Kreiranje ili prilagođavanje predložaka za stranicu

Predložak je unapred dizajniran raspored koji možete da primenite na novu stranicu da biste obezbedili nivo doslednosti i uštedeli vreme. OneNote se isporučuje sa nekoliko ugrađenih predložaka, uključujući ukrasne pozadine stranica i liste zaduženja. Možete da napravite sopstveni predložak ili da prilagodite postojeći.

Možete da koristite OneNote predloške onako kako jeste, da ih menjate kako želite ili da kreirate sopstvene.

Pravljenje novog predloška stranice

 1. Na listi stranica sa desne strane ekrana odaberite stavku Dodaj stranicu.

  Dodavanje još stranica u beležnice.

 2. Odaberite stavke Prikaz > Veličina papira.

  Snimak ekrana dugmeta „Veličina papira“ u programu OneNote 2016.

 3. Veličinu papira i margine pri štampanju možete da podesite u oknu zadatka Veličina papira.

 4. Dodajte sadržaj koji želite da se pojavi u predlošku.

  Svaka nova stranica koju napravite pomoću ovog predloška imaće na sebi te informacije.

 5. Kada završite, odaberite stavku Sačuvaj trenutnu stranicu kao predložak na dnu okna zadataka Veličina papira.

  Sačuvaj stranicu kao predložak

 6. U dijalogu Sačuvaj kao predložak dajte ime predlošku i kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena:  Kada primenite predložak na stranicu, moći ćete da odaberete svoj predložak sa liste Moji predlošci u oknu zadatka Predlošci.

Vrh stranice

Prilagođavanje predloška stranice

 1. Odaberite stavke Umetni > Predlošci stranice > Predlošci stranice.

  Snimak ekrana dugmeta „Predlošci stranice“ u programu OneNote 2016.

 2. U oknu zadataka Predlošci kliknite na strelice pored imena kategorija da biste ih razvili.

 3. Odaberite ime predloška koji želite da prilagodite.

  Predložak će se primeniti na novu, praznu stranicu.

 4. Na traci odaberite stavke Prikaz > Veličina papira.

 5. Veličinu papira i margine pri štampanju možete da podesite u oknu zadatka Veličina papira.

 6. Uredite ili izbrišite postojeći sadržaj stranice, a zatim odaberite stavku Sačuvaj trenutnu stranicu kao predložak na dnu okna zadataka Veličina papira.

  Sačuvaj stranicu kao predložak

 7. U dijalogu Sačuvaj kao predložak dajte ime predlošku i kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena:  Kada primenite predložak na stranicu, moći ćete da odaberete prilagođeni predložak sa liste Moji predlošci u oknu zadataka Predlošci.

Vrh stranice

Najbolja praska za kreiranje predložaka stranica

 • Uključite linije vodilje (Prikaz > Linije vodilje) da biste olakšali poravnavanje okvira za tekst, slika i drugog sadržaja u predlošku. Ponovo isključite linije vodilje pre nego što sačuvate rad, osim ako želite da budu deo predloška.

 • Koristite stilove pasusa (Početak > Stilovi) da biste oblikovali tekst i naslove kako bi vam stilovi ostali dosledni.

 • Nemojte koristiti sliku kao sliku pozadine, osim ako je to važno za dizajn predloška. Slike pozadine utiču na veličinu datoteke i mogu prouzrokovati da se tekst postavljen na sliku konvertuje u sliku ako pošaljete stranicu putem e-pošte. Razmotrite postavljanje slika iznad, ispod ili sa strane umesto iza teksta.

 • Proverite da li je tekst čuvara mesta jasan i da li se lako identifikuje kako bi svako ko koristi predložak mogao da zna koje informacije treba da sadrži svaki čuvar mesta. Na primer, okvir za tekst koji treba da sadrži ime preduzeća može da se zove „[Ime preduzeća]“.

 • Proverite da li su tabele i slike jasno postavljenje i da li su njihovi naslovi odvojeni od teksta koji će se kasnije uneti. Okviri za tekst se razvijaju kada se ispune sadržajem i stranica može brzo postati pretrpana.

 • Odaberite boju fonta koja će biti vidljiva bez boje pozadine u slučaju da se predložak odštampa.

 • Postavite tekst i objekte unutar margina pri štampanju stranice.

Vrh stranice

Pravljenje novog predloška stranice

 1. Kliknite na dugme Dodaj stranicu da biste kreirali novu, praznu stranicu.

  Dodavanje još stranica u beležnice.

 2. Izaberite stavku Prikaži veličinu papira>.

  Veličinu papira možete da promenite kako bi odgovarala predlošku koji pravite

 3. Veličinu papira i margine pri štampanju možete da podesite u oknu zadatka Veličina papira.

 4. Dodajte sadržaj koji želite da se pojavi u predlošku.

  Svaka nova stranica koju napravite pomoću ovog predloška imaće na sebi te informacije.

 5. Kada završite, kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu stranicu kao predložak na dnu okna zadatka Veličina papira .

  Sačuvaj stranicu kao predložak

 6. U dijalogu Sačuvaj kao predložak dajte ime predlošku i kliknite na dugme Sačuvaj.
   

Napomena:  Kada primenite predložak na stranicu, moći ćete da odaberete svoj predložak sa liste Moji predlošci u oknu zadatka Predlošci.

Vrh stranice

Prilagođavanje predloška stranice

 1. Izaberite stavke umetanje > predlošcima stranica > predlošcima stranica.

  Pregled dostupnih predložaka u programu OneNote.

 2. U oknu zadataka Predlošci kliknite na strelice pored imena kategorija da biste ih razvili.

 3. Kliknite na ime predloška koji želite da prilagodite.

  Predložak će se primeniti na novu, praznu stranicu.

 4. Na traci izaberite stavku Prikaživeličinu papira>.

 5. Veličinu papira i margine pri štampanju možete da podesite u oknu zadatka Veličina papira.

 6. Uredite ili izbrišite postojeći sadržaj stranice, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu stranicu kao predložak na dnu okna zadatka Veličina papira .

  Sačuvaj stranicu kao predložak

 7. U dijalogu Sačuvaj kao predložak dajte ime predlošku i kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena:  Kada primenite predložak na stranicu, moći ćete da odaberete prilagođeni predložak sa liste Moji predlošci u oknu zadataka Predlošci.
 

Vrh stranice

Najbolja praska za kreiranje predložaka stranica

 • Uključite linije vodilje (Prikaz > Linije vodilje) da biste olakšali poravnavanje okvira za tekst, slika i drugog sadržaja u predlošku. Ponovo isključite linije vodilje pre nego što sačuvate rad, osim ako želite da budu deo predloška.

 • Koristite stilove pasusa (Početak > Stilovi) da biste oblikovali tekst i naslove kako bi vam stilovi ostali dosledni.

 • Nemojte koristiti sliku kao sliku pozadine, osim ako je to važno za dizajn predloška. Slike pozadine utiču na veličinu datoteke i mogu prouzrokovati da se tekst postavljen na sliku konvertuje u sliku ako pošaljete stranicu putem e-pošte. Razmotrite postavljanje slika iznad, ispod ili sa strane umesto iza teksta.

 • Proverite da li je tekst čuvara mesta jasan i da li se lako identifikuje kako bi svako ko koristi predložak mogao da zna koje informacije treba da sadrži svaki čuvar mesta. Na primer, okvir za tekst koji treba da sadrži ime preduzeća može da se zove „[Ime preduzeća]“.

 • Proverite da li su tabele i slike jasno postavljenje i da li su njihovi naslovi odvojeni od teksta koji će se kasnije uneti. Okviri za tekst se razvijaju kada se ispune sadržajem i stranica može brzo postati pretrpana.

 • Odaberite boju fonta koja će biti vidljiva bez boje pozadine u slučaju da se predložak odštampa.

 • Postavite tekst i objekte unutar margina pri štampanju stranice.

Vrh stranice

U ovom članku

Kreiranje predloška sa OneNote 2010 stranice

 1. Kreirajte ili otvorite stranicu koju želite da koristite kao predložak stranice.

 2. U desnom oknu kliknite na strelicu nadole pored stavke Nova stranica, a zatim izaberite stavku Predlošci stranica.

 3. Na dnu okna " Predlošci " kliknite na dugme Sačuvaj trenutnu stranicu kao predložak.

 4. Otkucajte ime za predložak stranice, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Svaki put kada želite da dodate novu stranicu u trenutni OneNote odeljak zasnovan na vašem predlošku stranice, u desnom oknu kliknite na strelicu pored stavke Nova stranica, a zatim izaberite stavku Predlošci stranica. Izaberite stavku Moji predlošci, a zatim kliknite na ime sačuvanog predloška.

Vrh stranice

Kreiranje predloška iz OneNote 2010 odeljka

 1. Kreirajte ili otvorite odeljak koji želite da koristite kao predložak.

 2. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U okviru Sačuvaj trenutnuizaberite stavku odeljak.

 4. U okviru Izbor formataizaberite stavku OneNote 2010 odeljak (*. jedan).

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 6. Izaberite ime i lokaciju da biste sačuvali predložak odeljka, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Svaki put kada želite da dodate novi odeljak na osnovu beležnice zasnovane na sačuvanom predlošku odeljka, pronađite predložak na računaru i kliknite dvaput na njega da biste ga otvorili u programu OneNote. Kliknite i prevucite karticu naslov odeljka sa gornjeg levog ugla ekrana na jednu od vaših Beležnica na levoj strani ekrana da biste dodali novi odeljak u beležnicu na osnovu predloška odeljka.

Napomena:  Ako vam je draћe, možete i da dodate odeljak u beležnicu tako što ćete postaviti kopiju datoteke predloška odeljka u fasciklu na računaru na kom je sačuvana Beležnica. OneNote beležnice se podrazumevano čuvaju na lokaciji C:\Users\<username>\onenote notebook \<ime beležnice>.

Vrh stranice

Kreiranje predloška iz OneNote 2010 beležnice

 1. Kreirajte ili otvorite beležnicu koju želite da koristite kao predložak.

 2. Izaberite karticu Datoteka i izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. U okviru Sačuvaj trenutnuizaberite stavku Beležnica.

 4. U okviru Izbor formataizaberite stavku OneNote paket (*. onepkg).

 5. Kliknite na dugme Sačuvaj kao.

 6. Izaberite ime i lokaciju da biste sačuvali predložak odeljka, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

Kad god želite da kreirate potpuno novu beležnicu zasnovanu na sačuvanom predlošku beležnice, pronađite predložak na računaru i kliknite dvaput na njega da biste ga otvorili u programu OneNote. Otkucajte ime za novu beležnicu i izaberite lokaciju na kojoj želite da je sačuvate (podrazumevano, OneNote Beležnica se čuva na lokaciji C:\Users\<username>\onenote notebook \<ime beležnice>), a zatim kliknite na dugme Kreiraj.

Vrh stranice

Najbolja praksa prilikom kreiranja OneNote 2010 predložaka

Slede neki saveti i saveti koje Predlažemo da se sećate kada kreirate OneNote 2010 predloške. Predlošci se često koriste i ponovo i ponovo, tako da je dobra ideja da se uverite da su dizajnirani što efikasnije kako biste povećali vaše pogodnosti.

 • Izaberite stavku jasne i jasne boje za svaki odeljak da biste ih lakše razlikovali.

 • Ako je predložak namenjen za štampanje, imajte na umu da boje stranice (kao što su linije pravila) izgledaju samo kada se predložak prikazuje na računaru, a ne kada se odštampa. Uverite se da ste izabrali boju fonta koja će biti vidljiva bez boje pozadine kada se štampanje odštampa.

 • Ako je predložak namenjen za štampanje, uverite se da su margine stranice najmanje 0,4 i da su svi tekst i objekti pozicionirani unutar margina.

 • Imajte u vidu da korišćenje slike kao slike u pozadini utiče na veličinu datoteke i može dovesti do toga da se tekst konvertuje na sliku kada pošaljete stranicu putem e-pošte. Preporučujemo da koristite JPEG datoteke za slike i pozicioniranje slika na vrhu, na dnu ili na stranama stranice umesto u pozadini teksta, osim ako to nije od suštinskog značaja za vaš dizajn.

 • Koristite redove pravila (pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + R da biste prikazali linije pravila) kako biste lakše poravnali okvire za tekst, slike i drugi sadržaj koji umetnete na stranice.

 • Kada umetnete tekst čuvara mesta u predloške, uverite se da je jasan i lak za identifikovanje, tako da svi koji koriste predložak (uključujući i vas, ako se kasnije vratite na njega) mogu da im kaže koje informacije svaki čuvar mesta treba da sadrži. Na primer, kada umetnete okvir za tekst namenjen da sadrži ime preduzeća, popunite okvir za tekst sa "[ime preduzeća]".

 • Ako koristite tabele, slike i slične informacije, uverite se da su jasne pozicionirane u odnosu na druge, kao i da su naslovi jasno odvojeni od teksta koji će biti unet kada se predložak popuni. Imajte u vidu da objekti kao što su okviri za tekst mogu da se proširuju kada su ispunjeni stvarnim sadržajem umesto sadržaja čuvara mesta.

Vrh stranice

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Primenjivanje predloška stranice

OneNote pruža nekoliko predložaka stranica koje će vam pomoći da poиnete. iz dekorativnih pozadina na funkcionalne stranice sa beleškama, kao što su planeri i za obavljanje lista.

Uradite sledeće:

 1. U meniju datoteka kliknite na dugme novo, a zatim izaberite stavku stranica iz predloška.

 2. U oknu zadatka Predlošci , u okviru Dodavanje straniceizaberite kategoriju na listi, a zatim kliknite na ime predloška koji želite da koristite. OneNote pravi novu stranicu u trenutnom odeljku na osnovu izabranog predloška.

Savet: Da biste brzo koristili nedavno korišćene predloške na novoj stranici, na listi kartice stranice kliknite na strelicu pored dugmeta Nova stranica , a zatim izaberite ime predloška koji želite da prijavite. Izaberite stavku prazan predložak ako želite da kreirate novu praznu stranicu.

Napomena: Mnogi dizajni dizajna prikazuje sadržaj stranice koji se pojavljuje na određenim mestima. Predlošci se mogu primeniti samo na nove stranice koje ne sadrže beleške. Da biste koristili predložak za beleške koje ste već preuzeli, kreirajte novu stranicu od željeno predloška, a zatim kopirajte postojeće beleške na nju.

Vrh stranice

Prilagođavanje predloška

Ako ne želite da sami kreirate potpuno novi predložak, možete lako da promenite sadržaj i pojavu postojećeg predloška, a zatim da ga sačuvate kao prilagođeni predložak.

Uradite sledeće:

 1. U meniju Oblikovanje izaberite stavku Predlošci.

 2. U oknu zadatka Predlošci , u okviru Dodavanje straniceizaberite kategoriju, a zatim kliknite na ime predloška koji želite da izmenite.

 3. U meniju datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice, a zatim u oknu zadatka Podešavanje stranice promenite željene opcije.

 4. Promena sadržaja na stranici tako da bude kako treba da se pojavljuje kad god se kreiraju nove stranice zasnovane na izmenjenom predlošku. Isto tako, izbrišite sve postojeće sadržaje predložaka koje ne želite da zadržite.

 5. Na dnu okna zadatka Podešavanje stranice izaberite stavku Sačuvaj trenutnu stranicu kao predložak.

 6. U dijalogu Sačuvaj kao predložak otkucajte ime polja " ime predloška ".

 7. Da biste ovaj predložak primenili na svaku novu stranicu koju dodate u trenutni odeljak, potvrdite izbor u polju za potvrdu Postavi kao podrazumevani predložak za nove stranice u trenutnom odeljku .

 8. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena: Predlošci koje ste prilagodili automatski se dodaju na listu Moji predlošci u oknu zadatka Predlošci .

Vrh stranice

Kreiranje novog predloška

Pored predložaka koje OneNote pruža, možete da oblikujete stranicu u beležnici na željeni način, a zatim da je sačuvate kao novi predložak.

 1. U meniju datoteka kliknite na dugme novo, a zatim izaberite stavku stranica.

  Napomena: Možete i da kreirate novu stranicu tako što ćete kliknuti na novu stranicu iznad kartica stranice.

 2. U meniju datoteka izaberite stavku Podešavanje stranice, a zatim u oknu zadatka Podešavanje stranice podesite željene opcije.

 3. Dodajte bilo koji sadržaj na stranicu na koju želite da se pojavi svaki put kada se nove stranice kreiraju na osnovu prilagođenog predloška.

  Na primer, ako kreirate predložak za beleške o sastanku, možete da dodate odeljak za dnevni red i naslove za datum i vreme sastanka.

 4. Na dnu okna zadatka Podešavanje stranice izaberite stavku Sačuvaj trenutnu stranicu kao predložak.

 5. U dijalogu Sačuvaj kao predložak otkucajte ime polja " ime predloška ".

 6. Da biste ovaj predložak primenili na svaku novu stranicu koju dodate u trenutni odeljak, potvrdite izbor u polju za potvrdu Postavi kao podrazumevani predložak za nove stranice u trenutnom odeljku .

 7. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Napomena: Predlošci koje kreirate automatski se dodaju na listu Moji predlošci u oknu zadatka Predlošci .

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×