Pokretanje makroa

Postoji nekoliko načina za pokretanje makroa u programu Microsoft Excel. Makro je radnja ili skup radnji koje možete da koristite da biste automatizovali zadatke. Makroi se snimaju na programnom jeziku programa Visual Basic for Applications. Uvek možete da pokrenete makro tako što ćete kliknuti na komandu Makroi na kartici Projektovanje na traci. U zavisnosti od toga kako je dodeljen makrou da se pokrene, možda ćete moći i da ga pokrenete tako što ćete pritisnuti kombinaciju tasterska prečica, tako što ćete kliknuti na dugme na priručnu traku ili u prilagođenoj grupi na traci ili kliknuti na objekat, grafiku ili kontrolu. Pored toga, makro možete da pokrenete automatski svaki put kada otvorite radnu svesku.

Pre nego što pokrenete makroe

Pre nego što počnete da radite na makroima, trebalo bi da omogućite karticu Projektante.

 • Za Windowsidite na stavke Opcije > opcije > Prilagođavanje trake.

 • Za Mac,idite na Excel > Željene postavke... >Traka sa & sa alatkama.

 • Zatim u odeljku Prilagođavanje trake, u okviru Glavnekartice, proverite izbor u polju za potvrdu Projektanti i kliknite na dugme U redu.

 1. Otvorite radnu svesku koja sadrži makro.

 2. Na kartici Projektator, u grupi Kôd izaberite stavku Makroi.

 3. U polju Ime makroa izaberite makro koji želite da pokrenete i pritisnite dugme Pokreni.

 4. Imate i druge izbore:

  • Opcije – Dodajte tastersku prečicu ili opis makroa.

  • Korak – Ova radnja će otvoriti Visual Basic Editor za prvi red makroa. Pritiskom na taster F8 možete proći kroz kôd makroa jedan po jedan red.

  • Uređivanje – Ova radnja će otvoriti Visual Basic Editor i moći ćete da uredite kôd makroa po potrebi. Kada napravite promene, možete da pritisnete taster F5 da biste pokreneli makro iz uređivača.

Prilikom snimanja makroa možete da dodate kombinaciju tasterske prečice, a možete je dodati i u postojeći makro:

 1. Na kartici Projektator, u grupi Kôd izaberite stavku Makroi.

 2. U polju Ime makroa izaberite makro koji želite da dodelite kombinaciji tasterske prečice.

 3. Kliknite na dugme Opcije.

  Pojavljuje se dijalog Opcije makroa.

 4. U polju Tasterska prečica otkucajte bilo koje malo ili malo slovo koje želite da koristite sa tastersku prečicu.

  Napomene: 

  • Za Windows,tasterska prečica za malim slovima je Ctrl+slovo. Za imena slova, to je Kombinacija tastera Ctrl+Shift+Letter.

  • Za Mac,tasterska prečica za mnoga slova je Option+Command+slovo,ali će raditi i kombinacija tastera Ctrl+slovo. Za imena slova, to je Kombinacija tastera Ctrl+Shift+Letter.

  • Budite pažljivi prilikom dodeljivanja tasterskih prečica zato što će one poništiti svaku trenutnu podrazumevanu Excel tastersku prečicu dok je otvorena radna sveska koja sadrži makro. Na primer, ako makro dodelite kombinaciji tastera Ctrl+z,izgubićete mogućnost da opozovete radnju. Zbog toga je obično dobra ideja koristiti kombinaciju tastera Ctrl+Shift+slovo umesto toga, na primer Ctrl+Shift+Z,koja nema ekskluentnu prečicu u programu Excel.

  Listu tasterskih prečica sa tasterom Ctrl koje su već dodeljene u programu Excel potražite u članku Excel prečice i funkcijske tastere.

 5. U polju Opis otkucajte opis makroa.

 6. Kliknite na dugme U redu da biste sačuvali promene, a zatim kliknite na dugme Otkaži da biste zatvorili dijalog Makro.

Da biste makro pokrenuti iz dugmeta na priručnu traku, prvo morate da dodate dugme na traku sa alatkama. Da biste to uradio, pogledajte dodeljivanje makroa dugmetu.

Možete da kreirate prilagođenu grupu koja se pojavljuje na kartici na traci, a zatim da dodelite makro dugmetu u grupi. Na primer, možete da dodate prilagođenu grupu pod imenom "Moji makroi" na karticu Projektator, a zatim dodate makro (koji se pojavljuje kao dugme) novoj grupi. Da biste to uradio, pogledajte dodeljivanje makroa dugmetu.

Pokretanje makroa klikom na oblast grafičkog objekta

Možete da kreirate hotspot na grafici na koji korisnici mogu da kliknu da bi pokrenuti makro.

 1. Na radnom listu umetnite grafički objekat, kao što je slika ili nacrtate oblik. Uobičajen slučaj je crtanje oblika Pravougaonog ugla zaoblika i oblikovanje tako da izgleda kao dugme.

  Da biste saznali više o umetanju grafičkog objekta, pogledajte dodavanje, promena ili brisanje oblika.

 2. Kliknite desnim tasterom miša na hotspot koji ste napravili, a zatim izaberite stavku Dodeli makro.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodelili postojeći makro grafičkom objektu, kliknite dvaput na makro ili unesite njegovo ime u polje Ime makroa.

  • Da biste snimili novi makro koji ćete dodeliti izabranom grafičkom objektu, izaberite stavku Snimi ,otkucajte ime za makro u dijalogu Zapisivanje makroa, a zatim kliknite na dugme U redu da biste započeli snimanje makroa. Kada završite snimanje makroa, kliknite na dugme zaustavi Slika dugmeta na kartici Projektante u grupi Kôd.

   Savet:  Možete i da izaberete stavku zaustavi Slika dugmeta na levoj strani statusne traku.

  • Da biste uredili postojeći makro, u polju Ime makroa izaberite ime makroa i kliknite na dugme Uredi.

 4. Kliknite na dugme U redu .

Na kartici Projektator izaberite stavku Visual Basic da biste pokrenuli Visual Basic Editor (VBE). Potražite Modul koji sadrži makro koji želite da pokrenete i otvorite ga u istraživaču projekta. Svi makroi u tom modulu biće navedeni u oknu sa desne strane. Izaberite makro koji želite da pokrenete tako što ćete postaviti kursor bilo gde unutar makroa i pritisnuti taster F5ili u meniju izabrati stavku Pokreni > pokreni makro.

Napravite događaj Workbook_Open datoteke.

Sledeći primer koristi događaj Open za pokretanje makroa prilikom otvaranja radne sveske.

 1. Otvorite radnu svesku u koju želite da dodate makro ili kreirajte novu radnu svesku.

 2. Na kartici Projektovanje, u grupi Kôd izaberite stavku Visual Basic.

 3. U prozoru istraživača projekta kliknite desnim tasterom miša na objekat Ovaworkbook, a zatim izaberite stavku Prikaži kôd.

  Savet: Ako prozor istraživača projekta nije vidljiv, u meniju Prikaz izaberite stavku Istraživač projekta.

 4. Na listi Objekat iznad prozora Kôd izaberite stavku Radna sveska.

  To automatski kreira praznu proceduru za događaj Open, na primer:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 5. Dodajte sledeće redove koda proceduri:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date Worksheets("List1").
  Range("A1"). Vrednost = Podmeni
  za datum završetaka

 6. Prebacite se u Excel i sačuvajte radnu svesku kao radnu svesku sa makroima (.xlsm).

 7. Zatvorite i ponovo otvorite radnu svesku. Kada ponovo otvorite radnu svesku, Excel pokreće Workbook_Open koja prikazuje današnji datum u okviru za poruku.

 8. U okviru za poruku kliknite na dugme U redu.

  Napomena: Ćelija A1 na listu List1 takođe sadrži datum kao rezultat pokretanje Workbook_Open procedure.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uvek možete da postavite pitanje stručnjaku u zajednici Excel Tech Community, dobijete podršku u zajednici Answersili predložite novu funkciju ili poboljšanje na sajtu Excel User Voice

Vrh stranice

Takođe pogledajte

Automatsko pokretanje makroa pri otvaranju radne sveske 

Automatizovanje zadataka pomoću zapisivanja makroa

Snimanje makroa radi otvaranja određene radne sveske pri pokretanju programa Excel

Kreiranje i čuvanje svih makroa u jednoj radnoj svesci

Čuvanje makroa

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×