Kreiranje i štampanje stranica sa napomenama

PowerPoint za Microsoft 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Možete da kreirate stranice sa napomenama dok pravite prezentaciju. Trebalo bi da ih odštampate i pregledate dok držite prezentaciju.

Zelena ideja... Zeleni list   

Međutim, pre štampanja stranica sa napomenama, razmislite o prikazivanju beležaka u prikazu za izlagača umesto toga. Možete da prikažete beleške dok držite prezentaciju na drugom monitoru radi uštede papira i mastila u štampaču. Više informacija potražite u članku Privatno prikazivanje beležaka govornika pri držanju prezentacije na više monitora.

Koristite okno za napomene u normalnom prikazu da biste pisali napomene o slajdovima. Da biste se vratili na normalan prikaz, na kartici Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite stavku Normalan.

Okno za napomene

Slika: Okno za napomene (zaokruženo crvenom bojom) u normalnom prikazu

Možete da otkucate i oblikujete beleške dok radite u normalnom prikazu, ali da biste videli kako će se stranica sa napomenama odštampati i da biste videli pun efekat oblikovanja teksta, kao što su boje fonta, prebacite se na prikaz stranica sa napomenama. Takođe možete da proverite i promenite zaglavlja i podnožja napomena u prikazu stranica sa napomenama.

Svaka stranica sa napomenama prikazuje sličicu slajda, zajedno sa napomenama koje prate taj slajd. U prikazu stranica sa napomenama, možete da doterate napomene pomoću grafikona, slika, tabela ili drugih ilustracija.

Stranice sa napomenama u programu PowerPoint

(Sledeći brojevi odgovaraju brojevima na ilustraciji.)

 1. Stranice sa napomenama sadrže vaše napomene i svaki slajd u prezentaciji.

 2. Svaki slajd se štampa na zasebnoj stranici sa napomenama.

 3. Napomene prate slajd.

 4. Na stranice sa napomenama možete da dodate podatke, kao što su grafikoni ili slike.

Dok dodajete napomene, imajte na umu sledeće:

 • Promene, dodavanja i brisanja koje napravite na stranici sa napomenama primenjuju se samo na te stranice sa napomenama i na tekst napomene u normalnom prikazu.

 • Ako želite da povećate, promenite položaj ili oblikujete oblast slike ili napomena, unesite promene u prikazu stranica sa napomenama.

 • Ne možete da crtate ili postavljate slike u okno za napomene u normalnom prikazu. Prebacite se na prikaz stranica sa napomenama i tamo nacrtajte ili dodajte sliku.

 • Slike i objekti koje dodate u prikazu stranica sa napomenama pojavljuju se na odštampanoj stranici sa napomenama, ali ne na ekranu u normalnom prikazu.

Podrazumevana stranica sa napomenama sastoji se od sličice slajda na gornjoj polovini stranice i odeljka jednake veličine za napomene na donjoj polovini stranice.

Podrazumevane stranice sa napomenama

Ako pola stranice nije dovoljno prostora za napomene, možete da dodate još prostora.

Da biste dodali još prostora na jednu stranicu sa napomenama:

 1. U normalnom prikazu, u oknu koje sadrži kartice Prikaz strukture i Slajdovi, izaberite karticu Slajdovi, a zatim kliknite na slajd na koji želite da dodate još prostora za napomene.

  Okno koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“

 2. U meniju Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite stavku Stranica sa napomenama.

 3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

  • Da biste izbrisali sličicu slajda, na stranici sa napomenama kliknite na slajd, a zatim pritisnite taster DELETE.

  • Da biste smanjili veličinu sličice slajda na stranici sa napomenama, prevucite regulator veličine na sličici slajda.

 4. Na gornjoj ivici čuvara mesta napomene, prevucite regulator veličine da biste povećali čuvar mesta napomene na željenu površinu stranice.

Da biste dodali likovno rešenje, kao što su oblik ili slika, odnosno da biste oblikovali sve stranice sa napomenama u prezentaciji, promenite master napomene. Na primer, da biste postavili logotip preduzeća ili drugo likovno rešenje na sve stranice sa napomenama, dodajte likovno rešenje u master napomene. Ili, ako želite da promenite stil fonta za sve napomene, to učinite na masteru napomene. Možete da promenite izgled i položaj oblasti slajda, oblasti za napomene, zaglavlja, podnožja, brojeva stranica i datuma.

Možete da odštampate stranice sa napomenama uz sličicu slajda da biste ih dali korisnicima ili da biste se lakše pripremili za prezentaciju.

Napomena: Možete da odštampate samo jednu sličicu slajda sa napomenama po odštampanoj stranici.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama sa sličicama slajdova.

 2. Izaberite karticu Datoteka.

 3. Na levoj strani kartice Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 4. U okviru Postavke kliknite na strelicu pored stavke Slajdovi preko cele stranice, a zatim u okviru Raspored za štampanje izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 5. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu pored stavke Uspravan položaj i sa liste izaberite stavku Uspravan položaj ili Položen položaj.

 6. Ako beleške i sličice slajdova želite da odštampate u boji, izaberite štampač u boji. Kliknite na strelicu pored stavke Boja, a zatim sa liste izaberite stavku Boja.

 7. Kliknite na dugme Odštampaj.

Napomena: Moguće je odštampati samo jednu stranicu sa napomenama po odštampanoj stranici.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama bez sličica slajdova.

 2. Otvorite svaki slajd u prikazu stranica sa napomenama. Da biste došli do prikaza stranice sa napomenama, u meniju Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite stavku Stranica sa napomenama.

 3. Izbrišite sličicu slajda sa svake stranice sa napomenama. Da biste izbrisali sličicu slajda, na stranici sa napomenama kliknite na sličicu slajda, a zatim pritisnite taster DELETE.

 4. Izaberite karticu Datoteka.

 5. Na levoj strani kartice Datoteka izaberite stavku Odštampaj.

 6. U okviru Postavke kliknite na strelicu pored stavke Slajdovi preko cele stranice, a zatim u okviru Raspored za štampanje izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 7. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu pored stavke Uspravan položaj i sa liste izaberite stavku Uspravan položaj ili Položen položaj.

 8. Ako beleške i sličice slajdova želite da odštampate u boji, izaberite štampač u boji. Kliknite na strelicu pored stavke Boja, a zatim sa liste izaberite stavku Boja.

 9. Kliknite na dugme Odštampaj.

Koristite okno za napomene u normalnom prikazu da biste pisali napomene o slajdovima.

slajd u normalnom prikazu sa označenim napomenama slajda

1. Okno za napomene u normalnom prikazu

Možete da otkucate i oblikujete beleške dok radite u normalnom prikazu, ali da biste videli kako će se stranica sa napomenama odštampati i da biste videli pun efekat oblikovanja teksta, kao što su boje fonta, prebacite se na prikaz stranica sa napomenama. Takođe možete da proverite i promenite zaglavlja i podnožja napomena u prikazu stranica sa napomenama.

Svaka stranica sa napomenama prikazuje sličicu slajda, zajedno sa napomenama koje su vezane za taj slajd. U prikazu stranica sa napomenama, možete da doterate napomene pomoću grafikona, slika, tabela ili drugih ilustracija. 

Stranice sa napomenama u programu PowerPoint

1. Stranice sa napomenama sadrže vaše napomene i svaki slajd u prezentaciji.

2. Svaki slajd se štampa na zasebnoj stranici sa napomenama.

3. Napomene prate slajd.

4. Na stranice sa napomenama možete da dodate podatke, kao što su grafikoni ili slike.

Slike i objekti koje dodate u prikazu stranica sa napomenama pojavljuju se na odštampanoj stranici sa napomenama, ali ne na ekranu u normalnom prikazu. Ako sačuvate prezentaciju kao veb stranicu, slike i objekti se ne pojavljuju kada prikažete prezentaciju u veb pregledaču, iako će se napomene prikazati.

Promene, dodavanja i brisanja koje napravite na stranici sa napomenama primenjuju se samo na te stranice sa napomenama i na tekst napomene u normalnom prikazu.

Ako želite da povećate, promenite položaj ili oblikujete oblast slike ili napomena, unesite promene u prikazu stranica sa napomenama.

Ne možete da crtate ili postavljate slike u okno za napomene u normalnom prikazu. Prebacite se na prikaz stranica sa napomenama i tamo nacrtajte ili dodajte sliku. 

Podrazumevana stranica sa napomenama sastoji se od sličice slajda na gornjoj polovini stranice i odeljka jednake veličine za napomene na donjoj polovini stranice.

Podrazumevane stranice sa napomenama

Ako polovina stranice ne predstavlja dovoljno prostora za napomene, uradite nešto od sledećeg da biste dodali još prostora za napomene:

 • Da biste dodali još prostora na jednu stranicu sa napomenama, uradite sledeće:

  1. U normalnom prikazu, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“, na kartici Slajdovi kliknite na slajd na koji želite da dodate još prostora za napomene.

  2. U meniju Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite stavku Stranica sa napomenama.

  3. Izvršite jednu od sledećih radnji:

   • Da biste izbrisali sličicu slajda, na stranici sa napomenama kliknite na slajd, a zatim pritisnite taster Delete.

   • Da biste smanjili veličinu sličice slajda na stranici sa napomenama, prevucite regulator veličine na sličici slajda.

  4. Na gornjoj ivici čuvara mesta napomene, prevucite regulator veličine da biste povećali čuvar mesta napomene na željenu površinu stranice.

 • Ako vam treba više od jedne stranice za napomene, uradite sledeće:

  1. U Normalnom prikazu, u oknu koje sadrži kartice Prikaz strukture i Slajdovi, na kartici Slajdovi, kliknite na prostor posle slajda u koji želite da dodate još napomena.
   Dodavanje skrivenog slajda

  2. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi izaberite stavku Novi slajd, a zatim izaberite stavku Prilagođeni raspored.

  3. U normalnom prikazu, u oknu koje sadrži kartice „Prikaz strukture“ i „Slajdovi“, na kartici Slajdovi kliknite desnim tasterom miša na slajd koji ste upravo dodali, a zatim izaberite stavku Sakrij slajd.

   Napomene: 

   • Na kartici Slajdovi, ikona skrivenog slajda Slika ikone pojavljuje se sa brojem slajda u sebi, pored sličice slajda koji ste sakrili.

   • Skriveni slajdovi se ne pojavljuju u prezentaciji ako ih ne otkrijete tako što ćete ponovo kliknuti desnim tasterom miša na sličicu slajda, a zatim ponovo izabrati stavku Sakrij slajd.

  4. U meniju Prikaz, u grupi Prikazi prezentacije izaberite stavku Stranica sa napomenama.

  5. Na stranici sa napomenama kliknite na slajd, a zatim pritisnite taster Delete.

  6. Prevucite regulator veličine na gornju ivicu čuvara mesta napomena da biste obuhvatili celu stranicu.

   Napomena: Kada unesete napomene za vidljive slajdove, moraćete da otvorite skrivene slajdove u prikazu Stranica sa napomenama i nastavite da kucate napomene.

  7. Da biste dodali još skrivenih slajdova koji će imati funkciju dodatnih stranica sa napomenama, ponovite korake od 1 do 6.

Da biste dodali likovno rešenje, kao što su oblik ili slika, odnosno da biste oblikovali sve stranice sa napomenama u prezentaciji, promenite master napomene. Na primer, da biste postavili logotip preduzeća ili drugo likovno rešenje na sve svoje stranice sa napomenama, dodajte likovno rešenje u master napomene. Ili, ako želite da promenite stil fonta za sve napomene, to učinite na masteru napomene. Možete da promenite izgled i položaj oblasti slajda, oblasti za napomene, zaglavlja, podnožja, brojeva stranica i datuma.

Ako sačuvate prezentaciju kao veb stranicu, napomene se automatski prikazuju osim ako ne odaberete da ih sakrijete. Naslovi slajdova postaju sadržaj u prezentaciji, a napomene slajda se pojavljuju ispod svakog slajda. Vaše napomene mogu predstavljati govornika, tako što korisnicima pružaju pozadinu i detalje koje bi govornik pružio tokom prezentacije uživo.

Ako ne želite da se beleške prikazuju na veb stranici, možete da ih isključite pre nego što sačuvate datoteku kao veb stranicu.

Možete da odštampate stranice sa napomenama uz sličicu slajda da biste ih dali korisnicima ili da biste se lakše pripremili za prezentaciju. Kada štampate na ovaj način, možete da odštampate samo jednu sličicu slajda po stranici.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama sa sličicama slajdova.

 2. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Odštampaj, a zatim izaberite stavku Pregled pre štampanja.

 3. U grupi Podešavanje stranice kliknite na strelicu pored stavke Odštampaj, a zatim izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 4. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu ispod stavke Položaj, a zatim izaberite stavku Uspravni ili Položeni.

 5. Da biste podesili zaglavlja i podnožja, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite stavku Zaglavlje i podnožje.

 6. Kliknite na dugme Odštampaj.

  Napomena: Ako želite da odštampate napomene i sličice slajdova u boji, izaberite štampač u boji. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Odštampaj, a zatim izaberite stavku Pregled pre štampanja. U okviru </c3>Štampanje</c0>, izaberite stavku Opcije, postavite pokazivač na stavku Boja/sivi tonovi, a zatim izaberite stavku Boja.

 1. Otvorite prezentaciju za koju želite da odštampate stranice sa napomenama bez sličica slajdova.

 2. Otvorite svaki slajd u prikazu stranica sa napomenama.

 3. Izbrišite sličicu slajda sa svake stranice sa napomenama.

 4. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika dugmeta , kliknite na strelicu pored stavke Odštampaj, a zatim izaberite stavku Pregled pre štampanja.

 5. U grupi Podešavanje stranice kliknite na strelicu pored stavke Odštampaj, a zatim izaberite stavku Stranice sa napomenama.

 6. Da biste naveli položaj stranice, kliknite na strelicu ispod stavke Položaj, a zatim izaberite stavku Uspravni ili Položeni.

 7. Da biste podesili zaglavlja i podnožja, izaberite stavku Opcije, a zatim izaberite stavku Zaglavlje i podnožje.

 8. Kliknite na dugme Odštampaj.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×