Kreiranje kanala u usluzi Office 365 Video i upravljanje njime

Napomena: Office 365 Video zameniće Microsoft Stream. Da biste saznali više o novoj poslovnoj video usluzi koja dodaje inteligenciju video saradnji i o planovima tranzicije za aktuelne Office 365 Video klijente, pročitajte članak Migriranje u Stream iz usluge Office 365 video.

Da biste otpremili video zapis u Office 365 Video, otpremite ga na određeni kanal. Na primer, kanal možete da koristite za video zapise o određenoj temi ili za video zapise za grupu, kao što je odeljenje ili tim. Administratori kanala u organizaciji mogu da kreiraju kanale, a svakim kanalom mogu zasebno da upravljaju osobe koje imaju vlasničku dozvolu za kanal. Ovaj članak opisuje kako je brzo i jednostavno kreirati kanal, upravljati njime i otpremati video zapise na njega u usluzi Office 365 Video.

U ovom članku:

 • Kreiranje kanala. Kreirajte kanal kako bi ljudi mogli da otpreme video zapise na njega.

 • Upravljanje kanalom. Otpremajte video zapise, kontrolišite ko može da uređuje ili prikazuje kanal i izvršavajte druge zadatke u vezi sa upravljanjem kanalom.

Office 365 Video dolazi sa jednim unapred konfigurisanim kanalima koji se naziva zajednica. Svi iz organizacije podrazumevano mogu da urede i prikažu kanal Zajednica, ali te dozvole možete da promenite ako želite. Na primer, možete da promenite dozvole uređivača za kanal Zajednica tako da samo određene osobe mogu da otpremaju video zapise na njega. Informacije o dozvolama uređivača i prikazivača kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka. Kanal Zajednica možete i da izbrišete ako vam nije potreban. Dodatne informacije potražite u odeljku Brisanje kanala u nastavku ovog članka.

Kreiranje kanala

Morate da imate dozvolu administratora kanala da biste kreirali kanal. Svako u organizaciji podrazumevano ima dozvolu administratora kanala. Samo administrator video zapisa može da promeni ko ima dozvolu administratora kanala. Informacije o dozvolama za video i administratorska sistema za kanal potražite u članku Promena administratorskih dozvola za Microsoft 365 video portala u upravljanju Microsoft 365 video portalu.

Osoba koja kreira kanal automatski ima vlasničku dozvolu za taj kanal i može drugim osobama da da dozvolu za njegovo uređivanje. Informacije o dozvoli vlasnika kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka.

Da biste kreirali kanal

 1. Prijavite se u Microsoft 365 kao korisnik koji ima dozvolu administratora kanala.

 2. Izaberite Microsoft 365 #x1 Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ , a zatim izaberite pločicu video .

  Ikona sistema Office 365 u pokretanju aplikacija
 3. Na Office 365 Video gornjoj traci za navigaciju sa leve strane odaberite stavku Kanali, a zatim sa desne strane stavku + Novi kanal.

  Dugme „Kanali“ i dugme „+ Novi kanal“

 4. U dijalogu Započinjanje novog kanala uradite sledeće:

  1. Unesite ime za novi kanal.

  2. U okviru Izbor boje kanalaizaberite boju za novi kanal.

  Opcija „Kreiraj kanal“ u usluzi Office 365 Video
 5. Odaberite stavku Kreiraj.

Upravljanje kanalom

Ovaj odeljak opisuje procedure za upravljanje kanalom, koje možete da obavite samo ako imate vlasničku dozvolu ili dozvolu uređivača za kanal:

Informacije o dozvoli vlasnika kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka.

Izbor kanala za upravljanje

Da biste upravljali kanalom, najpre morate da ga izaberete.

Da biste izabrali kanal za upravljanje

 1. Prijavite se u Microsoft 365 kao korisnik koji ima vlasničku dozvolu ili dozvolu urednika za kanal za koji želite da upravljate. Informacije o dozvolama kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka.

 2. Izaberite Microsoft 365 #x1 Ikona „Pokretanje Office 365 aplikacije“ , a zatim izaberite pločicu video .

  Ikona sistema Office 365 u pokretanju aplikacija
 3. Na Office 365 Video gornjoj traci za navigaciju odaberite stavku Kanali.

  Dugme „Kanali“ na gornjoj traci za navigaciju usluge Office 365 Video
 4. Izaberite kanal za koji imate vlasničku dozvolu ili dozvolu uređivača. Više informacija o dozvoli kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka.

Otpremanje video zapisa

Dok god imate vlasnika kanala ili dozvolu uređivača za kanal, možete da otpremite video zapis sa bilo kog mesta u okviru Office 365 Video. Takođe možete da otpremate više video zapisa na kanal istovremeno. Informacije o dozvolama kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka. Informacije o video formatima koji su kompatibilni sa Office 365 Video potražite u članku formati video zapisa koji funkcionišu u programu Microsoft 365 video.

Originalna video datoteka se skladišti u SharePoint Online u vreme otpremanja video zapisa i broji se od kvote skladišta. Više informacija potražite u članku Upravljanje ograničenjima skladišta kolekcije lokacija.

Da biste olakšali korisnicima pronalaženje video zapisa kada koristite pretragu, može biti korisno da bude dosledan u pogledu naslova i opisivanje video zapisa kada ih otpremite. (Ove informacije možete da promenite u bilo kom trenutku kasnije. Više informacija potražite u članku uređivanje informacija o video zapisu kasnije u ovom članku.) Ove informacije mogu da olakšaju svima da kasnije traže video zapise, naročito kada imate mnogo video zapisa u Office 365 Video. Takođe pruža dodatni kontekst za video u programu Delve i Office Graph.

Napomena: Kao u slučaju bilo kog otpremanja datoteka, ima mnogo faktora koji mogu da utiču na vreme potrebno za otpremanje video zapisa, kao što su mrežni propusni opseg i veličina video zapisa.

Da biste otpremili video zapis

 1. U Office 365 Video, na gornjoj traci za navigaciju odaberite otpremanje.

  Office 365 Video dugme „Otpremi video zapise“

 2. Izaberite kanal na koji želite da otpremite video. Ako ste već u kanalu, ime tog kanala će biti izabrano kao podrazumevano. Da biste otpremili video na drugačiji kanal, samo izaberite ime kanala sa padajuće liste.

  Office 365 video traka SELECT za otpremanje video zapisa

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Prevucite datoteku u polje sa oznakom Izaberite video zapise za otpremanje ili prevucite datoteke ovde.

  • Kliknite na polje sa oznakom Izaberite video zapise za otpremanje ili prevucite datoteke ovde, izaberite video zapis u dijalogu Izbor datoteke za otpremanje, a zatim odaberite stavku Otvori.

   Office 365 video zapis za otpremanje

  Počeće otpremanje video zapisa.

  Savet: Da biste zamenili postojeći video sa novom verzijom, jednostavno proverite da li je ime datoteke za novu verziju identiиno kao ime datoteke originalne verzije. Pored toga, obavezno otpremite novu verziju video zapisa na isti kanal kao i originalni. To će osigurati da URL adresa video zapisa ostane ista.

 4. Dok se video zapis otprema, možete da navedete naslov i opis za njega, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 5. Kada se dovrši otpremanje, izaberite stavku Idi na video zapis da biste prikazali video.

Da biste istovremeno otpremili više video zapisa

 1. Iz prozora programa Windows Explorer prevucite i otpustite video zapise u polje sa oznakom Izaberite video zapise za otpremanje ili prevucite datoteku ovde. Počeće otpremanje video zapisa.

 2. Kada se svi video zapisi otpreme i počne obrada za reprodukciju, možete da odaberete stavku Uredi detalje pored sličice video zapisa da biste naveli naslov i opis za njega. Da biste naveli ove informacije:

  1. Navedite naslov i opis za video zapis.

  2. Odaberite stavku Sačuvaj.

Provera kad je video zapis spreman za reprodukciju

Kada otpremite video zapis, potrebno je vreme da se obradi za tok reprodukcije i indeksira za pretragu pre nego što bude spreman za reprodukciju. Video zapis će najpre biti vidljiv i moći će da se reprodukuje u okviru stavke Moji video zapisi na kanalu. Nakon nekog vremena, drugi će moći da ga vide i reprodukuju na ostalim delovima portala. Moći će da ga vide samo osobe koje imaju dozvolu za prikaz video zapisa na tom kanalu.

Da biste proverili kad je video zapis spreman za reprodukciju

 1. Izaberite kanal na koji ste otpremili video zapise. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Odaberite stavku Moji video zapisi.

 3. Povremeno osvežavajte stranicu. Na primer, da biste osvežili stranicu u programu Internet Explorer, možete da pritisnete taster F5. Kada video zapis bude spreman za reprodukciju iz stavke Moji video zapisi, pojaviće se sličica video zapisa umesto poruke o obradi. Video zapis će se pojaviti na nekom drugom delu portala da bi ostali mogli da ga pogledaju malo kasnije.

Promena sličice za video

Kada se video koji ste otpremili na Office 365 Video je obrađen i spreman je za reprodukovanje, možete da dodate prilagođenu sličicu za video ili možete da odaberete neku od pružene sličice automatski generisane.

Dodavanje sličice u video zapis

 1. Na stranici video Playera u Office 365 Video, na traci sa menijima izaberite stavku Upravljanje , a zatim stavku sličica.

  O365 video Dodavanje Akambata

 2. U oknu Odaberite okno sa sličicama izaberite sličicu koju želite da koristite za video zapis iz jedne od unapred generisane sličice. Zatim kliknite na dugme Otpremi slikuda biste odabrali i otpremili prilagođenu sličicu.

  Napomena: Automatski generisane sličice dostupne su samo za video zapise koji su otpremiti u Office 365 Video posle 2015 1.

  O365 video izaberite sličicu

 3. Posle pravljenja izbora, kliknite na X u gornjem desnom uglu izaberite okno sa sličicama .

  Napomena: Može potrajati nekoliko minuta da bi ljudi videli novu sličicu.

Uređivanje informacija o video zapisu

Obezbeđivanje informacija o video zapisu, kao što je opis ili lista osoba u video zapisu, olakšaće korisnicima da ga pronađu kroz pretragu i obezbediće dodatni kontekst za video u Delve i u Office Graph. Da biste uredili informacije o video zapisu, morate da imate dozvolu vlasnika ili uređivača za kanal na kom se video nalazi. Informacije o dozvolama kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka.

Da biste uredili naslov ili opis za video

 1. Izaberite kanal na kojem se nalazi video zapis. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Izaberite sličicu video zapisa koji želite da uredite.

 3. Na stranici video Playera, ispod video plejera, odaberite Ikona „Uredi“ u usluzi Office 365 Video .

 4. Po potrebi promenite informacije o video zapisu.

 5. Odaberite stavku Sačuvaj.

Povezivanje osoba sa video zapisima

 1. Ispod video zapisa na stranici video Playera, u okviru osobe povezane sa ovim videozapisom kliknite na Dugme „Poveži osobe“ u usluzi Office 365 Video .

 2. U okviru osobe koje su povezane sa ovim video grafikom , počnite da kucate ime osobe koju želite da dodate, a zatim izaberite njihovo ime sa liste imena koja se pojavljuje.

  Office 365 video ljudi koji se povezuju

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj da biste povezali tu osobu sa video zapisom.

Brisanje video zapisa

Brisanje video zapisa oslobađa prostor u okviru SharePoint Online kvote skladišta. Da biste izbrisali video zapis, morate da imate dozvolu vlasnika ili uređivača za kanal na kom se video nalazi. Informacije o dozvolama kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka.

Napomena: Pošto izbrišete video, ne možete da ga oporavite.

Da biste izbrisali video zapis

 1. Izaberite kanal sa kojeg želite da izbrišete video zapis. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Izaberite sličicu video zapisa koji želite da izbrišete. Pojavljuje se stranica video plejera.

 3. Na gornjoj traci za navigaciju odaberite stavku Izbriši.

  Opcija „Izbriši video“ u usluzi Office 365 Video

 4. U dijalogu Brisanje video zapisa odaberite stavku Izbriši da biste potvrdili da želite da izbrišete video.

  Napomena: Kada izbrišete video sa Office 365 Video kanala, on se premešta u SharePoint korpu za otpatke gde će biti trajno izbrisano posle 30 dana.

  Pošto izbrišete video zapis, biće potrebno neko vreme da se indeksiranje pretrage dovrši, a zatim video zapis više neće biti vidljiv u usluzi Office 365 Video.

Vraćanje ili trajno brisanje izbrisanog video zapisa

 1. Izaberite kanal sa kojeg je video zapis izbrisan.

 2. Na Office 365 Video gornjoj traci za navigaciju odaberite stavku Korpa za otpatke.

  Office 365 video korpa za otpatke

 3. U oknu Korpa za otpatke izaberite video zapis koji želite da vratite u prethodno stanje ili trajno izbrišete.

  Napomena: U oknu Korpa za otpatke , globalni administratori će videti listu svih video zapisa koji su izbrisani sa kanala. Vlasnici kanala i uređivači će videti samo listu video zapisa koje su izbrisali. Više informacija o korpi za otpatke potražite u članku Pražnjenje korpe za otpatke ili vraćanje datoteka u korpu za otpatke SharePoint online kolekcije lokacija.

 4. Kliknite na dugme Vrati selekciju da biste vratili video zapis na originalni kanal ili kliknite na dugme Izbriši selekciju da biste trajno izbrisali video.

  Office 365 video ili brisanje video zapisa

 5. Kliknite na dugme u redu da biste potvrdili vraćanje ili izbrisali ili kliknite na dugme Otkaži da biste se vratili na listu stavki u korpi za otpatke.

Upravljanje postavkama kanala

Ovaj odeljak opisuje procedure za upravljanje postavkama kanala, koje možete da izvršite samo za kanale za koje imate vlasničku dozvolu:

Odlazak na stranicu postavki video kanala

Da biste upravljali postavkama kanala, najpre idite na njegovu stranicu postavki.

Da biste otišli na stranicu postavki video kanala

 1. Izaberite kanal kojim želite da upravljate. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Na desnoj strani gornje trake za navigaciju izaberite stavku Postavke kanala.

  Postavke kanala Office 365 Video

Promena opštih postavki kanala

Možete da promenite ime i boju bilo kog kanala za koji imate vlasničku dozvolu. Informacije o dozvolama kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u nastavku ovog članka.

Da biste promenili opšte postavke kanala

 1. Izaberite kanal za koji želite da promenite postavke. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Idite na stranicu postavki video kanala. Informacije o tome kako to da uradite potražite u prethodnoj proceduri, Odlazak na stranicu postavki video kanala.

 3. U levom oknu za navigaciju odaberite stavku Opšte.

  Stranica „Postavke video kanala“ – opšte
 4. U okvir za tekst Ime kanala unesite novo ime kanala.

 5. U okviru Boja kanala kliknite na polje da biste odabrali drugu boju za kanal.

 6. Odaberite stavku Sačuvaj.

Napomena: Biće potrebno neko vreme da bi promene bile vidljive na određenim stranicama video portala. Neke stranice na portalu su zasnovane na pretrazi i potrebno je vreme da sistem za pretragu registruje promene.

Promena dozvola kanala

Postoje tri vrste dozvola kanala: vlasnici, uređivači i prikazivači. Morate da imate vlasničku dozvolu da biste promenili postavke dozvola.

 • Vlasnici – Korisnik ili bezbednosna grupa koji imaju potpunu kontrolu nad kanalom. Oni mogu da upravljaju kanalom sa stranice sa postavkama kanala, otpremaju video zapise, brišu video zapise i izbrišu kanal. Podrazumevano samo osoba koja kreira kanal ima vlasničku dozvolu njega, ali ona može da da vlasničku dozvolu drugim osobama.

  Savet: Najbolja praksa bi mogla biti da ograničite broj osoba koje imaju vlasničku dozvolu za kanal. Na primer, ako osoba koja ima vlasničku dozvolu izbriše kanal, ne možete da oporavite kanal niti video zapise koji su bili na njemu.

 • Uređivači – Korisnik ili bezbednosna grupa koji imaju dozvolu za uređivanje za kanal. Oni mogu da otpremaju i brišu video zapise. Ne mogu da upravljaju postavkama kanala niti da izbrišu kanal.

 • Prikazivači – Korisnik ili bezbednosna grupa koji mogu da prikazuju sve video zapise sa kanala. Bez ove dozvole, oni ne mogu da vide kanal niti prikažu video zapise na njemu. Sve osobe u organizaciji podrazumevano imaju dozvolu prikazivača kanala kad se on kreira.

Morate da imate vlasničku dozvolu za kanal da biste promenili ili prikazali dozvole za njega.

Da biste promenili dozvole kanala

 1. Izaberite kanal za koji želite da promenite dozvole. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Idite na stranicu postavki video kanala. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Odlazak na stranicu postavki video kanala u prethodnom delu ovog članka.

 3. U levom oknu za navigaciju odaberite stavku Dozvole.

  Office 365 Video permissions
 4. Da biste kontrolisali ko ima punu kontrolu nad kanalom, navedite osobe ili bezbednosne grupe u polju Vlasnici.

 5. Da biste kontrolisali ko može da uređuje video zapise na kanalu, navedite osobe ili bezbednosne grupe u polju Uređivači.

 6. Da biste kontrolisali ko može da prikaže kanal, navedite osobe ili bezbednosne grupe u polju Prikazivači.

 7. Samo vlasnici kanala podrazumevano će videti vezu za preuzimanje na stranici "reprodukcija" za video zapise. Da biste promenili ko može da preuzme video zapise sa kanala, izaberite opciju iz veze za preuzimanje video zapisa na listu.

  Napomena: Postavka "Poveži se za preuzimanje video zapisa za video zapise " samo kontroliše da li korisnik može da vidi povezivanje preuzimanja. Pošto je Office 365 Video ugrađen na SharePoint Online, ako korisnik ima dozvolu za prikaz video zapisa i zna kako da pristupe URL adresi za video po drugim sredstvima, uvek će moći da pronađu originalni video za preuzimanje.

Isticanje video zapisa na kanalu

Nakon otpremanja više video zapisa na određeni kanal, vreme je da se neki od njih promovišu. Video zapise možete da promovišete ako ih postavite u vrh stranice kanala. Na stranici kanala možete da istaknete najviše pet video zapisa.

Da biste istakli video zapise na kanalu, treba da imate vlasničku dozvolu za kanal. Informacije o dozvolama kanala potražite u prethodnoj proceduri Promena dozvola kanala.

Ako želite da se određeni kanali ili video zapisi istaknu na matičnoj stranici Office 365 Video portala, obratite se osobi u organizaciji koja je administrator video zapisa za Office 365 Video. Više informacija potražite u članku Isticanje video zapisa i kanala na microsoft 365 video portal matičnoj stranici u upravljanju Microsoft 365 video portalu.

Da biste istakli video zapise na kanalu

 1. Izaberite kanal koji sadrži video zapise koje želite da istaknete. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Idite na stranicu postavki video kanala. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Odlazak na stranicu postavki video kanala u prethodnom delu ovog članka.

 3. Sa leve strane okna za navigaciju odaberite stavku istakni.

  Stranica „Postavke video kanala“ – u žiži interesovanja
 4. Izaberite istaknutu pločicu, na primer Istaknuto 1.

 5. Pomoću prozora koji se pojavi potražite sličicu video zapisa koji želite da istaknete, a zatim je izaberite.

  Napomena: Video zapis koji je tek otpremljen možete da istaknete samo kada ga pretraga indeksira i kada u principu bude spreman za reprodukciju na portalu. Ako odmah ne ugledate sličicu video zapisa koji želite da istaknete, proverite malo kasnije.

 6. Možete da ponovite korake procedure od 3. do 5. za druge istaknute pločice.

  Da biste na istaknutu pločicu stavili neki drugi video zapis, izaberite istaknutu pločicu, a zatim sličicu drugog video zapisa.

 7. Odaberite stavku Sačuvaj.

Promena postavki Yammer razgovora

Ako je Yammer omogućena na Microsoft 365 zakupcu, možete da uključite ili isključite Yammer razgovore za kanal.

Promena postavki Yammer razgovora

 1. Izaberite kanal za koji želite da promenite postavke. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Idite na stranicu postavki video kanala. Informacije o tome kako da to uradite potražite u članku odlazak na stranicu "postavke video kanala" za kanal.

 3. U levom oknu za navigaciju odaberite stavku Yammer.

  Yammer postavke za O365 Video
 4. Izaberite stavku Yammer razgovori za kanal .

 5. Postavljanje podrazumevane Yammer grupe za kanal tako što ćete izabrati neku od sledećih opcija:

  • Nijedna podrazumevana grupa ne omogućava korisnicima da usmeravaju razgovore sa Yammer grupom koju definišu ili za određenu osobu.

  • Grupisanje sa ovim ID-om feedova da biste omogućili konverzaciju u podrazumevanoj grupi Yammer tako što ćete dodati ID Yammer feed za grupu. Korisnici mogu da izaberu da objave u podrazumevanoj grupi Yammer ili odrede drugi.

 6. Izaberite stavku Isključeno da biste onemogućili sve Yammer razgovore na kanalu.

 7. Odaberite stavku Sačuvaj.

Brisanje kanala

Brisanjem kanala se sa Office 365 Video portala uklanjaju kanal i svi video zapisi na njemu. Time se oslobađa prostor u okviru SharePoint Online kvote skladišta.

Da biste izbrisali kanal, trebalo bi da imate vlasničku dozvolu za njega. Informacije o dozvolama vlasnika kanala potražite u odeljku Promena dozvola kanala u prethodnom delu ovog članka.

Oprez: Pošto izbrišete kanal, ne možete da oporavite ni njega ni video zapise koje je sadržao.

Da biste izbrisali kanal

 1. Izaberite kanal koji želite da izbrišete. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Izbor kanala za upravljanje u prethodnom delu ovog članka.

 2. Idite na stranicu postavki video kanala. Informacije o tome kako to da uradite potražite u odeljku Odlazak na stranicu postavki video kanala u prethodnom delu ovog članka.

 3. Sa leve strane okna za navigaciju odaberite stavku opšte.

 4. Odaberite stavku Izbiši kanal.

  Dugme „Izbriši kanal“
 5. Odaberite stavku U redu da biste potvrdili da želite da izbrišete kanal.

Takođe pogledajte

Upoznajte Microsoft 365 video

Upravljanje Microsoft 365 video portalu

Video formati koji funkcionišu u Microsoft 365 video zapisima

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×