Kreiranje biltena pomoću programa Publisher

Kreiranje biltena pomoću programa Publisher

Publisher za Microsoft 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Publisher možete da koristite za pravljenje i prilagođavanje biltena.

Kreiranje biltena

 1. Izaberite stavke Ugrađeni > Bilteni i pomerite se nadole da biste pronašli kategoriju „Bilteni“.

  (U programu Publisher 2010 izaberite stavke Bilteni ispod većine popularnih.)

 2. Izaberite predložak i u okviru Prilagođavanjeizaberite šemu boja i šemu fontova koje želite.

 3. Izaberite željeni skup poslovnih informacija ili napravite novi.

 4. U okviru Opcije, izaberite stavku Prikaz jedne stranice ako planirate da štampate bilten jednostrano ili dvostrano, ili stavku Uporedni prikaz dve stranice ako želite da dizajn predloška bude u vidu naporednih stranica i ako planirate da štampate bilten u veličini tabloida (A3).

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi adresu kupca ako želite da se zbog slanja adresa korisnika nalazi na samom biltenu pre nego na zasebnoj koverti.

 6. Kliknite na dugme Kreiraj.

 7. Promenite predložak tako da obuhvata stvari koje želite ponovo da koristite u budućim biltenima, kao što su naslov i logotip.

 8. Sačuvajte novi predložak i u dijalogu Sačuvaj kao koji se pojavi, idite na željenu lokaciju i fasciklu i odaberite stavku Publisher predložak u polju Sačuvaj kao tip.

  Čuvanje publikacije kao predloška za ponovno korišćenje.

Savet: Možete da kažete izdavaču gde uvek želite da sačuvate predloške. Ako morate da arhivirate > Opcije > Sačuvajte i unesite putanju do fascikle u kojoj želite da obuhvatite sve predloške u podrazumevanom mestu ličnog predloška. Ako ovo uradite na novoj kartici, pod imenom Prilagođena, biće dostupna i kada kreirate novu publikaciju i ova kartica će sadržati sve lične predloške.

Ako želite da promenite bilten, možete da dodate stranice u bilten ili da uklonite stranice iz biltena. Možete i da odštampate bilten na papiru formata 11 x 17 ili da potpuno izbegnete papir i poštarinu tako što ćete napraviti i poslati biltene koji se šalju e-poštom.

Promena dizajna rasporeda

 • Na kartici Dizajn stranice izaberite stavku Opcije, a zatim kliknite na željeni broj kolona.

  Na unutrašnjim stranicama (na primer, na stranicama 2 i 3 od 4 bilten), pojavljuje se opcija izmena stranice . Kliknite na levu unutar stranice ili nadesno unutar stranice, a zatim za svaku stranicu kliknite na jedan od sledećih formata: 3 priče, Kalendar, obrazac za redosledodgovoraili obrazac za prijavljivanje.

Rad sa tekstom

Ako ste već kreirali skupu poslovnih informacija, poslovne kontakt informacije i logotip automatski će zameniti neke od tekstualnih čuvara mesta.

Napomena: Poslovne informacije ne zamenjuju tekst čuvara mesta u predlošcima koje preuzmete sa lokacije Office Online. Da biste zamenili imena čuvara mesta, adrese i logotipe pomoću poslovnih informacija, kliknite na dugme za pametnu oznaku Slika dugmeta za stavku poslovne informacije, kao što je ime preduzeća ili adresa, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj iz skupa poslovnih informacija. (Dugme "pametna oznaka" se pojavljuje kada usmerite na tekst ili logotip.)

 1. Za svaki blok teksta čuvara mesta uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite tekst čuvara mesta, a zatim otkucajte.

  • Kliknite desnim tasterom miša da biste izabrali tekst čuvara mesta, u priručnom meniju kliknite na dugme Promeni tekst , izaberite stavku tekstualna datoteka, izaberite datoteku koja sadrži tekst koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Napomena: U većini slučajeva, tekst automatski menja veličinu da bi se uklopio u okvir za tekst. Na primer, ako je naslov članka dugaиak, tekst se automatski umanjuje u veličini tako da se uklopi.

 2. Prilagodite veličinu teksta. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sprečili da automatski menja veličinu teksta tako da se uklopi u okvir za tekst koji nije povezan sa drugim okvirom za tekst, kliknite na okvir za tekst, a zatim na kartici Alatke za okvir za tekst izaberite stavku tekst uklopi >se ne uklopi automatski.

  • Da biste ručno promenili veličinu fonta, izaberite tekst, a zatim na kartici Alatke za okvir za tekst izaberite novu veličinu fonta.

Više informacija o radu sa okvirom za tekst potražite u članku uklopi tekst u okvir za tekst.

Rad sa slikama

 • Kliknite desnim tasterom miša na sliku čuvara mesta, postavite dugme Promeni sliku, izaberitestavku Promeni sliku, odaberite novu sliku iz jednog od raspoloživih izvora u dijalogu Umetanje slika , a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Savet: Ako ne vidite stavku Promeni sliku kada kliknete desnim tasterom miša, kliknite na sliku čuvara mesta dok ne vidite bele krugove koje okruћuju okvir slike. Ponovo kliknite na sliku dok ne vidite sive krugove sa znakom x u njima, a zatim kliknite desnim tasterom miša na sliku.

Više informacija o radu sa slikama potražite u članku saveti za rad sa slikama.

Takođe pogledajte

Saveti za rad sa slikama

Saveti za pisanje upečatljivih marketinških publikacija

Saveti za štampanje publikacije

Pronalaženje, kreiranje ili promena predloška u programu Publisher

Kreiranje biltena

Izbor i prilagođavanje dizajna biltena

 1. Pokrenite Publisher.

 2. Na listi Tipovi publikacija kliknite na Bilteni.

 3. U okviru Bilteniizaberite stavku noviji dizajni ili klasični dizajni.

 4. Uradite nešto od sledećeg:

  • Kliknite na sliku za pregled za dizajn biltena koji želite.

   Predložak newsletter bilten je Početna tačaka za bilten koji se prikazuje u ovom članku.

  • Potražite dodatni dizajn predloška biltena na lokaciji Microsoft Office Online.

   Kako?

   Važno: Prvo morate da se povežete sa Internetom pre nego što pretražite Office Online za predloške.

   1. U polju Pretraga za predloške otkucajte ključnu reč. Na primer, otkucajte Bilteni. Na listi izaberite stavku Microsoft Office Online, a zatim kliknite na dugme zelena Pretraga .

    Napomena: Okvir Search za Search je iznad naslova biltena .

   2. Izaberite željeni predložak.

 5. Odaberite opcije koje želite za prilagođavanje dizajna.

  Napomena: Ako koristite predložak koji ste preuzeli iz usluge Office Online, ne možete da prilagodite dizajn dok ne otvorite publikaciju.

  Uradite nešto od sledećeg:

  • U okviru Prilagođavanje izaberite željenu šemu boja i šemu fontova.

  • U okviru Prilagođavanjeizaberite željeni skupu informacije ili Kreiraj novi.

  • U okviru Opcijeizaberite stavku širenje jedne stranice ako planirate da štampate bilten jednostrano ili kliknite na dugme Raširite dve stranice ako želite da radite sa dizajnom koji uključuje okrenute stranice i planirate da odštampate dvostrano bilten ili na papiru veličine tabloida.

  • U okviru Opcijepotvrdite izbor u polju za potvrdu Uključi adresu klijenta ako želite da adresa klijenta bude na samom biltenu umesto slanja na zasebnu kovertu.

 6. Kliknite na dugme Kreiraj.

Promena dizajna rasporeda

 1. U oknu zadatka Opcije stranice , u okviru koloneizaberite željeni broj kolona.

  Changing the number of columns

  Na unutrašnjim stranicama (na primer, na stranicama 2 i 3 od 4 biltena), pojaviće se lista izbor stranice za izmenu . Kliknite na levu unutar stranice ili nadesno unutar stranice, a zatim za svaku stranicu kliknite na jedan od sledećih formata: 3 priče, Kalendar, obrazac za redosledodgovoraili obrazac za prijavljivanje.

  Da biste saznali više o radu sa kolonama, pogledajte članak Podešavanje tekstualnih kolona pomoću vodiča za raspored.

 2. U okviru Predložene objektekliknite na opciju da biste je umetnuli na stranicu.

Rad sa tekstom

Ako ste već kreirali skupu poslovnih informacija, poslovne kontakt informacije i logotip automatski će zameniti neke od tekstualnih čuvara mesta.

Napomena: Poslovne informacije ne zamenjuju tekst čuvara mesta u predlošcima koje preuzmete sa lokacije Office Online. Da biste zamenili imena čuvara mesta, adrese i logotipe pomoću poslovnih informacija, kliknite na dugme za pametnu oznaku Slika dugmeta za stavku poslovne informacije, kao što je ime preduzeća ili adresa, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj iz skupa poslovnih informacija. (Dugme "pametna oznaka" se pojavljuje kada usmerite na tekst ili logotip.)

 1. Za svaki blok teksta čuvara mesta uradite nešto od sledećeg:

  • Izaberite tekst čuvara mesta, a zatim otkucajte.

  • Kliknite desnim tasterom miša da biste izabrali tekst čuvara mesta, kliknite na dugme Promeni tekst, izaberite stavku tekstualna datoteka, izaberite datoteku koja sadrži tekst koji želite da koristite, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Inserting text from a file

   Napomena: U većini slučajeva, tekst automatski menja veličinu da bi se uklopio u okvir za tekst. Na primer, ako je naslov članka dugaиak, tekst se automatski umanjuje u veličini tako da se uklopi.

 2. Prilagodite veličinu teksta. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sprečili da automatski menja veličinu teksta tako da se uklopi u okvir za tekst koji nije povezan sa drugim okvirom za tekst, kliknite na okvir za tekst, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Automatski uklopi tekst , a zatim kliknite na dugme ne uklapanje automatski.

  • Da biste ručno promenili veličinu fonta, izaberite tekst, a zatim kliknite na novu veličinu fonta na listi Veličina fonta na traci sa alatkama oblikovanja .

   Više informacija o radu sa okvirom za tekst potražite u članku uklopi tekst u okvir za tekst.

Informacije o tome kako da personalizujete biltene zasnovane na primaocu potražite u članku Kreiranje objedinjavanja pošte i Saveta za personalizovanje publikacije.

Rad sa slikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku čuvara mesta, zatim na dugme Promeni sliku, a zatim izaberite izvor slike.

  Changing a placeholder picture

  Savet: Ako ne vidite stavku Promeni sliku kada kliknete desnim tasterom miša, kliknite na sliku čuvara mesta dok ne vidite bele krugove koje okruћuju okvir slike. Ponovo kliknite na sliku dok ne vidite sive krugove sa znakom x u njima, a zatim kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Odaberite novu sliku i kliknite na dugme Umetni.

Više informacija o radu sa slikama potražite u članku saveti za rad sa slikama.

Distribuiranje biltena

Kada kreirate publikaciju u Office Publisher 2007, imate nekoliko opcija za njihovo distribuciju:

Ako štampate samo nekoliko kopija, možete da štampate bilten na stonom štampaču. Ako štampač podržava štampanje na papiru sa 11-by-17-Inc (ili tabloid), možete da kreirate savijen bilten koji sadrži 8,5-sa-1 inča stranice. Ovu tehniku možete da koristite sa bilo kojom veličini publikacije koja je upola veća od veličine papira.

Podešavanje novosti za štampanje na stonom štampaču

 1. Otvorite publikaciju newsletter koju želite da odštampate kao složenu broširu.

 2. U oknu zadatka Oblikovanje publikacije , u okviru Opcije newsletterizaberite stavku Promeni veličinu stranice.

 3. U dijalogu Podešavanje stranice , u okviru stavke veličine praznih stranicaizaberite stavku knjižice, a zatim izaberite stavku booklet 8,5 x 11 ".

 4. Kliknite na dugme U redu .

 5. U meniju datoteka izaberite stavku Podešavanje štampanja, a zatim izaberite karticu publikacije i postavke papira .

 6. Na listi ime štampača izaberite štampač koji može da štampa na 11-by-17-Inc ili tabloid papiru.

 7. U okviru papiraproverite da li je izabrana veličina 11 by 17 inča ili tabloid.

 8. U okviru položaj, potvrdite izbor u odeljku " položeno ".

 9. U okviru Opcije štampanjaizaberite stavku knjižanje, sporednaopcija.

  Ako opcija Knjižica, bočni preklop nije dostupna, izabrana veličina papira je možda premala za stranice. Uverite se da je papir duplo veći od stranice.

  U okviru Pregled možete videti kako će izgledati dve stranice kada se odštampaju na jednom tabloid listu.

  Booklet Print Setup preview

 10. Kliknite na dugme U redu .

Štampanje biltena na stonom štampaču

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Pregled pre štampanja da biste pregledali rad, a zatim kliknite na dugme Zatvori.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj, a zatim izaberite karticu Postavke publikacije i papira.

 3. Ako štampač podržava dvostrano štampanje (ili obostrano štampanje), potvrdite da je dvostrano ili dvostrano okretanje kratke stranice izabrano u okviru sa dve strane.

 4. U okviru kopijeunesite broj kopija koje želite da odštampate.

  Napomena: Ako štampate više kopija biltena koji zahtevaju više listova papira, potvrdite izbor u polju za potvrdu uparivanje da biste zadržali stranice u svakom primerku odštampane publikacije.

 5. U okviru opseg štampanjaizaberite stavku sve stranice.

 6. Izaberite željene opcije, a zatim kliknite na dugme Odštampaj da biste odštampali publikaciju.

Ako štampate na papiru veličine tabloida, Office Publisher 2007 štampa prve i poslednje stranice na jednoj strani lista papira, drugu i sledeće stranice sa druge strane lista i tako dalje, kao što je prikazano ovde.

print order

Ako vaš računar ne podržava dvostrano štampanje, pokreće se čarobnjak za podešavanje Publisher štampača i vodi vas kroz štampanje kopije publikacije u redosledu ispravnog redosleda tako da se prve i poslednje stranice odštampaju na jednom listu papira, na drugoj stranici i tako dalje. Kada kopirate stranice nazad na leđa, savijte ih, a zatim ih sačujete ili povežete, one će biti na pravom redosledu.

Takođe pogledajte

Saveti za štampanje publikacije

Saveti za pripremu publikacije za komercijalno štampanje

Korišćenje čarobnjaka "Zapakuj za pretraživanje" za čuvanje datoteke za komercijalno štampanje

Pronalaženje, kreiranje ili promena predloška u programu Publisher

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×