Kreiranje unakrsnog upućivanja

Unakrsno upućivanje vam omogućava da se povežete sa drugim delovima istog dokumenta. Na primer, unakrsno upućivanje možete da koristite za povezivanje sa grafikonom ili grafikom koji se pojavljuju na drugom mestu u dokumentu. Unakrsno upućivanje se pojavljuje kao veza koja vodi čitaoca do stavke na koju se upućuje.

Ako želite da se povežete sa zasebnim dokumentom, možete da kreirate hipervezu.

Prvo kreirajte stavku na koju unakrsno upućujete

Ne možete da unakrsno referentite nešto što ne postoji, zato obavezno napravite grafikon, naslov, broj stranice itd., pre nego što pokušate da se povežete sa njom. Kada umetnete unakrsno upućivanje, videćete dijalog koji navodi sve što je dostupno za povezivanje. Evo primera.

Dijalog „Unakrsno upućivanje“ u programu Word

Umetanje unakrsnog upućivanja

 1. U dokumentu otkucajte tekst koji započinje unakrsno upućivanje. Na primer, „Pogledajte sliku 2 za objašnjenje trenda rasta.“.

 2. Na kartici Umetanje izaberite stavku Unakrsno upućivanje.

  Word traka sa markiranom stavkom „Unakrsno upućivanje“
 3. U polju Tip upućivanja kliknite na padajuću listu da biste odabrali sa čime želite da se povežete. Lista dostupnih stavki zavisi od tipa stavke (naslov, broj stranice itd.) sa kojom se povezujete.

  Dijalog „Unakrsno upućivanje“ sa prikazanim tipovima referenci
 4. U polju Umetni referenca izaberite informacije koje želite da umetnete u dokument. Opcije zavise od toga šta ste odabrali u 3.

  Izbori u okviru „Umetanje referenci za navođenje“
 5. U polju Za koji kliknite na određenu stavku na koju želite da uputite, kao što je „Umetanje unakrsnog upućivanja“.

 6. Da biste omogućili korisnicima da pređu na stavku na koju se upućuje, potvrdite izbor u polju za potvrdu Umetnu kao hipervezu.

  Dijalog „Unakrsno upućivanje“ sa markiranim poljem za potvrdu hiperveze
 7. Ako je dostupno polje za potvrdu Uključi iznad/ispod, potvrdite ga da biste naveli relativni položaj stavke na koju se upućuje.

 8. Kliknite na dugme Umetni.

Unakrsna upućivanja se umeću kao polja

Unakrsne reference se umeću u dokument kao polja. Polje je skupa informacija koja automatski upućuje tekst, grafiku, brojeve stranica i drugi materijal u dokument. Na primer, polje Datum umeće trenutni datum. Prednost korišćenja polja je to što se sadržaj umeće – datum, broj stranice, grafike itd. – ažurira se kada god se promeni. Na primer, ako pišete dokument u toku dana, datum će se promeniti svaki dan kada otvorite i sačuvate dokument. Slično tome, ako ažurirate grafiku uskladištenu na nekom drugom mestu, ali se upućuje na nju, ispravka će se automatski pokupiti bez potrebe da ponovo umetnete grafiku.

Ako ste umetnuli unakrsno upućivanje i ono izgleda kao {REF _Ref249586 \ * MERGEFORMAT}, onda program Word prikazuje kodove polja umesto rezultata polja. Kada odštampate dokument ili sakrijete kodove polja, rezultati polja će zameniti kodove polja. Da biste videli rezultate polja umesto kodova polja, pritisnite kombinaciju tastera ALT+F9 ili kliknite desnim tasterom miša na kôd polja, a zatim izaberite stavku Uključi/isključi kodove polja u priručnom meniju.

Korišćenje mastera dokumenta

Ako želite unakrsno da upućujete na stavke koje se nalaze u zasebnom dokumentu, ali ne želite da koristite hiperveze, moraćete prvo da ukombinujete dokumente u jedan master dokumenta, a zatim da umetnete unakrsna upućivanja. Master dokumenta je kontejner za skup zasebnih datoteka (ili poddokumenata). Master dokumenta možete koristiti za podešavanje dokumenta sa više delova, kao što je knjiga sa nekoliko poglavlja, i za upravljanje njime.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×