Kreiranje prikaza izvedene tabele ili izvedenog grafikona u Access bazu podataka na radnoj površini

Podrška za Office 2010 se uskoro završava

Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradi odmah

Prikaze izvedene tabele i izvedenog grafikona možete koristiti kada treba da izvršite analizu interaktivnih podataka ili kreirate dinamičke, interaktivne grafikone. Ovaj članak objašnjava korake koji su neophodni za kreiranje i prilagođavanje oba prikaza.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Više informacija o prikazima izvedene tabele

Primer prikaza izvedene tabele

Prikaz detaljnih podataka

Prikaz pojedinačnih stavki

Kreiranje prikaza izvedene tabele

1. korak: kreiranje upita

2. korak: otvaranje upita u prikazu izvedene tabele

3. korak: dodavanje polja podataka u prikaz izvedene tabele

Dodavanje polja reda

Dodavanje polja kolone

Dodavanje polja sa detaljima

Dodavanje polja filtera

Premeštanje polja

Brisanje polja

4. korak: dodavanje izračunatih polja sa detaljima i polja zbirova u prikaz

Dodavanje izračunatih polja sa detaljima

Dodavanje polja zbirova

5. korak: promena natpisa polja i oblikovanje podataka

6. korak: filtriranje, sortiranje i grupisanje podataka

Dizajniranje prikaza izvedenog grafikona

Razlike između prikaza izvedene tabele i prikaza izvedenog grafikona

Primeri prikaza izvedenog grafikona

Kreiranje prikaza izvedenog grafikona

1. korak: prebacivanje na prikaz izvedenog grafikona

2. korak: dodavanje i uklanjanje polja u prikazu izvedenog grafikona

Dodavanje polja

Brisanje polja

3. korak: grupisanje, filtriranje i sortiranje podataka

Grupisanje podataka

Filtriranje podataka

Sortiranje podataka

4. korak: promena tipa grafikona

5. korak: dodavanje legende

6. korak: uređivanje i oblikovanje teksta

Naslovi osa

Oznake podataka

7. korak: oblikovanje radne površine grafikona

Više informacija o prikazima izvedene tabele

Izvedena tabela je interaktivna tabela koja brzo kombinuje i poredi velike količine podataka. Redove i kolone izvedene tabele možete rotirati da biste videli različite rezimee izvornih podataka, a možete i da prikažete detalje za oblasti interesovanja. Izvedenu tabelu koristite kada želite da analizirate srodne ukupne vrednosti, posebno u slučajevima dugačke liste ilustracija koje je potrebno rezimirati i uporediti nekoliko činjenica o svakoj od njih.

Primer prikaza izvedene tabele

Sledeća ilustracija prikazuje upit podataka fakture u prikazu izvedene tabele. Ovaj prikaz prikazuje samo rezimirane vrednosti.

Prikaz izvedene tabele

Polje Zemlja se filtrira kako bi se prikazali samo podaci za Sjedinjene Države.

Polje Prilagođeni region je prilagođeno polje grupe. Prilagođena polja grupe omogućavaju vam da grupišete stavke na željeni način radi bolje analize podataka. Ovde su stavke Grad grupisane u dve kategorije: Zapadna obala i Ostatak zemlje.

Ukupna vrednost transakcija prikazuje, u vidu procentualne vrednosti, ukupnu vrednost transakcija koje je obradio prodavac u svakom od dva regiona.

Br. transakcija prikazuje broj transakcija koje je obradio prodavac u svakom od dva regiona.

Na prethodnoj ilustraciji možete na jednostavan način porediti podatke za različite prodavce i regione. Budući da je tabela interaktivna, možete brzo menjati filtere, ukupne vrednosti i nivo prikazanih detalja kako biste analizirali podatke na različite načine.

Vrh stranice

Prikaz detaljnih podataka

Kliknite na znak plus (+) koji se nalazi desno od prodavca ili ispod regiona da biste videli pojedinačne detaljne zapise. Sledeća ilustracija prikazuje detaljne podatke za Anu Dodić.

Prikaz detaljnih podataka

Ova polja sa detaljima postoje u izvoru osnovnih zapisa.

Izračunato polje sa detaljima koristi izraz zasnovan na drugim poljima sa detaljima.

Ove pojedinačne transakcije obradila je Ana Dodić u regionu Zapadna Obala.

Polja rezimea i podaci pojavljuju se na dnu prikaza.

Kliknite na znak minus (-) koji se nalazi desno od prodavca ili regiona da biste sakrili odgovarajuće detaljne podatke.

Napomena: Skrivanje detaljnih podataka poboljšava performanse prikaza izvedene tabele.

Vrh stranice

Prikaz pojedinačnih stavki

Kada oblast kolona sadrži više polja, možete kliknuti na znak plus (+) ili znak minus (-) koji se nalaze levo od stavke da biste prikazali ili sakrili stavke nižeg nivoa. Na primer, da biste prikazali rezimirane ili detaljne podatke za svaki grad na Zapadnoj Obali, kliknite na znak plus (+) koji se nalazi levo od grupe Zapadna Obala.

Sledeća ilustracija prikazuje rezimirane vrednosti za svaki grad u grupi „Zapadna Obala“.

Prikaz pojedinačnih stavki

Stavke iz polja Grad koje su grupisane u okviru prilagođene grupe Zapadna Obala.

Rezimirani podaci za Šabac.

Ako kliknete ovde, prikazaćete klijente u Šapcu i i podatke rezimea za svakog klijenta.

Ako kliknete ovde, prikazaćete detaljne podatke za Šabac.

Vrh stranice

Kreiranje prikaza izvedene tabele

Prikaze izvedene tabele i izvedenog grafikona takođe možete kreirati za Access upite, tabele i obrasce. U ovom članku objasnićemo kako se kreira prikaz izvedene tabele i prikaz izvedenog grafikona za Access upit.

1. korak: kreiranje upita

Ako još nemate upit koji želite da upotrebite za prikaz izvedene tabele, kreirajte novi upit:

 • Na kartici Kreiranje u grupi Upiti kliknite na dugme Čarobnjak za upite ako želite da vam čarobnjak pomogne pri kreiranju upita ili na dugme Dizajn upita ako želite da sami izradite upit.

Kada dodajete polja u koordinatnu mrežu upita, obavezno uključite sledeće:

 • Polja koja sadrže podatke koje želite da rezimirate (na primer, iznose u valuti ili druge numeričke podatke).

 • Polja po kojima želite da poredite podatke kao što su zaposleni, region ili datum.

Ako planirate da nabrojite stavke u izvedenoj tabeli, trebalo bi da uključite i polje sa jedinstvenim ID-om za stavke koje nabrajate. Na primer, da biste prebrojali broj faktura, upit bi trebalo da sadrži ID tabele fakture.

Više informacija o kreiranju upita potražite u članku Uvod u upite.

2. korak: otvaranje upita u prikazu izvedene tabele

 1. Ako upit nije već otvoren, kliknite dvaput na njega u oknu za navigaciju.

 2. Na kartici Početak u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz izvedene tabele.

  Access prikazuje prazan prikaz izvedene tabele bez polja i podataka.

3. korak: dodavanje polja podataka u prikaz izvedene tabele

U ovom koraku dodajete polja koja čine naslove redova i kolona prikaza izvedene tabele, kao i polja sa detaljima i polja filtera. Lista polja mora biti vidljiva da biste to uradili.

 • Ako lista polja nije vidljiva, na kartici Dizajn u grupi Prikaži/Sakrij kliknite na dugme Lista polja.

Dodavanje polja reda

Polja reda su polja koja čine redove izvedene tabele. Na ilustraciji na početku ovog članka polje Prodavac je polje reda.

Da biste dodali polje reda:

 • Prevucite polje sa liste polja u oblast u izvedenoj tabeli sa oznakom Otpustite ovde polja reda.

Polja filtera možete takođe dodati pomoću sledeće procedure:

 1. Izaberite polje na listi polja.

 2. Na dnu liste polja sa padajuće liste izaberite stavku Oblast reda i kliknite na dugme Dodaj u.

Dodavanje polja kolone

Kao što i samo ime kaže, polja kolone su polja koja čine kolone izvedene tabele. Na ilustraciji na početku ovog članka polja Grad i CustomerID predstavljaju polja kolone.

Da biste dodali polje kolone:

 • Prevucite polje sa liste polja u oblast u izvedenoj tabeli sa oznakom Otpustite ovde polja kolone.

Polja filtera možete takođe dodati pomoću sledeće procedure:

 1. Izaberite polje na listi polja.

 2. Na dnu liste polja sa padajuće liste izaberite stavku Oblast kolone i kliknite na dugme Dodaj u.

Dodavanje polja sa detaljima

Polja sa detaljima su polja koja čine ćelije sa detaljima izvedene tabele. Na ilustraciji na početku ovog članka polja Ime proizvoda, Cena po jedinici i Količina predstavljaju polja sa detaljima.

Da biste dodali polje sa detaljima:

 • Prevucite polje sa liste polja u oblast u izvedenoj tabeli sa oznakom Otpustite ovde zbirove ili polja sa detaljima.

Polja filtera možete takođe dodati pomoću sledeće procedure:

 1. Izaberite polje na listi polja.

 2. Na dnu liste polja sa padajuće liste izaberite stavku Oblast detalja i kliknite na dugme Dodaj u.

Dodavanje polja filtera

Polja filtera su opcionalna. Dodavanje polja filtera omogućava vam da filtrirate celu izvedenu tabelu po vrednosti. Na primer, na prvoj ilustraciji na početku ovog članka polje Zemlja dodato je kao polje filtera. Kao rezultat toga, cela izvedena tabela može se filtrirati po određenim zemljama.

Da biste dodali polje filtera:

 • Prevucite polje sa liste polja u oblast u izvedenoj tabeli sa oznakom Otpustite ovde polja filtera.

Polja filtera možete takođe dodati pomoću sledeće procedure:

 1. Izaberite polje na listi polja.

 2. Na dnu liste polja sa padajuće liste izaberite stavku Oblast filtera i kliknite na dugme Dodaj u.

Premeštanje polja

 • Prevucite ime polja na željenu lokaciju. Obavezno prevucite samo ime polja (na primer Prodavac), a ne neku od vrednosti polja.

Brisanje polja

 • Izaberite ime polja koje želite da izbrišete, a zatim na kartici Dizajn, u grupi Aktivno polje kliknite na dugme Ukloni polje.

  Napomena: Ova radnja uklanja polje iz prikaza, ali polje je i dalje dostupno u izvoru osnovnih podataka.

4. korak: dodavanje izračunatih polja sa detaljima i polja zbirova u prikaz

Dodavanje izračunatih polja sa detaljima

 1. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Formule, a zatim kliknite na dugme Kreiraj izračunato polje sa detaljima.

  Access prikazuje dijalog Svojstva.

 2. U polju Ime otkucajte ime izračunatog polja.

 3. U većem polju koje se nalazi ispod polja Ime otkucajte izračunavanje koje želite da izvršite, na primer:

  Cena po jedinici * Količina

  Savet:  Dok kucate izračunavanje, možete dodati polja u izračunavanje pomoću padajuće liste i dugmeta Umetni referencu za koji se nalaze na dnu dijaloga „Svojstva“.

 4. Kliknite na dugme Promeni. Access dodaje izračunato polje u listu polja.

 5. Ponovite korake od 2. do 4. za sva ostala izračunata polja koja želite da kreirate.

 6. Zatvorite dijalog „Svojstva“.

 7. Dodajte izračunato polje u izvedenu tabelu po uputstvima u odeljku Dodavanje polja sa detaljima.

Dodavanje polja zbirova

 1. Uverite se da su ćelije sa detaljima prikazane: izaberite oznaku naslova kolone, a zatim na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Prikaži detalje.

 2. Izaberite jednu od vrednosti detalja za koju želite da dodate zbir.

 3. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Automatsko računanje i izaberite tip zbira koji želite da dodate.

 4. Ponovite 3. korak za sve ostale tipove zbirova koje želite da dodate.

5. korak: promena natpisa polja i oblikovanje podataka

 1. U izvedenoj tabeli izaberite oznaku polja koje želite da promenite.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Svojstva.

 3. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Natpisi.

 4. U polju Natpis otkucajte željeni natpis i pritisnite taster ENTER.

 5. Podesite i druge željene opcije oblikovanja natpisa.

 6. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Oblikovanje.

 7. Koristite komande na kartici Oblikovanje da biste sortirali podatke i oblikovali tekst i ćelije.

 8. Ako izvedena tabela sadrži redove sa zbirom, kliknite na dugme Sakrij detalje na kartici Dizajn da biste sakrili polja sa detaljima i prikazali samo polja zbirova.

 9. Ponovite korake od 3. do 7. da biste podesili natpise i oblikovanja za polja zbirova.

Savet:  Da biste prikazali zbirove kao procente sveukupne vrednosti, izaberite jedan od zbirova, a zatim na kartici Dizajn, u grupi Alatke izaberite stavku Prikaži kao, a zatim izaberite sveukupnu vrednost sa kojom želite da izvršite poređenje (red sa zbirom, kolona sa zbirom itd.)

6. korak: filtriranje, sortiranje i grupisanje podataka

 • Da biste filtrirali podatke, kliknite na strelicu nadole pored imena bilo kojeg polja i potvrdite izbor u poljima za potvrdu da biste dobili željeno filtriranje.

 • Da biste grupisali podatke:

  1. U izvedenoj tabeli izaberite vrednosti koje želite da grupišete. Na primer, da biste grupisali zajedno više gradova, izaberite prvi grad, a zatim pritisnite i držite taster CTRL dok birate druge gradove koje želite da grupišete.

  2. Kliknite desnim tasterom miša na jednu od izabranih vrednosti, a zatim izaberite stavku Grupiši stavke.

   Access kreira prilagođeni nivo grupisanja. Natpis i oblikovanje grupe možete promeniti pomoću procedure u odeljku 5. korak: promena natpisa polja i oblikovanje podataka.

Kada dodate nivo grupisanja, možete izabrati grupu, a zatim pomoću komandi Razvij polje i Skupi polje na kartici Dizajn možete prikazati odnosno sakriti pojedinačna polja u grupi.

Vrh stranice

Dizajniranje prikaza izvedenog grafikona

Razlike između prikaza izvedene tabele i prikaza izvedenog grafikona

Raspored prikaza izvedenog grafikona sličan je rasporedu prikaza izvedene tabele, s tim što prikazi izvedene tabele podrazumevano prikazuju detalje o podacima, dok prikazi izvedenog grafikona prikazuju ukupne vrednosti podataka ili rezimee (obično u obliku zbirova ili brojanja).

Takođe, umesto oblasti reda i kolone, prikaz izvedenog grafikona prikazuje oblasti grupe i kategorije. Grupa predstavlja grupu srodnih tačaka podataka i u legendi je obično predstavljena određenom bojom. Kategorija se sastoji od jedne tačke podataka iz svake grupe i obično je predstavljena oznakom na osi kategorije (x osi).

Promene rasporeda koje želite da unesete u tabelu, upit ili obrazac u drugim prikazima nezavisne su od rasporeda objekta u prikazu izvedene tabele ili izvedenog grafikona. Međutim, promena rasporeda koju unesete u prikazu izvedene tabele, na primer premeštanje polja iz oblasti reda u oblast kolone, odražava se u prikazu izvedenog grafikona i obrnuto.

Primeri prikaza izvedenog grafikona

Prvi primer prikaza izvedenog grafikona prikazuje petoro prodavaca koji su imali najveće iznose prodaje (što je naznačeno ukupnim cenama po jedinici) u Sjedinjenim Državama između 1996. i 1998. godine. Svaki označivač podataka razvija se do vrednosti na osi vrednosti (y) koja predstavlja zbir cena za prodate jedinice.

Cena po jedinici ukupno prodatih proizvoda

U oblasti filtera polje „Zemlja“ se filtrira kako bi se prikazale cene po jedinici koje važe samo za Sjedinjene Države.

Oblast podataka prikazuje ukupne vrednosti za prodate cene po jedinici.

Radna površina grafikona obezbeđuje pozadinu za označivače podataka.

Linije koordinatne mreže olakšavaju vam da vidite označivače podataka na osi vrednosti.

Ovaj označivač podataka predstavlja jednu tačku kategorije (u ovom slučaju prodavca) koja se sastoji od tri tačke grupe (u ovom slučaju to su 1996, 1997. i 1998. godina).

Oblast grupe sadrži polje grupe „Datum porudžbine“. Legenda je dodata na desnu stranu ovog grafikona i pojavljuje se neposredno ispod polja grupe.

Oblast kategorije sastoji se od oznaka kategorije; u ovom slučaju oznake kategorije su imena prodavaca.

Oznaka ose vrednosti obezbeđuje okvir reference za svaki označivač podataka.

Isti grafikon može biti „izveden“ ili obrađen tako da prikazuje različite skupove analiza, kao što se vidi u sledećem primeru koji poredi prvih pet zemalja/regiona po primljenim porudžbinama. (Obratite pažnju na to da se u ovom primeru polje „Prodavac“ nalazi u oblasti filtera, dok se polje „Zemlja“ nalazi u oblasti kategorije).

Prodavac i zemlja

Vrh stranice

Kreiranje prikaza izvedenog grafikona

Sledeća uputstva zasnivaju se na pretpostavci da ste dovršili gorenavedene korake za kreiranje prikaza izvedene tabele.

1. korak: prebacivanje na prikaz izvedenog grafikona

Na kartici Dizajn, u grupi Prikazi kliknite na dugme Prikaz, a zatim izaberite stavku Prikaz izvedenog grafikona.

2. korak: dodavanje i uklanjanje polja u prikazu izvedenog grafikona

U ovom koraku možete dodavati polja u grafikon ili uklanjati polja iz njega. Kada uklonite polje iz grafikona, podaci su i dalje vidljivi putem liste polja, ali nisu prikazani na grafikonu.

Dodavanje polja

 • Da biste dodali polje, prevucite ga sa liste polja u jednu od „zona za otpuštanje“ na grafikonu. Druga mogućnost je da izaberete polje na listi polja, na dnu liste polja izaberete oblast u koju želite da dodate polje, a zatim kliknete na dugme Dodaj u.

  • Ako ne vidite zone za otpuštanje, na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Zone za otpuštanje.

  • Ako ne vidite listu polja, na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Lista polja.

Brisanje polja

 • Da biste izbrisali polje, izaberite njegovu oznaku na grafikonu i pritisnite taster DELETE. Druga mogućnost je da prevučete polje izvan grafikona.

3. korak: grupisanje, filtriranje i sortiranje podataka

Da bi grafikon bio čitljiviji, preporučuje se grupisanje, filtriranje i sortiranje podataka. Na primer, na ilustraciji na početku ovog odeljka datumi porudžbina grupisani su po godinama tako da možete lako videti rezimee za svaku godinu jednom pogledom umesto da tražite svaki pojedinačni datum porudžbine. Takođe, podaci se filtriraju kako biste videli kojih petoro prodavaca je imalo najveće iznose prodaje. Na kraju, svaki označivač podataka sortira se po svojoj ukupnoj vrednosti po rastućem redosledu tako da lako možete videti ko je od petoro prodavaca imao najveće prodaje, a ko najmanje.

Grupisanje podataka

 1. Izaberite ime polja u grafikonu.

 2. Ako dijalog Svojstva nije već prikazan, kliknite desnim tasterom miša na ime polja i izaberite stavku Svojstva.

 3. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Filtriranje i grupisanje.

 4. U okviru Grupisanje, sa liste Grupiši stavke po izaberite željenu opciju grupisanja. Na primer, u polju za datum možete izabrati opciju Godine. U polju za tekst možete izvršiti grupisanje po prefiksnim znakovima, na primer prva tri znaka imena.

Filtriranje podataka

 1. Izaberite označivač podataka na grafikonu.

 2. Ako dijalog Svojstva nije već prikazan, kliknite desnim tasterom miša na označivač podataka i izaberite stavku Svojstva.

 3. Na kartici Filtriranje i grupisanje, u dijalogu Svojstva, u okviru Filtriranje izaberite tip filtriranja i broj stavki koje želite da prikažete. Na primer, da biste videli prvih pet stavki, izaberite stavku Prvih sa liste Prikaži i otkucajte 5 u polju Stavke.

Sortiranje podataka

 • Kliknite desnim tasterom miša na označivač podataka na grafikonu, postavite pokazivač na stavku Sortiranje i izaberite željenu opciju sortiranja.

4. korak: promena tipa grafikona

 1. Kliknite desnim tasterom miša na praznu oblast na grafikonu i izaberite stavku Promeni tip grafikona.

 2. U dijalogu Svojstva, na listi sa leve strane izaberite opšti tip grafikona.

 3. Na listi sa desne strane izaberite određeni željeni tip grafikona.

5. korak: dodavanje legende

 1. Kliknite na praznu oblast grafikona.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Prikaži/sakrij kliknite na dugme Legenda.

6. korak: uređivanje i oblikovanje teksta

Naslovi osa

 1. Izaberite naslov ose koji želite da oblikujete.

 2. Ako dijalog Svojstva nije već prikazan, kliknite desnim tasterom miša na naziv i izaberite stavku Svojstva.

 3. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Oblikovanje i u polju Natpis otkucajte tekst koji želite da prikažete.

 4. U okviru Oblikovanje teksta na istoj kartici izaberite željene opcije oblikovanja.

Oznake podataka

 1. Kliknite na oznaku podataka (na primer jednu od oznaka duž ose kategorije (x)).

 2. Ponovo kliknite na oznaku da biste izabrali sve oznake duž ose.

 3. Ako dijalog Svojstva nije već prikazan, kliknite desnim tasterom miša na jednu od oznaka i izaberite stavku Svojstva.

 4. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Oblikovanje i izaberite željene opcije oblikovanja.

7. korak: oblikovanje radne površine grafikona

 1. Kliknite na radnu površinu grafikona da biste je izabrali. Radna površina grafikona je okvir koji sadrži označivače podataka.

 2. Ako dijalog Svojstva nije već prikazan, kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu grafikona i izaberite stavku Svojstva.

 3. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Ivica/popuna.

 4. Izaberite željene opcije oblikovanja za radnu površinu grafikona.

 5. Izaberite koordinatnu liniju na grafikonu.

 6. U dijalogu Svojstva izaberite karticu Linija/označivač.

 7. Izaberite željene opcije oblikovanja za koordinatne linije.

Vrh stranice

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×