Pomoć za OneNote za iPhone

Microsoft OneNote za iPhone vam daje trenutni pristup beležnicama u uslugama OneDrive i SharePoint. Za početak vam treba samo Microsoft nalog.

Zašto treba da se prijavim?

OneNote za iPhone sinhronizuje vaše beleške sa uslugama OneDrive i SharePoint. Pitamo vas da se prijavite pomoću Microsoft naloga kako bismo mogli da se povežemo sa tim uslugama.

Microsoft nalog

To je e-adresa koju možda već imate ako koristite nešto od sledećeg:

 • Hotmail (primer@hotmail.com ili primer@live.com)

 • Outlook.com

 • E-adresu koja je registrovana kao Microsoft nalog (Gmail, Yahoo i drugi)

 • Xbox LIVE

 • OneDrive

 • MSN

 • Messenger

 • Office 365 Home Premium pretplata

SharePoint beležnice

Pošto se prijavite u OneNote za iPhone pomoću Microsoft naloga, moći ćete da pristupite beležnicama na SharePoint lokacijama.

Vrh stranice

Kako da se odjavim?

Uklanjanje naloga

Uradite sledeće da biste uklonili nalog:

 1. Dodirnite stavku Notebooks (Beležnice).

 2. Dodirnite stavku Settings (Postavke).

 1. Dodirnite stavku Accounts (Nalozi), a zatim dodirnite stavku Switch Account (Promeni nalog).

 2. Dodirnite stavku Edit (Uredi).

 3. Na nalogu sa kog želite da se odjavite prevucite nadesno ili nalevo i dodirnite stavku Remove (Ukloni). Beležnice se i dalje pojavljuju, ali sinhronizovanje se zaustavlja.

Zatvaranje beležnica

Ako želite da ostanete prijavljeni, ali ne želite da se beležnice pojavljuju pošto ste završili rad na njima ili ako jednostavno želite da zaustavite njihovo sinhronizovanje, možete ih zatvoriti. Uradite sledeće:

 1. Dodirnite stavku Notebooks (Beležnice).

 2. Na beležnici koju želite da zatvorite prevucite nadesno ili nalevo i dodirnite stavku Close (Zatvori).

Vrh stranice

Šta je novo u ovoj verziji?

Ova verzija u postojećim beležnicama čuva gotovo sve elemente koji se nisu prikazivali u prethodnoj verziji – to uključuje sve oznake, veze, oblikovanje teksta, isticanje i zapis perom. Možete da uradite i više sa beleškama na iPhone uređaju:

 • Oblikovanje teksta pomoću opcija kao što su podebljanje, kurziv, numerisanje, podvlačenje i uvlačenja

 • Pristup beležnicama na SharePoint lokacijama (pošto se prijavite u OneDrive)

 • Uređivanje tabela

 • Pravljenje i otvaranje hiperveza

 • Kopiranje i nalepljivanje sadržaja stranice

 • Deljenje veze ka svojoj beležnici

Vrh stranice

Nadogradio sam OneNote za iPhone i sada ne mogu da pronađem svoje beleške. Šta se desilo?

Beležnice su možda zatvorene. Da biste ih otvorili, na kartici Notebooks (Beležnice) dodirnite stavku More Notebooks (Još beležnica) i otvorite one koje želite.

Vrh stranice

Kako da sinhronizujem beležnice na računaru sa iPhone uređajem?

Svaka beležnica kojoj želite da pristupite sa iPhone uređaja mora se nalaziti u usluzi OneDrive ili SharePoint. Beležnice napravljene u verzijama starijim od verzije OneNote 2010 neće se sinhronizovati sa iPhone uređajem.

Uradite sledeće na Windows računaru:

 1. Pokrenite OneNote i otvorite beležnicu kojoj želite da pristupite pomoću programa OneNote za iPhone.

 2. Izaberite stavke File > Share (Datoteka > Deli) i odaberite OneDrive ili SharePoint lokaciju za beležnicu.

 3. Sledite uputstva na ekranu.

Vrh stranice

Mogu li da radim van mreže?

Da. Jednostavno prvo sinhronizujte beležnicu sa uslugom OneDrive, a OneNote posle toga sinhronizuje sve promene dok radite. Ako u bilo koje vreme izgubite vezu sa internetom ili ako je ugasite, sve promene na čekanju će se sinhronizovati čim se ponovo povežete sa mrežom.

Vrh stranice

Nedostaju neke stavke iz beležnice. Šta nije u redu?

Beležnice koje ste napravili pomoću programa OneNote na računaru ili programa OneNote Web App mogu da uključuju elemente koji se neće prikazati u programu OneNote za iPhone.

Te stavke obuhvataju:

 • Audio i video klipove

 • Pasuse koji sadrže matematičke jednačine

 • Odeljke zaštićene lozinkom

Uz to, sledeće funkcije trenutno nisu dostupne u programu OneNote za iPhone:

 • Pravljenje crteža perom, rukopis ili korišćenje olovke

 • Pravljenje, brisanje ili preimenovanje beležnica i odeljaka

 • Premeštanje odeljaka ili stranica

 • Premeštanje stavki na stranici

 • Biranje cele stranice

 • Lepljenje spoljašnjeg HTML sadržaja u OneNote

 • Otvaranje ugrađenih ili umetnutih datoteka i otisaka datoteka

 • Isticanje teksta

 • Oznake osim „Zaduženja“

 • Umetanje tabela

 • Pregledanje SharePoint lokacija

Vrh stranice

Mogu li da premestim beleške?

Ne možete na iPhone uređaju. Da biste premestili beleške, koristite OneNote na Windows računaru ili koristite veb pregledač na računaru ili Mac računaru da biste se prijavili u OneDrive i organizovali beleške u programu OneNote Web App.

Vrh stranice

Mogu li da izbrišem, preimenujem ili napravim beležnicu ili odeljak?

Ne možete na iPhone uređaju. Da biste to uradili, koristite OneNote na Windows računaru ili koristite veb pregledač na računaru ili Mac računaru da biste se prijavili u OneDrive i napravili izmene u programu OneNote Web App.

Vrh stranice

Mogu li da promenim boju beležnica i odeljaka?

Ne možete na iPhone uređaju. Koristite OneNote za Windows da biste promenili boju beležnice i odeljka ili se prijavite u OneDrive i koristite OneNote Web App da biste promenili boju odeljka.

Vrh stranice

Imam OneNote 2007 beležnice. Mogu li da koristim OneNote za iPhone?

Beležnice napravljene pomoću programa OneNote 2010 i novijeg ili pomoću programa OneNote Web App mogu da se sinhronizuju sa programom OneNote za iPhone. Žao nam je, ali OneNote 2007 beležnice nisu podržane.

Vrh stranice

Kako se dele beleške?

Možete da pošaljete pojedinačne stranice putem e-pošte ili da delite beležnicu.

Slanje stranice putem e-pošte

 1. Otvorite stranicu koju želite da pošaljete i dodirnite stavku .

 2. Dodirnite stranicu Email Page (Slanje stranice putem e-pošte).

Deljenje beležnice

Uradite sledeće da biste poslali vezu do beležnice:

 1. Dodirnite stavku Notebooks (Beležnice).

 2. Dodirnite stavku .

 3. Na beležnici koju želite da delite dodirnite stavku .

 4. Odaberite da li primalac može da vidi ili uređuje. Otvara se e-poruka sa vezom do beležnice.

 5. Unesite e-adresu i pošaljite poruku.

Vrh stranice

Kako da otvorim beležnice koje su druge osobe delile sa mnom?

 1. Dodirnite stavke Notebooks > More Notebooks (Beležnice > Još beležnica).

 2. Pronađite beležnicu na listi. Primetite da je označena sa „Deli...“.

Ako ne vidite beležnicu, proverite da li ste prijavljeni na isti Microsoft nalog koji je osoba naznačila prilikom deljenja beležnice sa vama.

Vrh stranice

Kako da otvorim beležnicu na SharePoint lokaciji?

Najbolji način za otvaranje beležnice koja je sačuvana u usluzi SharePoint jeste da koristite besplatnu OneDrive for Business aplikaciju koja je dostupna u prodavnici aplikacija.

Pratite sledeće korake da biste otvorili beležnicu pošto se aplikacija OneDrive for Business instalira:

 1. U aplikaciji OneDrive for Business dodirnite beležnicu koju želite da otvorite.

 2. Dodirnite stavku OneDrive for Business ikona „Uredi“ na iOS mobilnim uređajima i OneNote će automatski otvoriti beležnicu.

  Napomena:  Organizacija možda zahteva da podesite VPN vezu na iPhone uređaju da biste pristupili SharePoint beležnicama kada niste povezani sa mrežom organizacije. Ako imate problema sa pristupanjem SharePoint lokaciji, to može biti uzrok. Ako niste sigurni da li treba da koristite VPN vezu, proverite sa administratorom mreže organizacije.

Vrh stranice

Kako da se prijavim na Office 365 SharePoint lokaciju?

Ako imate beležnice koje redovno koristite na Office 365 SharePoint lokacijama, možete ih sinhronizovati sa iPhone uređajem tako što ćete dodati Office 365 nalog pošto se prijavite pomoću Microsoft naloga.

Uradite sledeće:

 1. Proverite da li su beležnice koje želite da otvorite one koje ste nedavno pregledali na računaru ili na drugom uređaju. Beležnice kojima duže vreme niste pristupali neće se sinhronizovati kada se prijavite.

 2. Ako vam je beležnica otvorena, dodirnite stavku Notebooks (Beležnice).

 3. Dodirnite stavku Settings (Postavke).

 1. Dodirnite stavke Accounts > Add a Service > Office 365 SharePoint (Nalozi > Dodaj uslugu > Office 365 SharePoint).

 2. Unesite svoju e-adresu i lozinku i dodirnite stavku Sign In (Prijavi se) da biste dodali nalog.

 3. Zatvorite OneNote postavke.

 4. Dodirnite stavku More Notebooks (Još beležnica). Beležnice se pojavljuju u okviru Recent (Nedavno).

Vrh stranice

Kako se upravlja postavkama sinhronizacije?

Opcija za sinhronizovanje beležnica samo putem Wi-Fi veze nije dostupna u ovoj verziji. Idite na stavku „iPhone Settings“ (iPhone postavke) i isključite prenos podataka putem mobilne mreže da biste izbegli troškove operatera za tarifni paket prilikom sinhronizacije programa OneNote. To omogućava da se OneNote sinhronizuje samo kada ste povezani sa Wi-Fi mrežom.

Vrh stranice

Ne možete da pronađete odgovor?

Posetite forum Microsoft Answers gde korisnici objavljuju poruke o programu OneNote. Forum nadgleda OneNote tim koji redovno odgovara na pitanja.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×