Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Korišćenje tasterskih prečica za predstavljanje PowerPoint prezentacija

Većina korisnika pronalazi da korišćenje spoljne tastature sa tasterskim prečicama za PowerPoint pomaže im da rade efikasnije. Za korisnike sa smanjenom pokretljivošću ili oštećenim vidom, tasterske prečice mogu da budu jednostavnije od korišćenja ekrana osetljivog na dodir i predstavljaju glavnu alternativu za korišćenje miša.

Imamo zasebnu listu prečica za korišćenje tokom kreiranja prezentacije.

Napomene: 

 • Prečice u ovoj temi se odnose na raspored tastera na američkoj tastaturi. Tasteri za druge rasporede možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

 • Znak plus (+) u prečici znači da treba da pritisnete više tastera istovremeno.

 • Znak za zarez (,) u prečici znači da treba da pritisnete više tastera po redosledu.

Ovaj članak opisuje tasterske prečice i neke druge uobičajene tasterske prečice koje se primenjuju dok dostavljate prezentaciju pomoću PowerPoint za Windows.

Napomene: 

 • Da biste brzo pronašli prečicu u ovom članku, možete da koristite pretragu. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

 • Ako neka radnja koju često koristite nema tastersku prečicu, možete da zapišete makro da biste je napravili.

 • Da biste videli listu prečica, pritisnite taster F1 tokom prezentacije. Koristite tastere sa strelicama da biste se kretali između kartica u dijalogu Pomoć za projekciju slajdova .

 • Nabavite ove tasterske prečice u Word dokumentu na ovoj vezi: PowerPoint tasterske prečice za Windows

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela navodi najčešće korišćene prečice u PowerPoint za Windows.

Da biste izvršili sledeću radnju

Tasterska prečica

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje prezentacije od trenutnog slajda

Shift+F5

Započnite prezentaciju u prikazuza izlagača.

Alt+F5

PowerPoint 2010 i 2007: nije dostupno

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Taster sa strelicom nadesno

Taster sa strelicom nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Taster sa strelicom nalevo

Taster sa strelicom nagore

Backspace

Sakrijte pokazivač i dugmad za navigaciju.

Ctrl+H

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

B

Tačka (.)

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

W

Zarez (,)

Zaustavljanje ili ponovno pokretanje automatske prezentacije

S

Okončanje prezentacije.

Esc

U PowerPoint 2010 i 2007, crtica (-)

Vrh stranice

Kontrolisanje projekcije slajdova

Sledeće tasterske prečice se primenjuju dok dostavljate prezentaciju u režimu projekcije slajdova (ceo ekran) sa ili bez prikazaza izlagača.

Pritisnite

Prelazak na određeni slajd.

Otkucajte broj slajda, a zatim pritisnite taster ENTER

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Prikaz dijaloga " svi slajdovi ".

Ctrl+S

PowerPoint 2007: nije dostupno

Povratak na prvi slajd

Home

U PowerPoint 2010 i novije verzije, pritisnite i zadržite dugmad nadesno i levo za 2 sekunde

Idite na poslednji slajd.

End

Prikaz trake zadataka na računaru.

Ctrl+T

PowerPoint 2007: nije dostupno

Prikazivanje kontekstualnog menija

Shift+F10

Idite na sledeću vrucu tačku na trenutnom slajdu.

(Vruće tačke uključujući hiperveze, okidače animacije, audio objekte i video objekte.)

Tab

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na trenutnom slajdu.

Shift+Tab

Obavite ponašanje "Klikni na miš" na izabranoj hipermeni.

(Primenite izabranu hipervezu.)

Taster ENTER kada je hiperveza izabrana

Vrh stranice

Kontrolisanje video zapisa i drugih medijuma u projekciji slajdova u programu PowerPoint 2010 i noviji

Ove tasterske prečice rade sa video datotekama uvezenim sa računara ili drugih uređaja. Ne rade sa video datotekama na mreži.

Pritisnite

Zaustavljanje reprodukcije medija.

Alt+Q

Reprodukovanje ili pauziranje medijuma.

Alt+P

U PowerPoint 2013 i novije kombinacije tastera CTRL + RAZMAKNICA

Prelazak na sledeći obeleživač.

Alt+End

Prelazak na prethodni obeleživač.

Alt+Home

Povećanje jačine zvuka.

ALT+strelica nagore

Umanjenje jačine zvuka.

ALT+strelica nadole

Privremeno isključivanje zvuka.

ALT+U

Traženje unapred tri sekunde.

Alt+Shift+Page Down

Traženje unazad tri sekunde.

Alt+Shift+Page Up

Tražite 0,25 sekundi, a zatim pauzirajte.

Alt+Shift+Taster sa strelicom nadesno

PowerPoint 2010: nije dostupno

Tražite unazad 0,25 sekundi, a zatim pauzirajte.

Alt+Shift+Taster sa strelicom nalevo

PowerPoint 2010: nije dostupno

Prikažite ili sakrijte meni za zvuk i titlove.

(Za video zapise koji imaju više audio zapisa i/ili titlova naslova u podržanim formatima.)

Alt+J

PowerPoint 2010: nije dostupno

Vrh stranice

Korišćenje pokazivača i beležaka tokom prezentacije

Sledeće tasterske prečice vam omogućava da kontrolišete pokazivač i koristite ga za kreiranje beležaka tokom prezentacije.

Pritisnite

Pokrenite laserski pokazivač.

Ctrl+L

PowerPoint 2010 i 2007: nije dostupno

Promena pokazivača u olovku.

Ctrl+P

Promena pokazivača u strelicu.

Ctrl+A

Promenite pokazivač u Brisač.

Ctrl+E

PowerPoint 2007: nije dostupno

Prikažite ili sakrijte pokazivač strelice.

U PowerPoint 2010, znak jednakosti (=)

U PowerPoint 2010 i 2007,

Prikaži ili sakrij naznake perom.

Ctrl+M

PowerPoint 2007: nije dostupno

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Skrivanje pokazivača i dugmeta za navigaciju posle 15 sekundi.

Ctrl+U

PowerPoint 2013 i noviji: nije dostupno

Vrh stranice

Probna projekcija i snimanje prezentacije

Ove tasterske prečice možete da koristite kada veћbate prezentaciju ili snimate projekciju slajdova.

Pritisnite

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

PowerPoint 2013 i noviji: nije dostupno

Koristite klik mišem za napredovanje dok vežbamo.

Taster M

PowerPoint 2013 i noviji: nije dostupno

Ponovo snimite prateću priču i tajming.

R

Vrh stranice

Manevrisanje u prikazu za izlagača tokom prezentacije u programu PowerPoint 2013 i novije verzije

Sledeće tasterske prečice se primenjuju dok dostavljate prezentaciju pomoću prikazaza izlagača. Prikaz za izlagača vam omogućava da pogledate prezentaciju sa beleškama govornika na jednom ekranu (na primer na laptopu), dok publika prikazuje prezentaciju bez beležaka na drugom ekranu.

Kada ste povezani sa drugim ekranom, Prikaz za izlagača se automatski prikazuje kada pokrenete projekciju slajdova. Da biste započeli prezentaciju u prikazu za izlagača čak i ako imate samo jedan ekran, pritisnite kombinaciju tastera ALT + F5.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Ciklus između oblasti za Prikaz izlagača.

(Zaglavlje, alatke ispod slajda i okno sa beleškama )

F6

Prolaze kroz alatke u oblasti prikaza za izlagača.

Tab

Pomerajte se nadole za jedan red u oknu sa beleškama .

Ctrl+Taster sa strelicom nadole

Pomeranje nagore za jedan red u oknu sa beleškama

Ctrl+Taster sa strelicom nagore

Pomeranje nadole za jedan ekran u oknu sa beleškama .

Ctrl+Page Down

Pomeranje nagore za jedan ekran u oknu sa beleškama

Ctrl+Page Up

Pročitajte sledeći red u oknu " beleške ".

Alt+A

Pročitajte prethodni red u oknu sa beleškama .

ALT + Z

Pročitajte proteklo vreme.

(Tajmer počinje da se pokreće čim pokrenete Prikazza izlagača.)

Alt+W

Pročitajte sledeći stepenik (na primer, sledeći slajd, sledeća animacija ili kraj projekcije slajdova).

Alt+Q

Zatvorite Prikazza izlagača.

Esc

Vrh stranice

Takođe pogledajte

PowerPoint centar za pomoć

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Ovaj članak opisuje tasterske prečice i neke druge uobičajene tasterske prečice koje se primenjuju dok dostavljate prezentaciju pomoću PowerPoint za macOS.

Napomene: 

 • Postavke u nekoj verziji sistema Mac Operating System (OS) i neke uslužne aplikacije mogu se sukobiti sa tasterskim prečicama u Office za Mac. Više informacija o promeni dodeljivanja ključa za tastersku prečicu potražite u članku pomoć za Mac za vašu verziju programa macOS, uslužni program, ili upućivanje na neusaglašenost sa prečicama.

 • Ako ovde ne pronađete tastersku prečicu koja ispunjava vaše potrebe, možete da kreirate prilagođenu tastersku prečicu. Za uputstva idite na Kreiranje prilagođene tasterske prečice za Office za Mac.

 • Mnoge prečice koje koriste taster CTRL na tastaturi u operativnom sistemu Windows takođe funkcionišu sa šifrom kontrole u PowerPoint za macOS. Međutim, nije sve gotovo.

 • Da biste brzo pronašli prečicu u ovom članku, možete da koristite pretragu. Pritisnite taster Command + F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

 • Da biste videli listu prečica, pritisnite kombinaciju tastera kosa crta (/).

U ovoj temi

Najčešće korišćene prečice

Ova tabela navodi najčešće korišćene prečice u PowerPoint za macOS za Windows.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje prezentacije od početka.

KOMANDA + Shift + povratna

Pokretanje prezentacije od trenutnog slajda

KOMANDA + povratna

Započnite prezentaciju u prikazuza izlagača.

Opcija + povratna

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Page Down

Taster sa strelicom nadesno

Taster sa strelicom nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Taster sa strelicom nalevo

Taster sa strelicom nagore

Delete

Okončanje prezentacije.

Esc

Crtica (-)

KOMANDA + tačka (.)

Vrh stranice

Kontrolisanje projekcije slajdova

Sledeće tasterske prečice se primenjuju dok dostavljate prezentaciju u režimu projekcije slajdova (ceo ekran) sa ili bez prikazaza izlagača.

Pritisnite

Prelazak na određeni slajd.

Otkucajte broj slajda, a zatim pritisnite povratnu

Prelazak na sledeći slajd ukoliko je on skriven

Taster H

Prikazivanje crnog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

B

SHIFT + B

Tačka (.)

Prikazivanje belog slajda ili povratak na prezentaciju iz njega

W

SHIFT + W

Zarez (,)

Prikazivanje priručnog menija

Kontrola + klik mišem

Idite na sledeću vrucu tačku na trenutnom slajdu.

(Vruće tačke uključujući hiperveze, okidače animacije, audio objekte i video objekte.)

Tab

Prelazak na poslednju, odnosno prethodnu hipervezu na trenutnom slajdu.

Shift+Tab

Vrh stranice

Korišćenje pokazivača i beležaka tokom prezentacije

Sledeće tasterske prečice vam omogućava da kontrolišete pokazivač i koristite ga za kreiranje beležaka tokom prezentacije.

Pritisnite

Pokrenite laserski pokazivač.

KOMANDA + L

Promena pokazivača u olovku.

KOMANDA + P

Promena pokazivača u strelicu.

KOMANDA + A

Prikažite ili sakrijte pokazivač strelice.

KOMANDA + I

Sakrijte pokazivač na premeštanje mišem.

Kontrola + H

Prikaži pokazivač na pokretu miša.

KOMANDA + U

Brisanje beležaka sa ekrana

Taster E

Shift+E

Vrh stranice

Proba prezentacije

Ove tasterske prečice možete da koristite kada veћbate prezentaciju.

Pritisnite

Postavljanje novog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster T

Korišćenje originalnog vremenskog rasporeda prilikom probne primene

Taster O

Koristite klik mišem za napredovanje dok vežbamo.

Taster M

Vrh stranice

Takođe pogledajte

PowerPoint centar za pomoć

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Ovaj članak opisuje tasterske prečice koje se primenjuju dok dostavljate prezentaciju pomoću PowerPoint za veb.

Napomene: 

 • Da biste brzo pronašli prečicu u ovom članku, možete da koristite pretragu. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + F, a zatim otkucajte reči za pretragu.

 • Kada koristite PowerPoint za veb, preporučujemo da koristite Microsoft Edge kao veb pregledač. Zbog toga što se PowerPoint za veb pokreće u veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu za stone računare. Na primer, koristite kombinaciju tastera Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak u komande i izlazak iz njih. Isto tako, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe samo za veb pregledač, a ne za PowerPoint za veb.

 • Ako koristite narator uz Windows 10 Fall Creators Update, morate da isključite režim skeniranja da biste uredili dokumente, unakrsne tabele ili prezentacije pomoću usluge Office za veb. Više informacija potražite u članku Isključite virtuelni režim ili režim pregledača u čitačima ekrana u Windows 10 Fall Creators Update.

Kontrolisanje projekcije slajdova

Ova tabela navodi tasterske prečice koje možete da koristite za pokretanje, napredovanje i završetak projekcije slajdova.

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pokretanje prezentacije od početka.

F5

Pokretanje prezentacije od trenutnog slajda

Shift+F5

Pokretanje sledeće animacije ili prelazak na sledeći slajd

N

Enter

Page Down

Taster sa strelicom nadesno

Taster sa strelicom nadole

Razmaknica

Pokretanje prethodne animacije ili povratak na prethodni slajd

P

Page Up

Taster sa strelicom nalevo

Taster sa strelicom nagore

Backspace

Okončanje prezentacije.

Esc

Takođe pogledajte

PowerPoint centar za pomoć

Osnovni zadaci za kreiranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača ekrana

Korišćenje čitača ekrana za istraživanje i kretanje u programu PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×