Grafikoni

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Kreiranje grafikona od početka do kraja

Grafikoni vam pomažu da vizuelizujete podatke na način koji maksimalno utiče na publiku. Saznajte kako da napravite grafikon i dodajte liniju trenda.

Fotografija Surface Book uređaja

Pravljenje grafikona

 1. Izaberite podatke za grafikon.

 2. Izaberite stavke Umetanje > Preporučeni grafikoni.

 3. Izaberite grafikon na kartici Preporučeni grafikoni da biste pregledali grafikon.

  Napomena: Možete da izaberete željene podatke u grafikonu i pritisnete kombinaciju tastera ALT + F1 da biste odmah napravili grafikon, ali takav grafikon možda neće u najvećoj meri odgovarati podacima. Ako ne vidite grafikon koji vam se dopada, izaberite karticu Svi grafikoni da biste videli sve tipove grafikona.

 4. Izaberite grafikon.

 5. Izaberite stavku U redu.

Dodavanje linije trenda

 1. Izaberite grafikon.

 2. Izaberite stavke Dizajn > Add Chart Element.

 3. Izaberite Linija trenda, a zatim izaberite željeni tip linije trenda, na primer Linearna, Eksponencijalna, Linearna za prognozu ili Prosečna linija trenda.

Napomena: Neki sadržaj iz ove teme možda nije moguće primeniti na neke jezike.

Grafikoni prikazuju podatke u grafičkom formatu koji može da pomogne vama i vašoj publici da vizuelizujete relacije među podacima. Pri kreiranju grafikona imate na raspolaganju veliki izbor tipova grafikona (na primer, naslagani stubičasti grafikon ili 3-D potpuno razvijeni kružni grafikon). Kada napravite grafikon, možete da ga prilagodite tako što ćete primeniti brze rasporede ili stilove grafikona.

Grafikoni sadrže nekoliko elemenata, kao što su naslov, oznake osa, legenda i linije koordinatne mreže. Ove elemente možete da prikažete ili sakrijete, a možete i da im promenite lokaciju i oblikovanje.

Office grafikon sa oblačićima

Oblačić 1 Naslov grafikona

Oblačić 2 Radna površina grafikona

Oblačić 3 Legenda

4. korak Naslovi osa

Oblačić 5 Oznake za ose

Oblačić 6 Podeljci

Oblačić 7 Linije koordinatne mreže

 • Koju verziju sistema Office koristite?
 • Office for Mac 2016
 • Office 2011 za Mac

Grafikon možete da kreirate u programima Excel, Word i PowerPoint. Međutim, podaci grafikona se unose na Excel radni list i čuvaju se na njemu. Ako umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvara se novi radni list u programu Excel. Kada sačuvate Word dokument ili PowerPoint prezentaciju koja sadrži grafikon, osnovni Excel podaci u grafikonu automatski se čuvaju u Word dokumentu ili PowerPoint prezentaciji.

Napomena: Galerija Excel radne sveske zamenjuje prethodni čarobnjak za grafikone. Galerija Excel radne sveske podrazumevano se otvara kada otvorite Excel. U galeriji možete da pregledate predloške i kreirate novu radnu svesku na osnovu nekog od njih. Ako ne vidite galeriju Excel radne sveske, u meniju Datoteka izaberite stavku Nova od predloška.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Izaberite karticu Umetanje, a zatim kliknite na strelicu pored stavke Grafikon.

  Kliknite na karticu „Umetanje“, a zatim izaberite stavku „Grafikon“

 3. Izaberite tip grafikona i kliknite dvaput na grafikon koji želite da dodate.

  Kada umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvara se Excel radni list koji sadrži tabelu uzorak podataka.

 4. U programu Excel zamenite uzorak podataka podacima koje želite da prikažete u grafikonu. Ako se vaši podaci već nalaze u drugoj tabeli, možete da kopirate podatke iz te tabele i nalepite ih preko uzorka podataka. U sledećoj tabeli ćete videti smernice kako da rasporedite podatke tako da se uklope u tip grafikona.

  Za ovaj tip grafikona

  Raspoređivanje podataka

  Oblasni, trakasti, stubičasti, prstenasti, linijski, radarski ili površinski grafikon

  U kolonama ili redovima, kao u sledećim primerima:

  Grupa 1

  Grupa 2

  Kategorija A

  10

  12

  Kategorija B

  11

  14

  Kategorija C

  9

  15

  ili

  Kategorija A

  Kategorija B

  Grupa 1

  10

  11

  Grupa 2

  12

  14

  Grafikon sa mehurićima

  U kolonama, postavljanje x vrednosti u prvu kolonu i odgovarajućih y vrednosti i vrednosti veličine mehurića u susedne kolone, kao u sledećim primerima:

  X vrednosti

  Y vrednost 1

  Veličina 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Kružni grafikon

  U jednoj koloni ili jednom redu podataka i jednoj koloni ili jednom redu oznaka podataka, kao u sledećim primerima:

  Prodaja

  1. kvartal

  25

  2. kvartal

  30

  3. kvartal

  45

  ili

  1. kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  Prodaja

  25

  30

  45

  Berzanski grafikon

  U kolonama ili redovima po sledećem redosledu, sa korišćenjem imena ili datuma kao oznaka, kao u sledećim primerima:

  Otvaranje

  Visok

  Nizak

  Zatvori

  1/5/02

  44

  55

  11

  25

  1/6/02

  25

  57

  12

  38

  ili

  1/5/02

  1/6/02

  Otvaranje

  44

  25

  Visok

  55

  57

  Nizak

  11

  12

  Zatvori

  25

  38

  XY grafikon

  U kolonama, sa x vrednostima smeštenim u prvu kolonu, a odgovarajućim y vrednostima i vrednostima u susedne kolone, kao u sledećim primerima:

  X vrednosti

  Y vrednost 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  ili

  X vrednosti

  0,7

  1,8

  2,6

  Y vrednost 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Da biste promenili broj kolona i redova uključenih u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Izbor više podataka za Office grafikon

 6. Da biste videli rezultate promena, vratite se u Word ili PowerPoint.

  Napomena: Kada zatvorite Word dokument ili PowerPoint prezentaciju koji sadrže grafikon, automatski se zatvara Excel tabela sa podacima grafikona.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu. Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Izaberite karticu Dizajn grafikona, a zatim stavku Zameni red/kolonu.

  Izaberite karticu „Dizajn grafikona“, a zatim stavku „Zameni red/kolonu“.

  Ako opcija „Zameni red/kolonu“ nije dostupna

  Opcija „Zameni red/kolonu“ je dostupna samo kada je Excel tabela sa podacima otvorena i samo za određene tipove grafikona. Podatke možete da uređujete i ako kliknete na grafikon, a zatim uredite radni list u programu Excel.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Izaberite karticu Dizajn grafikona, a zatim stavku Brzi raspored.

  Izaberite karticu „Dizajn grafikona“, a zatim stavku „Brzi raspored“

 4. Izaberite željeni raspored.

  Da biste odmah opozvali izbor brzog rasporeda koji ste primenili, pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA + Z.

Stilovi grafikona su skup komplementarnih boja i efekata koje možete primeniti na grafikon. Kada izaberete stil grafikona, promene se odražavaju na ceo grafikon.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Izaberite karticu Dizajn grafikona, a zatim kliknite na željeni stil.

  Kliknite na karticu „Dizajn grafikona“, a zatim izaberite stil grafikona

  Da biste videli još stilova, postavite pokazivač na stil, a zatim kliknite na dugme Strelica „Još dole“ .

  Da biste odmah opozvali izbor stila koji ste primenili, pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA + Z.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Dizajn grafikona.

 3. Izaberite stavku Dodavanje elementa grafikona.

  Kliknite na karticu „Dizajn grafikona“, a zatim izaberite „Dodaj element grafikona“

 4. Kliknite na Naslov grafikona da biste odabrali opcije oblikovanja grafikona, a zatim se vratite u grafikon i otkucajte naslov u polju Naslov grafikona.

Takođe pogledajte

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Tipovi grafikona

Grafikon možete da kreirate u programima Excel, Word i PowerPoint. Međutim, podaci grafikona se unose na Excel radni list i čuvaju se na njemu. Ako umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvara se novi radni list u programu Excel. Kada sačuvate Word dokument ili PowerPoint prezentaciju koja sadrži grafikon, osnovni Excel podaci u grafikonu automatski se čuvaju u Word dokumentu ili PowerPoint prezentaciji.

Napomena: Galerija Excel radne sveske zamenjuje prethodni čarobnjak za grafikone. Galerija Excel radne sveske podrazumevano se otvara kada otvorite Excel. U galeriji možete da pregledate predloške i kreirate novu radnu svesku na osnovu nekog od njih. Ako ne vidite galeriju Excel radne sveske, u meniju Datoteka izaberite stavku Nova od predloška.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Na kartici Grafikoni, u okviru Umetanje grafikona kliknite na tip grafikona, a zatim izaberite onaj koji želite da dodate.

  Kartica Grafikoni, grupa Umetni grafikon

  Kada umetnete grafikon u Word ili PowerPoint, otvara se Excel list koji sadrži tabelu uzorak podataka.

 3. U programu Excel zamenite uzorak podataka podacima koje želite da prikažete u grafikonu. Ako se vaši podaci već nalaze u drugoj tabeli, možete da kopirate podatke iz te tabele i nalepite ih preko uzorka podataka. U sledećoj tabeli ćete videti smernice kako da rasporedite podatke tako da se uklope u tip grafikona.

  Za ovaj tip grafikona

  Raspoređivanje podataka

  Oblasni, trakasti, stubičasti, prstenasti, linijski, radarski ili površinski grafikon

  U kolonama ili redovima, kao u sledećim primerima:

  Grupa 1

  Grupa 2

  Kategorija A

  10

  12

  Kategorija B

  11

  14

  Kategorija C

  9

  15

  ili

  Kategorija A

  Kategorija B

  Grupa 1

  10

  11

  Grupa 2

  12

  14

  Grafikon sa mehurićima

  U kolonama, postavljanje x vrednosti u prvu kolonu i odgovarajućih y vrednosti i vrednosti veličine mehurića u susedne kolone, kao u sledećim primerima:

  X vrednosti

  Y vrednost 1

  Veličina 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Kružni grafikon

  U jednoj koloni ili jednom redu podataka i jednoj koloni ili jednom redu oznaka podataka, kao u sledećim primerima:

  Prodaja

  1. kvartal

  25

  2. kvartal

  30

  3. kvartal

  45

  ili

  1. kvartal

  2. kvartal

  3. kvartal

  Prodaja

  25

  30

  45

  Berzanski grafikon

  U kolonama ili redovima po sledećem redosledu, sa korišćenjem imena ili datuma kao oznaka, kao u sledećim primerima:

  Otvaranje

  Visok

  Nizak

  Zatvori

  1/5/02

  44

  55

  11

  25

  1/6/02

  25

  57

  12

  38

  ili

  1/5/02

  1/6/02

  Otvaranje

  44

  25

  Visok

  55

  57

  Nizak

  11

  12

  Zatvori

  25

  38

  XY grafikon

  U kolonama, sa x vrednostima smeštenim u prvu kolonu, a odgovarajućim y vrednostima i vrednostima u susedne kolone, kao u sledećim primerima:

  X vrednosti

  Y vrednost 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  ili

  X vrednosti

  0,7

  1,8

  2,6

  Y vrednost 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Da biste promenili broj kolona i redova koji su uključeni u grafikon, zadržite pokazivač u donjem desnom uglu izabranih podataka, a zatim ih prevucite da biste izabrali dodatne podatke. U sledećem primeru tabela je razvijena tako da obuhvata dodatne kategorije i grupe podataka.

  Izbor više podataka za Office grafikon

 5. Da biste videli rezultate promena, vratite se u Word ili PowerPoint.

  Napomena: Kada zatvorite Word dokument ili PowerPoint prezentaciju koji sadrže grafikon, automatski se zatvara Excel tabela sa podacima grafikona.

Kada kreirate grafikon, trebalo bi da promenite način na koji se redovi i kolone tabele prikazuju u grafikonu.  Na primer, prva verzija grafikona možda prikazuje redove sa podacima iz tabele na vertikalnoj osi grafikona (osi vrednosti), a podatke iz kolona na horizontalnoj osi (osi kategorije). U sledećem primeru grafikon naglašava prodaju po instrumentu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po kategorijama

Međutim, ako želite da grafikon naglašava prodaju po mesecima, možete da obrnete način prikaza u grafikonu.

Grafikon koji prikazuje prodaju po mesecu

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci izaberite stavku Prikaži grupu po redovima Prikaz grupa po redovima ili Prikaži grupu po kolonama Prikaz grupe po kolonama .

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

  Ako opcija „Zameni prikaz u grafikonu“ nije dostupna

  Opcija „Zameni prikaz u grafikonu“ je dostupna samo kada je Excel tabela sa podacima otvorena i samo za određene tipove grafikona.

  1. Kliknite na grafikon.

  2. Na kartici Grafikoni, u okviru Podaci kliknite na strelicu pored stavke Uredi, a zatim izaberite stavku Uredi podatke u programu Excel. Kartica „Grafikoni“, grupa „Podaci“

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Grafikoni, u okviru Brzi rasporedi grafikona kliknite na željeni raspored.

  Kartica Grafikoni, grupa Brzi rasporedi grafikona

  Da biste videli još rasporeda, postavite pokazivač na raspored, a zatim kliknite na dugme Strelica „Još dole“ .

  Da biste odmah opozvali izbor brzog rasporeda koji ste primenili, pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA + Z.

Stilovi grafikona su skup komplementarnih boja i efekata koje možete primeniti na grafikon. Kada izaberete stil grafikona, promene se odražavaju na ceo grafikon.

 1. U meniju Prikaz izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon.

 3. Na kartici Grafikoni, u okviru Stilovi grafikona kliknite na željeni stil.

  Kartica „Grafikoni“, grupa „Stilovi grupe“

  Da biste videli još stilova, postavite pokazivač na stil, a zatim kliknite na dugme Strelica „Još dole“ .

  Da biste odmah opozvali izbor stila koji ste primenili, pritisnite kombinaciju tastera KOMANDA + Z.

 1. U meniju Prikaz, izaberite stavku Raspored za štampanje.

 2. Kliknite na grafikon, a zatim izaberite karticu Raspored grafikona.

 3. U okviru Oznake izaberite stavku Naslov grafikona, a zatim kliknite na onaj koji želite.

  Kartica „Raspored grafikona“, grupa „Oznake“

 4. Izaberite tekst u polju Naslov grafikona, a zatim otkucajte naslov grafikona.

Takođe pogledajte

Ažuriranje podataka u postojećem grafikonu

Dostupni tipovi grafikona u sistemu Office

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answers community ili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×