Pakovanje prezentacije za CD ili USB fleš disk

Možete da kreirate paket za prezentaciju i sačuvate ga na CD ili USB disku tako da druge osobe mogu da posmatraju prezentaciju na većini bilo kom računaru. Neki ljudi to nazivaju "Objavljivanje prezentacije u datoteci".

Čuvanje paketa na CD-u

 1. Umetnite prazan upisivi CD (CD-R), prazan prepisivi CD (CD-RW) ili CD-RW (koji sadrži postojeći sadržaj koji se može zameniti) na disku.

 2. U PowerPoint, izaberite stavku datoteka, izaberite stavku izvoz, izaberite STAVKU prezentacija paketa za CD, a zatim izaberite stavku paket za CD.

 3. U dijalogu paket za CD otkucajte ime za CD u polju ime CD .

 4. Da biste dodali jednu ili više prezentacija za pakovanje, kliknite na dugme Dodaj, izaberite prezentaciju, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Ponovite ovaj korake za svaku prezentaciju koju želite da dodate.

  Savet: Ako dodate više od jedne prezentacije, oni će svirati redosled po kom su navedeni u listi datoteke za kopiranje . Koristite dugmad sa strelicama na levoj strani dijaloga da biste ponovo naruиili listu prezentacija.

 5. Da biste dodali dopunske datoteke kao što su TrueType fontovi ili povezane datoteke, izaberite stavku Opcije.

  Pakovanje prezentacije za CD

 6. U okviru pritisnite ove datoteke, potvrdite izbor u poljima za potvrdu:

  Da biste pregledali prezentacije za skrivene podatke i lične informacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Potraži prezentaciju za neprikladne ili privatne informacije .

  Dijalog „Opcije“ u dijalogu „Paket za CD“

 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije.

 8. U dijalogu paket za CD kliknite na dugme Kopiraj na CD.

Čuvanje paketa na USB fleš disku

 1. Umetnite USB fleš disk u USB konektor na računaru.

 2. U PowerPoint, izaberite stavku datoteka, izaberite stavku izvoz, izaberite STAVKU prezentacija paketa za CD, a zatim izaberite stavku paket za CD.

 3. U dijalogu paket za CD otkucajte ime za CD u polju ime CD .

 4. Da biste dodali jednu ili više prezentacija za pakovanje, kliknite na dugme Dodaj, izaberite prezentaciju, a zatim kliknite na dugme Dodaj. Ponovite ovaj korake za svaku prezentaciju koju želite da dodate.

  Savet: Ako dodate više od jedne prezentacije, oni će svirati redosled po kom su navedeni u listi datoteke za kopiranje . Koristite dugmad sa strelicama na levoj strani dijaloga da biste ponovo naruиili listu prezentacija.

 5. Da biste dodali dopunske datoteke kao što su TrueType fontovi ili povezane datoteke, izaberite stavku Opcije.

  Pakovanje prezentacije za CD

 6. U okviru pritisnite ove datoteke, potvrdite izbor u poljima za potvrdu:

  Da biste pregledali prezentacije za skrivene podatke i lične informacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Potraži prezentaciju za neprikladne ili privatne informacije .

  Dijalog „Opcije“ u dijalogu „Paket za CD“

 7. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije.

 8. U dijalogu paket za CD izaberite stavku Kopiraj u fasciklu.

 9. U dijalogu Kopiraj u fasciklu izaberite stavku Potraži.

 10. U dijalogu Izbor lokacije idite na USB fleš disk, izaberite je ili u potfasciklu u njoj, a zatim kliknite na dugme Izaberi.

  Fascikla i putanja koju ste izabrali dodaju se u polje lokacija u dijalogu Kopiraj u fasciklu .

 11. PowerPoint vam postavlja pitanje u vezi sa povezanim datotekama. Najbolje je da odgovorite sa da da biste se uverili da su sve neophodne datoteke za prezentaciju uključene u paket koji je SAČUVAN na USB fleš disku.

  PowerPoint započinje kopiranje datoteka, a kada se to završi, otvara se prozor koji prikazuje kompletan paket na USB fleš disku.

Čuvanje paketa na CD-u

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da kopirate ili, ako radite sa novom prezentacijom koja nije sačuvana, sačuvajte prezentaciju.

 2. Ako želite da sačuvate prezentaciju na CD-u, a ne na mreži ili lokalnoj disk jedinici na računaru, umetnite CD u CD jedinicu.

  Napomene: 

  • Možete da kopirate na prazan upisivi CD (CD-R), prazan prepisivi CD (CD-RW) ili CD-RW koji sadrži postojeći sadržaj koji se može zameniti.

  • Ako u programu PowerPoint kopirate prezentaciju na CD, uverite se da ste kopirali sve datoteke u jednoj operaciji. Kada se kopira prvi niz datoteka, ne možete da dodate još datoteka na disk pomoću programa PowerPoint. Međutim, možete da koristite Windows Explorer da biste kopirali dodatne datoteke na CD-R ili CD-RW koji sadrži postojeće datoteke. Više detalja potražite u članku pomoć za Windows.

 3. Izaberite karticu Datoteka.

 4. Kliknite na dugme sačuvaj & Pošalji, izaberite stavku prezentacija paketa za CD, a zatim u desnom oknu izaberite stavku paket za CD.

 5. Da biste odabrali prezentacije koje želite da kopirate i redosled po kojem želite da se reprodukuju, uradite sledeće:

  • Da biste dodali prezentaciju, u dijalogu paket za CD kliknite na dugme Dodaj, a zatim u dijalogu Dodavanje datoteka izaberite prezentaciju koju želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Ponovite ovaj korake za svaku prezentaciju koju želite da dodate. Ponovite ovaj postupak i ako želite da dodate druge srodne, nepowerpoint datoteke u paket.

   Napomena: Prezentacija koja se trenutno otvara automatski se pojavljuje u listi datoteke za kopiranje . Datoteke koje ste povezali sa prezentacijom automatski se uključuju, ali se ne pojavljuju u datotekama kopirane .

  • Ako dodate više od jedne prezentacije, prezentacije će se pojaviti na Veb stranici koja vam omogućava da se krećete do sadržaja CD-a redosledom po kom su navedene u fascikli datoteke za kopiranje . Da biste promenili redosled, izaberite prezentaciju koju želite da premestite, a zatim kliknite na dugmad sa strelicama da biste premestili prezentaciju nagore ili nadole na listi.

  • Da biste uklonili prezentaciju ili datoteku sa liste datoteke za kopiranje , izaberite prezentaciju ili datoteku, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 6. Izaberite stavku Opcije, a zatim u okviru Dodavanje ovih datotekauradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se uverili da su datoteke koje su povezane sa prezentacijom uključene u paket, potvrdite izbor u polju za potvrdu povezane datoteke . Datoteke koje su povezane sa prezentacijom mogu da uključe Microsoft Office Excel radne listove povezane sa grafikonima, zvučnim datotekama, filmskim klipovima i još puno toga.

  • Da biste koristili ugrađene TrueType fontove, potvrdite izbor u polju za potvrdu ugrađeni TrueType fontovi .

   Napomene: 

   • Ako prezentacija trenutno ne sadrži ugrađene fontove, potvrdite izbor u polju za potvrdu ugrađeni TrueType fontovi uključuju fontove prilikom pakovanja. Polje za potvrdu ugrađeni TrueType fontovi se primenjuje na sve kopirane prezentacije, uključujući povezane.

   • Ako prezentacija već uključuje ugrađene fontove, PowerPoint će automatski predstaviti postavku ugrađenih fontova.

 7. Da biste zahtevali da drugi korisnici obezbede lozinku pre nego što otvore ili uređuju neke kopirane prezentacije, u okviru Poboljšajte bezbednost i privatnostotkucajte lozinku ili lozinke koje želite da zahtevate za otvaranje prezentacije, uređivanje ili oba.

  Lozinke se primenjuju na. pptx,. ppt,. potx,. pot,. ppsx,. PPS,. pptm,. ppa,. ppam,. MHTML i. mht datoteke koje su konvertovane u. ppt datoteke u kopirane prezentacije. Ako bilo koja od datoteka koje kopirate već ima dodeljene lozinke, PowerPoint će vas upitati da li želite da odaberete neke od prethodnih lozinki za te datoteke i da ih zamenite novim lozinkama. Ako odaberete da zamenite prethodno dodeljene lozinke, više se ne prihvataju za kopirane verzije datoteka. Međutim, oni su i dalje prihvaćeni za originalne verzije.

 8. Da biste pregledali prezentacije za skrivene podatke i lične informacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Potraži prezentaciju za neprikladne ili privatne informacije .

 9. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije.

 10. Uradite nešto od sledećeg:

  • Ako kopirate prezentaciju na mrežu ili na lokalnu disk jedinicu na računaru, izaberite stavku Kopiraj u fasciklu, unesite ime fascikle i lokaciju, a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Ako kopirate prezentaciju na CD, kliknite na dugme Kopiraj na CD.

Čuvanje paketa na USB fleš disku

 1. Otvorite prezentaciju koju želite da kopirate ili, ako radite sa novom prezentacijom koja nije sačuvana, sačuvajte prezentaciju.

 2. Umetnite USB fleš disk u USB port računara.

 3. Izaberite karticu Datoteka.

 4. Kliknite na dugme sačuvaj & Pošalji, izaberite stavku prezentacija paketa za CD, a zatim u desnom oknu izaberite stavku paket za CD.

 5. Da biste odabrali prezentacije koje želite da kopirate i redosled po kojem želite da se reprodukuju, uradite sledeće:

  • Da biste dodali prezentaciju, u dijalogu paket za CD kliknite na dugme Dodaj, a zatim u dijalogu Dodavanje datoteka izaberite prezentaciju koju želite da dodate i kliknite na dugme Dodaj. Ponovite ovaj korake za svaku prezentaciju koju želite da dodate. Ponovite ovaj postupak i ako želite da dodate druge srodne, nepowerpoint datoteke u paket.

   Napomena: Prezentacija koja se trenutno otvara automatski se pojavljuje u listi datoteke za kopiranje . Datoteke koje ste povezali sa prezentacijom automatski se uključuju, ali se ne pojavljuju u datotekama kopirane .

  • Ako dodate više od jedne prezentacije, prezentacije će se pojaviti na Veb stranici koja vam omogućava da se krećete do sadržaja CD-a redosledom po kom su navedene u fascikli datoteke za kopiranje . Da biste promenili redosled, izaberite prezentaciju koju želite da premestite, a zatim kliknite na dugmad sa strelicama da biste premestili prezentaciju nagore ili nadole na listi.

  • Da biste uklonili prezentaciju ili datoteku sa liste datoteke za kopiranje , izaberite prezentaciju ili datoteku, a zatim kliknite na dugme Ukloni.

 6. Izaberite stavku Opcije, a zatim u okviru Dodavanje ovih datotekauradite nešto od sledećeg:

  • Da biste se uverili da su datoteke koje su povezane sa prezentacijom uključene u paket, potvrdite izbor u polju za potvrdu povezane datoteke . Datoteke koje su povezane sa prezentacijom mogu da uključe Microsoft Office Excel radne listove povezane sa grafikonima, zvučnim datotekama, filmskim klipovima i još puno toga.

  • Da biste koristili ugrađene TrueType fontove, potvrdite izbor u polju za potvrdu ugrađeni TrueType fontovi .

   Napomene: 

   • Ako prezentacija trenutno ne sadrži ugrađene fontove, potvrdite izbor u polju za potvrdu ugrađeni TrueType fontovi uključuju fontove prilikom pakovanja. Polje za potvrdu ugrađeni TrueType fontovi se primenjuje na sve kopirane prezentacije, uključujući povezane.

   • Ako prezentacija već uključuje ugrađene fontove, PowerPoint će automatski predstaviti postavku ugrađenih fontova.

 7. Da biste zahtevali da drugi korisnici obezbede lozinku pre nego što otvore ili uređuju neke kopirane prezentacije, u okviru Poboljšajte bezbednost i privatnostotkucajte lozinku ili lozinke koje želite da zahtevate za otvaranje prezentacije, uređivanje ili oba.

  Lozinke se primenjuju na. pptx,. ppt,. potx,. pot,. ppsx,. PPS,. pptm,. ppa,. ppam,. MHTML i. mht datoteke koje su konvertovane u. ppt datoteke u kopirane prezentacije. Ako bilo koja od datoteka koje kopirate već ima dodeljene lozinke, PowerPoint će vas upitati da li želite da odaberete neke od prethodnih lozinki za te datoteke i da ih zamenite novim lozinkama. Ako odaberete da zamenite prethodno dodeljene lozinke, više se ne prihvataju za kopirane verzije datoteka. Međutim, oni su i dalje prihvaćeni za originalne verzije.

 8. Da biste pregledali prezentacije za skrivene podatke i lične informacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Potraži prezentaciju za neprikladne ili privatne informacije .

 9. Kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog Opcije.

 10. U dijalogu paket za CD izaberite stavku Kopiraj u fasciklu.

 11. U dijalogu Kopiraj u fasciklu izaberite stavku Potraži.

 12. U dijalogu Izbor lokacije idite na USB fleš disk, izaberite je ili u potfasciklu u njoj, a zatim kliknite na dugme Izaberi.

  Fascikla i putanja koju ste izabrali dodaju se u polje lokacija u dijalogu Kopiraj u fasciklu .

 13. PowerPoint vam postavlja pitanje u vezi sa povezanim datotekama. Najbolje je da odgovorite sa da da biste se uverili da su sve neophodne datoteke za prezentaciju uključene u paket koji je SAČUVAN na USB fleš disku.

  PowerPoint započinje kopiranje datoteka, a kada se to završi, otvara se prozor koji prikazuje kompletan paket na USB fleš disku.

PowerPoint za macOS ne nudi funkciju "Package prezentacija za CD".

U PowerPoint za macOS, sav sadržaj je podrazumevano ugrađen. Ako umetnete zvuk, sliku ili video zapis, kopija te medijske datoteke će biti uključena u datoteku PowerPoint. Funkcija "paket za CD" je nepotrebna, pošto već imate sadržaj u datoteci PowerPoint.

PowerPoint za veb ne podržava funkciju "ambalaže", ali ima druge načine za deljenje završene prezentacije sa drugima:

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×