Podešavanje redosleda kartica za kontrole

Podešavanje redosleda kartica za kontrole

Kada koristite obrazac u Access bazi podataka na radnoj površini, možete se prebacivati između kontrola tako što ćete pritiskati taster TAB. Možete zadati redosled kojim će kontrole na obrascu odgovarati na pritiskanje tastera TAB. Na dobro dizajniranom obrascu, kontrole odgovaraju na pritiskanje tastera TAB logičnim redosledom – na primer, od vrha ka dnu ili sleva nadesno – kako bi se obrazac lakše koristio.

Ovaj članak opisuje način promene redosleda kartica, uklanjanje kontrole iz redosleda kartica i promenu ponašanja kartice za poslednje polje u obrascu.

Ovaj članak je fokusiran na obrasce, ali ove procedure možete da koristite i za podešavanje redosleda kartica za kontrole u izveštajima. Kada otvorite izveštaj u prikazu izveštaja, možete da koristite taster TAB da biste premeštali fokus sa kontrole na kontrolu.

Napomena: Ovaj članak se ne odnosi na Access veb baze podataka i Access veb aplikacije – vrstu baza podataka koje dizajnirate u programu Access i objavljujete na mreži. Redosled dodele fokusa se u veb aplikacijama postavlja automatski i ne može se menjati.

Izaberite jednu od sledećih mogućnosti:

Promena redosleda kartica za kontrole

Kada koristite alatke kao što su čarobnjaci ili rasporedi da biste kreirali obrazac, Access podešava redosled kartica istim redom kojim se kontrole pojavljuju u obrascu: od vrha ka dnu i sleva nadesno. Međutim, ako kreirate ili izmenite obrazac bez upotrebe čarobnjaka ili rasporeda, možete da kreirate redosled kartica koji ne odgovara lokaciji kontrola u obrascu. Koristite sledeću proceduru da biste promenili redosled kartica kontrola.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Na kartici Dizajn, u grupi Alatke kliknite na dugme Redosled dodele fokusa.

 3. U dijalogu Redosled dodele fokusa, u okviru Sekcija kliknite na sekciju koju želite da promenite.

 4. Izvršite neku od sledećih radnji:

  • Ako želite da Access kreira redosled kartica od vrha ka dnu i sleva nadesno, izaberite stavku Automatski redosled.

  • Ako želite da napravite sopstveni redosled kartica, izaberite birač za kontrolu koju želite da premestite. (Kliknite i prevucite da biste istovremeno izabrali više od jedne kontrole.) Ponovo kliknite na birač i prevucite kontrolu na željenu lokaciju na listi.

 5. Kliknite na dugme U redu .

Vrh stranice

Uklanjanje kontrole iz redosleda kartica

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Ako okno zadatka List sa svojstvima nije prikazano, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Izaberite kontrolu koju želite da uklonite iz redosleda kartica.

 4. Na kartici Ostalo lista sa svojstvima, u polju za svojstvo Zaustavljanje fokusa kliknite na dugme Ne.

  Napomena: Ako uklonite kontrolu iz redosleda kartica, i dalje možete da kliknete na kontrolu da biste je izabrali dok god je svojstvo Omogućeno podešeno na vrednost Da.

Vrh stranice

Promena ponašanja kartice za poslednje polje u redosledu kartica

Podrazumevano, kada pritisnete taster TAB dok se kursor nalazi u poslednjem polju u redosledu kartica, Access prikazuje sledeći zapis u izvoru podataka i premešta kursor na prvo polje u redosledu kartica. Ovo ponašanje možete da promenite tako da Access ostane na trenutnom zapisu. Ako obrazac sadrži prelome stranica, takođe možete da promenite ponašanje tako da Access ne premešta kursor na sledeću stranicu. Ovo je korisno ako želite da ograničite korisnika tako da ne može da uređuje više od jednog zapisa (ili stranice) istovremeno.

 1. U oknu za navigaciju kliknite desnim tasterom miša na obrazac, a zatim izaberite stavku Prikaz dizajna.

 2. Ako okno zadatka List sa svojstvima nije prikazano, pritisnite taster F4 da biste ga prikazali.

 3. Sa padajuće liste na vrhu lista sa svojstvima izaberite stavku Obrazac.

 4. Na kartici Ostalo lista sa svojstvima, u polju za svojstvo Ciklus izaberite jednu od sledećih opcija.

Postavka

Opis

Svi zapisi

Kada pritisnete taster TAB u poslednjem polju u zapisu, fokus se premešta na prvo polje u sledećem zapisu.

Ovaj zapis

Kada pritisnete taster TAB u poslednjem polju u zapisu, fokus se premešta nazad na prvo polje u trenutnom zapisu.

Ova stranica

Kada pritisnete taster TAB u poslednjem polju na stranici obrasca, fokus se premešta nazad na prvo polje na trenutnoj stranici.

Napomena: Obrazac možete da podelite na stranice pomoću kontrole za prelom stranice. Ta kontrola je dostupna u prikazu dizajna, u grupi Kontrole, na kartici Dizajn. Ako obrazac ne sadrži prelome stranica, opcija Ova stranica ponaša se isto kao opcija Ovaj zapis.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×