Pređi na glavni sadržaj

Kreiranje ili brisanje polja liste vrednosti

Koristite polje sa listom vrednosti kada imate ograničeni skup vrednosti koje se ne menjaju često, kao što su skale za ocenjivanje ili kategorije troškova.

Napomena    Access ima druge vrste polja sa listom : polje za pronalaženje koje služi za pretragu podataka koji se podudaraju u tabeli (kao što je polje za ID koje omogućava pronalaženje punog imena) i polja sa više vrednosti kojima se u jednom polju skladišti do 100 vrednost koje se razdvajaju zarezom (,). Za više informacija pogledajte Kreiranje ili brisanje polja za pronalaženje i Kreiranje ili brisanje polja sa više vrednosti.

U ovom članku

Kreiranje polja sa listom vrednosti

 1. Otvorite tabelu u Prikazu dizajna.

 2. Kliknite na ćeliju u koloni Tip podataka koja odgovara koloni koju želite da definišete kao polje za pronalaženje, kliknite na strelicu nadole, a zatim kliknite na dugme Čarobnjak za pronalaženje.

  Napomena   Čarobnjak za pronalaženje kreira tri vrste lista u zavisnosti od toga šta izaberete u njemu: polje za pronalaženje, polje vrednosti liste i polje sa više vrednosti.

 3. Pažljivo pratite ove korake u čarobnjaku:

  1. Na prvoj stranici izaberite opciju Otkucaću željene vrednosti, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  2. Na drugoj stranici, dok je 1. kolona izabrana, unesete nekoliko vrednosti, po jednu u svaki red ispod zaglavlja kolone, a zatim kliknite na dugme Dalje.

  3. Na trećoj stranici, u okviru Da li želite da ograničite stavke na ove izbore?, izaberite Ograniči na listu, a zatim kliknite na dugme Završi.

 4. Sačuvajte promene.

Vrh stranice

Ažuriranje svojstava polja sa listom vrednosti

Kada koristite „Čarobnjak za pronalaženje“ da biste napravili polje sa listom vrednosti, svojstva tog polja podešena su za vas. Da biste promenili dizajn polja sa listom vrednosti, podesite njegova svojstva za Pronalaženje.

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na ime polja za pronalaženje u koloni Ime polja.

 3. U odeljku Svojstva polja izaberite karticu Pronalaženje.

 4. Postavite svojstvo Kontrola prikaza na Kombinovani okvir da biste videli promene svih dostupnih svojstava u skladu sa vašim izborom. Više informacija potražite u članku Svojstva polja za pronalaženje.

 5. Možete da uredite listu vrednosti direktno u svojstvu Izvor reda.

Vrh stranice

Brisanje polja sa listom vrednosti

Važno    Kada izbrišete polje sa listom vrednosti koje sadrži podatke, trajno gubite te podatke – ne možete da opozovete brisanje. Zbog toga treba da napravite rezervnu kopiju baze podataka pre nego što izbrišete polja tabele ili druge komponente baze podataka.

Brisanje iz prikaza lista sa podacima

 1. Otvorite tabelu u prikazu lista sa podacima.

 2. Pronađite polje sa listom vrednosti, kliknite desnim tasterom miša na red zaglavlja, a zatim kliknite na dugme Izbriši polje.

 3. Kliknite na dugme Da kako biste potvrdili brisanje.

Brisanje iz prikaza dizajna

 1. Otvorite tabelu u prikazu dizajna.

 2. Kliknite na birač reda pored polja sa listom vrednosti, a zatim pritisnite taster DELETE ili kliknite desnim tasterom miša na birač reda, a zatim na dugme Izbriši redove.

 3. Kliknite na dugme Da kako biste potvrdili brisanje.

Vrh stranice

Svojstva polja za pronalaženje

Podesite ovo svojstvo

Za izvršavanje sledeće radnje

Kontrola prikaza

Podesite ovo svojstvo da biste kontrolisali koja svojstva se prikazuju:

 • Kombinovani okvir navodi sva dostupna svojstva.

 • Okvir sa listom opcija navodi sva dostupna svojstva osim Redovi liste, Širina liste i Ograniči na listu.

 • Okvir za tekst ne prikazuje nijedno svojstvo i pretvara polje u samo za čitanje.

Tip izvora reda

Odaberite da li želite da popunite polje za pronalaženje vrednostima iz druge tabele ili upita, ili iz liste vrednosti koju navedete. Možete da odaberete i da popunite listu imenima polja iz tabele ili upita.

Izvor reda

Navedite tabelu, upit ili listu vrednosti koji sadrže vrednosti za polje za pronalaženje. Kada se svojstvo Tip izvora reda postavi na Tabela/upit ili Lista polja, ovo svojstvo treba postaviti na ime tabele ili upita ili na SQL izraz koji predstavlja upit. Kada se svojstvo Tip izvora reda postavi na Lista vrednosti, ovo svojstvo treba da sadrži listu vrednosti razdvojenih tačkom i zarezom.

Povezana kolona

Navedite kolonu u izvoru reda koja sadrži vrednost uskladištenu u polju za pronalaženje. Ova vrednost može da bude u opsegu od 1 do broja kolona u izvoru reda.

Kolona koja sadrži vrednost koja se skladišti ne mora da bude ista kao kolona prikaza.

Broj kolona

Navedite broj kolona u izvoru reda koje se mogu prikazati u polju za pronalaženje. Da biste izabrali kolone koje se prikazuju, navedite širinu kolone u svojstvu Širine kolona.

Zaglavlja kolona

Navedite da li da se prikazuju zaglavlja kolona.

Širine kolona

Unesite širinu za svaku kolonu. Vrednost za prikaz u polju za pronalaženje jeste kolona ili kolone koje su u svojstvu Širine kolona predstavljene kao da imaju širinu koja nije nula.

Ako ne želite da prikažete neku kolonu, na primer kolonu sa ID-om, navedite 0 za širinu.

Redovi liste

Navedite broj redova koji se pojavljuju kada prikažete polje za pronalaženje.

Širina liste

Navedite širinu kontrole koja se pojavljuje kada prikažete polje za pronalaženje.

Ograniči na listu

Odaberite da li možete uneti vrednost koja se nije na listi.

Dozvoli višestruke vrednosti

Ukazuje da li polje za pronalaženje dozvoljava da bude izabrano više vrednosti.

Nije moguće promeniti vrednost ovog svojstva Da na Ne.

Dozvoli uređivanje liste sa vrednostima

Navedite da li možete da uređujete stavke u polju za pronalaženje koje se zasniva na listi vrednosti. Kada je ovo svojstvo podešeno na Da i kada kliknete desnim tasterom miša na polje za pronalaženje koje se zasniva na listi vrednosti sa jednom kolonom, videćete opciju menija Uredi stavke liste. Ako polje za pronalaženje ima više kolona, ovo svojstvo se zanemaruje.

Obrazac za uređivanje stavki liste

Imenujte postojeći obrazac koji ćete koristiti da biste uredili stavke sa liste u polju za pronalaženje koje je zasnovano tabeli ili upitu.

Prikaži samo vrednosti za izvor reda

Prikažite samo vrednosti koje se podudaraju sa trenutnim izvorom reda kada je svojstvo Dozvoli više vrednosti podešeno na Da.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×