Radnu svesku možete da objavite u Microsoft SharePoint biblioteci da bi drugi mogli da je prikazuju ili uređuju u veb pregledaču, bez potrebe da imaju program Excel instaliran na računarima. Objavljivanje je u suštini isto kao i čuvanje, samo što ima neke ugrađene opcije koje vam omogućavaju da kontrolišete šta ljudi mogu da vide kada otvore radnu svesku u pregledaču.

Usvajanje prakse čuvanja ili objavljivanja radne sveske na centralnoj SharePoint lokaciji, koja se praktikuje u celoj organizaciji, može vam pomoći da se uverite da u vašoj organizaciji ne počnu naglo da se pojavljuju malo drugačije verzije iste radne sveske kada se ona šalje kroz organizaciju putem e-pošte.

Postavljanjem određenih opcija objavljivanja možete naglasiti određene delove radne sveske, na primer grafikone, ili sprečiti prikazivanje njenih drugih delova u pregledaču. Na primer, možete da prikažete grafikon, ali ne i njegove osnovne podatke. Takođe možete da prikažete samo određene radne listove onim osobama koje treba da ih vide i da sakrijete ostale radne listove.

Ovaj članak vam pokazuje kako da objavite radnu svesku iz programa Excel za Windows i ne pokriva povezivanje radne sveske ili podataka iz radne sveske sa veb segmentom Excel Access na SharePoint stranici.

Kada objavite radnu svesku na SharePoint lokaciji, cela radna sveska će biti sačuvana na njoj. Korisnik koji ima potrebne SharePoint dozvole može da prikaže celu radnu svesku i da radi na njoj, bilo u pregledaču ili u programu Excel za računare.

Ako je Office za veb primenjen u sistemu SharePoint, prikazivanje podataka i rad sa njima u veb pregledaču mogu biti veoma slični radu sa podacima u Excel programu za računare. Zapravo, više korisnika mogu istovremeno da uređuju radnu svesku u koordinatnoj mreži pregledača, što nije slučaj sa Excel programom za računare. Ako je dugme Uredi u programu Excel Online vidljivo kada prikažete radnu svesku u pregledaču, to znači da je Office za veb spreman za upotrebu.

Stavka „Uredi u programu Excel Web App“ u meniju „Uređivanje radne sveske“

Priprema radne sveske

Pre objavljivanja radne sveske imate mogućnost da odaberete radne listove ili stavke koje želite da budu vidljive u pregledaču. Iako u ovom režimu možete ograničiti ono što je vidljivo, ne zaboravite da se ceo sadržaj radne sveske i dalje čuva na SharePoint serveru.

Ako želite da uključite cele radne listove kao stavke pored drugih stavki, na primer grafikona ili izvedenih tabela, definišite ceo radni list kao imenovani opseg. Izaberite ceo radni list, a zatim definišite imenovani opseg. Taj imenovani opseg će se zatim pojaviti kao dostupna stavka u dijalogu Opcije objavljivanja kada budete spremni za objavljivanje.

Da biste korisnicima omogućili da unesu vrednost u ćeliju kako bi radili sa formulom u drugoj ćeliji, podesite tu ćeliju kao definisano ime u programu Excel pre nego što objavite radnu svesku. To definisano ime zatim možete dodati kao parametar na kartici Parametri u dijalogu Opcije prikaza pregledača.

Na primer, sledeći primer prikazuje ćeliju D2 koja ima definisano ime „Stopa“. Korisnik je u pregledaču uneo vrednost 5,625 u polje Stopa, u oknu Parametri, a zatim kliknuo na dugme Primeni. Ta vrednost se potom pojavljuje u ćeliji D2, a formula u ćeliji A2 koristi vrednost iz ćelije D2. Rezultat formule se ponovo izračunava i prikazuje u ćeliji A2: $1151,31.

Kad se parametar unese u okno, koristi se u ćeliji D2

Napomena: Ako kreirate module za sečenje za Excel tabelu i definišete ime za opseg ćelija koje sadrže tu tabelu i te module za sečenje, nećete moći da koristite module za sečenje za filtriranje tabele u pregledaču ako objavite definisani opseg. Moduli za sečenje će raditi u pregledaču na očekivani način ako objavite tabelu ili ceo radni list ili njegovu radnu svesku.

Objavljivanje radne sveske

 1. Izaberite karticu Datoteka, stavku Sačuvaj kao, a zatim stavku SharePoint.

 2. Ako vidite fasciklu SharePoint u okviru Trenutna,Nedavnoili Starija, kliknite na fasciklu koju želite.

  Pojaviće se dijalog Čuvanje kao.


  U suprotnom, kliknite na dugme Potraži,unesite veb adresu lokacije SharePoint, a zatim pronađite fasciklu u kojoj želite da objavite radnu svesku.

  Kliknite na fasciklu SharePoint ili na dugme „Pregledaj“
 3. Da biste izabrali pojedinačne radne listove ili stavke za objavljivanje iz radne sveske, izaberite stavku Opcije prikaza pregledača.

  U dijalogu „Čuvanje kao“ izaberite stavku „Opcije prikaza pregledača“

  Videćete kartice Prikaz i Parametri.

 4. Ako samo želite da objavite celu radnu svesku, kliknite na dugme Sačuvaj. U suprotnom, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali celu radnu svesku u pregledaču, na kartici Prikaži, u okviru sa listom izaberite stavku Cela radna sveska.

  • Da biste prikazali samo određene radne listove u pregledaču, na kartici Prikaži, u okviru sa listom izaberite stavku Listovi, a zatim opozovite izbor u poljima za potvrdu za listove za koje ne želite da budu skriveni u pregledaču.

   Svi listovi su podrazumevano izabrani. Da biste brzo ponovo učinili sve listove vidljivim kada opozovete izbor u nekim poljima za potvrdu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Svi listovi.

  • Da biste prikazali samo određene stavke u pregledaču (kao što su imenovani opsezi, grafikoni, tabele ili izvedene tabele), na kartici Prikaži, u okviru sa listom izaberite stavku Stavke u radnoj svesci, a zatim potvrdite izbor u poljima za potvrdu onih stavki koje želite da budu prikazane.

  • Na kartici Parametri dodajte sva definisana imena koja želite da koristite da biste naveli ćelije koje mogu da se uređuju kada korisnici prikažu radnu svesku u pregledaču, a zatim kliknite na dugme U redu.

 5. Sačuvajte radnu svesku.

Napomene: 

 • Ako izaberete stavke sa istim imenom (na primer grafikon i njegovu osnovnu tabelu sa podacima), u pregledaču će biti dostupna samo jedna od tih stavki. Da biste prikazali sve stavke, uverite se da svaka stavka u radnoj svesci ima posebno ime.

 • Tabele možete preimenovati na kartici Dizajn, u grupi Svojstva, izvedene tabele možete preimenovati na kartici Opcije , u grupi Izvedena tabela, a grafikone ili izvedene grafikone možete preimenovati na kartici Raspored, u grupi Svojstva. Druge duplirane stavke, kao što su imenovani opsezi, možete preimenovati na kartici Formule u grupi Definisana imena.

Ako je Office za veb primenjen u sistemu SharePoint, prikazivanje podataka i rad sa njima u veb pregledaču mogu biti veoma slični radu sa podacima u Excel programu za računare. Zapravo, više korisnika mogu istovremeno da uređuju radnu svesku u koordinatnoj mreži pregledača, što nije slučaj sa Excel programom za računare. Ako je dugme Uredi u programu Excel Online vidljivo kada prikažete radnu svesku u pregledaču, to znači da je Office za veb spreman za upotrebu.

Stavka „Uredi u programu Excel Web App“ u meniju „Uređivanje radne sveske“

Više informacija potražite u članku Razlike između korišćenja radne sveske u programima Excel i Excel usluge.

Priprema radne sveske

Pre objavljivanja radne sveske imate mogućnost da odaberete radne listove ili stavke koje želite da budu vidljive u pregledaču. Iako u ovom režimu možete ograničiti ono što je vidljivo, ne zaboravite da se ceo sadržaj radne sveske i dalje čuva na SharePoint serveru.

Ako želite da uključite cele radne listove kao stavke pored drugih stavki, na primer grafikona ili izvedenih tabela, definišite ceo radni list kao imenovani opseg. Izaberite ceo radni list, a zatim definišite imenovani opseg. Taj imenovani opseg će se zatim pojaviti kao dostupna stavka u dijalogu Opcije objavljivanja kada budete spremni za objavljivanje.

Da biste korisnicima omogućili da unesu vrednost u ćeliju kako bi radili sa formulom u drugoj ćeliji, podesite tu ćeliju kao definisano ime u programu Excel pre nego što objavite radnu svesku. To definisano ime zatim možete dodati kao parametar na kartici Parametri u dijalogu Opcije prikaza pregledača.

Na primer, sledeći primer prikazuje ćeliju D2 koja ima definisano ime „Stopa“. Korisnik u pregledaču unosi vrednost 5,625 u polje u oknu Parametri i klikne na dugme Primeni. Ta vrednost se potom pojavljuje u ćeliji D2, a formula u ćeliji A2 koristi vrednost iz ćelije D2. Rezultat formule se ponovo izračunava i prikazuje u ćeliji A2: $1151,31.

Informacije o definisanju opsega potražite Excel pomoći.

Kad se parametar unese u okno, koristi se u ćeliji D2

Napomena: Ako kreirate module za sečenje za Excel tabelu i definišete ime za opseg ćelija koje sadrže tu tabelu i te module za sečenje, nećete moći da koristite module za sečenje za filtriranje tabele u pregledaču ako objavite definisani opseg. Moduli za sečenje će raditi u pregledaču na očekivani način ako objavite tabelu ili ceo radni list ili njegovu radnu svesku.

Objavljivanje radne sveske

 1. Izaberite stavku Datoteka > Sačuvaj kao >SharePoint.

 2. Ako vidite fasciklu SharePoint u okviru Trenutna fascikla ili Nedavne fascikle, kliknite na fasciklu koju želite. U suprotnom, kliknite na dugme Potraži i unesite veb adresu SharePoint lokaciji. Zatim pronađite fasciklu u kojoj želite da objavite radnu svesku. Pojaviće se dijalog Čuvanje kao.

 3. Da biste izabrali pojedinačne radne listove ili stavke za objavljivanje iz radne sveske, izaberite stavku Opcije prikaza pregledača. Videćete karticu Prikaz i karticu Parametri. Ako samo želite da objavite celu radnu svesku, kliknite na dugme Sačuvaj. U suprotnom, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste prikazali celu radnu svesku u pregledaču, na kartici Prikaži, u okviru sa listom izaberite stavku Cela radna sveska.

  • Da biste prikazali samo određene radne listove u pregledaču, na kartici Prikaži, u okviru sa listom izaberite stavku Listovi, a zatim poništite izbor u pocima za listove za koje ne želite da se sakriju u pregledaču.

   Svi listovi su podrazumevano izabrani. Da biste brzo ponovo ponovo prikazali sve listove kada poništite izbor u nekim po polju za potvrdu, potvrdite izbor u polju za potvrdu Svi listovi.

  • Da biste prikazali samo određene stavke u pregledaču (kao što su imenovani opsegi, grafikoni, tabele ili izvedene tabele), na kartici Prikaži izaberite stavku Stavke u radnoj svesci u okviru sa listom, a zatim potvrdite izbor u po polju za potvrdu za stavke koje želite da se prikažu.

  • Na kartici Parametri dodajte definisana imena koja želite da koristite da biste naveli ćelije koje mogu da se uređuju kada korisnici prikaže radnu svesku u pregledaču. Zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog.

 4. Sačuvajte radnu svesku.

Napomene: 

 • Ako izaberete stavke sa istim imenom (na primer grafikon i njegovu osnovnu tabelu sa podacima), u pregledaču će biti dostupna samo jedna od tih stavki. Da biste prikazali sve stavke, uverite se da svaka stavka u radnoj svesci ima posebno ime.

 • Ako izaberete stavke sa istim imenom (na primer grafikon i njegovu osnovnu tabelu sa podacima), u pregledaču će biti dostupna samo jedna od tih stavki. Da biste prikazali sve stavke, uverite se da svaka stavka u radnoj svesci ima posebno ime.

 • Tabele možete preimenovati na kartici Dizajn, u grupi Svojstva, izvedene tabele možete preimenovati na kartici Opcije , u grupi Izvedena tabela, a grafikone ili izvedene grafikone možete preimenovati na kartici Raspored, u grupi Svojstva. Druge duplirane stavke, kao što su imenovani opsezi, možete preimenovati na kartici Formule u grupi Definisana imena.

 • Tabele možete preimenovati na kartici Dizajn, u grupi Svojstva, izvedene tabele možete preimenovati na kartici Opcije , u grupi Izvedena tabela, a grafikone ili izvedene grafikone možete preimenovati na kartici Raspored, u grupi Svojstva. Druge duplirane stavke, kao što su imenovani opsezi, možete preimenovati na kartici Formule u grupi Definisana imena.

Više informacija o veb segmentima Excel Web Access potražite u članku Prikazivanje radne sveske u veb segmentu Excel Web Access.

Kada objavite radnu svesku na SharePoint, ceo sadržaj radne sveske se čuva na serveru i može se prikazati i funkcionisati ako radnu svesku otvorite u programu Excel na radnoj površini. Ako Kancelarija Web Apps primenjene na SharePoint serveru, prikazivanje podataka i rad sa podacima u veb pregledaču mogu da budu veoma slini radu sa podacima u Excel programu za računare. Zapravo, istovremeno uređivanje radne sveske moguće je u koordinatnoj mreži pregledača kada se primene Kancelarija Web Apps. Kada prikazujete radnu svesku u pregledaču, ako je dugme Uredi u pregledaču vidljivo, Kancelarija aplikacije Web Apps su dostupne.

Dugme „Uredi u pregledaču“

Više informacija potražite u članku Razlike između korišćenja radne sveske u programima Excel i Excel usluge.

Priprema radne sveske

Pre objavljivanja radne sveske imate mogućnost (u dijalogu Opcije objavljivanja) da izaberete radne listove ili stavke koje želite da vide u pregledaču, a uređivanje nije omogućeno klikom na dugme Uredi u pregledaču. Iako u ovom režimu možete da izaberete ono što je moguće prikazati, ne zaboravite da se ceo sadržaj radne sveske i dalje čuva na SharePoint serveru.

Ako želite da uključite cele radne listove kao stavke pored drugih stavki, na primer grafikona ili izvedenih tabela, definišite ceo radni list kao imenovani opseg. Izaberite ceo radni list, a zatim definišite imenovani opseg. Taj imenovani opseg će se zatim pojaviti kao dostupna stavka u dijalogu Opcije objavljivanja kada budete spremni za objavljivanje.

Ako želite da omogućite korisnicima da obezbede parametar formuli prilikom prikaza radnog lista u pregledaču, podesite ćeliju kao definisano ime. To definisano ime zatim možete da dodate kao parametar na kartici Parametri u dijalogu Opcije objavljivanja.

Na primer, u sledećoj grafici koja prikazuje radni list u pregledaču, ćelija D2 ima definisanu stopu imena. Korisnik je u pregledaču uneo vrednost 5.625 u polje u oknu Parametri, a zatim kliknuo na dugme Primeni. Ta vrednost se potom pojavljuje u ćeliji D2, a formula u ćeliji A2 koristi vrednost iz ćelije D2. Rezultat formule se ponovo izračunava i prikazuje u ćeliji A2: $1151,31.

Korišćenje parametra u pregledaču

Informacije o definisanju opsega potražite Excel pomoći.

Objavljivanje radne sveske

 1. Izaberite karticu Datoteka i kliknite na dugme Sačuvaj i pošalji.

 2. Kliknite na dugme Sačuvaj da SharePoint.
  Napomogućeno Ako komanda Sačuvaj u SharePoint nije dostupna, radnu svesku i dalje možete da sačuvate    na SharePoint lokaciji pomoću komande Sačuvaj kao. Dijalog Opcije objavljivanja neće biti dostupan. Radnu svesku možete direktno da otpremite i iz SharePoint biblioteke. Korisnici mogu prikazivati i uređivati sadržaj radne sveske u pregledaču tako što će direktno preći na lokaciju na kojoj je radna sveska sačuvana.

  Komanda „Sačuvaj kao“

 3. Ako želite da izaberete pojedinačne radne listove ili stavke za objavljivanje u radnoj svesci, kliknite na dugme Opcije objavljivanja. U suprotnom, ako želite da objavite celu radnu svesku, pređite direktno na 4. korak.
  Na kartici Prikaži uradite sledeće:

  • Da biste prikazali celu radnu svesku u pregledaču, u okviru sa listom izaberite stavku Cela radna sveska.

  • Da biste u pregledaču prikazali samo određene radne listove, u okviru sa listovima izaberite stavku Listovi, a zatim opozovite izbor u po polju za potvrdu za listove koje ne želite da učinite vidljivim.
   Napomena    Svi listovi su podrazumevano izabrani. Da biste brzo ponovo ponovo prikazali sve listove kada opozite izbor u nekim po polju za potvrdu, možete da potvrdite izbor u polju za potvrdu Svi listovi.

  • Da biste prikazali samo određene stavke u pregledaču (kao što su imenovani opsegi, grafikoni, tabele ili izvedene tabele), u okviru sa listom izaberite stavku Stavke u radnoj svesci, a zatim potvrdite izbor u pocima za stavke koje želite da se prikažu.
   Na primer, ako izaberete stavke sa istim imenom (kao što su grafikon i njegove lične tabele sa podacima), samo jedna od tih stavki će biti dostupna u pregledaču. Da biste prikazali sve stavke, morate se uveriti da svaka stavka u radnoj svesci ima jedinstveno ime. Tabele možete preimenovati na kartici Dizajn, u grupi Svojstva, izvedene tabele možete preimenovati na kartici Opcije , u grupi Izvedena tabela, a grafikone ili izvedene grafikone možete preimenovati na kartici Raspored, u grupi Svojstva. Duplirane stavke, kao što su imenovani opsezi, mogu se preimenovati na kartici Formule u grupi Definisana imena.
   Izbor radnih listova ili stavki

  • Na kartici Parametri dodajte definisana imena koja želite da koristite da biste naveli ćelije koje mogu da se uređuju kada korisnici prikaže radnu svesku u pregledaču. Zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog.
   Postavljanje parametara

 4. Odaberite lokaciju na kojoj ćete objaviti radnu svesku.
  Možda već postoje sačuvane lokacije servera u okviruTrenutna lokacija, Nedavnelokacije ili Lokacije sa kojih možete da ih odaberete. Ako ne postoje takve lokacije ili želite da ih sačuvate na novoj lokaciji, u okviru Lokacije kliknite dvaput na potraži lokaciju.

 5. U dijalogu Sačuvaj kao unesite veb adresu za SharePoint lokaciju, a zatim potražite lokaciju ili biblioteku u kojoj želite da sačuvate radnu svesku.

 6. Ako još niste izabrali pojedinačne radne listove ili stavke ili podesili parametre, kliknite na dugme Opcije objavljivanja.

 7. U polju Ime datoteke prihvatite predloženo ime za radnu svesku ili otkucajte novo ime ako želite.

 8. Da biste prikazali sadržaj radne sveske u prozoru pregledača neposredno nakon dovršene operacije objavljivanja, uverite se da je izabrano polje za potvrdu Otvori Excel u pregledaču.

 9. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×