Koristite zadatke u usluzi Outlook.com

Zadatak je stavka koju kreirate i koju želite da pratite do završetka. Koristite Zaduženja u Outlook.com da biste kreirali, uredili i upravljali zadacima.

Odaberite svoju verziju za uputstva

Uputstva se razlikuju u zavisnosti od toga da li koristite Zaduženja u Outlook.com ili klasičnim zadacima. Odaberite verziju koju koristite da biste videli uputstva koja se odnose na vas.

Napomena: Klasični utisak pri radu sa zadacima će biti uklonjen narednih meseci.

AKO IKONA IZGLEDA KAO...

Izbor klasične funkcije „Zadaci“

Pogledajte uputstva za izvršavanje u Outlook.com.

AKO IKONA IZGLEDA KAO...

Izbor nove funkcije „Zadaci“

Pročitajte članak Uputstva za klasičnu verziju funkcije „Zadaci“ u usluzi Outlook.com.

Uputstva za obavljanje u Outlook.com

Microsoft Zaduženja je sada integrisan sa Outlook.com. Zaduženja zauzima mesto zadataka i uključuje pametne liste. Pametne liste su filtrirane na listama koje olakšavaju praćenje zadataka i organizovanje dana. Uz Zaduženja integraciju možete brzo da organizujete zadatke tako što ćete ih dodati u moj dan, označavajući ih kao važne ili ih dodati na nove liste koje kreirate. Postoji čak i lista za zadatke kojima ste dodelili datum. Da biste počeli, prijavite se na Outlook.com.

Zaduženja se razlikuje od klasičnih zadataka u Outlook.com. Neke funkcije se razlikuju, a drugi se dodaju kada se Zaduženja sajave.

Napomena: Možete i da prikažete zadatke u programu go tako što ćete instalirati aplikaciju za izvršavanje.

Da biste prikazali zadatke i upravljali njima, na dnu okna za navigaciju izaberite stavku Ikona „Zadaci“ Zaduženja .

Izbor klasične funkcije „Zadaci“

Stranica Zaduženja uključuje četiri podrazumevane liste zadataka, kao i opcije opcionalnih zadataka i bilo koje liste zadataka koje kreirate.

 • Moj dan je pametna lista koja vam može pomoći da pratite zadatke koje želite da uradite danas. Podrazumevano je prazna na početku svakog dana, tako da možete da organizujete dan tako što ćete dodati zadatke. Postojeće zadatke dodajete u moj dan tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na zadatak i izabrati stavku Dodaj u moj danili prevlačenjem zadatka sa bilo koje druge liste zadataka u moj dan. Zadaci koji se pojavljuju u mom danu čuvaju se na originalnoj listi.

  Napomena: Moj dan je иist u ponoж svake noжi. Zadaci koji se pojavljuju u mom danu uskladišteni su na drugim listama zadataka, tako da se ne brišu kada se dan briše.

  • Predlozi su zadaci koji nisu dovršeni i koje ćete možda želeti da dodate na listu „Moj dan“. Da biste videli predložene zadatke, idite na listu Moj dan i u vrhu stranice izaberite stavku Ikona sijalice Predlozi. Izaberite znak plus (+) pored zadatka da biste ga dodali na listu „Moj dan“. Izaberite stavku Gotovo da biste zatvorili okvir „Predlozi“ i vratili se na listu „Moj dan“. Predlozi obuhvataju zadatke čiji je rok danas ili u budućnosti, čiji je rok prekoračen ili su prethodno premešteni na listu „Moj dan“, ali nisu dovršeni, kao i one na kojima bi trebalo da počnete da radite.

 • Važna je pametna lista koja uključuje zadatke koje ste označili kao važne. Da biste obeležili zadatak kao važan, kliknite na njega desnim tasterom miša i izaberite stavku Obeleži kao važno ili kliknite na ikonu zvezde pored njega.

 • Planirana je pametna lista koja uključuje zadatke koji imaju podsetnik ili krajnji rok i koje nisu označene kao dovršene. Zadaci koje napravite sa podsetnikom ili krajnjim rokom automatski se pojavljuju na ovoj listi. Jedini način da dodate zadatke na ovu listu jeste da dodelite podsetnik ili krajnji rok postojećem zadatku.

 • Zadaci predstavlja listu na kojoj se podrazumevano skladište novi zadaci.

 • E-pošta označena zastavicom je opcionalna lista. Kada je uključeno, poruke koje ste označili zastavicom u usluzi mail kopiraju se na listu e-pošte označena zastavicom kao zadaci. Možete da pretvorite listu e-pošte označenu zastavicom tako što ćete otići na stavku zadaci, a zatim izabrati Dugme „Zupčanik“ za Windows 10 Postavke na vrhu stranice, otići na veze i koristiti klizač da biste uključili ili isključili listu e-pošte označena zastavicom.

  Napomena: Lista e-pošte označena zastavicom dostupna je samo na nalozima koje hostuju Microsoft, kao što su nalozi koji se zavrљavaju u Outlook.com, Hotmail.com ili Live.com. Takođe nalozi iz privatnih domena koje hostuje Microsoft.

Možete da dodate nove zadatke tako što ćete izabrati listu zadaci, a zatim izabrati znak plus da biste dodali zadatak i uneli opis zadatka. Ako dodate zadatak pametnoj listi, zadatak će biti sačuvan u zadacima i povezan sa pametnim listom na kojoj ste bili kada ste je kreirali.

Napomena: Na listi „Planirano“ ne možete da pravite nove zadatke. Da biste dodali zadatak na listu „Planirano“, dodajte podsetnik ili krajnji rok postojećem ili novom zadatku.

Izaberite zadatak sa bilo koje liste da biste videli sve dostupne opcije za taj zadatak. Možete da radite razne stvari, na primer da dodajete još koraka, dodajete ih na listu Moj dan, podesite da se ponavljaju, dodate krajnji rok ili podsetnik ili da dodate belešku.

Koristite okno "Moja dnevna" da biste kreirali zadatak iz poruke.

Napomena: Moj dnevni okno je nova funkcija koja možda još nije dostupna u vašem nalogu.

 1. Idite do stavke Pošta u programu Outlook.com.

 2. Otvaranje okna "moj dan" izborom Ikona "moj dan" dana na traci sa alatkama na vrhu stranice.

  Ikona "da-do" na traci sa alatkama
 3. Pronađite poruku od koje želite da kreirate zadatak na listi poruka.

 4. Izaberite i prevucite poruku na karticu Zaduženja u oknu "moj dan".

Koristite okno "Moja dnevna" da biste kreirali događaj u kalendaru od zadatka.

Napomena: Moj dnevni okno je nova funkcija koja možda još nije dostupna u vašem nalogu.

 1. Idite na Kalendar u Outlook.com.

 2. Otvaranje okna "moj dan" izborom Ikona "moj dan" dana na traci sa alatkama na vrhu stranice.

 3. Pronađite zadatak od kojeg želite da kreirate događaj iz kalendara.

 4. Izaberite i prevucite zadatak kada ga želite u kalendaru.

Možete da dodate jednu ili više datoteka u zadatak.

 1. Izaberite Ikona „Zadaci“ Zaduženja na dnu okna za navigaciju.

 2. Izaberite zadatak kojem želite da dodate datoteku.

 3. Odaberite stavku Dodaj datoteku iz okna detalji zadatka.

 4. Potražite i izaberite datoteku koju želite da dodate.

Napomena: Zadatku možete priložiti više od jedne datoteke, ali ih možete dodavati samo po jednoj.

Ne možete da delite pojedinačne zadatke, ali možete da delite liste zadataka koje kreirate.

 • Idite na Zaduženja.

 • Kliknite desnim tasterom miša na listu zadataka koje želite da delite i izaberite stavku deli listu.

  Lista deljenja zadataka
 • Izaberite stavku Kreiraj povezanost poziva.

  Kreiranje pozivnice za deljenje
 • Izaberite stavku Kopiraj povezanost.

  Kopiraj povezanost za deljenje liste zadataka
 • Idite na pošta i kreirajte novu poruku. Adresirajte je na osobe sa kojima želite da delite listu, nalepite povezanost u telo poruke i dodajte sve informacije koje želite, a zatim pošaljite poruku.

  Napomena: Možete da pošaljete vezu svima, ali samo osobe koje imaju Microsoft nalog (kao što su Outlook.com, Hotmail.com ili Live.com) mogu da se povežu sa deljenom listom.

Kada delite listu zadataka, možete da kliknete desnim tasterom miša na nju i izaberete opcije deljenja da biste ponovo dobili vezu sa pozivom. Izaberite stavku opcije deljenjada biste prestali da delite listu ili sprečite ljude koji se nisu pridružili listi.

Savet: Deljene liste možete da identifikujete pomoću Lista deljenih zadataka deljene ikone.

Pored podrazumevanih listi zadataka, možete da kreirate liste i upravljate njima kako biste organizovali zadatke.

 • Kreirajte novu listu zadataka.

  1. Izaberite stavku Nova lista u oknu za navigaciju.

   Kreiranje nove liste zadataka
  2. Unesite ime za novu listu.

  3. Pritisnite taster ENTER da biste sačuvali novu listu.

 • Kliknite desnim tasterom miša na listu u oknu za navigaciju da biste je delili, dupliraliili izbrisali .

  Lista deljenja zadataka
 • Izaberite listu, a zatim izaberite stavku još radnji Još radnji u prozoru zadatka da biste pristupili opcijama liste kao što je Lista preimenovanja, Promena temeili skrivanje dovršenih zadataka.

  Više opcija liste

Postavke za Zaduženja su na sopstvenoj stranici. Sa stranice Zaduženja izaberite stavku Dugme „Zupčanik“ za Windows 10 Postavke na vrhu stranice da biste videli sve opcije za Zaduženja.

Možete da se vratite na klasične zadatke tako što ćete izabrati stavku novi zadaci na vrhu stranice Zaduženja.

Ako ste se prebacili u klasično okno „Zadaci“, možete da biste se vratite tako što ćete kliknuti na preklopnik Isprobajte beta verziju na vrhu stranice „Zadaci“.

Uputstva za klasičnu verziju funkcije „Zadaci“ u usluzi Outlook.com

Klasični zadaci obuhvataju zadatke koje ste prethodno napravili i sačuvali u bilo kojoj fascikli „Zadaci“, kao i poruke koje ste označili zastavicom.

Pogledajte sledeću sliku i numerisane stavke koje odgovaraju svakoj oblasti da biste imali pregled okna zadataka.

Upravljajte zadacima.

 1. Kreirajte, brišite, premeštajte ili kategorizujte zadatke. Kada obavite zadatke, označite ih kao dovršene.

 2. Moji zadaci – prikazuje fascikle koje možete da koristite za prikaz zadataka i upravljanje njima. Odaberite želite li da prikažete stavke koje ste označili zastavicom kao važne. Možete da napravite nove fascikle za zadatke, kao i da preimenujete ili premeštate postojeće. Da biste dodali fasciklu, kliknite desnim tasterom miša na stavku Moji zadaci i izaberite stavku Napravi novu fasciklu. Da biste preimenovali ili izbrisali fascikle, kliknite desnim tasterom miša na fasciklu i izaberite stavku Preimenuj ili Izbriši.

 3. Lista zadataka – filtrirajte i prikažite zadatke na osnovu statusa koji ste im dodelili. Koristite meni „Filtriranje“ da biste zadatke sortirali prema različitim kriterijumima.

  Odaberite način filtriranja, sortiranja i redosled zadataka na listi „Zadaci“ u usluzi Outlook.com

  Koristite komandnu traku iznad liste zadaci da biste izbrisali, kategorizovali ili označili stavku dovršavanje izabranog zadatka. Za e-poruke, odgovor je dostupan.

  Komandna traka za zadatke

 4. Detalji o zadatku – prikaz detalja o zadatku izabranom na listi zadataka. Da biste uredili detalje zadatka kao što su status, prioritet i procenat dovršenosti, kliknite na sličicu Uredi .

 1. Prijavite se u Outlook.com.

 2. Izaberite stavku Zadaci iz pokretanja aplikacija.

 3. Izaberite stavku Nov.

  Novi zadatak

 4. Otkucajte temu, krajnji rok i, ako želite, belešku o zadatku.

 5. Izaberite stavku Prikaži više detalja da biste uneli informacije kao što su datum početka, datum završetka i status, kao i da biste pratili napredak rada na zadatku kao što je % dovršeno ili koliko je časova utrošeno na rad na zadatku.

 6. Izaberite stavku Priloži da biste zadatku priložili datoteku.

 7. Izaberite stavku Dugme da biste dodali dugme u zadatak. Dugmad su ikone koje možete primeniti na stavke zadataka kao vizuelne znakove koji vam pomažu da brzo identifikujete određene tipove zadataka.

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj.

  Obrazac sa detaljima zadatka u usluzi Outlook.com

 1. Prijavite se u Outlook.com.

 2. Izaberite stavku Zadaci iz pokretanja aplikacija.

 3. Izaberite zadatak koji želite da uredite, a zatim izaberite stavku Uredi Uredi u oknu zadataka.

 4. Uredite zadatak, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 1. Prijavite se u Outlook.com.

 2. Izaberite stavku Zadaci iz pokretanja aplikacija.

 3. Izaberite zadatak koji želite da kategorizujete sa liste zadaci, izaberite stavku kategorije, a zatim izaberite kategoriju. Na primer, izaberite stavku Žuta kategorija.

  Kategorije zadataka

 1. Prijavite se u Outlook.com.

 2. Izaberite stavku Zadaci iz pokretanja aplikacija.

 3. Izaberite meni filter i odaberite kako želite da sortirate zadatke na listi zadaci. Na primer, na sledećoj slici zadaci su sortirani po statusu (Aktivan), krajnjem roku uz najstarije zadatke na vrhu. Možete da sortirate po opcijama Aktivno, Prekoračen rok ili Dovršeno.

  Odaberite način filtriranja, sortiranja i redosled zadataka na listi „Zadaci“ u usluzi Outlook.com

Napomena: Outlook.com ne podržava sortiranje zadataka po kategorijama.

I dalje vam je potrebna pomoć?

Napomena: Moraćete prvo da se prijavite da biste dobili podršku. Ako ne možete da se prijavite, idite na Podršku za nalog.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×