Omogućavanje ili onemogućavanje makroa u Office datotekama

Office 365 pretplata, Office Online, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Makro predstavlja grupu komandi koje možete koristiti za automatizaciju zadatka koji se ponavlja i može se koristiti kada morate da izvršite zadatak. Ovaj članak sadrži informacije o rizicima koji postoje prilikom rada sa makroima i možete saznati kako se omogućavaju ili onemogućavaju makroi u centru za pouzdanost.

Ako tražite informacije o kreiranju makroa, pročitajte članak Brzi početak: kreiranje makroa.

U ovom članku

Omogućavanje makroa kada se pojavi traka sa porukama

Omogućavanje makroa u prikazu „Backstage“

Omogućavanje makroa jednom kada se prikaže bezbednosno upozorenje

Promena postavki makroa u centru za pouzdanost

Objašnjenja postavki makroa

Šta je to makro, ko ih kreira i koji su bezbednosni rizici?

Omogućavanje makroa kada se pojavi traka sa porukama

Kada otvorite datoteku koja sadrži makroe, prikazuje se žuta traka sa porukama sa ikonom štita i dugmetom Omogući sadržaj. Ako znate da makroi potiču iz pouzdanog izvora, koristite sledeća uputstva:

 • Na traci sa porukama kliknite na dugme Omogući sadržaj.
  Datoteka se otvara i predstavlja pouzdani dokument.

Sledeća slika je primer trake sa porukama koja se prikazuje kada se makroi nalaze u datoteci.

Traka sa porukama bezbednosnog upozorenja za makroe

Omogućavanje makroa u prikazu „Backstage“

Drugi metod omogućavanja makroa u datoteci jeste preko prikaza „Microsoft Office Backstage“ koji se pojavljuje kad izaberete karticu Datoteka, kad se pojavi žuta traka sa porukama.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U oblasti Bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Omogući sadržaj.

 3. U okviru Omogući sav sadržaj izaberite stavku Uvek omogućavaj aktivni sadržaj ovog dokumenta.
  Datoteka postaje pouzdani dokument.

Sledeća slika je veći primer opcija Omogući sadržaj.

Padajuća lista bezbednosnog upozorenja

Omogućavanje makroa jednom kada se prikaže bezbednosno upozorenje

Koristite sledeća uputstva da biste omogućili makroe u periodu dok je datoteka otvorena. Kada zatvorite datoteku i ponovo je otvorite, upozorenje se ponovo prikazuje.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. U oblasti Bezbednosno upozorenje kliknite na dugme Omogući sadržaj.

 3. Izaberite stavku Napredne opcije.

 4. U dijalogu Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office izaberite stavku Omogući sadržaj za ovu sesiju za svaki makro.

 5. Kliknite na dugme U redu .

Promena postavki makroa u centru za pouzdanost

Postavke makroa nalaze se u Centru za pouzdanost. Međutim, ako radite u organizaciji, administrator sistema je možda promenio podrazumevane postavke da bi sprečio menjanje postavki.

Važno: Kad promenite postavke makroa u centru za pouzdanost, one se menjaju samo za Office program koji trenutno koristite. Postavke makroa se ne menjaju za sve Office programe.

 1. Izaberite karticu Datoteka.

 2. Kliknite na dugme Opcije.

 3. Izaberite stavku Centar za pouzdanost i kliknite na dugme Postavke centra za pouzdanost.

 4. U okviru Centar za pouzdanost izaberite stavku Postavke za makroe.

 5. Izaberite željene opcije.

 6. Kliknite na dugme U redu.

Sledeća slika predstavlja oblast Postavke makroa centra za pouzdanost.

Oblast „Postavke makroa“ centra za pouzdanost

Koristite informacije u sledećem odeljku da biste saznali više o postavkama makroa.

Objašnjenja postavki makroa

 • Onemogućavanje svih makroa bez obaveštenja     Makroi i bezbednosna upozorenja o makroima su onemogućeni.

 • Onemogućavanje svih makroa sa obaveštenjem     Makroi su onemogućeni, ali se bezbednosno upozorenje pojavljuje ukoliko su makroi prisutni. Omogućite makroe u zavisnosti od slučaja.

 • Onemogućavanje svih makroa osim digitalno potpisanih makroa     Makroi su onemogućeni, ali se bezbednosno upozorenje pojavljuje ukoliko su makroi prisutni. Međutim, ako je makro digitalno potpisao pouzdani izdavač, makro će se pokrenuti samo ako je izdavač već označen kao pouzdan. Ako izdavača još niste označili kao pouzdanog, pojaviće se obaveštenje da omogućite potpisani makro i da izdavača označite kao pouzdanog.

 • Omogući sve makroe (ne preporučuje se; moguće je pokretanje potencijalno opasnog koda)     Svi makroi se pokreću. Ova postavka izlaže računar delovanju potencijalno zlonamernog koda.

 • Smatraj pouzdanim pristup objektnom modelu VBA projekta     Zabrana ili dozvoljavanje programskog pristupa Visual Basic for Applications (VBA) objektnom modelu iz klijenta automatizacije. Ova bezbednosna opcija je namenjena kodu koji je napisan da bi automatizovao Office program i upravljao VBA okruženjem i objektnim modelom. Ta postavka se primenjuje po korisniku i postavci aplikacije i podrazumevano zabranjuje pristup i otežava neovlašćenim programima da naprave štetan kôd koji se sam umnožava. Da bi klijenti automatizacije mogli da pristupaju VBA objektnom modelu, korisnik koji upravlja kodom mora da odobri pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Napomena: Microsoft Publisher i Microsoft Access nemaju opciju Smatraj pouzdanim pristup objektnom modelu VBA projekta.

Šta je to makro, ko ih kreira i koji su bezbednosni rizici?

Makroi automatizuju najčešće korišćene zadatke da bi uštedeli vreme koje se troši na pritiske na tastere i radnje mišem. Mnogi od njih kreirani su pomoću programa Visual Basic for Applications (VBA) i napisali su ih projektanti softvera. Međutim, neki makroi mogu da predstavljaju potencijalni bezbednosni rizik. Zlonamerna osoba, poznata i kao „haker“, može u datoteku da ubaci štetni makro koji može da raširi virus po vašem računaru ili po mreži vaše organizacije.

Ovaj članak sadrži

Šta je to makro i šta je bezbednosni rizik?

Omogućavanje ili onemogućavanje makroa pomoću centra za pouzdanost

Koji program koristite?

Kako Centar za pouzdanost može da me zaštiti od makroa koji nisu bezbedni?

Bezbednosno upozorenje pita da li želim da omogućim ili onemogućim makro. Šta treba da uradim?

Šta je to makro i koji je bezbednosni rizik?

Makroi automatizuju najčešće korišćene zadatke; mnogi su kreirani pomoću VBA i napisali su ih projektanti softvera. Međutim, neki makroi predstavljaju potencijalni bezbednosni rizik. Osoba sa lošom namerom može stvoriti destruktivni makro, u dokumentu ili datoteci, koji može proširiti virus na vašem računaru.

Omogućavanje ili onemogućavanje makroa pomoću Centra za pouzdanost

Bezbednosne postavke makroa nalaze se u Centru za pouzdanost. Međutim, ako radite u organizaciji, administrator sistema je možda promenio podrazumevane postavke da bi sprečio menjanje bilo kojih postavki.

Napomena: Kad promenite postavke makroa u centru za pouzdanost, one se menjaju samo za Office program koji trenutno koristite. Postavke makroa se ne menjaju za sve Office programe.

Koji Microsoft Office 2007 program koristite?

Access

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Access opcije.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke centra za pouzdanost, a zatim stavku Postavke makroa.

 3. Izaberite željene opcije:

  • Onemogući sve makroe i ne prikazuj obaveštenja Izaberite ovu opciju ako makroi nisu pouzdani. Svi makroi u dokumentima i bezbednosna upozorenja o makroima su onemogućeni. Ako postoje dokumenti sa nepotpisom makroima kojima verujete, možete da ih stavite u Dodavanje, uklanjanje ili promena pouzdane lokacije. Dokumentima na pouzdanim lokacijama dozvoljeno je da se pokrenu bez provere sistema bezbednosti „Centar za pouzdanost“.

  • Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja Ovo je podrazumevana postavka. Izaberite ovu opciju ako želite da makroi budu onemogućeni, ali želite da dobijate bezbednosna upozorenja ako su makroi prisutni. Tako možete da odaberete kada da omogućite te makroe od slučaja do slučaja.

  • Onemogući sve makroe osim onih koji su digitalno potpisani Ova postavka je ista kao i opcija Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja, osim što, ako je pouzdani izdavač digitalno potpisao makro, on može da se pokrene ako ste izdavača ranije već koristili kao pouzdanog. Ako izdavača niste označili kao pouzdanog, bićete obavešteni. Tako možete odabrati da omogućite te potpisane makroe ili da je izdavač pouzdan. Svi nepotpisani makroi onemogućavaju se bez obaveštenja.

  • Omogući sve makroe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kôd) Izaberite ovu opciju da biste omogućili pokretanje svih makroa. Korišćenje ove postavke čini vaš računar ranjivim na potencijalno zlonameran kôd i ne preporučuje se.

Vrh stranice

Excel

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Excel opcije.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke centra za pouzdanost, a zatim stavku Postavke makroa.

 3. Izaberite željene opcije:

  • Onemogući sve makroe i ne prikazuj obaveštenja Izaberite ovu opciju ako makroi nisu pouzdani. Svi makroi u dokumentima i bezbednosna upozorenja o makroima su onemogućeni. Ako postoje dokumenti sa nepotpisom makroima kojima verujete, možete da ih stavite u Dodavanje, uklanjanje ili promena pouzdane lokacije. Dokumentima na pouzdanim lokacijama dozvoljeno je da se pokrenu bez provere sistema bezbednosti „Centar za pouzdanost“.

  • Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja Ovo je podrazumevana postavka. Izaberite ovu opciju ako želite da makroi budu onemogućeni, ali želite da dobijate bezbednosna upozorenja ako su makroi prisutni. Tako možete da odaberete kada da omogućite te makroe od slučaja do slučaja.

  • Onemogući sve makroe osim onih koji su digitalno potpisani Ova postavka je ista kao i opcija Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja, osim što, ako je pouzdani izdavač digitalno potpisao makro, on može da se pokrene ako ste izdavača ranije već koristili kao pouzdanog. Ako izdavača niste označili kao pouzdanog, bićete obavešteni. Tako možete odabrati da omogućite te potpisane makroe ili da je izdavač pouzdan. Svi nepotpisani makroi onemogućavaju se bez obaveštenja.

  • Omogući sve makroe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kôd) Izaberite ovu opciju da biste omogućili pokretanje svih makroa. Korišćenje ove postavke čini vaš računar ranjivim na potencijalno zlonameran kôd i ne preporučuje se.

  • Smatraj pouzdanim pristup objektnom modelu VBA projekta    Ova postavka je za projektante i koristi se za namerno zaključavanje ili omogućavanje programskog pristupa objektnom modelu VBA iz bilo kog klijenta za automatizaciju. Drugim rečima, ona obezbeđuje bezbednosnu opciju za kôd koji je napisan da automatizuje Office program i programski manipuliše Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) okruženjem i objektnim modelom. Ovo je pojedinačna postavka za korisnika i aplikaciju i podrazumevano odbija pristup. Ova opcija bezbednosti otežava neovlašćenim programima da izgrade kôd „koji se sam replikuje“ i koji može da ošteti sisteme krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao da programski pristupi objektnom modelu VBA, korisnik koji pokreće kôd mora izričito da dodeli pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Savet: Možete da otvorite dijalog sa bezbednosnim postavkama makroa sa kartice Projektovanje na traci, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent. Ako kartica Projektovanje nije dostupna, kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Excel. Izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

Vrh stranice

Outlook

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. Izaberite stavku Postavke makroa.

 3. Izaberite željene opcije:

  • Bez upozorenja i onemogući sve makroe Izaberite ovu opciju ako makroi nisu pouzdani. Onemogućeni su svi makroi i sva bezbednosna upozorenja o makroima.

  • Upozorenja za potpisane makroe; svi nepotpisani makroi su onemogućeni Ova postavka je podrazumevana i ista je kao i opcija Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja, osim što, ako je pouzdani izdavač digitalno potpisao makro, on može da se pokrene ako ste izdavača ranije već koristili kao pouzdanog. Ako izdavača niste označili kao pouzdanog, bićete obavešteni. Tako možete odabrati da omogućite te potpisane makroe ili da je izdavač pouzdan. Svi nepotpisani makroi onemogućavaju se bez obaveštenja.

  • Upozorenja za sve makroe Izaberite ovu opciju ako želite da makroi budu onemogućeni, ali želite da dobijate bezbednosna upozorenja ako su makroi prisutni. Tako možete da odaberete kada da omogućite te makroe od slučaja do slučaja.

  • Bez bezbednosne provere za makroe (ne preporučuje se) Izaberite ovu opciju da biste omogućili pokretanje svih makroa. Korišćenje ove postavke čini vaš računar ranjivim na potencijalno zlonameran kôd i ne preporučuje se.

Vrh stranice

PowerPoint

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta i izaberite stavku PowerPoint opcije.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke centra za pouzdanost, a zatim stavku Postavke makroa.

 3. Izaberite željene opcije:

  • Onemogući sve makroe i ne prikazuj obaveštenja Izaberite ovu opciju ako makroi nisu pouzdani. Svi makroi u dokumentima i bezbednosna upozorenja o makroima su onemogućeni. Ako postoje dokumenti sa nepotpisom makroima kojima verujete, možete da ih stavite u Dodavanje, uklanjanje ili promena pouzdane lokacije. Dokumentima na pouzdanim lokacijama dozvoljeno je da se pokrenu bez provere sistema bezbednosti „Centar za pouzdanost“.

  • Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja Ovo je podrazumevana postavka. Izaberite ovu opciju ako želite da makroi budu onemogućeni, ali želite da dobijate bezbednosna upozorenja ako su makroi prisutni. Tako možete da odaberete kada da omogućite te makroe od slučaja do slučaja.

  • Onemogući sve makroe osim onih koji su digitalno potpisani Ova postavka je ista kao i opcija Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja, osim što, ako je pouzdani izdavač digitalno potpisao makro, on može da se pokrene ako ste izdavača ranije već koristili kao pouzdanog. Ako izdavača niste označili kao pouzdanog, bićete obavešteni. Tako možete odabrati da omogućite te potpisane makroe ili da je izdavač pouzdan. Svi nepotpisani makroi onemogućavaju se bez obaveštenja.

  • Omogući sve makroe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kôd) Izaberite ovu opciju da biste omogućili pokretanje svih makroa. Korišćenje ove postavke čini vaš računar ranjivim na potencijalno zlonameran kôd i ne preporučuje se.

  • Smatraj pouzdanim pristup objektnom modelu VBA projekta    Ova postavka je za projektante i koristi se za namerno zaključavanje ili omogućavanje programskog pristupa objektnom modelu VBA iz bilo kog klijenta za automatizaciju. Drugim rečima, ona obezbeđuje bezbednosnu opciju za kôd koji je napisan da automatizuje Office program i programski manipuliše Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) okruženjem i objektnim modelom. Ovo je pojedinačna postavka za korisnika i aplikaciju i podrazumevano odbija pristup. Ova opcija bezbednosti otežava neovlašćenim programima da izgrade kôd „koji se sam replikuje“ i koji može da ošteti sisteme krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao da programski pristupi objektnom modelu VBA, korisnik koji pokreće kôd mora izričito da dodeli pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Savet: Možete da otvorite dijalog sa bezbednosnim postavkama makroa sa kartice Projektovanje na traci, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent. Ako kartica Projektovanje nije dostupna, kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa PowerPoint. Izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

Vrh stranice

Publisher

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. Izaberite stavku Postavke makroa.

 3. Izaberite željene opcije:

  • Onemogući sve makroe i ne prikazuj obaveštenja Izaberite ovu opciju ako makroi nisu pouzdani. Svi makroi u dokumentima i bezbednosna upozorenja o makroima su onemogućeni. Ako postoje dokumenti sa nepotpisom makroima kojima verujete, možete da ih stavite u Dodavanje, uklanjanje ili promena pouzdane lokacije. Dokumentima na pouzdanim lokacijama dozvoljeno je da se pokrenu bez provere sistema bezbednosti „Centar za pouzdanost“.

  • Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja Ovo je podrazumevana postavka. Izaberite ovu opciju ako želite da makroi budu onemogućeni, ali želite da dobijate bezbednosna upozorenja ako su makroi prisutni. Tako možete da odaberete kada da omogućite te makroe od slučaja do slučaja.

  • Onemogući sve makroe osim onih koji su digitalno potpisani Ova postavka je ista kao i opcija Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja, osim što, ako je pouzdani izdavač digitalno potpisao makro, on može da se pokrene ako ste izdavača ranije već koristili kao pouzdanog. Ako izdavača niste označili kao pouzdanog, bićete obavešteni. Tako možete odabrati da omogućite te potpisane makroe ili da je izdavač pouzdan. Svi nepotpisani makroi onemogućavaju se bez obaveštenja.

  • Omogući sve makroe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kôd) Izaberite ovu opciju da biste omogućili pokretanje svih makroa. Korišćenje ove postavke čini vaš računar ranjivim na potencijalno zlonameran kôd i ne preporučuje se.

  • Smatraj pouzdanim pristup objektnom modelu VBA projekta    Ova postavka je za projektante i koristi se za namerno zaključavanje ili omogućavanje programskog pristupa objektnom modelu VBA iz bilo kog klijenta za automatizaciju. Drugim rečima, ona obezbeđuje bezbednosnu opciju za kôd koji je napisan da automatizuje Office program i programski manipuliše Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) okruženjem i objektnim modelom. Ovo je pojedinačna postavka za korisnika i aplikaciju i podrazumevano odbija pristup. Ova opcija bezbednosti otežava neovlašćenim programima da izgrade kôd „koji se sam replikuje“ i koji može da ošteti sisteme krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao da programski pristupi objektnom modelu VBA, korisnik koji pokreće kôd mora izričito da dodeli pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Vrh stranice

Visio

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Centar za pouzdanost.

 2. Izaberite stavku Postavke makroa.

 3. Izaberite željene opcije:

  • Onemogući sve makroe i ne prikazuj obaveštenja Izaberite ovu opciju ako makroi nisu pouzdani. Svi makroi u dokumentima i bezbednosna upozorenja o makroima su onemogućeni. Ako postoje dokumenti sa nepotpisom makroima kojima verujete, možete da ih stavite u Dodavanje, uklanjanje ili promena pouzdane lokacije. Dokumentima na pouzdanim lokacijama dozvoljeno je da se pokrenu bez provere sistema bezbednosti „Centar za pouzdanost“.

  • Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja Ovo je podrazumevana postavka. Izaberite ovu opciju ako želite da makroi budu onemogućeni, ali želite da dobijate bezbednosna upozorenja ako su makroi prisutni. Tako možete da odaberete kada da omogućite te makroe od slučaja do slučaja.

  • Onemogući sve makroe osim onih koji su digitalno potpisani Ova postavka je ista kao i opcija Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja, osim što, ako je pouzdani izdavač digitalno potpisao makro, on može da se pokrene ako ste izdavača ranije već koristili kao pouzdanog. Ako izdavača niste označili kao pouzdanog, bićete obavešteni. Tako možete odabrati da omogućite te potpisane makroe ili da je izdavač pouzdan. Svi nepotpisani makroi onemogućavaju se bez obaveštenja.

  • Omogući sve makroe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kôd) Izaberite ovu opciju da biste omogućili pokretanje svih makroa. Korišćenje ove postavke čini vaš računar ranjivim na potencijalno zlonameran kôd i ne preporučuje se.

  • Smatraj pouzdanim pristup objektnom modelu VBA projekta    Ova postavka je za projektante i koristi se za namerno zaključavanje ili omogućavanje programskog pristupa objektnom modelu VBA iz bilo kog klijenta za automatizaciju. Drugim rečima, ona obezbeđuje bezbednosnu opciju za kôd koji je napisan da automatizuje Office program i programski manipuliše Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) okruženjem i objektnim modelom. Ovo je pojedinačna postavka za korisnika i aplikaciju i podrazumevano odbija pristup. Ova opcija bezbednosti otežava neovlašćenim programima da izgrade kôd „koji se sam replikuje“ i koji može da ošteti sisteme krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao da programski pristupi objektnom modelu VBA, korisnik koji pokreće kôd mora izričito da dodeli pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Vrh stranice

Word

 1. Kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word.

 2. Izaberite stavku Centar za pouzdanost, izaberite stavku Postavke centra za pouzdanost, a zatim stavku Postavke makroa.

 3. Izaberite željene opcije:

  • Onemogući sve makroe i ne prikazuj obaveštenja Izaberite ovu opciju ako makroi nisu pouzdani. Svi makroi u dokumentima i bezbednosna upozorenja o makroima su onemogućeni. Ako postoje dokumenti sa nepotpisom makroima kojima verujete, možete da ih stavite u Dodavanje, uklanjanje ili promena pouzdane lokacije. Dokumentima na pouzdanim lokacijama dozvoljeno je da se pokrenu bez provere sistema bezbednosti „Centar za pouzdanost“.

  • Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja Ovo je podrazumevana postavka. Izaberite ovu opciju ako želite da makroi budu onemogućeni, ali želite da dobijate bezbednosna upozorenja ako su makroi prisutni. Tako možete da odaberete kada da omogućite te makroe od slučaja do slučaja.

  • Onemogući sve makroe osim onih koji su digitalno potpisani Ova postavka je ista kao i opcija Onemogući sve makroe i prikazuj obaveštenja, osim što, ako je pouzdani izdavač digitalno potpisao makro, on može da se pokrene ako ste izdavača ranije već koristili kao pouzdanog. Ako izdavača niste označili kao pouzdanog, bićete obavešteni. Tako možete odabrati da omogućite te potpisane makroe ili da je izdavač pouzdan. Svi nepotpisani makroi onemogućavaju se bez obaveštenja.

  • Omogući sve makroe (ne preporučuje se, može se pokrenuti potencijalno opasan kôd) Izaberite ovu opciju da biste omogućili pokretanje svih makroa. Korišćenje ove postavke čini vaš računar ranjivim na potencijalno zlonameran kôd i ne preporučuje se.

  • Smatraj pouzdanim pristup objektnom modelu VBA projekta    Ova postavka je za projektante i koristi se za namerno zaključavanje ili omogućavanje programskog pristupa objektnom modelu VBA iz bilo kog klijenta za automatizaciju. Drugim rečima, ona obezbeđuje bezbednosnu opciju za kôd koji je napisan da automatizuje Office program i programski manipuliše Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) okruženjem i objektnim modelom. Ovo je pojedinačna postavka za korisnika i aplikaciju i podrazumevano odbija pristup. Ova opcija bezbednosti otežava neovlašćenim programima da izgrade kôd „koji se sam replikuje“ i koji može da ošteti sisteme krajnjih korisnika. Da bi neki klijent za automatizaciju mogao da programski pristupi objektnom modelu VBA, korisnik koji pokreće kôd mora izričito da dodeli pristup. Da biste uključili pristup, potvrdite izbor u polju za potvrdu.

Savet: Možete da otvorite dijalog sa bezbednosnim postavkama makroa sa kartice Projektovanje na traci, koja je deo Korisnički interfejs Microsoft Office Fluent. Ako kartica Projektovanje nije dostupna, kliknite na dugme Microsoft Office Slika Office dugmeta , a zatim izaberite stavku Opcije programa Word. Izaberite stavku Popularno, a zatim potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži karticu „Projektovanje“ na traci.

Vrh stranice

Kako Centar za pouzdanost može da me zaštiti od makroa koji nisu bezbedni?

Pre omogućavanja makroa u dokumentu, centar za pouzdanost proverava da li postoje sledeće informacije:

 • Makro je potpisao projektant sa digitalni potpis.

 • Digitalni potpis je ispravnost.

 • Ovaj digitalni potpis je tekući (nije mu istekao rok važenja).

 • Certifikat povezan sa digitalnim potpisom izdao je ugledni autoritet za izdavanje certifikata (CA).

 • Projektant koji je potpisao makro je pouzdani izdavač.

Ako centar za pouzdanost otkrije problem sa nekim od makroa, makro se podrazumevano onemogućava i prikazuje se traka sa porukama koja vas obaveštava o makrou koji potencijalno nije bezbedan.

Traka sa porukama

Da biste omogućili makro, izaberite stavku Opcije na traci sa porukama i otvoriće se dijalog „Bezbednost“. Pogledajte sledeći odeljak za informacije o tome kako se donose odluke o makroima i bezbednosti.

Napomena: U programima Microsoft Office Outlook 2007 i Microsoft Office Publisher 2007 bezbednosna upozorenja pojavljuju se u dijalozima, a ne na traci sa porukama.

Vrh stranice

Bezbednosno upozorenje pita da li želim da omogućim ili onemogućim makro. Šta da radim?

Kada se pojavi dijalog „Opcije bezbednosti“, možete da omogućite makro ili da ga ostavite onemogućenog. Trebalo bi da omogućite makro ako ste sigurni da dolazi iz pouzdanog izvora.

Bezbednosne opcije sistema Microsoft Office

Važno: Ako ste sigurni da su dokument i makro iz pouzdanog izvora i da imaju važeći potpis i ne želite više da primate obaveštenja o njima, umesto da promenite podrazumevane postavke centra za pouzdanost u manje bezbednu bezbednosnu postavku makroa, možete da izaberete stavku Veruj svim dokumentima ovog izdavača u dijalogu „Bezbednost“. Ovim ćete dodati izdavača na listu „Pouzdani izdavači“ u centru za pouzdanost. Sav softver od tog izdavača je pouzdan. U slučaju da makro nema važeći potpis, ali imate poverenja u njega i ne želite ponovo da budete obavešteni, umesto da promenite podrazumevane postavke centra za pouzdanost u manje bezbednu bezbednosnu postavku makroa, možete da premestite dokument u Dodavanje, uklanjanje ili promenu pouzdane lokacije. Dokumentima na pouzdanim lokacijama dozvoljeno je da se pokrenu bez provere sistema bezbednosti „Centar za pouzdanost“.

U zavisnosti od situacije, dijalog za bezbednost opisuje određeni problem. Sledeća tabela prikazuje moguće probleme i pruža savete šta bi trebalo ili ne bi trebalo da uradite u svakom slučaju.

Problem

Savet

Makro nije potpisan     Pošto makro nije digitalno potpisan, nije moguće proveriti identitet izdavača makroa. Zbog toga, nije moguće utvrditi da li je makro bezbedan ili ne.

Pre nego što omogućite nepotpisane makroe, uverite se da makro potiče iz pouzdanog izvora. Možete i dalje da radite u dokumentu čak i ako ne omogućite makro.

Potpis makroa nije pouzdan     Makro je potencijalno nebezbedan zato što je digitalno potpisan, potpis je važeći, a vi niste odabrali da verujete izdavaču koji je potpisao makro.

Umesto toga, možete izričito da pouzdanost izdavaču makroa tako što ćete izabrati stavku Veruj svim dokumentima ovog izdavača u dijalogu „Bezbednost“. Ova opcija se pojavljuje samo ako je potpis važeći. Ako izaberete ovu opciju, dodaćete izdavača na listu „Pouzdani izdavači“ u centru za pouzdanost.

Potpis makroa je nevažeći     Makro je potencijalno nebezbedan zato što je digitalno potpisan, a potpis je nevažeći.

Preporučujemo vam da ne omogućavate makroe sa nevažećim potpisima. Jedan od mogućih razloga nevažećeg potpisa je što je izmenjen.

Potpis makroa je istekao     Makro je potencijalno nebezbedan zato što je digitalno potpisan, a potpis je istekao.

Pre nego što omogućite makroe kojima su istekli potpisi, uverite se da makro potiče iz pouzdanog izvora. Ako ste koristili ovaj dokument u prošlosti bez problema sa bezbednošću, potencijalno postoji manje rizika za omogućavanje makroa.

Takođe pogledajte

Promena postavki za bezbednost makroa u programu Excel

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×