Korišćenje više tema u jednoj prezentaciji

Korišćenje više tema u jednoj prezentaciji

Ako želite da prezentacija sadrži više od jedne teme (rasporede koji sadrže boje, fontove i efekte), dodajte joj još jedan master slajda i primenite temu na novi master slajda.

 • Koju verziju sistema Office koristite?
 • Novije verzije
 • Office 2007-2010

Korišćenje više tema u prezentaciji

Prezentacija trenutno ima jedan master slajda sa primenjenom temom. Da biste dodali drugu temu, dodajte još jedan master slajda sa drugom temom. Evo kako:

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

  prikazuje dugme za master slajda na traci u programu PowerPoint

 2. Na kartici Master slajda izaberite stavku Umetni master slajda.

  Drugi master slajda umeće se u okno sa sličicama s leve strane.

 3. Uz novi master slajda izabran u oknu sa sličicama, na kartici Master slajda na traci izaberite stavku Teme i odaberite temu sa liste.

  Prikazuje opcije „Teme mastera slajda“ u programu PowerPoint

  Master slajda koji ste dodali sada će imati drugačiju temu od drugog mastera slajda u prezentaciji.

 4. Kada završite izbore, izaberite stavku Zatvori prikaz mastera.

Nova tema koju ste upravo odabrali još nije primenjena ni na jedan slajd, ali sada imate dve različite teme koje možete da primenite na slajdove. Pogledajte dve prodecure u nastavku da biste upotrebili novu temu i master slajda koje ste upravo dodali.

Da biste primenili temu na nove slajdove

 1. Na kartici Početak na traci, u okviru Slajdovi kliknite na strelicu nadole pored stavke Novi slajd da biste otvorili galeriju sličica rasporeda na slajdu.

  Dugme „Novi slajd“
 2. Pomerajte se kroz sličice i izaberite temu i raspored koje želite da koristite.

  Kliknite na strelicu pored dugmeta „Novi slajd“ za izbor mastera

Više informacija potražite u članku Uređivanje i ponovna primena rasporeda na slajdu.

Da biste primenili temu na postojeće slajdove

 1. Kliknite na slajd koji želite da promenite.

 2. U okviru Slajdovi kliknite na strelicu nadole pored stavke Raspored da biste videli padajući meni sa različitim sličicama.

  Dugme „Raspored“
 3. Pomerajte se kroz sličice i izaberite temu i raspored koje želite da koristite.

  Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Raspored“ da biste videli različite mastere

Više informacija potražite u članku Uređivanje i ponovna primena rasporeda na slajdu.

Korišćenje više tema u prezentaciji

 1. Na kartici Prikaz izaberite stavku Master slajda.

 2. Na kartici Master slajda, u grupi Uređivanje teme kliknite na dugme Teme.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste primenili ugrađenu temu, u okviru Ugrađeno izaberite željenu temu.

  • Da biste primenili novokreiranu temu ili postojeću temu koju ste izmenili i sačuvali, u okviru Prilagođena izaberite željenu temu.

   Napomena: Opcija Prilagođena dostupna je u galeriji tema samo ako ste napravili prilagođene teme. Dodatne informacije o prilagođavanju teme potražite u članku Pravljenje sopstvene teme u programu PowerPoint.

  • Da biste primenili tematski dokument uskladišten na drugoj lokaciji, kliknite na dugme Potraži teme, a zatim pronađite i izaberite željenu temu.

 4. Da biste primenili drugi master i skup rasporeda, pomerite se do kraja rasporeda u prikazu mastera slajda.

 5. Kliknite iza poslednjeg rasporeda, kliknite na dugme Tema i odaberite temu. U izabranom stilu pojaviće se novi skup rasporeda.

 6. Nastavite dok ne završite, a zatim kliknite na dugme Zatvori prikaz mastera.

Sada imate dve teme koje možete odabrati u ovoj prezentaciji, ali nova tema koju ste odabrali još nije primenjena ni na jedan slajd. Pogledajte dve prodecure u nastavku da biste upotrebili novu temu i master slajda koje ste upravo dodali.

Dva mastera slajda u jednoj prezentaciji

Slika: Jedna prezentacija sadrži dva mastera slajda, svaki sa primenjenom drugačijom temom

Da biste primenili temu na nove slajdove

 1. Na kartici Početak na traci, u okviru Slajdovi kliknite na strelicu nadole pored stavke Novi slajd da biste otvorili galeriju sličica rasporeda na slajdu.

  Dugme „Novi slajd“
 2. Pomerajte se kroz sličice i izaberite temu i raspored koje želite da koristite.

  Kliknite na strelicu pored dugmeta „Novi slajd“ za izbor mastera

Više informacija potražite u članku Uređivanje i ponovna primena rasporeda na slajdu.

Da biste primenili temu na postojeće slajdove

 1. Kliknite na slajd koji želite da promenite.

 2. U okviru Slajdovi kliknite na strelicu nadole pored stavke Raspored da biste videli padajući meni sa različitim sličicama.

  Dugme „Raspored“
 3. Pomerajte se kroz sličice i izaberite temu i raspored koje želite da koristite.

  Kliknite na strelicu nadole pored dugmeta „Raspored“ da biste videli različite mastere

Više informacija potražite u članku Uređivanje i ponovna primena rasporeda na slajdu.

 • Koju verziju sistema Office koristite?
 • Novije verzije
 • Office 2011

Primena druge teme na slajd

 1. Izaberite slajd na koji želite da primenite drugu temu.

 2. Držite pritisnut taster CONTROL, a zatim na kartici Dizajn, u grupi Teme kliknite na slajd na koji želite da primenite temu i izaberite stavku Primeni na izabrane slajdove.

  Savet: Ako želite da se na slajdu prikazuje malo boje ili da uopšte nema boje (jednostavan izgled), primenite temu „Bela“.

Vraćanje ručno oblikovanih elemenata na postavke teme

Tema je skup koji obuhvata određene fontove, boje i raspored na slajdu. Kad se bilo koji od ovih elemenata oblikuje ručno, to oblikovanje zamenjuje temu. Na primer, ako prezentacija koristi font Courier, a vi ručno oblikujete deo teksta pomoću fonta Tahoma, ponovna primena ili promena teme neće uticati na tekst koji je oblikovan pomoću fonta Tahoma.

Da biste ručno oblikovane elemente vratili na postavke teme, pogledajte sledeće odeljke:

Vraćanje fonta na font teme

Svaka tema ima dva skupa fontova, jedan za naslove, a drugi za telo teksta. Ako tekst predstavlja naslov, koristite font „Naslovi teme“. U suprotnom, koristite font „Telo teme“.

 1. Izaberite tekst koji želite da promenite u font teme.

  Savet: Možete da držite pritisnut taster SHIFT da biste izabrali više od jednog okvira za tekst ili objekta koji sadrži tekst. Ako ne možete da izaberete objekat ili tekst na slajdu, izmenite master slajda.

 2. Na kartici Početak, u grupi Font kliknite na strelicu nadole pored okvira sa imenom fonta.

 3. Da biste tekst promenili u font teme, izaberite font Naslovi teme ili font Telo teme.

  Oznaka potvrde pokazuje da je izabran font „Naslovi teme“ ili font „Telo teme“.

  Snimak ekrana prikazuje opcije „Fontovi teme“ za stavke „Naslovi“ i „Telo“ koje su dostupne putem padajućeg menija „Font“ u grupi „Font“ na kartici „Početak“.

Vraćanje boja teme objektima

Ako primenite temu, a neki objekti se ne promene u boje teme, na njih je verovatno primenjeno ručno oblikovanje.

 1. Izaberite objekat za koji želite da vratite boje teme.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored stavke Popuna oblika, a zatim izaberite željenu boju.

  Snimak ekrana prikazuje opcije koje su dostupne u meniju „Popuna oblika“, uključujući „Bez popune“, „Boje teme“, „Standardne boje“, „Još boja popune“, „Slika“, „Preliv boja“ i „Tekstura“.

Vraćanje rasporeda teme

Ako primenite temu, a neki slajdovi se ne promene u rasporede teme, verovatno su njihovi rasporedi ručno promenjeni. Na primer, ako naslov premestite na drugo mesto na slajdu ili promenite položaj tabele, te stavke imaju ručno oblikovane rasporede koji se ne menjaju kada se promeni tema.

 1. Kliknite na stavku za koju želite da vratite raspored teme, kao što je naslov kom je promenjen položaj.

 2. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi kliknite na dugme Uspostavi početne vrednosti.

  Snimak ekrana prikazuje grupu „Slajdovi“ pomoću opcija „Novi slajd“, „Raspored“, „Ponovo postavi“ i „Odeljak“.

Takođe pogledajte

Pravljenje sopstvene teme u programu PowerPoint

Primena druge teme na slajd

 1. Izaberite slajd na koji želite da primenite drugu temu.

 2. Držite pritisnut taster CONTROL, a zatim na kartici Teme, u grupi Teme kliknite na slajd na koji želite da primenite temu i izaberite stavku Primeni na izabrane slajdove.

  Savet: Ako želite da se na slajdu prikazuje malo boje ili da uopšte nema boje (jednostavan izgled), primenite temu „Bela“.

Vraćanje ručno oblikovanih elemenata na postavke teme

Tema je skup koji obuhvata određene fontove, boje i raspored na slajdu. Kad se bilo koji od ovih elemenata oblikuje ručno, to oblikovanje zamenjuje temu. Na primer, ako prezentacija koristi font Courier, a vi ručno oblikujete deo teksta pomoću fonta Tahoma, ponovna primena ili promena teme neće uticati na tekst koji je oblikovan pomoću fonta Tahoma.

Da biste ručno oblikovane elemente vratili na postavke teme, pogledajte sledeće odeljke:

Vraćanje fonta na font teme

Svaka tema ima dva skupa fontova, jedan za naslove, a drugi za telo teksta. Ako tekst predstavlja naslov, koristite font „Naslovi teme“. U suprotnom, koristite font „Telo teme“.

 1. Izaberite tekst koji želite da promenite u font teme.

  Savet: Možete da držite pritisnut taster SHIFT da biste izabrali više od jednog okvira za tekst ili objekta koji sadrži tekst. Ako ne možete da izaberete objekat ili tekst na slajdu, izmenite master slajda.

 2. Na kartici Početak, u grupi Font kliknite na strelicu nadole pored okvira sa fontom.

 3. Da biste tekst promenili u font teme, izaberite font Naslovi teme ili font Telo teme.

  Oznaka potvrde pokazuje da je izabran font „Naslovi teme“ ili font „Telo teme“

  Iskačući meni „Font“

Vraćanje boja teme objektima

Ako primenite temu, a neki objekti se ne promene u boje teme, na njih je verovatno primenjeno ručno oblikovanje.

 1. Izaberite objekat za koji želite da vratite boje teme.

 2. Na kartici Oblikovanje, u grupi Stilovi oblika kliknite na strelicu pored stavke Popuna, a zatim izaberite željenu boju.

  Boja popune

  Oblačić 1 Boja teme, cigla crvena u ovom primeru, izabrana je za objekat

Vraćanje rasporeda teme

Ako primenite temu, a neki slajdovi se ne promene u rasporede teme, verovatno su njihovi rasporedi ručno promenjeni. Na primer, ako naslov premestite na drugo mesto na slajdu ili promenite položaj tabele, te stavke imaju ručno oblikovane rasporede koji se ne menjaju kada se promeni tema.

 1. Kliknite na stavku za koju želite da vratite raspored teme, kao što je naslov kom je promenjen položaj.

 2. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi kliknite na dugme Raspored, a zatim izaberite stavku Vrati raspored na podrazumevane postavke.

  Kartica „Početak“, grupa „Slajdovi“

PowerPoint za veb ne podržava korišćene više od jedne teme u prezentaciji. Za to morate koristiti verziju programa PowerPoint za stone računare.

Veze ka više informacija o temama

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×