Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Skype za posao uz pomoć čitača ekrana

Obavljanje osnovnih zadataka u usluzi Skype za posao uz pomoć čitača ekrana

Simbol čitanja naglas sa oznakom sadržaja čitača ekrana. U ovoj temi se govori o korišćenju čitača ekrana uz Office

Ovaj članak je za osobe sa oštećenim vidom koje koriste program za čitanje ekrana za Office proizvode i deo je skupa sadržaja Office pristupačnost. Uopšteniju pomoć potražite u članku Matična stranica podrške za Office.

Koristite Skype za posao sa tastaturom i Naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste pokrenuli aplikaciju Skype za posao i da biste se prijavili u nju. Možete da započnete audio i video pozive ili da ćaskate preko trenutnih poruka. Takođe možete da postavite svoj status prisustva da biste drugima stavili do znanja da li ste dostupni.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • Za tasterske prečice idite na odeljak Tasterske prečice u programu Skype za posao.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema se bavi i JAWS funkcionalnošću. Da biste saznali više o usluzi JAWS za Windows, pogledajte članak Vodič za brzi početak za JAWS za Windows.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

U ovoj temi

Otvorite Skype za posao i prijavite se

 1. Pritisnite taster sa Windows logotipom, unesite upit Skype za posao i pritisnite taster Enter. Čućete obaveštenje: „Skype for Business“ („Skype za posao“).

 2. Ukoliko je potrebno, pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje: „Sign-in address“ („Adresa za prijavljivanje“). Otkucajte adresu e-pošte i pritisnite taster Enter.

  Napomena: Prijavite se pomoću akreditiva organizacije, a ne pomoću Skype imena ili Microsoft naloga.

 3. Čućete obaveštenje: „Password, editing text“ („Lozinka, uređivanje teksta“). U čitaču JAWS ćete čuti obaveštenje: „Password, edit, type in text“ („Lozinka, uređivanje, kucanje teksta“). Otkucajte lozinku.

  Savet: Da biste sačuvali lozinku, pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Unchecked, Save my password, check box“ („Nije izabrano, Sačuvaj moju lozinku, polje za potvrdu“) (u čitaču JAWS ćete čuti obaveštenje: „Save my password, check box, not checked“ (Sačuvaj moju lozinku, polje za potvrdu, nije izabrano)), a zatim pritisnite razmaknicu da biste potvrdili izbor u polju Sačuvaj moju lozinku. Čućete obaveštenje: „Checked“ („Izabrano“). Kada sledeći put otvorite Skype, možete samo da pritisnete taster Enter da biste se prijavili u svoj nalog.

  Kad završite, pritisnite taster Enter.

Saveti: 

 • Možete da postavite aplikaciju Skype za posao tako da se automatski pokreće čim pokrenete Windows. Za dodatna uputstva pogledajte odeljak Automatsko pokretanje aplikacije Skype kada se pokrene operativni sistem Windows u nastavku.

 • Takođe možete da pokrenete Skype za posao i da se pridružite sastanku na mreži preko veze u pozivu na Skype sastanak. U okviru poziva za sastanak, pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Join Skype meeting, link“ („Pridružite se sastanku, veza“), a zatim pritisnite taster Enter da biste se pridružili.

Automatsko pokretanje aplikacije Skype kada se pokrene operativni sistem Windows

 1. U aplikaciji Skype za posao pritisnite Alt+T, O da biste otvorili dijalog Opcije. Čućete obaveštenje: „Skype for Business, Options, General“ („Skype za posao, opcije, opšte“). U čitaču JAWS ćete čuti obaveštenje: „Leaving menus, tree view, General, 1 of 15“ („Izlazak iz menija, prikaz stabla, opšte, 1 od 15“).

 2. Da biste prešli na karticu Lično, pritisnite taster P. Čućete obaveštenje: „Personal tab item“ (Kartica „Lično“, stavka). U čitaču JAWS ćete čuti obaveštenje: „Personal“ („Lično“).

 3. Pritisnite Alt+U. Čućete da li je potvrđen izbor u polju Automatski pokreni aplikaciju kada se prijavim u Windows.

 4. Pritiskajte razmaknicu dok ne čujete: „Checked“ („Potvrđeno“).

 5. Pritisnite Enter. Dijalog Opcije se zatvara, a fokus se premešta na polje za pretragu u glavnom prozoru.

Promena statusa dostupnosti

Kada se Skype za posao pokrene, neki čitači ekrana čitaju vaše ime, dostupnost, lokaciju i ličnu poruku koja se pojavljuje na vrhu glavnog prozora i koju mogu videti drugi korisnici. Možete da promenite informacije o prisustvu da bi drugi ljudi mogli da vide vaš status dostupnosti.

 1. U aplikaciji Skype za posao pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje: „<Current status>, Change my status, button“ (<Trenutni status>, dugme „Promeni moj status“)

 2. Da biste otvorili meni statusa, pritisnite razmaknicu.

 3. Da biste promenili status, pritiskajte taster Tab dok ne čujete ime opcije koju želite da prikažete u svom profilu. Da biste izabrali neku opciju, pritisnite razmaknicu.

Pozivanje kontakta

 1. U glavnom prozoru Skype za posao pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "unos unosa, uređivanje. Pronađite nekog ili sobu ili Biraj broj. "

  Savet: Ako znate broj telefona osobe, možete samo da ga otkucate u polje za pretragu u da pritisnete taster Enter da biste započeli poziv.

 2. Otkucajte ime, adresu ili broj telefona osobe. Pretraga se odvija dok kucate.

 3. Da biste prešli na listu rezultata, uzastopno pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Search results“ („Rezultati pretrage“) i ime prve osobe na listi. Ako postoji više rezultata, pregledajte listu pomoću tastera sa strelicom nagore i tastera sa strelicom nadole. Čitač ekrana objavljuje imena kontakata dok se krećete. Da biste izabrali neku osobu, pritisnite Enter.

 4. Otvara se meni. Pritiskajte taster sa strelicom nadesno dok ne čujete obaveštenje: „Call <name of contact>, call, button“ („Pozovi <ime kontakta>, poziv, dugme“) ili „Start a video call, button“ (Dugme „Započni video poziv“). Da biste započeli poziv, pritisnite Enter.

  Da biste prekinuli poziv, uzastopno pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Hang up, button“ (Dugme „Prekini vezu“), a zatim pritisnite Enter.

Za više informacija o upućivanju i prijemu audio poziva pogledajte temu pomoći Korišćenje čitača ekrana za upućivanje ili prijem poziva u usluzi Skype za posao

Ćaskanje putem trenutnih poruka

 1. U glavnom prozoru Skype za posao pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "unos unosa, uređivanje. Pronađite nekog ili sobu ili Biraj broj. " Otkucajte ime, adresu ili broj telefona osobe. Pretraga se odvija dok kucate.

 2. Da biste prešli na listu rezultata, uzastopno pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Search results“ („Rezultati pretrage“) i ime prve osobe na listi. Ako postoji više rezultata, pregledajte listu pomoću tastera sa strelicom nagore i tastera sa strelicom nadole. Čitač ekrana objavljuje imena kontakata dok se krećete. Da biste izabrali neku osobu, pritisnite Enter.

 3. Otvara se meni. Čućete obaveštenje: „Send an IM, button“ (Dugme „Pošalji trenutnu poruku“). Da biste započeli ćaskanje, pritisnite Enter.

 4. Fokus je u polju za unos teksta. Otkucajte poruku i pritisnite Enter da biste je poslali. Čitač ekrana naglas čita sve dobijene odgovore. Fokus ostaje u polju za unos teksta, tako da možete da otkucate i pošaljete još poruka.

  Da biste zatvorili prozor za ćaskanje, pritisnite Esc.

Odjavljivanje iz aplikacije Skype za posao

U glavnom prozoru aplikacije Skype za posao pritisnite tastere Alt+F, N.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku na mreži u usluzi Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za upućivanje ili prijem poziva u usluzi Skype za posao

Tasterske prečice za Skype za posao

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Skype za posao za Android sa funkcijom TalkBack, ugrađenim čitačem ekrana u operativnom sistemu Android, da biste otvorili aplikaciju i da biste se prijavili u nju. Možete da pretražite kontakte, započnete audio i video pozive ili da ćaskate preko trenutnih poruka. Takođe možete da postavite svoj status prisustva da biste drugima stavili do znanja da li ste dostupni.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Android čitač ekrana, TalkBack. Da biste saznali više o korišćenju programa TalkBack, idite na Android pristupačnost.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju sa Android telefonom. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Android tabletu.

U ovoj temi

Prvo otvaranje aplikacije Skype za posao za Android

Kada prvi put otvarate aplikaciju Skype za posao za Android, od vas će biti zatraženo da navedete neke informacije za profil i lične željene postavke.

 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja, brzo prevlačite prstom nadesno ili nalevo sa dva prsta da biste prešli na početni ekran na kom se nalazi aplikacija Skype za posao za Android. Zatim brzo prevlačite jednim prstom nadesno dok TalkBack ne objavi ime aplikacije. Dodirnite ekran dvaput.

 2. Ako se pojavi dijalog Uslovi korišćenja, brzo prevucite prstom nadesno da biste preslušali uslove, a zatim ponovo brzo prevlačite prstom nadesno dok ne dođete do dugmeta Prihvati i dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvoriće se ekran dobrodošlice u aplikaciji Skype za posao. Brzo prevucite prstom nadesno da biste se kretali kroz ekran. Kada čujete obaveštenje „Continue, button“ (Dugme „Nastavi“), dvaput dodirnite ekran.

 4. Ako ste ranije postavili organizacione naloge na telefon, Skype za posao će vam možda predložiti da koristite njih. Brzo prevucite prstom nadesno da biste čuli predložene naloge. Ako izaberete neki od predloženih naloga, ne morate da ponovo unosite adresu za prijavljivanje i možete da preskočite sve korake do 7. koraka. Ako želite da koristite neki drugi nalog, nastavite da brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje: „Sign in with different account“ („Prijavljivanje pomoću drugog naloga“), Da biste izabrali neku opciju, dvaput dodirnite ekran.

 5. Na ekranu za prijavljivanje, fokus se premešta u polje Adresa organizacije za prijavu. Čućete obaveštenje: „Organization sign-in address, edit box“ (Polje za uređivanje „Adresa organizacije za prijavu“). Dvaput dodirnite ekran i preko tastature na ekranu otkucajte svoju adresu za prijavljivanje, što je najčešće vaša adresa e-pošte.

 6. Kada to uradite, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Continue button“ (Dugme „Nastavi“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 7. Fokus će se premestiti na polje Lozinka. Čućete obaveštenje: „Password, editing text“ (Polje za uređivanje „Lozinka“). Dvaput dodirnite ekran i preko tastature na ekranu otkucajte svoju lozinku.

  Napomena: Prema podrazumevanim vrednostima, Skype za posao pamti vašu lozinku, tako da ne morate da je unosite prilikom sledećeg prijavljivanja u Skype za posao. Ako ne želite da je Skype za posao pamti, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Remember password, checkbox, is checked“ (Polje za potvrdu „Zapamti lozinku“, potvrđen izbor), a zatim dvaput dodirnite ekran da biste opozvali izbor u polju.

  Kada to uradite, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Continue button“ (Dugme „Nastavi“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Na sledećem ekranu, fokus se premešta u polje Koji je vaš broj telefona?. Čućete obaveštenje: „Android phone number, edit box“ (Polje za uređivanje „Broj Android telefona“). Dvaput dodirnite ekran i preko numeričke tastature na ekranu otkucajte broj telefona.

 9. Kada to uradite, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Continue button“ (Dugme „Nastavi“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 10. Otvoriće se uvodni ekran. Postoje ukupno tri ekrana. Da biste se premestili na sledeći ekran, brzo prevucite sa dva prsta nalevo.

 11. Da biste odbacili poslednji uvodni ekran i počeli da koristite aplikaciju, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Next“ („Dalje“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Otvoriće se glavni prikaz aplikacije Skype za posao za Android. Da biste se premeštali između stavki u ovom prikazu, brzo prevucite prstom nadesno ili nalevo. TalkBack će objavljivati imena stavki dok prelazite preko njih.

Otvaranje aplikacije Skype za posao za Android i prijavljivanje

Prema podrazumevanim vrednostima, Skype za posao za Android pamti vaše informacije za prijavljivanje ako ste se prethodno prijavljivali sa istog uređaja, tako da samo treba da otvorite aplikaciju i izaberete nalog koji želite da koristite. Ako ste tokom prvog prijavljivanja odabrali da ne čuvate lozinku i ako ste se odjavili nakon poslednjeg korišćenja, pratite korake u nastavku da biste se ponovo prijavili.

 1. Sa početnog ekrana mobilnog uređaja pređite na početni ekran koji sadrži aplikaciju Skype za posao za Android. Brzo prevlačite jednim prstom nadesno dok TalkBack ne objavi ime aplikacije, a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite prstom nadesno sve dok ne čujete svoje ime i adresu za prijavljivanje. Dodirnite ekran dvaput.

 3. Fokus je na polju Lozinka. Dvaput dodirnite ekran i preko tastature na ekranu otkucajte svoju lozinku.

 4. Kada to uradite, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Continue button“ (Dugme „Nastavi“), a potom dvaput dodirnite ekran. Skype za posao za Android se otvara i vi ste prijavljeni.

Promena statusa dostupnosti

 1. U glavnom prikazu aplikacije Skype za posao, brzo prevlačite prstom nalevo dok ne čujete obaveštenje „View profile settings menu, button“ (Dugme „Prikaži meni 'Postavke profila'“), a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se meni.

 2. Brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „<current status>, button“ (Dugme „<trenutni status>“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete status koji želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran. Izabrani status je postavljen. Da biste zatvorili meni, brzo prevucite sa dva prsta nalevo.

Pronalaženje kontakta

 1. U glavnom prikazu aplikacije Skype za posao, brzo prevlačite prstom nalevo dok ne čujete obaveštenje „Search in the company directory“ („Pretraži u imeniku kompanije“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Čućete obaveštenje „Editing, search people edit box“ („Uređivanje, polje za uređivanje i pretragu osoba“) i pojaviće se tastatura na ekranu. Otkucajte ime, adresu e-pošte ili broj telefona kontakta. Čitač ekrana objavljuje broj rezultata pretrage dok kucate.

 3. Brzo prevucite prstom nadesno da biste prešli na listu rezultata. Ako postoji više rezultata, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete ime i status željenog kontakta.

 4. Da biste otvorili kontakt karticu te osobe, dvaput dodirnite ekran. Kontakt karticu možete da koristite da biste, na primer, saznali da li osoba dostupna, uputili video poziv, audio poziv ili počeli da ćaskate. Da biste pregledali kontakt karticu, brzo prevucite prstom nadesno ili nalevo.

Pozivanje kontakta

 1. U aplikaciji Skype za posao za Android otvorite kontakt karticu osobe koju želite da pozovete. Uputstva potražite u gornjem odeljku Pronalaženje kontakta.

 2. Brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Video call, button“ (Dugme „Video poziv“) ili „Audio call, button“ (Dugme „Audio poziv“), a zatim dvaput dodirnite ekran da biste uputili video ili audio poziv.

  Da biste prekinuli poziv, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „End call, button“ (Dugme „Završi razgovor“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Za više informacija o upućivanju i prijemu audio poziva pogledajte temu pomoći Korišćenje čitača ekrana za upućivanje ili prijem poziva u usluzi Skype za posao.

Ćaskanje putem trenutnih poruka

 1. U aplikaciji Skype za posao za Android otvorite kontakt karticu osobe sa kojom želite da ćaskate. Uputstva potražite u gornjem odeljku Pronalaženje kontakta.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" ćaskanje ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Čujete: "otkucajte poruku, tri tačke, uređivanje". Dvaput dodirnite ekran i koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali poruku.

 3. Kada to uradite, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „Send chat message, button“ (Dugme „Pošalji poruku“), a zatim dvaput dodirnite ekran da biste je poslali. Čitač ekrana naglas čita sve dobijene poruke. Možete da nastavite sa kucanjem druge poruke na tastaturi na ekranu.

  Da biste se nakon ćaskanja vratili na prethodni prikaz, brzo prevlačite prstom nalevo dok ne čujete obaveštenje „Go back“ („Idi nazad“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Odjavljivanje iz aplikacije Skype za posao za Android

 1. U aplikaciji Skype za posao za Android brzo prevlačite prstom nalevo dok ne čujete obaveštenje: „View profile settings menu, button“ (Dugme „Prikaži meni 'Postavke profila'“). Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni.

 2. Brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje: „Sign out“ („Odjavljivanje“). Dodirnite ekran dvaput.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za pridruživanje sastanku na mreži u usluzi Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za upućivanje ili prijem poziva u usluzi Skype za posao

Podešavanje uređaja za rad sa pristupačnošću u programu Microsoft 365

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Koristite Skype za posao sa naratorom, ugrađenim Windows čitačem ekrana, da biste otvorili aplikaciju i prijavili se. Možete da pretražite kontakte, započnete audio i video pozive ili da ćaskate preko trenutnih poruka. Takođe možete da postavite svoj status prisustva da biste drugima stavili do znanja da li ste dostupni.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz Windows telefon. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na tabletu ili računaru.

U ovoj temi

Prvi put otvaranje usluge Skype za posao

Ako već niste instalirali na telefonu, možete da preuzmete i instalirate Skype za posao aplikaciju iz Microsoft prodavnice.

 1. Na početnom ekranu telefona, brzo prevucite nalevo sa dva prsta da biste otišli na listu aplikacija. Brzo prevlačite nalevo da biste koristili pretragu ili prevlačite nadesno dok ne čujete "Skype za posao", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Otvoriće se aplikacija koja prikazuje ekran dobrodošlice. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "sledeće: traka sa aplikacijama", a zatim dvaput dodirnite ekran. Otvara se još jedan ekran dobrodošlice. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete sledeće dugme, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste nastavili.

 3. Otvoriće se stranica za Skype za posao prijavljivanje. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "natpis u oknu. Adresa za prijavljivanje ", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali svoju organizacionu adresu. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 4. Fokus će se premestiti na polje Lozinka. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 5. Otvoriće se stranica za prijavljivanje vaše organizacije. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Unesite lozinku, uredite tekst" i dodirnite dvaput ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali lozinku. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 6. Skype za posao zatraži broj telefona. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "plus jedan, samo za čitanje", a zatim dvaput dodirnite ekran. Pojaviće se tastatura na ekranu. Da biste premestili fokus na tastaturu, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "okno" tastatura ".

 7. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali broj mobilnog telefona uključujući i kodove za zemlju i region.

  Napomena: Polje broj telefona sadrži već "+ 1". Ako pozivni broj zemlje ne počne sa brojem 1, brzo prevlačite nadesno po tastaturi dok ne čujete "Backspace", a zatim dvaput dodirnite ekran da biste uklonili broj.

  Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dalje, traka sa aplikacijama,", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 8. Na ekranu koji se pojavljuje možete da izaberete da biste zamenili push obaveštenja i pristup telefonskom programu. Brzo prevucite prstom nadesno da biste se kretali kroz ekran. Da biste promenili postavku, dvaput dodirnite ekran kada čujete postavku. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dalje, traka sa aplikacijama," i dodirnite dvaput ekran. Otvoriće se aplikacija Skype za posao u prikazu " Kontakti ".

Otvorite Skype za posao i prijavite se

Skype za posao pamti informacije o prijavljivanju ako ste se prethodno prijavili na istom uređaju.

 1. Otvorite aplikaciju Skype za posao sa početnog ekrana ili liste aplikacije.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "prijavljivanje", traka sa aplikacijom, "i dodirnite dvaput ekran. Otvoriće se aplikacija Skype za posao u prikazu " Kontakti ".

Promena statusa dostupnosti

 1. U Skype za posao brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "moje informacije", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "status je <trenutnom statusu>", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvoriće se okno Izbor statusa . Brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete status koji želite da koristite, a zatim dvaput dodirnite ekran.

  Izabrani status je postavljen. Da biste zatvorili prikaz moje informacije , brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "traka za navigaciju, nazad, dugme" skupljeno ", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Pronalaženje kontakta

 1. U prikazu " Kontakti " Skype za posao, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete grupu kojoj vaš kontakt pripada (na primer, Omiljene lokacije ili drugi kontakti), a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Grupa je proširena i kontakti u grupi su navedeni na ekranu. Da biste proљli kroz listu, brzo prevlačite nadesno.

 3. Da biste otvorili meni "Brza radnja" kada se fokus nalazi na kontaktu, dvaput dodirnite ekran. Koristite meni za brzu radnju da biste otvorili kontakt karticu osobe ili pokrenuli audio poziv, video poziv ili ćaskanje. Da biste se kretali između opcija u meniju, brzo prevlačite nadesno ili nalevo. Da biste izabrali opciju, dvaput dodirnite ekran.

Pozivanje kontakta

 1. U Skype za posao pronađite kontakt koji želite da pozovete. Uputstva potražite u gornjem odeljku Pronalaženje kontakta.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni za brzu radnju. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "poziv, dugme" ili "video poziv, dugme" u zavisnosti od tipa poziva koji želite da napravite, a zatim dvaput dodirnite ekran da biste pozvali.

  Da biste prekinuli poziv, brzo prevlačite prstom nadesno dok ne čujete obaveštenje „End call, button“ (Dugme „Završi razgovor“), a zatim dvaput dodirnite ekran.

Ćaskanje putem trenutnih poruka

 1. U Skype za posao pronađite kontakt sa kojim želite da ćaskate. Uputstva potražite u gornjem odeljku Pronalaženje kontakta.

 2. Dvaput dodirnite ekran da biste otvorili meni za brzu radnju. Brzo prevucite nadesno. Čujete: "trenutnih poruka, dugme". Dvaput dodirnite ekran da biste započeli ćaskanje.

 3. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dodirnite da biste otkucali, samo za čitanje", a zatim dvaput dodirnite ekran. Koristite tastaturu na ekranu da biste otkucali poruku. Kada završite, brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "dugme" Pošalji "," traka ", dugme" i dvaput dodirnite ekran ". Poruka je poslata.

  Da biste slušali sve poruke koje primite u ćaskanju, brzo prevucite nalevo.

Odjavljivanje iz aplikacije Skype za posao

 1. U prikazu kontaktiSkype za posao, brzo prevlačite nalevo ili nadesno dok ne čujete "moje informacije", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 2. Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "status je <trenutnom statusu>", a zatim dvaput dodirnite ekran.

 3. Otvoriće se okno Izbor statusa . Brzo prevlačite nadesno dok ne čujete "odjavljivanje", a zatim dvaput dodirnite ekran.

Koristite Narator, ugrađeni Windows čitač ekrana, da biste otvorili Skype za posao u usluzi Outlook na vebu. Postavite svoj status prisustva da biste drugima stavili do znanja da li ste dostupni, pronađite kontakte i ćaskajte putem trenutnih poruka.

Napomene: 

 • Nove Microsoft 365 funkcije izdaju se postepeno Microsoft 365 pretplatnicima, tako da aplikacija možda još uvek nema ove funkcije. Da biste saznali kako možete brže da preuzmete nove funkcije, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj temi se pretpostavlja da koristite ugrađeni Windows čitač ekrana, „Narator“. Da biste saznali više o naratoru, pogledajte članak Kompletan vodič za narator.

 • Ova tema pretpostavlja da koristite ovu aplikaciju uz računar. Neka navigacija i neki pokreti mogu se razlikovati na Windows telefonu ili tabletu.

 • Kada koristite Skype za posao u programu Outlook na vebu, preporučujemo da kao veb pregledač koristite Microsoft Edge. S obzirom na to da Skype za posao u programu Outlook na vebu radi u vašem veb pregledaču, tasterske prečice se razlikuju od onih u programu na radnoj površini. Na primer, koristićete tastere Ctrl+F6 umesto tastera F6 za ulazak i izlazak iz komandi. Pored toga, uobičajene prečice kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl+O (Otvori) važe za veb pregledač – a ne za Outlook na vebu.

U ovoj temi

Otvaranje usluge Skype za posao u programu Outlook na vebu

Skype za posao Online nije samostalna aplikacija, već se pokreće u sklopu usluge Outlook na vebu.

 1. Da biste otvorili Outlook na vebu, otvorite pregledač i idite na adresu http://outlook.office.com. Prijavite se u svoj nalog za Office.

 2. Da biste se prebacili na traku sa alatkama sistema Office Online, pritiskajte Ctrl+F6 dok ne čujete obaveštenje „Open the App Launcher“ („Otvori pokretač aplikacija“).

 3. Da biste otvorili okno Skype za posao, pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Use the Down arrow key to use the Skype for Business conversations pane“ („Koristite strelicu nadole da biste koristili okno za razgovore usluge Skype za posao“). Pritisnite razmaknicu da biste otvorili okno.

  Otvara se okno Skype za posao, a aktivna je kartica sa listom Svi kontakti.

Promena statusa dostupnosti

 1. Da biste se prebacili na traku sa alatkama sistema Office Online u usluzi Outlook na vebu, pritiskajte Ctrl+F6 dok ne čujete obaveštenje „Open the App Launcher“ („Otvori pokretač aplikacija“).

 2. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "korisničke postavke. Koristite strelicu nadole da biste koristili okno " moj nalog " za prikaz i uređivanje naloga. "

 3. Da biste otvorili okno Moj nalog, pritisnite razmaknicu.

 4. Pritiskajte taster TAB dok ne čujete: "<trenutni status>, kliknite da biste promenili status". Da biste otvorili listu opcija, pritisnite razmaknicu, a zatim pritisnite taster sa strelicom nagore ili nadole da biste se kretali po stavkama na listi.

 5. Kada čujete opciju koju želite da prikažete u svom profilu, pritisnite Enter. Lista se zatvara. Da biste zatvorili okno Moj nalog, pritisnite Esc.

Pronalaženje kontakta i započinjanje razgovora

 1. Da biste se prebacili na traku sa alatkama sistema Office Online u usluzi Outlook na vebu, pritiskajte Ctrl+F6 dok ne čujete obaveštenje „Open the App Launcher“ („Otvori pokretač aplikacija“).

 2. Da biste otvorili okno Skype za posao, pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Use the Down arrow key to use the Skype for Business conversations pane“ („Koristite strelicu nadole da biste koristili okno za razgovore usluge Skype za posao“). Pritisnite razmaknicu da biste otvorili okno.

  Otvara se okno Skype za posao, a aktivna je kartica sa listom Svi kontakti.

 3. Uzastopno pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „Search“ („Pretraga“), a zatim otkucajte ime, adresu e-pošte ili broj telefona kontakta. Čitač ekrana objavljuje broj pronađenih rezultata pretrage dok kucate.

 4. Da biste prešli na rezultate pretrage, pritiskajte taster Tab dok ne čujete obaveštenje „People“ („Osobe“) i ime prve osobe na listi. Da biste se kretali na listi, pritiskajte taster sa strelicom nagore ili taster sa strelicom nadole.

 5. Da biste započeli razgovor sa nekom osobom, pritisnite Enter. Otvara se okno za ćaskanje, a fokus je u polju za unos ćaskanja. Čućete obaveštenje: „Chat input“ („Unos ćaskanja“). Sada možete da otkucate poruku. Pošaljite je pritiskom na Enter.

 6. Čućete zvuk obaveštenja kada stignu poruke u okviru ćaskanja. Da bi Narator glasno pročitao poruke, pritisnite Shift+Tab. Da biste se vratili u polje za unos ćaskanja, pritisnite taster Tab. Da biste završili razgovor i da biste zatvorili okno za ćaskanje, pritisnite Esc.

Takođe pogledajte

Korišćenje čitača ekrana za dodavanje ljudi u kontakte u usluzi Skype za posao

Korišćenje čitača ekrana za slanje trenutne poruke u usluzi Skype za posao

Tasterske prečice za Outlook

Saznajte kako da se krećete kroz Skype za posao pomoću funkcija pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×