Vraća vrednost koja se najčešće ponavlja u nizu ili opsegu podataka.

Sintaksa

MODE.SNGL(broj1,[broj2],...)

Sintaksa funkcije MODE.SNGL ima sledeće argumente:

  • Broj1     Obavezno. Prvi argument za koji želite da izračunate režim.

  • Broj2, ...     Opcionalno. Argumenti od 2 do 254 za koje želite da izračunate modus. Umesto argumenata razdvojenih zarezom možete koristiti i jedan niz ili referencu za niz.

Primedbe

  • Argumenti mogu da budu brojevi ili imena, nizovi ili reference koje sadrže brojeve.

  • Ako je argument niza ili reference sadrži tekst, logičke vrednosti ili prazne ćelije, te vrednosti se zanemaruju. Međutim, ćelije sa vrednošću nula su uključene.

  • Argumenti sa vrednošću greške ili tekst koji ne može da se prevede u brojeve dovode do pojave grešaka.

  • Ako skup podataka ne sadrži duplirane tačke podataka, funkcija MODE.SNGL daje vrednost greške #N/A.

Napomena: Funkcija MODE.SNGL meri centralnu tendenciju, koja predstavlja centralno mesto grupe brojeva u statističkoj raspodeli. Tri najčešće mere centralne tendencije jesu:

  • Prosek     daje aritmetičku sredinu, a izračunava se tako što se zbir brojeva iz neke grupe podeli sa njihovim ukupnim brojem. Na primer, aritmetička sredina brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je 30 podeljeno sa 6, tj. 5.

  • Medijana     daje središnji broj grupe brojeva, što znači da polovina brojeva ima vrednosti koje su veće od srednje, a polovina ima vrednosti koje su manje od nje. Na primer, srednja vrednost brojeva 2, 3, 3, 5, 7, i 10 je broj 4.

  • Modus     tj. broj koji se najčešće javlja u grupi brojeva. Na primer, modus brojeva 2, 3, 3, 5, 7 i 10 je broj 3.

Ove tri mere centralne tendencije imaju jednaku vrednost za simetričnu raspodelu brojeva u grupi. Za asimetričnu raspodelu brojeva u grupi one mogu biti različite.

Primer

Kopirajte date primere podataka u sledeću tabelu i nalepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista u programu Excel. Ako želite da formule izračunaju rezultate, izaberite formule, pritisnite taster F2, a zatim pritisnite taster Enter. Ako je potrebno, možete prilagoditi širinu kolona kako biste videli sve podatke u njima.

Podaci

5,6

4

4

3

2

4

Formula

Opis

Rezultat

=MODE.SNGL(A2:A7)

Modus ili broj koji se najčešće ponavlja od gorenavedenih

4

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×