Objavljivanje predloška obrasca na serveru na usluge InfoPath Forms Services

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Pre nego što korisnici mogu da popune obrazac koji se zasniva na predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem u Veb pregledaču, morate objavljivanje predloška obrasca na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services , a zatim pregledača omogućite predloška obrasca.

U ovom članku

Pregled

Možete da objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services da biste dozvolili korisnicima da popunjavaju obrasce zasnovane na ovom predlošku obrasca u Veb pregledaču. Ako vaš predložak obrasca će se koristiti u sledećim slučajevima, biće potrebno odobrenje administratora za objavljivanje:

 • Predložak obrasca sadrži kontrolisani kôd ili skriptu.

  Napomena: Skripta će morati da se konvertuju u kontrolisani kôd pre nego što može objaviti predložak obrasca.

 • Predložak obrasca zahteva potpunu pouzdanost nivo bezbednosti, što omogućava obrascima zasnovanim na imali potpuni pristup sistemske resurse na računare korisnika, kao što su datoteke i postavke.

 • Predložak obrasca koristi podatke za povezivanje koje upravlja administrator.

 • Predložak obrasca je omogućena za prikazivanje na mobilnom uređaju.

Objavljivanje predloška obrasca koji zahteva odobrenje administratora, morate prvo da objavite predložak obrasca u deljenu mrežnu fasciklu, gde možete administrator servera otprema na server pokrenut InfoPath Forms Services, a zatim primenite obrazac predložak. Veze ka više informacija o tome kako administrator servera možete da primenite predložak obrasca u odeljku Takođe pogledajte .

Ako vaš predložak obrasca će se koristiti u drugim scenarijima, možete da je objavite u biblioteci dokumenata ili tipa sadržaja lokacije.

Kada vaš predložak obrasca objavi na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services, može se koristiti na sledeće načine:

 • Kao predložak za sve obrasce u biblioteci dokumenata nove ili postojeće     Možete da objavite predložak obrasca koji će se koristiti kao predložak za sve obrasce u biblioteci dokumenata nove ili postojeće. Predložak obrasca može biti digitalno potpisan, ali ne sme da sadrži skripte niti kontrolisani kôd.

 • Kao tip sadržaja lokacije za više biblioteka dokumenata ili kolekciju lokacija     Možete da objavite predložak obrasca koji će se koristiti kao predložak za obrasce u više biblioteka dokumenata ili kolekciju lokacija. Ako više bibliotekama u kolekciji lokacija će koristiti ovaj predložak obrasca, možete da objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije. Međutim, ne možete da objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije ako on sadrži skripte ili kontrolisanog koda. Predloške obrazaca koji sadrže skripte ili kontrolisani kôd prvo mora biti objavljena na deljenu mrežnu fasciklu. Zatim administrator može da otprema na server i primenite ih.

Pre objavljivanja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem, koristite Kontrolor dizajna da biste proverili probleme obrasca predloška obrasca. Pošto možete da pronađete i rešavanje problema sa predloškom obrasca, možete da koristite čarobnjak za objavljivanje za objavljivanje predloška obrasca na serveru na InfoPath Forms Services.

Objavljivanje predloška obrasca nije ista kao čuvanje predloška obrasca. Kada objavite predložak obrasca, čarobnjak za objavljivanje dodaje lokacije za objavljivanje i uputstva za predložak obrasca za obradu tako da korisnici mogu da otvorim obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca. Kada sačuvate predložak obrasca, čuvate kopiju predloška obrasca, kao i kada sačuvate datoteku na svoj računar. Uvek bi trebalo da koristite čarobnjak za objavljivanje kada želite da učinite dostupnim za korisnike za popunjavanje predloška obrasca.

Vrh stranice

Pre nego što počnete

Pre objavljivanja predloška obrasca kompatibilnog sa pregledačem na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services, uradite sledeće:

 • Proverite kod administratora da li imate neophodne dozvole na serveru za objavljivanje predloška obrasca u biblioteci dokumenata ili za objavljivanje predloška obrasca kao novi tip sadržaja lokacije.

 • Proverite sa administratorom tu Office InfoPath 2007 se pokreće na serveru i koji je konfigurisan da biste prikazali InfoPath obrazaca kao Veb stranice.

 • Ako želite da objavite predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem koji zahteva odobrenje administratora, zatražite od administratora za lokaciju deljene mrežne fascikle gde treba da sačuvam predloška obrasca. Ova fascikla je gde ćete objaviti predložak obrasca. Nakon što ste objavili predložak obrasca, administrator će Otpremanje predloška obrasca sa ove lokacije na serveru.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca u novoj biblioteci dokumenata

Kada objavite predložak obrasca u biblioteci dokumenata, svaki obrazac koji se kreira u te biblioteke će zasnovan na istom predlošku obrasca. Možete da koristite čarobnjak za objavljivanje za objavljivanje predloška obrasca u biblioteci dokumenata. Čarobnjak za objavljivanje menja predložak obrasca za korišćenje u biblioteci dokumenata, kreira novu biblioteku dokumenata, a zatim čuva predložak obrasca kao podrazumevanog obrasca za tu biblioteku dokumenata. Nakon što ste objavili predložak obrasca, morate da konfigurišete Microsoft Windows SharePoint Services lokacije da biste prikazali obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca u Veb pregledaču. Ako ne konfigurišete SharePoint lokacije, korisnicima koji nemaju Office InfoPath 2007 instaliranu na računaru će dobiti grešku kada pokušaju da biste otvorili obrazac koji je zasnovan na tom predlošku.

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Da biste otvorili okno zadataka Kontrolor dizajna , u meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna .

 4. Ako postoje greške navedene okno zadataka Kontrolor dizajna , ispravljanje tih grešaka, a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li i dalje postoje greške.

 5. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi.

 6. U čarobnjaku za objavljivanje, kliknite na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući ovaj obrazac popunjavanje pomoću pregledača , izaberite stavku Biblioteka dokumenatai zatim kliknite na dugme dalje.

 9. Kliknite na dugme Kreiraj novu biblioteku dokumenata, a zatim kliknite na dugme dalje.

 10. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime i opis biblioteke dokumenata i zatim kliknite na dugme dalje.

 11. Odaberite polja u predložak obrasca koji želite da se pojave kao kolone u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka više informacija o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata u odeljku Takođe pogledajte .

 12. Kliknite na dugme Dalje.

 13. Na sledećoj stranici čarobnjaka, proverite da li su prikazane informacije ispravne i zatim kliknite na dugme Objavi.

 14. Da biste utvrdili da li ste objavili predložak obrasca, kliknite na dugme Otvori ovu biblioteku dokumenata. Ako ste objavili predložak obrasca, Veb pregledača otvoriće se obrazac koji je zasnovan na predlošku obrasca.

 15. Konfigurisanje SharePoint lokacije da biste prikazali obrasce koji su zasnovani na ovom predlošku obrasca u Veb pregledaču.

  Kako?

  1. Otvorite SharePoint lokaciju u Veb pregledaču.

  2. U meniju Radnje na lokaciji u gornjem desnom uglu lokacije, izaberite stavku Postavke lokacije, a zatim kliknite na dugme Izmeni sve postavke lokacije.

  3. U okviru Administracija lokacijeizaberite stavku biblioteke lokacije i liste.

  4. Kliknite na dugme Prilagodi ime lokacije.

  5. U okviru Opšte postavke izaberite stavku Više opcija za postavke.

  6. U omogućenih za pregledač dokumenata, kliknite na dugme Prikaži kao Veb stranicu, a zatim kliknite na dugme u redu.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije

Kada objavite predložak obrasca kao tipa sadržaja lokacije, čarobnjak za objavljivanje menja predložak obrasca za korišćenje kao tip sadržaja lokacije. Kao i kada kreirate novu biblioteku dokumenata, možete da konvertujete predložak obrasca u predložak obrasca kompatibilan sa pregledačem u čarobnjak za objavljivanje. Čarobnjak za sačuvajte predložak obrasca na serveru kao tip sadržaja lokacije.

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Da biste otvorili okno zadataka Kontrolor dizajna , u meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna .

 4. Ako postoje greške navedene okno zadataka Kontrolor dizajna , ispravljanje tih grešaka, a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li i dalje postoje greške.

 5. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi.

 6. U čarobnjaku za objavljivanje, kliknite na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu Omogući ovaj obrazac popunjavanje pomoću pregledača , kliknite na Tip sadržaja lokacije (napredno)i zatim kliknite na dugme dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, izaberite stavku Kreiraj novi tip sadržaja.

 10. Na listi tip sadržaja se zasniva na kliknite na obrazac , a zatim kliknite na dugme dalje.

 11. Na sledećoj stranici čarobnjaka, otkucajte ime i opis za novi tip sadržaja, a zatim kliknite na dugme dalje.

 12. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u okviru Navedite lokaciju i ime datoteke za predložak obrasca upišite lokaciju SharePoint lokacije i zatim kliknite na dugme Potraži.

 13. U dijalogu Pretraživanje potražite lokaciju na serveru gde želite da objavljivanje predloška obrasca kao tipa sadržaja lokacije, a zatim u polju ime datoteke otkucajte ime predloška obrasca i kliknite na dugme Sačuvaj.

 14. Kliknite na dugme Dalje.

 15. Odaberite polja u predložak obrasca koji želite da se pojave kao kolone u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka više informacija o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata u odeljku Takođe pogledajte .

 16. Kliknite na dugme Dalje.

 17. Na sledećoj stranici čarobnjaka, proverite da li su prikazane informacije ispravne i zatim kliknite na dugme Objavi.

 18. Kliknite na dugme Zatvori, a zatim proverite da li je vaš predložak obrasca tipa sadržaja na SharePoint lokaciji.

  Kako?

  1. Otvorite SharePoint lokaciju u Veb pregledaču.

  2. U meniju Radnje na lokaciji u gornjem desnom uglu lokacije izaberite stavku Postavke lokacije.

  3. U okviru Postavke lokacije, u okviru galerijeizaberite stavku Tipovi sadržaja lokacije.

   Predložak obrasca trebalo bi da bude navedena u okviru Tipovi sadržaja programa InfoPath u Galerija tipova sadržaja lokacije.

Vrh stranice

Objavljivanje predloška obrasca koji zahteva odobrenje administratora

Sledeće situacije zahteva odobrenje administratora za objavljivanje predloška obrasca na serveru koji radi pod operativnim sistemom InfoPath Forms Services:

 • Predložak obrasca sadrži kontrolisani kôd.

  Napomena: Skripta će morati da se konvertuju u kontrolisani kôd pre nego što može objaviti predložak obrasca.

 • Predložak obrasca zahteva potpunu pouzdanost nivo bezbednosti, što omogućava obrascima zasnovanim na imali potpuni pristup sistemske resurse na računare korisnika, kao što su datoteke i postavke.

 • Predložak obrasca koristi podatke za povezivanje koje upravlja administrator.

 • Predložak obrasca je omogućena za prikazivanje na mobilnom uređaju.

Objavljivanje predloška obrasca koji zahteva odobrenje administratora, morate prvo da objavite predložak obrasca u deljenu mrežnu fasciklu, gde možete administrator servera otprema na server pokrenut InfoPath Forms Services, a zatim primenite obrazac predložak. Veze ka više informacija o tome kako administrator servera možete da primenite predložak obrasca u odeljku Takođe pogledajte .

 1. U meniju datoteka izaberite stavku Sačuvaj.

 2. U dijalogu Sačuvaj kao potražite lokaciju na kojoj želite da sačuvate predložak obrasca, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 3. Da biste otvorili okno zadataka Kontrolor dizajna , u meniju Alatke izaberite stavku Kontrolor dizajna .

 4. Ako postoje greške navedene okno zadataka Kontrolor dizajna , ispravljanje tih grešaka, a zatim kliknite na dugme Osveži da biste utvrdili da li i dalje postoje greške.

 5. U meniju datoteka izaberite stavku Objavi.

 6. U čarobnjaku za objavljivanje, kliknite na SharePoint server sa ili bez usluge InfoPath Forms Services, a zatim kliknite na dugme dalje.

 7. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u polju Unesite adresu SharePoint ili usluge InfoPath Forms Services lokacije unesite lokaciju SharePoint lokacije na kojoj želite da objavite predložak obrasca i zatim kliknite na dugme dalje.

 8. Na sledećoj stranici čarobnjaka, potvrdite izbor u polju za potvrdu pregledača Omogući ovaj predložak obrasca , kliknite na Predložak obrasca za odobrenje administratora (napredne)i zatim kliknite na dugme dalje.

 9. Na sledećoj stranici čarobnjaka, u okviru Navedite lokaciju i ime datoteke za predložak obrasca kliknite na dugme Potraži.

 10. U dijalogu Pregledanje potražite lokaciju deljene mrežne fascikle, a zatim u polju ime datoteke otkucajte ime predloška obrasca i kliknite na dugme Sačuvaj.

 11. Kliknite na dugme Dalje.

 12. Odaberite polja u predložak obrasca koji želite da se pojave kao kolone u podrazumevanom prikazu biblioteke dokumenata.

  Kako?

  1. Kliknite na dugme Dodaj.

  2. Izaberite polje koje želite da dodate kao kolone u biblioteci dokumenata, a zatim uradite nešto od sledećeg:

   • Otkucajte ime za kolonu u polju ime kolone .

   • Izaberite kolonu lokacije na listi Grupa kolona lokacije , izaberite ime sa liste ime kolone i zatim kliknite na dugme u redu.

    Napomena: Ako ste izabrali ponavljajućim poljem za prikazivanje podataka u biblioteci dokumenata, možete da definišete način na koji želite da biste prikazali polje u biblioteci dokumenata tako što ćete izabrati vrednost na listi Funkcija . Možete da odaberete da li će biti prva vrednost u polju, poslednju vrednost u polje ili sva pojavljivanja polja broj ili da li želite da objedinite sve vrednosti zajedno.

  3. Kliknite na dugme U redu.

  Veze ka više informacija o prikazivanju podataka u kolonama u biblioteci dokumenata u odeljku Takođe pogledajte .

 13. Kliknite na dugme Dalje.

 14. Na sledećoj stranici čarobnjaka, proverite da li su prikazane informacije ispravne i zatim kliknite na dugme Objavi.

Nakon objavljivanja predloška obrasca, obratite se administratoru servera za otpremanje predloška obrasca na serveru, a zatim aktiviranje predloška obrasca za kolekciju lokacija. Više informacija o otpremanju i Primena predloška obrasca na serveru na InfoPath Forms Services, kliknite na vezu u odeljku Takođe pogledajte članak o primeni predložaka obrazaca koji sadrže kôd.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×