Pokreti dodirom i tasterske prečice u programu OneNote za Windows 8

OneNote za Windows 8 podržava nekoliko pokreta dodirom i tasterskih prečica, koji vam pomažu da se lakše krećete kroz njegov interfejs i komande.

Pokreti dodirom

 Radijalni meniji

 • Da biste razvili radijalni meni, aktivirajte njegove komande i pregledajte dostupne podmenije, dodirnite njegovu ikonu kada se pojavi na ekranu.

 • Da biste prikazali dodatne komande koje su povezane sa određenom komandom na radijalnom meniju, dodirnite strelicu pored te komande ili brzo prevucite od centra do ivice, u smeru te strelice.

 • Da biste brzo aktivirali komande najvišeg nivoa na radijalnom meniju, brzo prevucite prstom oko njegove ikone na ekranu bez njenog prethodnog razvijanja. Dok brzo prevlačite oko ikone, opis alatke potvrđuje da će komanda biti primenjena kada sklonite prst sa ekrana.

Dodatne informacije potražite u članku Korišćenje radijalnih menija za prikazivanje komandi u programu OneNote.

Navigacija

 • Da biste prikazali navigaciju, postavite prst na platno i brzo prevucite nadesno.

 • Da biste prikazali opcije programa OneNote, idite na bilo koju stranicu u vašoj beležnici, a zatim brzo prevucite prstom od desne ivice ekrana do leve i dodirnite stavku Postavke.

 • Da biste premestili stranice i odeljke u beležnici ili promenili njihov raspored, prevucite stranicu ili odeljak horizontalno dok ne olabave, a zatim ih spustite na željeno mesto.

 • Da biste izabrali ili promenili beležnice, odeljke ili stranice dodirnite željenu karticu beležnice, karticu odeljka ili karticu stranice.

 • Da biste brzo označili beležnicu, odeljak ili stranicu i prikazali traku sa aplikacijama, prevucite prstom horizontalno preko željene kartice beležnice, kartice odeljka ili kartice stranice.

Podloga za crtanje na stranici

 • Da biste se brzo pomerali preko stranice, dodirnite i držite prazan deo stranice, a zatim brzo prevucite u pravcu u kom želite da se pomerite.

 • Da biste izabrali reč, dodirnite tekst, a zatim prevucite do kružnog regulatora koji se pojavljuje da biste napravili izbor.

Pretraga i postavke

 • Da biste prikazali Windows 8 traku sa dugmadima, brzo prevucite sa desne ivice ekrana nalevo.

Traka sa aplikacijama

 • Da biste prikazali traku aplikacija programa OneNote za Windows 8, brzo prevucite nagore sa dna ekrana.

Vrh stranice

Tasterske prečice

Ako uz OneNote za Windows 8 koristite fizičku tastaturu, možete da uštedite vreme korišćenjem sledećih podržanih tasterskih prečica za popularne komande i zadatke.

Kucanje i uređivanje beležaka i kretanje kroz njih

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Isecanje

CTRL+X

Kopiranje

CTRL+C ili CTRL+INSERT

Lepljenje

CTRL+V ili SHIFT+INSERT

Opoziv

CTRL+Z ili ALT+BACKSPACE

Ponavljanje

CTRL+Y ili SHIFT+ALT+BACKSPACE

Otkazivanje trenutnog nivoa kontrole interfejsa

taster ESC

Izbor celog teksta i svih objekata na stranici

CTRL+A

Kreiranje nove stranice

CTRL+N

Kreiranje nove stranice nakon trenutne stranice

CTRL+ALT+N

Kreiranje nove podstranice

CTRL+SHIFT+ALT+N

Podizanje nivoa podstranice na stranicu

CTRL+ALT+{ (OTVORENA VELIKA ZAGRADA)

Spuštanje nivoa stranice na podstranicu

CTRL+ALT+} (ZATVORENA VELIKA ZAGRADA)

Kreiranje novog odeljka

CTRL+T

Označavanje stranice kao pročitane ili nepročitane

CTRL+Q

Prelazak na prethodnu stranicu na listi

CTRL+PAGE UP

Prelazak na sledeću stranicu na listi

CTRL+PAGE DOWN

Prelazak na prvu stranicu u trenutnom odeljku

ALT+HOME

Prelazak na poslednju stranicu u trenutnom odeljku

ALT+END

Prelazak na prethodno pregledanu stranicu

ALT+STRELICA NALEVO

Prelazak na sedeću prethodno pregledanu stranicu

ALT+STRELICA NADESNO

Uključivanje/isključivanje liste beležnice

ALT+F1

Prelazak na naslov na trenutnoj stranici

CTRL+SHIFT+T

Navigacija do odredišta veze

CTRL+ENTER (dok je kursor na tekstu veze)

Smenjivanje različitih elemenata korisničkog interfejsa
(navigacija, radijalni meni, platno, traka sa aplikacijama itd.)

F6 (pritisnite jednom ili više puta)

Uvećanje na trenutnoj stranici

CTRL+ALT+ZNAK PLUS (samo na numeričkoj tastaturi)

Umanjenje na trenutnoj stranici

CTRL+ZNAK MINUS (samo na numeričkoj tastaturi)

Umetanje trenutnog datuma

ALT+SHIFT+D

Umetanje trenutnog vremena

ALT+SHIFT+T

Umetanje trenutnog datuma i vremena

ALT+SHIFT+F

Oblikovanje teksta

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Podebljanje označenog teksta

CTRL+B

Iskošenje označenog teksta

CTRL+I

Podvlačenje označenog teksta

CTRL+U

Pretvaranje označenog teksta u eksponentni tekst

CTRL+SHIFT+= (ZNAK JEDNAKOSTI)

Isticanje označenog teksta

CTRL+SHIFT+H

Uključivanje/isključivanje označavanja teksta

CTRL+ALT+H

Kopiranje oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje oblikovanja teksta

CTRL+SHIFT+V

Primena oznake „Uraditi“ na trenutni red teksta

CTRL+1

Primena oznake „Važno“ na trenutni red teksta

CTRL+2

Primena oznake „Pitanje“ na trenutni red teksta

CTRL+3

Uklanjanje oznaka beležaka iz trenutnog reda teksta

CTRL+0

Uvećanje veličine fonta za 1 point

CTRL+SHIFT+. (TAČKA)

Umanjenje veličine fonta za 1 point

CTRL+SHIFT+, (ZAREZ)

Poravnanje trenutnog pasusa na levo

SHIFT+ALT+STRELICA NALEVO

Poravnanje trenutnog pasusa na desno

SHIFT+ALT+STRELICA NADESNO

Početak ili završetak stavke liste sa znakovima za nabrajanje

CTRL+. (TAČKA) ili CTRL+SHIFT+L

Početak ili završetak stavke numerisane liste

CTRL+? ili CTRL+SHIFT+O

Pretraga, deljenje i sinhronizacija beležaka

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Pretraga beležaka

CTRL+E

Deljenje trenutne stranice

WINDOWS TASTER+H

Ručno sinhronizovanje trenutne beležnice

SHIFT+F9

Ručno sinhronizovanje svih beležnica

F9

Rad sa tabelama

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Umetanje novog reda ispod

CTRL+ENTER

Umetanje nove kolone sa desne strane

CTRL+ALT+R

Umetanje nove kolone sa leve strane

CTRL+ALT+E

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×