Kreiranje Lync sobe za ćaskanje i upravljanje njom

Ako vam je Lync administrator dao odobrenje, možete brzo početi sa kreiranjem sopstvenih soba za neprekidno ćaskanje. Sledeći odeljci objašnjavaju kako da kreirate i onemogućite sobe za ćaskanje i kako da upravljate njima.

Kreiranje nove sobe za ćaskanje

 1. U glavnom prozoru programa Lync, u prikazu „Sobe za ćaskanje“ kliknite na dugme Dodaj sobu Dodaj sobu , a zatim u padajućem meniju izaberite opciju Kreiraj sobu za ćaskanje. (Ako ne vidite ove opcije, Lync administrator vam nije dao dozvolu da kreirate sobe za ćaskanje i upravljate njima).

 2. Na stranici „Moje sobe” koja se otvori, kliknite na dugme Kreiraj novu sobu.

  Kreiraj sobu za ćaskanje

Davanje imena novoj sobi za ćaskanje

Kada kreirate sobu za ćaskanje, trebalo bi da joj date jedinstveno i opisno ime.

 1. U prozoru „Kreiranje sobe“ unesite ime u polje Ime sobe. Ime sobe može da sadrži do 256 abecednih, numeričkih ili specijalnih znakova, uključujući razmake, u bilo kojoj kombinaciji.

 2. Kliknite na ikonu Proveri imena kako biste se uverili da se ime već ne koristi. Ako se ime već koristi, biće zatraženo da izaberete drugo ime.

Ako odlučite da promenite ime sobe kasnije, novo ime prikazuje se za vas i za članove i pratioce sobe od tog trenutka. Međutim, preporučuje se da nađete odgovarajuće ime na početku i da ga zadržite. Promena imena sobe može dovesti do zabune kod korisnika koji su podesili obaveštenja ili dodali sobu u omiljene stavke.

Pisanje opisa sobe za ćaskanje

Kada kreirate sobu za ćaskanje, izaberite stavku Opis u prozoru „Kreiranje sobe“ i unesite objašnjenje namene sobe. Neka opis bude kratak (najviše 256 znakova) i napišite ga tako da pomogne drugim osobama da odluče da li žele da zahtevaju članstvo i da li da podese obaveštenja kako bi pratili diskusije u sobi. Opis možete promeniti u bilo kom trenutku.

Izbor postavke privatnosti

Svaka Lync soba za ćaskanje ima postavku privatnosti koja kontroliše ko sve može da je pronađe i učestvuje u njoj. Te tri postavke su:

 • Otvorena – Svako može da pronađe ovu sobu (pomoću funkcije za pretraživanje), otvori je, čita i piše („objavljuje“) u njoj. Otvorene sobe nemaju „članstvo“ same po sebi.

 • Zatvorena – Osobe koje nisu članovi mogu da pronađu ovu sobu i vide ko su članovi, ali samo članovi mogu da otvore sobu, čitaju ili objavljuju u njoj. (Ovo je podrazumevana postavka.) Da bi se pridružio zatvorenoj sobi, korisnik mora da zatraži od menadžera sobe da ga doda na listu članova. Kartica sobe identifikuje menadžere sobe.

 • Tajna – Osobe koje nisu članovi neće moći da pronađu ovu sobu ili njenu karticu sobe, da vide ko su članovi niti da čitaju ili objavljuju u njoj.

Postavku privatnosti za sobu kojom upravljate možete promeniti u bilo kom trenutku. Više informacija o postavkama privatnosti soba za ćaskanje i o članstvu u sobama potražite u članku Razumevanje članstva u Lync sobama za ćaskanje.

Dodavanje veb aplikacije u sobu za ćaskanje

U zavisnosti od načina na koji je vaša organizacija odlučila da koristi Lync neprekidno ćaskanje, možda ćete imati pristup velikom broju korisnih aplikacija zasnovanih na vebu koje sobu mogu učiniti mnogo produktivnijim mestom u kome članovi mogu provoditi vreme. Ako imate aplikacije zasnovane na vebu koje su dostupne za sobu, videćete naslov „Programski dodatak“ u prozoru „Kreiranje sobe“. Samo kliknite na padajuću strelicu ispod naslova i izaberite željene veb aplikacije.

Dodavanje ili uklanjanje menadžera sobe za ćaskanje

Kao menadžer sobe možete da dodate druge menadžere koji će deliti dužnosti upravljanja u sobi koju ste kreirali. (Kao što je objašnjeno ispod, menadžeri se moraju pojaviti u grupi potencijalnih članova za kategoriju sobe kojoj vaša soba pripada.)

Da biste dodali menadžera sobe, otvorite prozor sobe za ćaskanje i u polju „Menadžeri“ otkucajte imena svih osoba koje želite da postavite za dodatne menadžere. Poput vas, ovi menadžeri mogu da dodaju članove sobe i uređuju određene postavke sobe. Kada dodate imena menadžera (razdvojena tačkom i zarezom), obavezno kliknite na dugme Proveri imena kako biste se uverili da Lync može da identifikuje ove osobe. Novi dodatni menadžeri neće automatski postati članovi sobe – morate ih dodati za članove.

Dodavanje ili uklanjanje članova sobe za ćaskanje

Kao menadžer sobe možete da kontrolišete ko može da se pridruži zatvorenim ili tajnim sobama koje kreirate. (Sobe sa postavkom privatnosti „otvorena“ ne zahtevaju niti dozvoljavaju članstvo.) To jest, možete da dodajete članove po svojoj volji (ponovo, dokle god se pojavljuju u grupi potencijalnih članova za kategoriju sobe kojoj vaša soba pripada). Takođe možete ukloniti članove iz sobe. U polje Članovi unesite imena osoba koje pozivate da budu članovi sobe. Automatski postajete član svih zatvorenih ili tajnih soba koje kreirate.

Ako ne želite da obavestite kontakte da su postali članovi vaše sobe, kliknite na dugme Članovima se ne šalju pozivnice. U suprotnom, u zavisnosti od odgovarajuće postavke nadređene kategorije sobe u koju spada vaša soba, obaveštenja se neće prikazivati na listi Novo svakog člana (slično obaveštenju kontakta) u prikazu „Sobe za ćaskanje“, u glavnom prozoru programa Lync.

Potvrda postavki sobe za ćaskanje

Kada izaberete odgovarajuće opcije kao što je opisano dalje u članku, kliknite na dugme Kreiraj .

Upravljanje sobom za ćaskanje

Ko može da upravlja sobom za ćaskanje

Lync sobom za ćaskanje možete upravljati pod ovim uslovima:

 • Kreirali ste sobu za ćaskanje što vas podrazumevano čini menadžerom te sobe za ćaskanje.

 • Lync administrator vam je odobrio dozvole menadžera sobe.

 • Osoba koja je kreirala sobu imenovala vas je za menadžere sobe za ćaskanje.

 • Imate dozvole administratora sobe za ćaskanje. To vam omogućava da upravljate svim sobama za ćaskanje u Lync okruženjima koje kontrolišete.

Ako ste menadžer sobe za ćaskanje, videćete svoje ime u polju Menadžeri na kartici sobe te sobe za ćaskanje.

Kao menadžer sobe kontrolišete većinu postavki soba za ćaskanje kojima upravljate. Pored kreiranja sopstvenih soba za neprekidno ćaskanje, možete da menjate njihove nivoe privatnosti, dodeljujete dodatne odgovornosti menadžera sobe i dodajete ili uklanjate članove. Možete da promenite imena i opise soba kojima upravljate i dodajete još veb aplikacija u okruženje sobe ako ih je administrator učinio dostupnim. Na kraju, možete da onemogućite sobu i tako je zaključate za članove.

Ova tabela navodi radnje i ono što možete i ne možete da radite kao menadžer sobe.

Radnja

Može li menadžer sobe da izvrši ovu radnju?

Kreiranje sobe za ćaskanje

Da

Imenovanje ili preimenovanje sobe za ćaskanje

Da

Kreiranje ili korigovanje opisa sobe za ćaskanje

Da

Biranje ili promena postavke za privatnost sobe za ćaskanje

Da

Dodavanje ili uklanjanje članova sobe za ćaskanje

Da

Biranje opcije da se novim članovima ne šalju obaveštenja („pozivnice“)

Da

Dodavanje ili uklanjanje menadžera sobe za ćaskanje

Da

Dodavanje ili uklanjanje programskog dodataka (veb aplikacije)

Da

Dodeljivanje kategorije sobe u sobu za ćaskanje (ako je administrator omogućio više kategorija)

Da

Onemogućavanje sobe za ćaskanje

Da

Ponovno omogućavanje onemogućene sobe za ćaskanje

Ne

Brisanje sobe za ćaskanje

Ne

Vraćanje izbrisane sobe za ćaskanje

Ne

Brisanje objave u sobi za ćaskanje

Ne

Brisanje istorije sobe za ćaskanje

Ne

Zadatke upravljanja sobom za ćaskanje izvršavaćete na stranici Uređivanje sobe. Evo kako da dođete do nje:

 1. U glavnom prozoru programa Lync kliknite na ikonu Sobe za ćaskanje da biste prikazali prikaz soba za ćaskanje.

Snimak ekrana odeljka za prikaz ikona u glavnom prozoru programa Lync sa izabranom sobom za ćaskanje

 1. Kliknite na Člana izvedene oznake da biste videli spisak soba kojima imate pristup.

 2. Pauzirajte na ikoni Soba za ćaskanje Ikona sobe za ćaskanje na spisku za sobu čije postavke želite da promenite.

 3. Kliknite na ikonu Otvori sobu Ikona „Otvori sobu za ćaskanje“ .

 4. Kliknite na dugme Još Dugme „Još“ (donji desni ugao prozora sobe za ćaskanje).

 5. Izaberite stavku Upravljaj ovom sobom.

Snimak ekrana padajuće liste sa izabranom stavkom „Upravljaj ovom sobom“

 1. Sada se nalazite na stranici Uređivanje sobe na kojoj možete da promenite postavke sobe kao što je prethodno pomenuto. Kliknite na dugme Izvrši promene kada završite.

Osnovni podaci o kategorijama soba za ćaskanje

„Kategorija“ Lync sobe za ćaskanje predstavlja kolekciju karakteristika sobe koje se mogu primeniti na više soba radi pogodnosti. Na primer, za preduzeće koje se bavi nekretninama može biti korisno da podesi kategoriju soba koja je namenjena isključivo prodajnom timu, drugu kategoriju namenjenu pravnom odeljenju, treću kategoriju namenjenu izvršnom timu i tako dalje. Svaka kategorija soba može imati različite smernice o zadržavanju zapisa, neophodnoj postavci privatnosti i tako dalje. Sve sobe koje učestvuju u jednoj kategoriji soba nasleđuju te karakteristike.

Koncept kategorije soba utiče na članstvo i postavke sobe. Kada se Microsoft Lync 2013 neprekidno ćaskanje prvi put instalira, Lync administrator kreira listu potencijalnih učesnika sobe za ćaskanje. Kada se ta lista podesi, administrator može da kreira potkategorije na osnovu potreba organizacije. Opseg određene potkategorije identifikuje sve korisnike i grupe koje mogu biti članovi sobe za ćaskanje u toj kategoriji. Na primer, ako administrator podesi opseg kategorije soba na contoso.com, svaka grupa ili svaki korisnik na lokaciji Contoso mogu biti dodati kako član soba u toj potkategoriji. Ako se opseg podesi na opciju „Prodaja“, za članove se mogu dodati samo grupe ili korisnici na toj listi distribucije.

Ako kao menadžer sobe imate više dostupnih kategorija soba, te kategorije su navedene u prozoru „Kreiranje sobe“. Izaberite kategoriju čije postavke i grupu članova želite da koristite.

Važno: Lync administrator može da zaključa većinu postavki date kategorije soba tako da vi i drugi menadžeri sobe za ćaskanje ne možete da menjate postavke. Administrator takođe može da ograniči grupu korisnika iz koje vi i drugi menadžeri sobe za ćaskanje možete da birate članove. Ako se nađete u jednoj od ove dve situacije (to jest, ako otkrijete da ne možete da menjate postavku sobe ili ne možete da dodate određenog korisnika za člana sobe), obratite se Lync administratoru i proverite da li su ograničenja na snazi.

Onemogućavanje sobe za ćaskanje

Možda ćete ponekad morati da onemogućite sobu za ćaskanje kojom upravljate. Kada onemogućite sobu, korisnici neće moći da je pronađu ili da joj se pridruže, a sve osobe koje su trenutno pridružene (uključujući i vas kao menadžere sobe) bivaju uklonjene.

Onemogućavanje sobe može biti neophodno iz više razloga. Moguće je da je soba ispunila svoj cilj ili ju je zamenila aktivnija soba čiji se fokus preklapa sa fokusom vaše sobom. Evo kako da onemogućite sobu.

 1. Otvorite prozor „Upravljanje sobom“ (pogledajte prethodno) i kliknite na dugme Onemogući. Pojavljuje se dijalog koji od vas traži da potvrdite da želite da onemogućite sobu.

Snimak ekrana dijaloga koji traži potvrdu onemogućavanja sobe

 1. Da biste nastavili, kliknite na dugme U redu. Da biste otkazali ovu radnju, kliknite na dugme Otkaži.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×