Najčešća pitanja o razmeni trenutnih poruka u programu Lync

Ovaj članak pruža odgovore na najčešća pitanja o razmeni trenutnih poruka u programu Lync.

Pošaljite nam povratne informacije ako niste dobili odgovor na svoje pitanje.

U ovom članku

Kako da dodatno istaknem zvučna upozorenja o razmeni trenutnih poruka tako da ne propustim dolazne zahteve za razmenu trenutnih poruka?

Lync vam podrazumevano šalje zvučno obaveštenje kad god neko pokuša da vas kontaktira preko trenutnih poruka, osim ako vi niste podesili da Lync ne prikazuje obaveštenja kada vam je status „Ne uznemiravaj“. Čak i tada, ako shvatite da propuštate dolazne zahteve za razmenu trenutnih poruka – na primer zbog toga što koristite više ekrana ili je jačina zvuka obaveštenja previše mala ili je zvuk isključen – možete da izvršite neke promene.

Napomena: Lync vam takođe šalje upozorenja o novim trenutnim porukama prikazivanjem vizuelnog upozorenja u donjem desnom uglu ekrana.

Da biste se osigurali da obaveštenja o trenutnim porukama budu primetna, pokušajte da uradite sledeće:

 • Postavite prikaz tako da je Lync, kada se pokrene, uvek u prednjem planu. Da biste to uradili, kliknite na dugme Opcije, zatim izaberite stavku Alatke i na kraju stavku Uvek na vrhu.

 • Ako koristite više ekrana, naviknite se da glavni prozor programa Lync uvek premestite na ekran na kojem radite.

 • Potvrdite da je zvuk na zvučnicima računara i drugim audio uređajima pojačan.

 • Potvrdite da je Lync podešen za slanje zvučnih obaveštenja. Da biste to uradili, kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ , izaberite stavku Melodije i zvuci, potvrdite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj zvuke u programu Lync (uključujući melodije za dolazne pozive i obaveštenja o trenutnim porukama) i potvrdite da u ostalim poljima za potvrdu u oknu nije potvrđen izbor.

  Promena Lync postavki obaveštenja

 • Razmislite o izboru jedinstvenog zvuka ili zvuka za obaveštenja istaknutijeg od podrazumevanog kako bi vas obavestio o odlaznoj poruci. Da biste to uradili:

 • Kliknite na dugme Opcije, izaberite stavku Melodije i zvuci, kliknite na dugme Postavke zvukova, a zatim izaberite karticu Zvukovi.

 • Prevucite klizač iz okvira „Događaji programa“ na Microsoft Lync 2010 spiskove.

 • Kliknite na Dolazna trenutna poruka. U prikazu Zvukovi na dnu prozora trebalo bi da stoji COMMUNICATOR_iminvite.

 • Sad kliknite na strelicu padajućeg menija koja je pored i preslušajte još neke zvukove ponuđene na spisku.

 • Kada pronađete zvuk koji želite da koristite za obaveštenja o dolaznim trenutnim porukama, kliknite na dugme Primeni. (U okviru „Događaji programa“ trebalo bi da stoji Dolazna trenutna poruka, a u okviru „Zvukovi“ ime .wav datoteke koju ste izabrali.)

 • Kliknite na dugme U redu. (Možete i da snimite sopstvenu .wav datoteku u istu svrhu, a zatim je pronađete i izaberete kako bi bila obaveštenje za trenutnu poruku.)

Kako da isključim zvukove obaveštenja o trenutnim porukama?

Možete potpuno isključiti zvukove obaveštenja o trenutnim porukama ili možete podesiti da Lync zaustavi reprodukciju zvučnih obaveštenja o trenutnim porukama i/ili telefonska obaveštenja kad god vam je prisutnost postavljena na „Ne uznemiravaj“, odnosno možete ga podesiti i da vas obavesti samo ako je osoba koja pokušava da vas kontaktira član vaše radne grupe sa tim odnosom privatnosti.

Da biste isključili sva zvučna obaveštenja:

U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije, izaberite stavku Melodije i zvuci, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu Reprodukuj zvuke u programu Lync (uključujući melodije za dolazne pozive i obaveštenja o trenutnim porukama).

Da biste obavili druga prilagođavanja u ovim postavkama:

 • U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ , a zatim izaberite stavku Obaveštenja.

Kako da postavim upozorenje koje će me obavestiti čim određeni kontakt postane dostupan?

U glavnom prozoru programa Lync kliknite na ime kontakta na spisku kontakta desnim tasterom miša i izaberite Označi za obaveštenja o promeni statusa.

Vrh stranice

Mogu li da onemogućim iskačuće obaveštenje koje se pojavljuje kada neko želi da pokrene razgovor putem trenutnih poruka sa mnom?

Ako ne želite da primate obaveštenja o razgovoru, postavite svoj status prisutnosti na „Ne uznemiravaj“. Kada je aktivan ovaj status, dobijaćete trenutne poruke (i Lync pozive) samo od ljudi iz vaše radne grupe. Ako ne želite da primate dolazne razgovore, uklonite sve osobe iz radne grupe.

Savet: Ako dobijete obaveštenje o razgovoru na koji ne želite da odgovorite, uvek možete da kliknete na Zanemari u iskačućem prozoru.

Da biste promenili status prisutnosti na „Ne uznemiravaj“:

 • U glavnom prozoru programa Lync kliknite na status ispod vašeg imena, a zatim, u padajućoj listi, kliknite na „Ne uznemiravaj“.

Da biste prikazali ili promenili svoju radnu grupu:

 1. U glavnom prozoru programa Lync, u prikazu „Kontakti“, kliknite na karticu Relacije, a zatim pogledajte stavku Radna grupa.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste uklonili neku osobu iz radne grupe, kliknite desnim tasterom miša na spisak kontakata, postavite pokazivač na Promeni odnos privatnosti, a zatim kliknite na novu relaciju.

  • Da biste dodali neku osobu u radnu grupu tako da uvek dobijate trenutne poruke (i pozive) od nje, pronađite tu osobu na spisku kontakata unosom njenog imena u polje za pretragu ili kretanjem kroz spisak kontakata, kliknite desnim tasterom miša na spisak, postavite pokazivač na opciju Promeni odnos privatnosti, a zatim kliknite na stavku Radna grupa.

Napomena: Više informacija o različitim odnosima privatnosti potražite u članku Kontrolisanje pristupa informacijama o prisutnosti u programu Lync.

Vrh stranice

Mogu li da promenim podrazumevanu veličinu, boju, sadržaj ili ponašanje iskačućeg obaveštenja koje dobijam za trenutne poruke?

Ne, prozor sa obaveštenjima o trenutnim porukama ne može da se promeni na te načine.

Vrh stranice

Gde mogu da pronađem prethodne razgovore putem trenutnih poruka, pozive ili zahteve za razmenu trenutnih poruka koji su mi možda promakli?

Ako koristite programe Outlook i Exchange, Lync podrazumevano čuva sve dolazne i odlazne razgovore u vašoj Outlookfascikli Istorija razgovora tako da možete da pregledate prethodne razgovore.

Da biste videli listu nedavnih Lync razgovora:

 • U glavnom prozoru programa Lync izaberite karticu Razgovori iznad polja za pretragu.

Da biste videli kompletnu istoriju Lync razgovora:

 • Izaberite vezu Prikaži više u programu Outlook na dnu prozora.

Da biste započeli čuvanje razgovora (ako su podrazumevane postavke promenjene), pogledajte sledeće pitanje i odgovor.

Vrh stranice

Kako da sačuvam ili zaustavim čuvanje prethodnih razgovora putem trenutnih poruka?

Ako koristite programe Outlook i Exchange, Lync čuva razgovore preko trenutnih poruka i zapise o pozivima. Ako su promenjene podrazumevane postavke, ponovo možete početi sa čuvanjem razgovora tako što ćete uraditi sledeće:

Važno: Razgovore možete sačuvati samo ako koristite nedavne verzije programa Outlook i Exchange.

 1. Potvrdite da koristite Outlook 2013 ili Outlook 2010 (klikom na Windows dugme Start> Svi programi > Microsoft Office i proverom navedene Outlook verzije).

 2. U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ , a zatim kliknite na Lično.

 3. U ličnim opcijama, u okviru Upravljač ličnim informacijama potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Sačuvaj razgovore putem razmene trenutnih poruka u fascikli istorije razgovora e-pošte, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Mogu li da izaberem koje razgovore putem trenutnih poruka želim da čuvam?

Ne, postavka za čuvanje razgovora (koja se nalazi u prozoru „Lične opcije“) može biti ili uključena ili isključena.

Kako da u e-poruci pošaljem razgovor putem trenutnih poruka?

Ako koristite Outlook i Exchange, Lync podrazumevano čuva razgovore putem razmene trenutnih poruka. Prethodne razgovore putem razmene trenutnih poruka možete poslati nekom u e-poruci tako što ćete uraditi sledeće:

Važno: Razgovore možete sačuvati samo ako koristite nedavne verzije programa Outlook i Exchange.

 1. U programu Outlook u oknu za navigaciju, izaberite fasciklu Istorija razgovora.

 2. Izaberite razgovor koji želite da pošaljete, a zatim izaberite opciju Odgovori, Odgovori svima ili Prosledi, u zavisnosti šta radite. Ako izaberete opciju Prosledi, u okviru Za otkucajte e-adresu ili e-adrese osoba kojima želite da pošaljete razgovor putem razmene trenutnih poruka.

 3. (Opcionalno) Otkucajte poruku.

 4. Kliknite na dugme Pošalji.

Vrh stranice

Koje tipove informacija mogu da kopiram i nalepim u trenutnu poruku?

Možete kopirati i nalepiti tekst, tabele i veze iz drugih Microsoft Office proizvoda direktno u Lync trenutnu poruku. Možete takođe da kopirate i nalepite datoteke, kao i slike kao što su fotografije, snimci ekrana itd. Da biste poslali sliku, samo izaberite i kopirajte sliku (pomoću programa Bojanka, Alatke za isecanje u Windows priboru ili nekog grafičkog programa), zatim postavite kursor u trenutnu poruku gde želite da dodate sliku, kliknite desnim tasterom miša i izaberite Nalepi.

Napomene: Ako ne možete da delite nesačuvane slike, verovatno obavljate razgovor putem trenutnih poruka sa više od jedne osobe ili nema najnovije ispravke za Lync. Uradite nešto od sledećeg:

 • U grupnom razgovoru putem razmene trenutnih poruka možete da delite sliku na sledeći način: a) sačuvajte sliku, kliknite na ikonu prezentacije (monitora) > kartica Prilozi > Umetni datoteke (datoteka će biti poslata kao ikona koju primalac prenosi na svoj računar da bi je prikazao) ili b) kopirajte sliku, kliknite na ikonu prezentacije (monitora) > Bela tabla, a zatim je nalepite.

 • Ako su vam potrebne poslednje ispravke, pogledajte Windows Update ili kontaktirajte svoju tehnička podrška na radnom mestu da biste saznali kada će biti instalirana ispravka.Ako morate da sačekate, delite sliku tako što ćete je kopirati, kliknuti na ikonu prezentacije (monitora) > Bela tabla, a zatim je nalepiti.

Vrh stranice

Mogu li da koristim proveru pravopisa u Lync trenutnim porukama?

Da. Lync automatski proverava pravopis u trenutnim porukama. Reč koju ste dodali u Office prilagođeni rečnik Lync neće obeležiti kao pogrešno napisanu.

Da biste isključili proveru pravopisa u programu Lync, kliknite na dugme „Opcije“ Ikona „Opcije“ , zatim kliknite na stavku Opšte i opozovite izbor u polju za potvrdu Proveravaj pravopis tokom kucanja.

Vrh stranice

Mogu li da dodam prilagođene emotikone u Lync trenutne poruke?

Ne možete to da uradite. Ali u programu Lync na raspolaganju imate 80 emotikona. Da biste ih videli, kliknite na ikonu emotikona desno od oblasti za unos teksta u prozoru razgovora.

Vrh stranice

Kako da menjam fontove u trenutnim porukama?

Da biste promenili font, stil, veličinu ili boju za poruku koju pišete:

 • Otkucajte poruku, označite tekst koji želite da promenite, kliknite na dugme Font u oblasti pisanja trenutne poruke, a zatim napravite izbor u prozoru „Font“.

Da biste promenili podrazumevane detalje fonta za sve trenutne poruke koje šaljete:

 • U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije Ikona „Opcije“ , izaberite stavke Opšte, Promeni font, a zatim izaberite podrazumevani font, stil, veličinu i boju fonta. Zatim kliknite na dugme U redu. Ti izbori važe samo za poruke koje šaljete, ne za one koje primate.


Da biste promenili podrazumevane detalje fonta i za dolazne trenutne poruke (na primer, da biste im povećali čitljivost):

 • U glavnom prozoru programa Lync kliknite na dugme Opcije, izaberite stavku Opšte, izaberite stavku Promeni font, a zatim izaberite podrazumevani font, stil, veličinu i boju fonta. Potom potvrdite izbor u polju za potvrdu Primeni postavke na dolazne poruke, a zatim kliknite na dugme U redu.

Vrh stranice

Mogu li da opozovem trenutnu poruku (blokiram njenu isporuku)?

Ne, trenutnu poruku ne možete da opozovete nakon što pritisnete taster Enter da biste je poslali.

Vrh stranice

Kako da dodam deljenje, zvuk ili video u razgovor putem razmene trenutnih poruka?

Koristite dugmad na dnu prozora razgovora da biste dodali glasovni, video ili deljeni sadržaj u razgovor putem trenutnih poruka.

Da biste razgovor pretvorili u poziv – to jest, da biste dodali glas, kliknite na ikonu za pozivanje (telefon) na dnu prozora razgovora, izaberite odgovarajuću opciju, a zatim kliknite na dugme Pozovi. Više informacija potražite u članku Korišćenje zvuka u Lync sastanku.

Da biste dodali video, kliknite na video ikonu (kamera), a zatim izaberite stavku Uključi kameru. Da biste dobili više informacija, pogledajte članak Korišćenje video zapisa u Lync sastanku.

Da biste delili radnu površinu, program, PowerPoint prezentaciju, belu tablu, anketu, beleške ili prilog, postavite pokazivač na ikonu prezentacije (monitor) i na kartici prisutnosti izaberite odgovarajuću opciju. Da biste videli detalje, pogledajte članak Deljenje radne površine ili programa u programu Lync.

Napomena: Video pozivi, deljenja i konferencijski pozivi nisu podržani za Skype kontakte. Detalje potražite u članku Dodavanje spoljnog kontakta u programu Lync.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×