Pomoć za Microsoft Whiteboard 2016

Napomena: Ovaj članak se odnosi na postojeću verziju aplikacije Whiteboard koja se dobija instalirana na Surface Hub uređaju (i zakačena je za ekran dobrodošlice). Pomoć za najnoviju aplikaciju Whiteboard potražite u članku Pomoć za Microsoft Whiteboard.

Kako da izaberem sadržaj, premestim ga, promenim mu veličinu ili ga kopiram?

 • Sadržaj možete da izaberete pomoću alatke Izbor lasom na dnu ekrana. Uz aktiviranu alatku „Laso“ koristite pero da biste zaokružili sadržaj koji želite da izaberete. Kada je na pasivnim uređajima ili uređajima koji se ne zasnivaju na peru aktiviran režim crtanja prstom, možete da koristite i prst da biste izabrali sadržaj zaokruživanjem.

 • Kada je režim crtanja prstom onemogućen, dodirnite jednom bilo gde na praznoj oblasti platna. Pojavljuje se mala ikona Izbor lasom. Prevucite tu ikonu kako biste zaokružili sadržaj koji želite da izaberete. 

 • Ako aktivno pero ima okruglo dugme, držite to duge da biste se privremeno prebacili na režim Izbor lasom i zaokružite sadržaj da biste ga izabrali.

 • Kada se sadržaj izabere, premestite ga pomoću vidžeta strelica na ekranu ili promenite veličinu selekcije pomoću kvadratića u njenim uglovima. Pritisnite i držite izabrani sadržaj, a zatim pritisnite i držite lokaciju gde želite da ga nalepite da biste ga kopirali.

Kako da preuzmem slike iz veb pregledača u aplikaciju Whiteboard?

 • Slike iz pregledača ili iz druge aplikacije možete da kopirate i nalepite tako što ćete pritisnuti i držati ekran na uređajima osetljivim na dodir ili kliknuti desnim tasterom miša da biste kopirali sadržaj, a zatim kliknuti desnim tasterom miša da biste ga nalepili.

Kako se koristi zapis perom na beloj tabli? Šta je to crtanje prstom?

 • Ako koristite uređaj sa aktivnim perom, pero i dodir možete da koristite za razne stvari. Crtanje na ekranu pomoću pera izaziva pojavljivanje zapisa perom, dok prevlačenje prstima pomera platno.

 • Ako je uređaj pasivan – što znači da su pera obično šuplja ili se uz uređaj ne dobijaju pera – morate da uključujete i isključujete preklopnik režima crtanja prstom da biste promenili način interakcije sa ekranom. Dok je uključen režim crtanja prstom, dodirivanjem ekrana crta se zapis perom na platnu. Dok je isključen režim crtanja prstom, dodirivanjem ekrana pomera se ili zumira platno. 

Ko može da se prijavi u Whiteboard?

 • Korisnici koji imaju Microsoft 365 Business mogu da se prijavu u Whiteboard kako bi započeli sesije saradnje u beloj tabli sa drugim osobama u organizaciji. Ako vi ili organizacija nemate Microsoft 365 Apps za manje firme, i dalje možete da izvezete i uvezete table.

Napomena: Trenutno nije moguće prijaviti se u Whiteboard pomoću Microsoft naloga. Whiteboard nije dostupan uz Microsoft 365 za kućnu upotrebu pretplate.

Kako da se prijavim u Whiteboard?

 • Dodirnite dugme Prijavite se u gornjem desnom uglu, a zatim se prijavite sa Microsoft 365 Business naloga. Čim se prijavite, možete da pristupate dodatnim funkcijama, kao što je saradnja putem aplikacije Whiteboard.

Ne mogu da se prijavim. Šta da radim?

 • Uverite se da koristite poslovni Microsoft 365 za preduzeća nalog organizacije i da li vaše preduzeće koristi Microsoft 365 sa primenjenom OneDrive for Business. Možda ste i u trenutno nepo podržanom okruženju, kao što Microsoft 365 kojim upravlja 21Vianet ili Microsoft 365 Germany. Obratite se administratoru da biste dobili dodatne informacije ili pročitajte članak Vodič za administratore za Microsoft Surface Hub da biste pronašli postavke koje mogu da spreče prijavljivanje.

Kako da izvezem belu tablu ili da je sačuvam kao snimak ekrana ili datoteku?

 • Da biste izvezli belu tablu, dodirnite dugme Deli, a zatim izaberite stavku Izvezi kopiju. To vam pruža i opcije za izvoz sadržaja – uključujući .one datoteku koju može da otvori OneNote ili datoteku slike.

Kako da sarađujem sa nekom drugom osobom pomoću aplikacije Whiteboard na uređaju Surface Hub?

 • Dok ste prijavljeni, možete da dodirnete dugme Pozovi pored svog imena da biste pokrenuli sesiju saradnje dodirom na dugme Pokreni sesiju. Whiteboard generiše vezu koju možete da kopirate i nalepite u Skype ili u e-poruku kako biste delili belu tablu sa drugim osobama.

  Napomena: Saradnja na beloj tabli zahteva da koristite Surface Hub, imate Microsoft 365 Business,Microsoft 365 Enterpriseili Microsoft 365 Education plan sa primenjenom uslugom OneDrive for Business i da se zakupac ne nalazi u trenutno nepo podržanom okruženju, kao što je Microsoft 365 kojim upravlja 21Vianet ili Microsoft 365 Germany. Trenutno samo pojedinci u okviru iste organizacije ili zakupca mogu da učestvuju u sesiji saradnje aplikacije Whiteboard. Pročitajte članak Vodič za administratore za Microsoft Surface Hub da biste dobili dodatne informacije o zahtevima za saradnju putem aplikacije Whiteboard.

Moj OneDrive for Business nastavlja da sinhronizuje fasciklu Podaci aplikacije Whiteboard. Kako to da zaustavim?

Kada pokrenete sesiju saradnje, Whiteboard kreira fasciklu u usluzi OneDrive for Business pod imenom „Podaci aplikacije Whiteboard“ za vaše deljenih belih tabli. Nakon nekih sesija za saradnju, ta fascikla može da nastavi da se sinhronizuje ili obrađuje promene bez prestanka. Ovo možete rešiti tako što ćete odabrati da ne sinhronizujete fasciklu „Podaci aplikacije Whiteboard“ na uređaju. Onemogućavanje sinhronizacije za ovu fasciklu neće ograničiti mogućnost korišćenja aplikacije Whiteboard za sesije saradnje.

Kako se koristi lenjir na ekranu?

Lenjir na ekranu može da vam pomogne da crtate precizne, prave linije ili da poravnate skup objekata na beloj tabli. Koristite lenjir da biste uradili sledeće:

 1. Otvorite belu tablu na kojoj želite da koristite lenjir.

 2. Dodirnite ikonu Lenjir da bi se lenjir pojavio na platnu.

 3. Postavite lenjir pod željenim uglom:

  • Koristite jedan prst da biste premestili lenjir nagore/nadole ili nalevo/nadesno.

  • Koristite dva prsta da biste rotirali lenjir pod uglom koji želite.

  • Koristite tri prsta da biste rotirali lenjir u pomacima od pet stepeni.

 4. Da biste nacrtali pravu liniju, dodirnite da biste izabrali pero ili marker, a zatim počnite da crtate duž ivice lenjira.

Kako se koristi funkcija „Zapis perom u oblik“?

Ako želite da se rukom nacrtani oblici promene u precizne oblike, možete da koristite opcionalnu funkciju Zapis perom u oblik tako što ćete je omogućiti u okviru stavke Postavke. Kada je aktivna funkcija „Zapis perom u oblik“, crtanje oblika – kao što je krug ili kvadrat – automatski menja rukom nacrtane poteze mastilom u precizan oblik na beloj tabli.

Konverzija oblika aplikacije Whiteboard trenutno funkcioniše za kvadrate, pravougaonike, trouglove, krugove, šestougaonike, petougaonike i paralelograme.

Savet: Komandu Opozovi radnju možete da koristite ako želite da vratite prvobitne poteze mastilom za poslednji oblik koji ste nacrtali. Da biste uklonili oblik iz aplikacije Whiteboard, koristite alatku Brisač. Da biste zaustavili automatsko konvertovanje zapisa perom u oblike, isključite funkciju Zapis perom u oblik u okviru stavke Postavke.

Zašto Whiteboard ne prepoznaje oblike koje nacrtam?

Mogućnost aplikacije Whiteboard da prepozna oblike još uvek nije savršena. Nastavićemo da je poboljšavamo u budućim ispravkama.

Funkcija Zapis perom u oblik trenutno najbolje funkcioniše ako:

 • Nacrtate oblik pomoću samo jedne linije

 • Nacrtate oblik koji se ne preklapa sa drugim oblicima ili zapisima perom

 • Oblik nije previše blizu drugim oblicima ili potezima mastilom

 • Ne crtate unutar postojećeg oblika ili zapisa perom

 • Proverite da li ste zatvorili sve oblike i ne ostavite razmake prilikom njihovog formiranja

Kako se koristi funkcija „Zapis perom u tabelu“?

 • Whiteboard omogućava da pravite organizovane i jasne tabele u pokretu pomoću samo nekoliko poteza mastilom. Možete i da markirate ćelije i dodajete ili uklanjate kolone. Da biste započeli tabelu prvo nacrtajte kvadrat na platnu. Kada Whiteboard prepozna oblik, podelite ga na dva dela vertikalnom ili horizontalnom linijom kako biste redom napravili kolone i redove.

 • Kolone i redove možete da dodajete ili uklanjate pomoću simbola + i . Korišćenje markera na određenim ćelijama omogućava i da ih markirate radi lakšeg upućivanja.

 • Brisanjem po tabeli briše se njen sadržaj pre nego što se izbriše i tabela, kako ne biste slučajno izbrisali samu tabelu.

Kako se koristi Bing pretraga u aplikaciji Whiteboard?

 • Dodirnite lupu u uglu da biste otvorili dijalog Bing pretraživanje. Tu možete da napišete termin za pretragu koji daje slike i interaktivni sadržaj koji možete da postavite na belu tablu. Dodirnite dugme Umetni da biste umetnuli bilo kakav sadržaj u aplikaciju Whiteboard.

  U okviru aplikacije Whiteboard, bezbedna pretraga usluge Bing postavljena je na opciju Strogo.

Napomena: Ako promenite jezik podrazumevane tastature računara ili Surface Hub uređaja, moraćete da ponovo pokrenete aplikaciju Whiteboard kako bi počela da prepoznaje rukopis na drugom jeziku.

Ne vidim opcije „Bing pretraga“, Prijavljivanje“ ili „Deljenje“. Nešto nije u redu?

 • Administratori mogu da promene podrazumevane postavke i mogućnosti aplikacije Whiteboard pomoću alatki za upravljanje uređajima kao što su MDM ili InTune. Proverite da li je administrator omogućio te funkcije ili pročitajte članak Vodič za administratore za Microsoft Surface Hub da biste dobili dodatne informacije o postavkama koje mogu da se konfigurišu.

Imam predlog ili sam pronašao/la grešku. Šta da radim?

 • Povratne informacije možete da pošaljete direktno Whiteboard timu tako što ćete dodirnuti ikonu zupčanika u donjem desnom uglu i odabrati stavku Pošalji povratne informacije. To otvara Microsoft čvorište za povratne informacije gde možete da unesete informacije o problemu na koji nailazite, a čak i da pružite snimak ekrana.

Napomena: Informacije u ovom članku odnose se na aktuelnu funkcionalnost dostupnu u aplikaciji Whiteboard. Kao i kod većine modernog softvera, Whiteboard se često ažurira kako bi se dodala nova funkcionalnost i poboljšale postojeće funkcije. Povremeno proveravajte da li ima novih i nedavno ažuriranih pitanja i odgovora.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×