Srodne teme
×
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Izaberite drugi nalog.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojeg želite da se prijavite.

Ovaj članak služi samo za podešavanje vašeg naloga e-pošte! Ako imate problema pri korišćenju aplikacije Outlook za iOS, posetite naša najčešća pitanja za više informacija o samopomoći.

Ako imate poslovni ili školski nalog koji koristi Microsoft 365 za preduzeća ili druge naloge zasnovane na sistemu Exchange, možda postoje dodatni zahtevi koje je postavio vaš IT administrator. Na primer, ako imate uređaj kojim upravlja preduzeće, lokalni Exchange server konfigurisan za osnovnu potvrdu identiteta ili ako preduzeće zahteva upravljanje aplikacijama za mobilne uređaje radi zaštite aplikacija. Određena uputstva potražite u odeljku Podešavanje poslovnih ili školskih naloga sa dodatnim zahtevima u nastavku. 

1. korak
Slika sive linije

Napomena: Ako imate poslovni nalog koji zahteva aplikaciju Intune Company Portal, instalirajte je iz App Store prodavnice pre podešavanja aplikacije Outlook za iOS. IT administrator može i ne mora da zahteva i Registrovanje iOS uređaja u aplikaciji Intune.

Preuzmite Outlook za iOS iz iOS App Store prodavnice, a zatim ga otvorite. Ikona izgleda ovako:

Aplikacija Outlook za iOS

Napomena: Pogledajte sistemske zahteve za iOS uređaje ovde.


2. korak#x2
Ako prvi put koristite aplikaciju , unesite Outlook za iOS punu adresu e-pošte, a zatim dodirnite stavku Dodaj nalog.

Ako ste ga već koristili, otvorite Meni > dodirnite stavke Postavke Postavke aplikacije Outlook > Dodavanje naloga > Dodaj nalog e-pošte.

Unesite adresu e-pošte


3. korak#x2
Ako se zatraži da izaberete dobavljača usluga e-pošte, obratite se IT administratoru za podršku jer možda postoji pogrešno konfigurisanje.

Možete i da ručno podesite nalog e-pošte ili da koristite IMAP/POP.


4. korak#x2
Unesite lozinku naloga e-pošte i dodirnite stavku Prijavi se.

Napomena: Ekran za prijavljivanje može da izgleda drugačije u zavisnosti od dobavljača e-pošte.

Unesite lozinku za Outlook.com


5. korak#x2
Ako je omogućena višestruka potvrda identiteta, potvrdite svoj identitet. Dodatne informacije potražite u članku Pregled bezbednosnih informacija.

Proverite tekstualne poruke i unesite kôd od 6 cifara.


6. korak#x2
Prihvatite sve odzive za dozvolu koje dobijete.

Brzo prevucite kroz funkcije i spremni ste da koristite Outlook za iOS!

Podešavanje poslovnih ili školskih naloga sa dodatnim zahtevima

Neki poslovni i školski nalozi imaju dodatne bezbednosne zahteve da biste mogli da koristite Outlook za iOS. Ako niste sigurni koja od ovih situacija se odnosi na vaš poslovni ili školski nalog, obratite se Microsoft 365 administratoru.

Kliknite na proširivač da biste ga otvorili:

Jednom kada počnete proces upisivanja, treba da dovršite proces u celosti, jer pauziranje više od nekoliko minuta obično zaustavlja vaš napredak i zahteva da počnete iz početka. Ako ovaj proces ne uspe, morate da se vratite na aplikaciju Portal preduzeća i pokušate ponovo.

 1. Otvorite iOS App Store. Potražite i preuzmite aplikaciju Intune Company Portal.

 2. Zatim potražite i preuzmite aplikaciju Microsoft Authenticator.

 3. Pratite proceduru u članku Podešavanje pristupa resursima preduzeća da biste upisali iOS telefon ili tablet. Važno: Kada započnete proces upisivanja, treba da ga dovršite u celosti, jer pauziranje više od nekoliko minuta obično zaustavlja napredak i neophodno je da počnete ispočetka. Ako ovaj proces ne uspe, morate da se vratite u aplikaciju Company Portal i pokušate ponovo.

  Napomena: Ako se zatraži višestruka potvrda identiteta, pročitajte članak Pregled bezbednosnih informacija.

 4. Otvorite aplikaciju Outlook za iOS. Ikona izgleda ovako:

  Aplikacija Outlook za iOS

  Napomene: Kada upišete uređaj, kontrolisane aplikacije – uključujući Outlook – mogu da se instaliraju na nekoliko različitih načina: 

  • Aplikaciju možete da instalirate iz aplikacije Company Portal

  • Preduzeće može automatski da je instalira tokom procesa upisivanja

 5. Ako se nalog pronađe, dodirnite dugme Dodaj nalog.

  Napomena: Ako se nalog ne pronađe automatski, ručno unesite adresu e-pošte preduzeća, a zatim dodirnite dugme Dodaj nalog

 6. Unesite lozinku za nalog e-pošte, a zatim dodirnite dugme Prijavite se.

 7. Preduzeće je možda primenilo i kontrole koje zahtevaju da se registrujete da biste nastavili.  Registrovanjem potvrđujete svoj identitet kako bi organizacija mogla da potvrdi valjanost uređaja. Ako se zatraži da registrujete uređaj, dodirnite dugme Registruj.

 8. Kada otvorite Outlook, utisak pri radu zavisi od različitih faktora, uključujući postavke smernica preduzeća i toga da li ste prethodno pristupali resursima preduzeća pomoću uređaja. Na primer, može da se zatraži da potvrdite identitet pomoću aplikacije Microsoft Authenticator. Možda će se tražiti i da unesete PIN. Pratite odzive koji se pojavljuju na uređaju u datim okolnostima.

Sada ste spremni da počnete da koristite Outlook za iOS! Iskoristite Outlook na najbolji način:

Optimizacija Outlook aplikacije za mobilne uređaje za telefon ili tablet

Podsetnik za Outlook za iOS

 1. Otvorite iOS App Store. Potražite i preuzmite aplikaciju Microsoft Authenticator.

 2. Ako to već niste uradili, instalirajte aplikaciju Outlook za iOS iz iOS App Store prodavnice ili kliknite ovde da biste uneli broj telefona i primili vezu za preuzimanje.

 3. Otvorite aplikaciju Outlook za iOS. Ikona izgleda ovako:

  Aplikacija Outlook za iOS

 4. Ako se nalog pronađe, dodirnite dugme Dodaj nalog.

  Napomena: Ako se nalog ne pronađe automatski, unesite adresu e-pošte preduzeća, a zatim dodirnite dugme Dodaj nalog

 5. Unesite lozinku naloga e-pošte i dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomena: Utisak pri radu može da se razlikuje u zavisnosti od zahteva preduzeća. Na primer, može da se zatraži da potvrdite identitet pomoću aplikacije Microsoft Authenticator ili da potvrdite identitet porukom ili telefonom. Detalje potražite u članku Pregled bezbednosnih informacija

 6. Preduzeće je možda primenilo i kontrole koje zahtevaju da se registrujete da biste nastavili.  Registrovanjem potvrđujete svoj identitet kako bi organizacija mogla da potvrdi valjanost uređaja. Ako se zatraži da registrujete uređaj, dodirnite dugme Registruj.

 7. Ako se zatraži da dodate drugi nalog, dodirnite Možda kasnije.

 8. Dodirnite stavku Preskoči ili brzo prevucite ekrane sa funkcijama.

 9. Pojavljuje se poruka Organizacija sada štiti svoje podatke u ovoj aplikaciji. Morate ponovo da pokrenete aplikaciju da biste nastavili. Dodirnite dugme U redu.

 10. Ponovo pokrenite Outlook za iOS i postavite lični identifikacioni broj (PIN kôd) kada se to zatraži. 

Sada ste spremni da počnete da koristite Outlook za iOS! Iskoristite Outlook na najbolji način:

Optimizacija Outlook aplikacije za mobilne uređaje za telefon ili tablet

Podsetnik za Outlook za iOS

 1. Ako to već niste uradili, instalirajte aplikaciju Outlook za iOS iz iOS App Store prodavnice ili kliknite ovde da biste uneli broj telefona i primili vezu za preuzimanje.

 2. Otvorite aplikaciju Outlook za iOS i dodirnite stavku Prvi koraci ako vam je ovo prvi put. Ako to nije slučaj, u gornjem levom uglu otvorite Meni Dugme „Još“.

  Dodirnite da biste otvorili meni koji se može skupiti u uglu

 3. Dodirnite stavke Postavke Settings > Dodaj nalog > Dodaj nalog e-pošte.

  Dodirnite stavku „Dodaj nalog“.

 4. Unesite adresu e-pošte preduzeća, a zatim dodirnite dugme Dodaj nalog.

 5. Dodirnite stavku Exchange.

  Dodavanje Exchange naloga
 6. Unesite e-adresu Vašeg preduzeća i lozinku da biste automatski konfigurisali Vaš nalog. Dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomene: Ako Automatska konfiguracija ne uspe, dodirnite Nastavi, a zatim unesite sledeće postavke ručno:

  • Ime servera: To je obično isto ime koje unesete prilikom proveravanja e-pošte na vebu.

  • Domena: Ovo je obično opcionalno. Ako niste sigurni, proverite kod Vašeg IT administratora.

  • Korisničko ime: Ovo je adresa e-pošte vašeg preduzeća.

  • Lozinka Ovo je lozinka za nalog e-pošte vašeg preduzeća.

 7. Dodirnite Sledeće kada završite i brzo prevucite kroz funkcije.

Sada ste spremni da počnete da koristite Outlook za iOS! Iskoristite Outlook na najbolji način:

Optimizacija Outlook aplikacije za mobilne uređaje za telefon ili tablet

Podsetnik za Outlook za iOS

 1. U programu Outlook za iOS izaberite stavke Postavke > Dodaj nalog > Dodaj nalog e-pošte.

 2. Unesite adresu e-pošte. Dodirnite stavku Dodaj nalog.

 3. Ako vidite Izaberite ekran dobavljača e-pošte, odaberite stavku Microsoft 365 ili Exchange u zavisnosti od vaše organizacije.

 4. Unesite lozinku i aktivirajte opciju Koristi Napredne Postavke.

 5. Unesite vaše postavke servera:

  Postavke servera dolazne pošte

  • Domen\korisničkoime
   Unesite punu adresu e-pošte, na primer yourname@yourdomain.com.

  • Lozinku
   Koristite lozinku koju koristite za pristup e-pošti.

  • Server

  • Port
   Koristite 443 ili 993.

  • Tip bezbednosti
   Izaberite SSL/TLS ili proverite da li je potvrđen izbor u polju za potvrdu Koristi bezbednu vezu (SSL), a zatim dodirnite dugme Dalje.

  Postavke odlaznog SMTP servera

  • SMTP server

   • Exchange nalozi – Obratite se IT administratoru za informacije o serveru.

   • Microsoft 365 poslovni ili školski nalozi – Koristite smtp.office365.com.

  • Tip bezbednosti
   Odaberite stavku TLS.

  • Broj porta
   Unesite 587. Dodirnite dugme Dalje.

 6. Dodirnite Prijavljivanje.

Potrebna vam je pomoć oko podešavanja aplikacije Outlook za iOS?

Ovaj članak poslednji put je ažuriran 3. decembra 2018. zahvaljujući vašim povratnim informacijama. Ako vam je i dalje potrebna pomoć pri podešavanju e-pošte pomoću Outlook za iOS, direktno iz aplikacije Outlook otvorite tiket za podršku, ili nam pošaljite detaljno pitanje u polju za komentare u nastavku kako bismo se pozabavili njime u budućnosti.

Kliknite na proširivač da biste ga otvorili:

Koristite ova uputstva ako želite da podesite IMAP ili POP nalog e-pošte, odnosno ako nemate nalog sa protokolom Exchange ActiveSync. Kada podesite nalog e-pošte pomoću protokola IMAP ili POP, sinhronizovaće se samo e-pošta – ne i kalendar ili kontakti. Šta su to IMAP i POP?

Da biste podesili POP nalog, pročitajte članak Podešavanje POP naloga e-pošte u programu Outlook za iOS ili Android.

Ručno podešavanje IMAP naloga u Outlook za iOS

 1. U programu Outlook za iOS izaberite stavke Postavke > Dodaj nalog > Dodaj nalog e-pošte.

 2. Unesite adresu e-pošte. Dodirnite stavku Dodaj nalog.

 3. Ako vidite ekran Izaberite dobavljača e-pošte, izaberite IMAP.

 4. Unesite lozinku i aktivirajte opciju Koristi napredne postavke.

 5. Unesite potrebne informacije o postavkama servera. Dodirnite stavku Prijavi se.

  Napomena: Ako vam već nisu poznate te informacije, moraćete da ih potražite od dobavljača usluga e-pošte ili administratora. Listu uobičajenih postavki servera i referentnu pomoć potražite u članku Postavke servera koje su vam potrebne od dobavljača usluga e-pošte.

Unesite lozinku za Exchange

Da biste promenili lozinku, morate da odete na veb sajt dobavljača usluga e-pošte.

 1. Idite na veb sajt dobavljača usluga e-pošte.

  Na primer, ako koristite nalog e-pošte @hotmail.com, prijavite se na sajtu outlook.com ili idite na Gmail.com ako koristite Gmail.

 2. Idite na postavke naloga ili profila.

 3. Promenite lozinku.

 4. Outlook za iOS prepoznaje grešku u sinhronizaciji i traži da ponovo unesete lozinku.

Ako imate poteškoća prilikom sinhronizovanja programa Outlook za iOS sa novom lozinkom, izbrišite nalog e-pošte, a zatim ga ponovo dodajte.

Napomena: Ako promenite lozinku naloga e-pošte koji je ujedno i Microsoft nalog, možda ćete morati da se ponovo prijavite u druge Microsoft aplikacije i veb sajtove.

Prvo ono najvažnije. Ako koristite Outlook.com (uključujući hotmail.com, msn.com, live.com itd.) nalog e-pošte, ovde proverite status servera usluge Outlook.com. Sada odaberite neku od dolenavedenih opcija:

Iskoristite Outlook na najbolji način

Optimizacija Outlook aplikacije za mobilne uređaje za telefon ili tablet

Podsetnik za Outlook za iOS

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Želite još opcija?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte kurseve za obuku, saznajte kako da obezbedite uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na pitanja, dajete povratne informacije i čujete mišljenje od stručnjaka sa bogatim znanjem.

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×