranje okna za navigaciju

Kliknite na dugme Otvori/zatvori taster za traku Shutter bar open/close button for Navigation Pane in Access ili pritisnite taster F11.

Ako F11 ne radi, provjerite da li su funkcijski tasteri omogućeni na laptopu. Pored toga, taster F11 je specijalni ključ i može se onemogućiti u Access bazi podataka. Ako okno za navigaciju nije vidljivo, možda je isključen u Access bazi podataka. Više informacija potražite u članku Postavljanje korisničkih opcija za trenutnu bazu podataka.

Promenili širinu okna za navigaciju

Postavite pokazivač na desnu ivicu okna za navigaciju, a zatim, kada se promeni u Horizontal double arrowstrelice sa dvostrukom stranom, prevucite ivicu da biste povećali ili smanjili širinu.

Ako ne možete da promenite širinu, pogledajte okno za navigaciju Access je previše usko i ne mogu da je proširim.

Otvaranje objekta

Podrazumevano, kliknite dvaput na objekat.

To možete da promenite u jednom u dijalogu Opcije navigacije . Više informacija potražite u članku dijalog opcije navigacije.

Izvršavanje drugih komandi, na primer otvaranje objekta u prikazu dizajna

Kliknite desnim tasterom miša na objekat.

Ako klik desnim tasterom miša na okno za navigaciju ne radi, može da se onemogući u Access bazi podataka. Više informacija potražite u članku Postavljanje korisničkih opcija za trenutnu bazu podataka.

Napomena    Okno za navigaciju nije dostupno u Access Veb aplikaciji ili Veb bazi podataka kada se prikaže u pregledaču. Iako možete da koristite okno za navigaciju u Access Veb aplikaciji otvorenoj u programu Access, možete samo da prikazujete, krijete, sortirate i tražite objekte baze podataka.

Vrh stranice

Izbor unapred definisane kategorije

Kada kreirate novu bazu podataka, kategorija koja se podrazumevano prikazuje jeste Tabele i srodni prikazi, a grupa je Sve tabele. Kada izaberete kategoriju, stavke su raspoređene u grupe koje ta kategorija sadrži. Na primer, kada izaberete tip objekta, videćete sve objekte baze podataka grupisane po tipu objekta. Pored toga, Access pruža dva unapred definisanih kategorija na osnovu toga kada su objekti kreirani ili izmenjeni

 1. Da biste otvorili meni "Idi na kategoriju ", kliknite na naslovnu traku okna za navigaciju.

  Okno za navigaciju, navigacija do menija "kategorije"
 2. Izaberite kategoriju "unapred Definiљi":

  Kategorija

  Opis

  Prilagođeno

  Koristi se za Prilagođavanje okna za navigaciju.

  Tip objekta

  Prikažite sve objekte u bazi podataka, koje su rasporedili njihov tip: tabele, upiti, obrasci, izveštaji, makroi i moduli.

  Tabele i srodni prikazi

  Raspoređuje stavke jednu grupu po tabeli, uz svaku grupu koja sadrži prečice do svih objekata koji koriste tabelu – upite, obrasce, izveštaje i tako dalje. Ako neki objekat koristi više tabela, on se prikazuje u svim odgovarajućim grupama.

  Datum kreiranja

  Pronađite objekte koji su kreirani na određeni datum u opadajućem redosledu ili u opsegu datuma. Možete da filtrirate i po datumu ili sve datume.

  Datum izmene

  Pronađite objekte koji su izmenjeni na određeni datum u opadajućem redosledu ili u opsegu datuma. Možete da filtrirate i po datumu ili sve datume.

Svaka unapred definisana kategorija uključuje i globalnu grupu koja sadrži sve objekte u bazi podataka. Možete lako pronaći opštu grupu za kategoriju tražeći reč Sve ispred imena grupe. Na primer, ako izaberete kategoriju Tabele i srodni prikazi, opšta grupa se naziva Sve tabele.

Vrh stranice

Filtriranje po grupi

Možda ćete želeti da prikažete samo podskup objekata baze podataka da biste lakše fokusirali pažnju.

 1. Da biste otvorili meni Filtriraj po grupama , kliknite na naslovnu traku okna za navigaciju.

  Meni "filtriranje" u oknu za navigaciju
 2. Izaberite grupu.

  Access podrazumevano prikazuje tabele, upite, obrascei izveštaje. Možda ćete takođe videti makroe, modulei prilagođene grupe ako su svi definisani u bazi podataka.

 3. Da biste uklonili filter grupe, izaberite sve Access objekte.

Vrh stranice

Sortiranje objekata

Access podrazumevano sortira objekte u oknu za navigaciju po tipu objekta po rastućem abecednom redosledu, ali sortiranje možete da promenite tako što ćete uraditi sledeće:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vrh okna za navigaciju da biste otvorili priručni meni, a zatim uradite sledeće:

  • Da biste promenili redosled sortiranja, kliknite na dugme Sortiraj po , a zatim izaberite opciju za sortiranje.

  • Da biste ručno sortirali i prilagodili redosled prikaza, izaberite stavku Sortiraj po, a zatim izaberite stavku Ukloni automatsko sortiranje.

Vrh stranice

Pronalaženje objekata u bazi podataka

Dok kucate tekst u polju Pretraga, Access pretražuje kategoriju u potrazi za svim grupama koje sadrže objekat ili prečicu ka objektu koji se podudaraju sa terminom za pretragu. Sve grupe koje ne sadrže podudaranje se skupljaju.

Access traži objekte samo u kategorijama i grupama koje su trenutno prikazane u oknu za navigaciju. Da biste potražili određeni objekat u celoj bazi podataka, u oknu za navigaciju izaberite neku od unapred definisanih kategorija, na primer Tabele i srodni prikazi ili Tip objekta. Ovo pomaže da se uverite da su sve grupe vidljive u oknu za navigaciju.

 1. Ako polje Traka za pretraživanje nije već vidljivo na vrhu okna za navigaciju, kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Traka za pretragu.

 2. U polju Traka za pretraživanje otkucajte deo imena ili celo ime objekta ili prečice.

  Traka za pretragu u oknu za navigaciju

  Dok kucate znakove, Access pretražuje i uklanja sve naslove grupa koji se ne podudaraju.

 3. Da biste izvršili drugu pretragu, kliknite na dugme Obriši nisku za pretragu Dugme „Obriši nisku za pretragu“ili pritisnite taster BACKSPACE da biste izbrisali znakove, a zatim otkucajte novi tekst koji želite da tražite.

Kada opozovete izbor u polju za potvrdu, okno za navigaciju ponovo prikazuje sve dostupne objekte.

Vrh stranice

Promena načina prikazivanja objekata

Možete izabrati način na koji su objekti u bazi podataka prikazani u oknu za navigaciju. Na primer, možete uključiti datume kreiranja ili izmene ili prikazati objekte kao ikone ili liste. Da biste naveli kako se objekti prikazuju, uradite sledeće:

 • Kliknite desnim tasterom miša na vrh okna za navigaciju da biste prikazali priručni meni, a zatim izvršite neku od sledećih radnji:

  • Da biste promenili način na koji su objekti prikazani, postavite pokazivač na stavku Prikaži po, a zatim izaberite stavku Detalji, Ikona ili Lista. Možda ćete morati da proširite okno za navigaciju da biste videli sve informacije.

  • Da biste prikazali sve grupe u bazi podataka, izaberite stavku Prikaži sve grupe.

Vrh stranice

Skrivanje i otkrivanje objekata i grupa

Sakrivanje objekta ili grupe može biti bolja opcija od brisanja kada se objekat ili grupa ne koriste ili kada želite da ograničite pristup njima. Sakrivanje objekta ne menja bazu podataka, dok brisanje objekta ili grupe (čak i ako deluju kao da su duplirani) može ugroziti delimičnu ili kompletnu funkcionalnost baze podataka.

Da biste sakrili objekat ili grupu

 • Da biste sakrili objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Sakrij u ovoj grupi.

 • Da biste sakrili celu grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Sakrij.

Da biste sakrili zatamnjene objekte ili grupe

 1. Kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 2. U dijalogu Opcije za navigaciju opozovite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste mogli da prikazujete skrivene objekte ili grupe

Sledeća procedura ne pruža pristup objektima.

 • Kliknite desnim tasterom miša na traku sa menijima na vrhu okna za navigaciju, a zatim izaberite stavku Opcije za navigaciju.

 • U dijalogu Opcije za navigaciju potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži skrivene objekte, a zatim kliknite na dugme U redu.

Da biste omogućili zatamnjene objekte ili grupe

Sledeća procedura omogućava pristup objektima.

 • Da biste omogućili objekat, kliknite desnim tasterom miša na objekat, a zatim izaberite stavku Otkrij u ovoj grupi.

 • Da biste otkrili grupu, kliknite desnim tasterom miša na grupu, a zatim izaberite stavku Otkrij.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×