Menjanje tipa sadržaja za listu ili biblioteku

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Nakon što dodate lokacije tip sadržaja na određenu listu ili biblioteku, možete da prilagodite za tu lokaciju. Tipovi sadržaja koji su povezani sa listama ili bibliotekama nazivaju se tipovi sadržaja liste. Sve promene koje napravite u tip sadržaja liste primenjuju se samo na instancu tog tipa sadržaja koji je dodat na listu ili biblioteku. Nadređeni tip sadržaja lokacije za tip sadržaja liste neće biti ažurirana sa promenama. Ako prilagodite bilo koji nasleđenih atribute tip sadržaja liste i njegove nadređenog tipa sadržaja lokacije se ažurira, prilagođavanja će biti zamenjene (osim ako napravite u tip sadržaja liste samo za čitanje). Ako prilagodite tip sadržaja liste tako što ćete dodati dodatnim atributima koje ne deli sa njenim nadređenog tipa sadržaja lokacije, ove dodatne atribute će biti zamenjene ako se ažurira nadređeni tip sadržaja lokacije.

Morate imati barem dozvolu za upravljanje listama da biste promenili tipove sadržaja za listu ili biblioteku.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Dodavanje predloška dokumenta u tip sadržaja

Predložak dokumenta možete da povežete samo sa tipom sadržaja dokumenta (bilo koji tip sadržaja iz dokumenta nadređeni tip sadržaja). Povezivanjem predloška dokumenta sa tipom sadržaja možete da obezbedite da prilikom kreiranja novih dokumenata ovog tipa sadržaja, dokumente zasnivaju se na istom predlošku.

Na primer, vaša organizacija može da koristi određeni predložak dokumenta za pravne ugovore. Ako povežete ovaj predložak dokumenta sa tipom sadržaja koji vaša organizacija koristi za pravne ugovore, svi novi pravni ugovori kreirani pomoću ovog tipa sadržaja zasnivaju se na ovom predlošku dokumenta pravnog ugovora.

 1. Idite do biblioteke dokumenata u kojoj želite da ažurirate tip sadržaja sa predloškom dokumenta.

 2. Na traci izaberite karticu Biblioteka , a zatim kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Napomena: Odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za biblioteku dokumenata ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U grupi Postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 5. Ako želite da koristite predložak dokumenta je uskladištena negde na lokaciji, izaberite stavku Unesite URL adresu postojećeg predloška dokumenta, a zatim otkucajte URL adresu za predložak koji želite da koristite.

  Možete da koristite URL adresu koja se odnosi na lokaciju na lokaciji ili resursa fascikle. Predlošci dokumenata može biti uskladišteno u oba podrazumevana lokacija resursa na mreži http://Server ime/lokacije/dokumenta biblioteke ime/obrasci/sadržaj upišite ime / ili lokaciju biblioteke koja je podešen za smeštanje predloške dokumenata.

  Sledeća tabela sadrži primere tipova URL adresa koje možete da koristite. Primeri, potrebno je da postojanje podrazumevana dokumenta predloška resursa fascikla (fascikla koja sadrži datoteke za tipove sadržaja lokacije) nalazi se na http://Server ime/lokacije/dokumenta biblioteke ime/obrasci/sadržaj upišite ime /, i da je predložak dokumenta imenovani Docname.doc.

Tip URL adrese

Primer

U odnosu na lokaciju

Servera imena/lokacije/biblioteka Name/Forms/Docname.doc

U odnosu na fasciklu resursa

imedokumenta.doc

 1. Ako želite da otpremite predložak dokumenta koji želite da koristite, u odeljku Predložak dokumenta , kliknite na dugme Otpremi novi predložak dokumenta, a zatim kliknite na dugme Potraži. U dijalogu Izbor datoteke potražite lokaciju datoteke koju želite da koristite, izaberite je i zatim kliknite na dugme Otvori.

 2. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Izvršite promene u kolone za tip sadržaja

Možete da odredite svojstva ili metapodatke koje želite da prikupite za stavku određenog tipa sadržaja ako dodate kolone tom tipu sadržaja. Na primer, vaša organizacija možda želi da prati određeni skup metapodataka za sve svoje porudžbine, kao što su broj naloga, broj projekta i menadžer projekta. Ako dodate kolone za broj naloga, broj projekta i menadžera projekta tipu sadržaja porudžbine, od korisnika će se tražiti da obezbede ove metapodatke za stavke ovog tipa sadržaja.

Ako imate listu ili biblioteku koja sadrži stavke u više različitih tipova sadržaja, možete da prikupite jedinstvene metapodatke za stavke svakog tipa sadržaja ako kolone dodate direktno odgovarajućem tipu sadržaja umesto listi ili biblioteci.

Postoji nekoliko načina na koje možete da promenite kolone za tip sadržaja. možeš:

Dodavanje kolone

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Napomena: Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U odeljku Kolone izaberite opciju Dodaj iz kolona postojećih lokacija ili lista.

 5. U odeljku Izbor kolona, u grupi Izaberite kolone iz kliknite na strelicu da biste izabrali grupu iz koje želite da dodate kolonu.

 6. U grupi Raspoložive kolone izaberite kolonu koju želite da dodate, a zatim kliknite na dugme Dodaj da biste kolonu premestili u listu Kolone za dodavanje.

 7. Da biste dodali još kolona, ponovite korake 5 i 6.

 8. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje kolone

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Napomena: Odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za biblioteku dokumenata ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U okviru koloneizaberite ime kolone koju želite da uklonite iz tipa sadržaja.

 5. Kliknite na dugme Ukloni , a zatim kliknite na dugme u redu kada budete upitani da li želite da uklonite kolonu iz tipa sadržaja.

  Napomena: Dugme " Ukloni " možda neće biti dostupan za sve kolone povezan sa tipom sadržaja.

Vrh stranice

Promena redosleda kolona

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Napomena: Odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za biblioteku dokumenata ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U grupi Kolone izaberite stavku Redosled kolona.

 5. U odeljku Redosled kolona kliknite na strelicu koja se nalazi pored kolone čije mesto želite da promenite u koloni Pozicija u odnosu na vrh, a zatim izaberite željeni broj iz redosleda.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Podešavanje kolone kao obavezne, opcionalne ili skrivene

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite da promenite.

  Napomena: Odeljak Tipovi sadržaja se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za biblioteku dokumenata ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U odeljku Kolone izaberite ime kolone koju želite da učinite potrebnom.

 5. U odeljku Postavke kolone uradite nešto od sledećeg:

  • Da bi se od korisnika zahtevalo da navedu informacije za kolonu, izaberite stavku Obavezno.

  • Da bi korisnici mogli da izaberu da li će navesti informacije za kolonu, izaberite stavku Opcionalno.

  • Da biste sakrili kolonu tako da se ne pojavljuje u bilo kom novo, uređujete, ili prikaz obrazaca za tip sadržaja, kliknite na dugme skriveno.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Dodavanje toka posla u tip sadržaja

Tokovi posla omogućavaju da biste naveli poslovnih procesa za stavke i dokumente na lokaciji. Organizacije mogu da koriste tokove posla za automatizaciju i upravljanje uobičajenim poslovnim procesima, kao što su odobravanje dokumenta ili redigovanje. Dodavanjem toka posla u tip sadržaja, možete da obezbedite da sve stavke tog tipa sadržaja bile podložne doslednih poslovnih procesa. Ako tok posla je dodat u tip sadržaja, taj tok posla može pokrenuti na pojedinačne stavke tog tipa sadržaja.

Tok posla možete da dodate tipu sadržaja za listu ili biblioteku samo ako je tok sadržaja primenjen na vašu lokaciju ili radni prostor. Ako se tokovi posla ne prikazuju kao dostupni, obratite se centralnom administratoru.

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U grupi Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja u koji želite da dodate tok posla.

  Napomena: Ako lista ili biblioteka nije podešena da dozvoljava više tipova sadržaja, u odeljku Tipovi sadržaja se ne pojavljuje na stranici " Prilagođavanje " za biblioteku.

 4. U okviru Postavke izaberite stavku Postavke toka posla.

 5. Kliknite na dugme Dodaj tok posla.

 6. Na stranici Dodavanje toka posla, u odeljku Tok posla izaberite predložak toka posla koji želite da koristite.

 7. U odeljak Ime upišite jedinstveno ime za tok posla.

 8. U odeljku Lista zadataka navedite listu zadataka koju će koristiti ovaj tok posla.

  • Možete da koristite podrazumevanu listu zadataka ili da kreirate novu. Učesnici toka posla moći će lako da pronađu i pregledaju zadatke svog toka posla na listi zadataka pomoću prikaza Moji zadaci ako koristite podrazumevanu listu zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako će zadaci za ovaj tok posla sa sobom povući ili otkriti osetljive ili poverljive podatke koje želite da odvojite od opšte liste zadataka.

  • Kreirajte novu listu zadataka ako vaša organizacija ima veliki broj tokova posla ili ako tokovi posla obuhvataju veliki broj zadataka. U tom slučaju, možda ćete želeti da kreirate liste zadataka za svaki tok posla.

 9. U odeljku Lista istorije izaberite listu istorije koja će se koristiti sa ovim tokom posla. Lista istorije će prikazati sve događaje koji se dešavaju tokom svake instance toka posla.

  Možete da koristite podrazumevanu listu istorije ili možete kreirati novi. Ako vaša organizacija ima brojne tokove posla, možda ćete želeti da kreirate zasebnu listu istorije za svaki tok posla.

 10. U odeljku Opcije početka navedite ko će, kako i kada pokrenuti tok posla.

  Napomena: Određene opcije možda neće biti dostupne ako ih izabrani predložak toka posla ne podržava.

 11. Kliknite na dugme U redu ili Dalje.

 12. Na stranici Prilagođavanje toka posla izaberite bilo koju dodatnu opciju, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje tipa sadržaja samo za čitanje

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da podesite tip sadržaja samo za čitanje.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U odeljku Tipovi sadržaja izaberite ime tipa sadržaja koji želite bude samo za čitanje.

  Napomena: Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U odeljku Postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

 5. U odeljku Samo za čitanje, u grupi Želite li da ovaj tip sadržaja bude samo za čitanje? kliknite na dugme Da.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Određivanje smernica za upravljanje informacijama za tip sadržaja

Možete da primenite na postojeće smernice za kolekciju lokacija za tip sadržaja liste. Alternativno, možete da kreirate nove smernice za upravljanje informacijama koja se odnosi samo na određeni tip sadržaja liste.

Primena smernica za kolekciju lokacija za tip sadržaja liste

Ako smernice za upravljanje informacijama već kreirane za vašu lokaciju kao smernice za kolekciju lokacija, možete da ih primenite na pojedinačne liste tipove sadržaja.

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U okviru Tipovi sadržajaizaberite ime tipa sadržaja kojem želite da primenite smernice za upravljanje informacijama.

  Napomena: Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U odeljku Postavke izaberite stavku Postavke smernica za upravljanje informacijama.

 5. U okviru Odredite smernice, kliknite na dugme Koristi smernice za kolekciju lokacija, a zatim izaberite smernice koje želite da primenite.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Kreiranje novih smernica za upravljanje informacijama za tip sadržaja liste

Možete da definišete smernice za upravljanje informacijama koja se odnosi samo na određeni tip sadržaja liste. Ako kreirate smernice za upravljanje informacijama ovaj način, ne mogu ponovo da koristite ove smernice na druge liste, biblioteke ili lokacijama. Ako na listi ili u biblioteci dozvoljava više tipova sadržaja, ne možete da definišete smernice za upravljanje informacijama koje se primenjuju na celu listu ili biblioteku. Umesto toga, potrebno je da definišete smernice za upravljanje informacijama za svaki pojedinačni tip sadržaja liste povezane sa tu listu ili biblioteku.

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U okviru Tipovi sadržajaizaberite ime tipa sadržaja za koji želite da definišete smernice za upravljanje informacijama.

  Napomena: Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U odeljku Postavke izaberite stavku Postavke smernica za upravljanje informacijama.

 5. U okviru Odredite smernice, kliknite na dugme Definiši smernice, a zatim kliknite na dugme u redu.

 6. Na stranici Uređivanje smernica, u odeljku Ime i administrativni opis upišite kratak opis smernica koje kreirate.

  Kada definišete smernice za tip sadržaja liste, ime za tip sadržaja liste postaje ime smernice. Možete da navedete jedinstvena imena samo za smernice za upravljanje informacijama koje su definisane na listi smernice za kolekciju lokacija.

 7. U odeljak Izjava o smernicama upišite opisnu izjavu kojom se korisnicima objašnjava svrha smernica. Ova izjava će se prikazati kada korisnici otvore dokumente ili stavke koje podležu smernicama. Ona bi trebalo da objasni koje opcije smernica se odnose na sadržaj ili koja posebna rukovanja se zahtevaju za sadržaj. Dužina izjave o smernicama može da bude najviše 512 znakova.

 8. U narednim odeljcima izaberite pojedinačne opcije smernica koje želite da dodate smernicama za upravljanje informacijama.

  Za više informacija o konfigurisanju funkcije smernice za upravljanje informacijama za pojedinačne, pogledajte veze koje se pojavljuju u okviru Takođe pogledajte.

 9. Kada završite sa izborom opcija za funkcije pojedinačnih smernica koje želite da dodate ovim smernicama za upravljanje informacijama, kliknite na dugme U redu da biste primenili funkcije smernica.

Vrh stranice

Promena postavki okna sa informacijama o dokumentu za tip sadržaja

Sa informacijama o dokumentu – koji se prikazuje u sledećim Microsoft Office 2010 programima: Word, Excel i PowerPoint – omogućava korisnicima da pregledaju i promenite svojstva tipa sadržaja za dokument koji je sačuvan na serveru za upravljanje dokumentima direktno u Office programa koriste za uređivanje dokumenta. Na primer, ako tip sadržaja dokumenta za određenu biblioteku ima kolonu Status, korisnici mogu prikazati svojstvo "Status" u oknu sa informacijama o dokumentu u programu Word kada uređuju dokument. Takođe mogu da koriste sa informacijama o dokumentu da biste promenili vrednosti imovine Status iz radne verzije u konačnu. Kada je dokument sačuvan na serveru, ovo svojstvo se automatski ažurira u koloni Status za biblioteku.

 1. Idite na listu ili biblioteku u kojoj želite da promenite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U okviru Tipovi sadržajaizaberite ime tipa sadržaja za koji želite da promenite sa informacijama o dokumentu.

  Napomena: Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U okviru Postavke izaberite stavku Postavke okna sa informacijama o dokumentu.

 5. U odeljku Predložak okna sa informacijama o dokumentu postupite na jedan od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Koristi podrazumevani predložak za Microsoft Office aplikacije da biste koristili podrazumevani predložak koji prikazuje svojstva (kolone) koje su definisane za tip sadržaja.

  • Da biste koristili postojeći prilagođeni predložak, izaberite stavku Koristi postojeći prilagođeni predložak (URL, UNC ili URN), a zatim otkucajte putanju do lokacije predloška.

  • Izaberite stavku Otpremi postojeći prilagođeni predložak (XSN) za upotrebu da biste otpremili postojeći prilagođeni predložak (XSN), a zatim kliknite na dugme Potraži da biste pronašli predložak koji želite da koristite.

   Napomena: Ako planirate da otpremite predložak na ovaj način, morate da uklonite URL adresu za objavljivanje iz predloška u programu InfoPath pre nego što objavite i otpremite predložak.

  • Izaberite stavku Kreiraj novi prilagođeni predložak da biste kreirali prilagođeno okno u programu InfoPath.

   Ako izaberete ovu opciju, InfoPath se pokreće i prikazuje podrazumevani predložak koji možete da prilagodite da biste kreirali prilagođeno okno.

 6. U odeljku Uvek Prikaži navedite da li će ovaj informacijama o dokumentu prikazuje automatski kada se dokumenti ovog tipa sadržaja su prvo otvorite ili sačuvate programa Office 2010 .

 7. Kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Uklanjanje tipa sadržaja iz liste ili biblioteke

Kada uklonite tip sadržaja iz liste ili biblioteke, korisnici više neće moći da kreiraju nove stavke tog tipa sadržaja u listu ili biblioteku. Uklanjanje tipa sadržaja iz liste ili biblioteke ne briše sve stavke koje su kreirane iz tipa sadržaja.

 1. Idite na listu ili u biblioteku iz koje želite da uklonite tip sadržaja.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako radite na listi, izaberite karticu Lista i kliknite na dugme Postavke liste.

  • Ako radite u biblioteci, izaberite karticu Biblioteka i kliknite na dugme Postavke biblioteke.

 3. U okviru Tipovi sadržajaizaberite ime tipa sadržaja koji želite da uklonite.

  Napomena: Odeljak Tipovi podataka se neće pojaviti na stranici Prilagođavanje za listu ili biblioteku ako ona nije podešena tako da podržava više tipova sadržaja.

 4. U okviru Postavke izaberite stavku Brisanje ovog tipa sadržaja.

 5. Kada budete upitani da li ste sigurni da želite da izbrišete ovaj tip sadržaja, kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×