Funkcija prikaz strukture u programu OneNote olakšava organizovanje dugačakh ili složenih dokumenata, planova i prezentacija. Ona može da organizuje do pet nivoa informacija i počinje da dodeljuje hijerarhijsku strukturu beleškama čim uvučete jedan pasus ispod drugog.

Outlined text in a OneNote note container

Možete da promovišete ili snizite stavke u hijerarhiji strukture tako što ćete promeniti njihovo uvlačenje. Možete i da organizujete informacije u naslove i podnasleve, primenite numerišuće liste i liste sa znakovima za nabrajanje i kontrolišete koji nivoi informacija se prikazuju.

Kreiranje prikaza strukture

 1. Otkucajte red ili pasus teksta i pritisnite taster Enter.

  Prvi pasus koji otkucate oblikuje se kao 1. nivo prikaza strukture.

 2. Da biste drugi pasus učinili potpasusom (2. nivo) prvog, izaberite stavku Povećaj mesto uvlačenja.

  Snimak ekrana dugmeta „Povećaj uvlačenje“ u programu OneNote 2016.

 3. U uvučenom redu otkucajte drugi pasus i pritisnite taster Enter.

Dok kucate svaki dodatni pasus ispod sledećeg, povećajte ili umanjite mesto uvlačenja da biste povećali ili umanjili hijerarhiju određenog pasusa.

Napomena:  Svaki novi pasus koji kreirate automatski se nastavlja na istom nivou kao prethodni osim ukoliko ne povećate ili umanjite mesto uvlačenja.

U velikim prikazima strukture ćete detaljniju strukturu dobiti ako dodate znakove za nabrajanje i numerisanje.

Skupljanje prikaza strukture

Jedna od prednosti strukturisanja beležaka u formatu prikaza strukture jeste da možete da sakrijete podnivoe.

 1. Pomerite pokazivač miša na pasus 1. nivoa i kliknite dvaput na malu ikonu hvataljke.

  (Ako koristite OneNote 2010, ikona koordinatne mreže će izgledati kao strelica sa četiri ugla u okviru.)

  Snimak ekrana za skupljanje prikaza strukture u programu OneNote 2016.

Na isti način možete i da razvijete prikaz strukture. Ponovo dvaput kliknite na malu ikonu hvataljke.

Napomene: 

 • Za sve pasuse sa podnaslovima možete da odaberete koliko nivoa želite da prikažete. Samo kliknite desnim tasterom miša na ikonu hvataljke, izaberite stavku Izaberi i odaberite nivo.

 • Ako obično postavite istu vrstu informacija na isti nivo u ojačenim beleškama, možete izabrati sav tekst na tom nivou. Kliknite desnim tasterom miša na ikonu koordinatne mreže, izaberite stavku Izaberi, a zatim stavku Izaberi sve na 1. nivou, Izaberi sve na 2. nivou ili bilo koji nivo koji želite.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×