Predstavljanje projekcije slajdova

Kreiranje PowerPoint prezentacije koja se sama pokreće

Kreiranje PowerPoint prezentacije koja se sama pokreće

Možete koristiti prezentaciju koja se sama pokreće na štandu ili štand na sajmu ili konvenciji, ili je možete sačuvati kao video zapis i poslati je klijentu.

Savet: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • Koju verziju programa PowerPoint za PC koristite?
 • Novije verzije
 • 2007.

Podešavanje prezentacije koja se sama pokreće

Da biste podesili PowerPoint prezentaciju da se automatski pokreće, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova kliknite na dugme Podesi projekciju slajdova.

 2. U okviru stavke Tip projekcije izaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste osobama koje gledaju projekciju slajdova omogućili da imaju kontrolu tokom kretanja kroz slajdove, izaberite stavku Predstavlja govornik (ceo ekran).

  • Da biste predstavili projekciju slajdova u prozoru, gde kontrola tokom kretanja kroz slajdove nije dostupna osobama koje gledaju, izaberite stavku Pregleda pojedinac (prozor).

  • Da biste ponavljali projekciju slajdova sve dok osobe koje gledaju ne pritisnu taster Esc, izaberite stavku Pregleda se na terminalu (ceo ekran).

   prikazuje powerpoint dijalog koji se sam pokreće

Probna podešavanja vremena i snimanje podešavanja vremena

Kada odaberete sledeće tipove projekcije: Predstavlja govornik (ceo ekran) i Pregleda se na terminalu (ceo ekran), želećete da isprobavate i snimate vremenske rasporede za efekte i slajdove.

 1. Na kartici Projekcija slajdova izaberite stavku Probna podešavanja vremena.

  Napomena:  Tajmer prezentacije počinje odmah kada kliknete na dugme Probna podešavanja vremena.

  Traka sa alatkama Proba se pojavljuje i polje Trajanje slajda počinje sa podešavanjem vremena prezentacije.

  prikazuje okvir za podešavanje vremena snimanja za powerpoint

  Slika: Traka sa alatkama „Proba“

  1 sledeće (prelazak na sledeći slajd)

  Pauziraj 2

  oblačić 3 vremena na slajdu

  oblačić 4 ponovite

  5 ukupno vreme prezentacije

 2. Dok podešavate trajanje prezentacije, možete da uradite nešto od sledećeg na traci sa alatkama Proba:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, kliknite na dugme Sledeće.

  • Da biste privremeno zaustavili snimanje vremena, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena posle pauziranja, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste postavili tačnu dužinu trajanja slajda koja će se pojaviti, otkucajte dužinu vremena u polju Trajanje slajda.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena za trenutni slajd, kliknite na dugme Ponovi.

 3. Kada postavite vreme za poslednji slajd, okvir za poruke prikazuje ukupno vreme za prezentaciju i traži od vas da uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zadržali snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Da.

  • Da biste odbacili snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Ne.

   Pojavljuje se prikaz „Sortiranje slajdova“ i prikazuje vreme svakog slajda u prezentaciji.

Dodavanje prateće priče ili zvuka

Da biste snimili prateću priču, vaš računar zahteva zvučnu karticu i mikrofon i konektor za mikrofon, ako mikrofon nije deo računara.

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na strelicu na dugmetu Snimi projekciju slajdova.

  Prikazuje dugme „Projekcija slajdova zapisa“ u programu Powerpoint

 2. Izaberite nešto od sledećeg:

  • Započni snimanje od početka

  • Započni snimanje od trenutnog slajda

 3. U dijalogu Snimanje projekcije slajdova potvrdite izbor u polju za potvrdu Prateće priče i laserski pokazivač i po želji potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Podešavanja vremena slajdova i animacija.

 4. Kliknite na dugme Započni snimanje.

  Saveti: 

  • Da biste pauzirali prateću priču, u priručnom meniju Snimanje, u prikazu Projekcija slajdova kliknite na dugme Pauziraj. A da biste nastavili snimanje, kliknite na dugme Nastavi snimanje.

  • Pauziranje snimanja prateće priče

 5. Da biste završili sa snimanjem projekcije slajdova, kliknite desnim tasterom miša na slajd i izaberite stavku Završi projekciju.

 6. Snimljeni vremenski raspored projekcije slajdova automatski se čuva i projekcija slajdova se pojavljuje u prikazu „Sortiranje slajdova“ sa vremenskim rasporedom ispod svakog slajda.

Prateću priču možete snimiti pre nego što pokrenete prezentaciju ili je možete snimiti tokom prezentacije i uključiti komentare korisnika. Ako ne želite prateću priču tokom cele prezentacije, možete snimiti zasebne zvukove ili komentare na izabranim slajdovima ili objektima. Više detalja potražite u članku Snimanje projekcije slajdova sa pratećom pričom i vremenskim rasporedom slajdova.

Dodavanje navigacije

Ako želite da se publika slobodno kreću kroz prezentaciju koja se sama pokreće, možete da dodate hiperveze ili dugmad radnje da biste omogućili navigaciju.

 • Hiperveze    

  Možete da dodate hiperveze koje vode ka prilagođenim projekcijama, određenim slajdovima u prezentaciji, različitim prezentacijama, Microsoft Office Word dokumentima, Microsoft Office Excel radnim listovima, lokacijama na internetu ili intranetu ili adrese e-pošte. Možete da kreirate hipervezu iz bilo kog objekta, uključujući tekst, oblike, tabele, grafikone i slike.

  Da biste saznali kako da dodate hipervezu, pogledajte članak Kreiranje ili uređivanje hiperveze.

 • Dugmad za radnje    

  PowerPoint sadrži spremnu dugmad radnji koje možete da dodate u prezentaciju i za koje možete da definišite hiperveze. Dugmad radnje sadrže oblike, poput strelica nalevo i nadesno. Koristite ih kada želite da uključite opštepoznate simbole za prelazak na sledeći, prethodni, prvi i poslednji slajd. PowerPoint ima i dugmad radnje za reprodukciju filmova ili zvukova.

Dodavanje prateće priče

Dodavanje prateće priče može pomoći da jasnije isporučite informacije u prezentaciji koja se sama pokreće.

Da biste snimili prateću priču, stoni računari zahtevaju zvučnu karticu, mikrofon i konektor za mikrofon. Laptop računari zahtevaju samo mikrofon i konektor za mikrofon. Možete da snimite prateću priču pre nego što pokrenete prezentaciju ili snimite prateću priču tokom prezentacije i uključite komentare gledalaca. Ako ne želite prateću priču tokom cele prezentacije, možete da snimite zasebne zvukove ili komentare na izabranim slajdovima ili objektima.

Probna podešavanja vremena i snimanje podešavanja vremena

Napomena: Budite spremni da trenutno započnete podešavanje vremena prezentacije odmah nakon izvođenja prvog koraka u ovoj proceduri.

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Probna podešavanja vremena.

  Traka sa alatkama Proba se pojavljuje i polje Trajanje slajda počinje sa podešavanjem vremena prezentacije.

  Dijalog „Proba“

  Slika: Traka sa alatkama „Proba“

  1 sledeće (prelazak na sledeći slajd)

  Pauziraj 2

  oblačić 3 vremena na slajdu

  oblačić 4 ponovite

  5 ukupno vreme prezentacije

 2. Dok podešavate trajanje prezentacije, uradite nešto od sledećeg na traci sa alatkama Proba:

  • Da biste prešli na sledeći slajd, kliknite na dugme Sledeće.

  • Da biste privremeno zaustavili snimanje vremena, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena posle pauziranja, kliknite na dugme Pauziraj.

  • Da biste postavili tačnu dužinu trajanja slajda koja će se pojaviti, otkucajte dužinu vremena u polju Trajanje slajda.

  • Da biste ponovo pokrenuli snimanje vremena za trenutni slajd, kliknite na dugme Ponovi.

 3. Kada postavite vreme za poslednji slajd, okvir za poruke prikazuje ukupno vreme za prezentaciju i traži od vas da uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste zadržali snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Da.

  • Da biste odbacili snimljena podešavanja vremena za slajdove, kliknite na dugme Ne.

   Pojavljuje se prikaz „Sortiranje slajdova“ i prikazuje vreme svakog slajda u prezentaciji.

Podešavanje prezentacije za pokretanje na terminalu

Podešavanje prezentacije za pokretanje na terminalu omogućava da kontrolišete da li klik mišem na ekranu prelazi na sledeći slajd. Na primer, ako želite da se vaša prezentacija prikazuje određenom brzinom, podesite automatski vremenski raspored, a zatim postavite prezentaciju za pokretanje na terminalu. Da biste korisnicima dali dodatnu kontrolu, možete da dodate navigaciju, kao što su hiperveze ili dugmad radnji na slajdove.

 1. Na kartici Projekcija slajdova, u grupi Podešavanje kliknite na dugme Podesi parametre projekcije slajdova.

 2. U okviru Tip projekcije kliknite na Pregleda se na terminalu (ceo ekran).

Važno: Ako podesite prezentacije za pokretanje na terminalu, ne zaboravite da koristite i automatski vremenski raspored ili hiperveze navigacije. U suprotnom, prezentacija koja se sama pokreće neće odmaći dalje od prvog slajda.

Takođe pogledajte

 • Koju verziju programa PowerPoint za Mac koristite?
 • Novije verzije
 • 2011

Podešavanje prezentacije koja se sama pokreće

Da biste podesili PowerPoint prezentaciju da se automatski pokreće, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova kliknite na dugme Podesi projekciju slajdova.

 2. U okviru stavke Tip projekcije izaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste predstavili projekciju slajdova u prozoru, gde je kontrola tokom kretanja kroz slajdove dostupna osobama koje gledaju, izaberite stavku Pregleda pojedinac (prozor).

  • Da biste ponavljali projekciju slajdova sve dok osobe koje gledaju ne pritisnu taster Esc, izaberite stavku Pregleda se na terminalu (ceo ekran).

   Napomena: Ako izaberete ovu opciju, automatski se stavlja znak potvrde u polje Ponavljaj neprekidno do „Esc“ i dovodi do toga da se projekcija slajdova neprestano ponavlja.

  Prikaži opcije za tip

Podešavanje prelaza slajda

Ako želite da se projekcija slajdova automatski pokreće na terminalu, možete da kontrolišete kada i kako slajdovi se smenjuju. Da biste to uradili, možete da primenite isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji, kao i da postaviti prelaz na automatskog prelazak nakon određenog vremenskog intervala.

 1. Na kartici Prelazi izaberite željeni prelaz.

  Opcije na kartici „Prelazi“

  Da biste videli više prelaza, postavite pokazivač na prelaz, a zatim kliknite na dugme Strelica „Još dole“ .

 2. Postupite na sledeći način na kartici Prelazi:

  • Da biste podesili vremenski period koji se prikazuje za svaki slajd, izaberite Posle i unesite željeni broj sekundi.

  • Da biste podesili trajanje svakog prelaza između slajdova, unesite iznos vremena u polje Trajanje.

  • Kliknite na dugme Primeni na sve.

  Postavke prelaza slajda

Izvoz prezentacije u video

Možete da izvezete prezentaciju kao datoteku filma. Pogledajte članak Čuvanje prezentacije kao datoteke filma za više detalja.

Podešavanje prezentacije koja se sama pokreće

Da biste podesili PowerPoint prezentaciju da se automatski pokreće, uradite sledeće:

 1. Na kartici Projekcija slajdova kliknite na dugme Podesi projekciju.

 2. U okviru stavke Tip projekcije izaberite neku od sledećih opcija:

  • Da biste predstavili projekciju slajdova u prozoru, gde je kontrola tokom kretanja kroz slajdove dostupna osobama koje gledaju, izaberite stavku Pregleda pojedinac (prozor).

  • Da biste ponavljali projekciju slajdova sve dok osobe koje gledaju ne pritisnu taster Esc, izaberite stavku Pregleda se na terminalu (ceo ekran).

   Napomena: Ako izaberete ovu opciju, automatski se stavlja znak potvrde u polje Ponavljaj neprekidno do „Esc“ i dovodi do toga da se projekcija slajdova neprestano ponavlja.

  Prikaži opcije za tip

Podešavanje prelaza slajda

Ako želite da se projekcija slajdova automatski pokreće na terminalu, možete da kontrolišete kada i kako slajdovi se smenjuju. Da biste to uradili, možete da primenite isti prelaz na sve slajdove u prezentaciji, kao i da postaviti prelaz na automatskog prelazak nakon određenog vremenskog intervala.

 1. Na kartici Prelazi izaberite željeni prelaz kao što su isecanje, iščezavanje, brisanje ili razdeljivanje.

  Da biste videli više prelaza, postavite pokazivač na prelaz, a zatim kliknite na strelicu ispod galerije prelaza.

 2. Postupite na sledeći način na kartici Prelazi:

  • Da biste podesili vremenski period koji se prikazuje za svaki slajd, izaberite Posle i unesite željeni broj sekundi.

  • Da biste podesili trajanje svakog prelaza između slajdova, unesite iznos vremena u polje Trajanje.

  • U okviru Primeni na kliknite na Svi slajdovi.

Izvoz prezentacije u video

Možete da izvezete prezentaciju kao datoteku filma. Pogledajte članak Čuvanje prezentacije kao datoteke filma za više detalja.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×