Upravljajte zakazanim obavezama, planovima, budžetima – lako uz Microsoft 365

Ponovna upotreba (uvoz) slajdova iz druge prezentacije

Ponovna upotreba (uvoz) slajdova iz druge prezentacije

U prezentaciju možete da dodate najmanje jedan slajd iz druge prezentacije, a da pritom ne morate da otvarate drugu datoteku.

(Podrazumevano, kopirane slajdove nasleđuje Dizajn slajda u odredišnoj prezentaciji. Međutim, možete odabrati da zadržite oblikovanje slajda koji kopirate umesto toga.)

Kada uvezete slajd iz jedne prezentacije u drugu, to je jednostavno kopija originala. Promene koje napravite u kopiji neće uticati na originalni slajd u drugoj prezentaciji.

 • Koju verziju sistema Office koristite?
 • 2016, 2019, Microsoft 365 Family
 • Microsoft 365 za velika preduzeća
 • 2010, 2013
 • 2007
 1. Otvorite prezentaciju u koju želite da dodate slajd.

 2. U oknu sa sličicama slajdova sa leve strane kliknite na mesto na koje želite da dodate slajd.

  Crvena horizontalna linija pokazuje gde će novi slajd ili slajdovi biti umetnuti.
 3. Na kartici Početak na traci, u grupi Slajdovi kliknite na strelicu ispod novog slajda, a zatim izaberite stavku ponovo koristi slajdove.

  Komanda "ponovo koristi slajdove" se nalazi na dnu padajućeg menija novi slajdovi.
 4. U oknu Ponovo koristi slajdove izaberite stavku Otvori datoteku programa PowerPoint.

  Pretraživanje prezentacije
 5. U dijalogu Potraži pronađite i kliknite na datoteku prezentacije koja sadrži slajd koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 6. Ako želite da slajd koji dodajete u odredišnu prezentaciju zadrži oblikovanje originalne prezentacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži u izvornom obliku pre nego što dodate slajd u odredišnu prezentaciju. (Kada je potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu, kopirani slajdovi nasleđuju stil slajda koji su umetnuli posle.) Zatim, u oknu ponovo koristi slajdove uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali jedan slajd, kliknite na slajd.

  • Da biste dodali sve slajdove, kliknite desnim tasterom miša na bilo koji slajd, a zatim izaberite stavku Umetni sve slajdove.

   Potvrdite izbor u polju za potvrdu "Zadrži izvorno oblikovanje" Ako želite da umetnuti stil koji se koristi u originalnoj prezentaciji.

Funkcije opisane ovde dostupne su kada ste prijavljeni u Office pomoću poslovnog naloga.

Uvoz slajdova iz druge prezentacije u trenutnu

 1. U oknu sa sličicama sa leve strane izaberite slajd posle kog želite da umetnete uvezene slajdove.

 2. Na kartici Početak izaberite stavku ponovo koristi slajdove.

  Dugme "ponovo koristi slajdove"

  Okno " ponovo koristi slajdove " se otvara sa desne strane. Prikazane su nedavne prezentacije.

 3. Izaberite prezentaciju sa liste da biste videli pojedinačne slajdove u njoj.

 4. Kliknite na sličicu slajda da biste ga kopirali u trenutnu prezentaciju.

  Uvezeni slajd podrazumevano čuva boje i oblikovanje prezentacije iz koje dolazi.

 5. Kada završite sa uvozom slajdova iz izabrane prezentacije, možete da zatvorite okno ili da pretražite druge slajdove za uvoz.

  Okno "ponovo koristi slajdove" ima polje za pretragu na vrhu

Više detalja

 • Polje za pretragu na vrhu okna sa slajdovima omogućava vam da pretražujete bilo koju prezentaciju, bilo da se skladišti na čvrstom disku računara ili na SharePoint ili OneDrive za posao ili školu.

 • Dugme " Pregledaj " u okviru za pretragu omogućava vam da istražite fascikle za ono što želite.

 • Slajd koji uvezete podrazumevano zadržava oblikovanje prezentacije iz koje potiče. Tri opcije oblikovanja su dostupne. Kada se umeće slajd, on se pojavljuje u oknu sa sličicama sa leve strane, a (Ctrl) meni iskačući meni se pojavljuje na sličici. Kliknite na njega da biste videli tri opcije lepljenja :

  Opcija

  Opis

  Opcija "koristi odredišnu temu"

  Upotrebi odredišnu temu

  Uvezeni slajd usvaja šemu boja i pokreće trenutnu prezentaciju.

  Opcija "Čuvanje izvornog oblikovanja"

  Čuvanje izvornog oblika

  Uvezeni slajd čuva šemu boja i stil prezentacije iz koje je došla.

  Opcija "slika"

  Slika

  Slika izvornog slajda se umeće na slajd koji je trenutno izabran u oknu sa sličicama sa leve strane. Slika se može premestiti i promeniti je po potrebi.

 1. Otvorite prezentaciju u koju želite da dodate slajd.

 2. U oknu sa sličicama slajdova sa leve strane kliknite na mesto na koje želite da dodate slajd.

  Crvena horizontalna linija pokazuje gde će novi slajd ili slajdovi biti umetnuti.
 3. Na kartici Početak na traci, u grupi Slajdovi kliknite na strelicu ispod novog slajda, a zatim izaberite stavku ponovo koristi slajdove.

  Komanda "ponovo koristi slajdove" se nalazi na dnu padajućeg menija novi slajdovi.
 4. U oknu Ponovo koristi slajdove izaberite stavku Otvori datoteku programa PowerPoint.

  Pretraživanje prezentacije

  (Druga opcija je Otvaranje biblioteke slajdova. PowerPoint 2010 i PowerPoint 2013 vam dozvoljava da objavite slajdove u biblioteci na slajdu, što je skupa slajdova uskladištenih u SharePoint biblioteka. Ako organizacija koristi SharePoint 2010 proizvodi ili SharePoint 2007 proizvode za upravljanje dokumentima i drugim sadržajem, možda će vam biti dostupna biblioteka slajdova. Pročitajte koristite biblioteke slajdova da biste delili i ponovo koristili PowerPoint slajdove za više informacija.)

 5. U dijalogu Potraži pronađite i kliknite na datoteku prezentacije koja sadrži slajd koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

 6. Ako želite da slajd koji dodajete u odredišnu prezentaciju zadrži oblikovanje originalne prezentacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži u izvornom obliku pre nego što dodate slajd u odredišnu prezentaciju. (Kada je potvrđen izbor u ovom polju za potvrdu, kopirani slajdovi nasleđuju stil slajda koji su umetnuli posle.) Zatim, u oknu ponovo koristi slajdove uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste dodali jedan slajd, kliknite na slajd.

  • Da biste dodali sve slajdove, kliknite desnim tasterom miša na bilo koji slajd, a zatim izaberite stavku Umetni sve slajdove.

   Potvrdite izbor u polju za potvrdu "Zadrži izvorno oblikovanje" Ako želite da umetnuti stil koji se koristi u originalnoj prezentaciji.
 1. Otvorite prezentaciju u koju želite da dodate slajd.

 2. U oknu koje sadrži kartice "Prikaz strukture" i "Slajdovi", kliknite na dugme Slajdovi, a zatim kliknite na mesto na koje želite da dodate slajd.

  Dodavanje slajda iz datoteke

 3. Na kartici Početak, u grupi Slajdovi izaberite stavku Novi slajd, a zatim izaberite stavku Ponovo koristi slajdove.

 4. U oknu Ponovo koristi slajdove izaberite stavku Otvori datoteku programa PowerPoint.

 5. U dijalogu Potraži pronađite i kliknite na datoteku prezentacije koja sadrži slajd koji želite, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  Savet: U oknu ponovo koristi slajdoveMicrosoft Office PowerPoint 2007 prikazuje sličice slajdova iz prezentacije koju ste izabrali. Postavite pokazivač na sličicu da biste videli veću verziju sadržaja slajda.

 6. U oknu Ponovo koristi slajdove uradite sledeće:

  Napomena: Ako želite da slajd koji dodajete u odredišnu prezentaciju zadrži oblikovanje originalne prezentacije, potvrdite izbor u polju za potvrdu Zadrži u izvornom obliku pre nego što dodate slajd u odredišnu prezentaciju.

  • Da biste dodali jedan slajd, kliknite na slajd.

  • Da biste dodali sve slajdove, kliknite desnim tasterom miša na bilo koji slajd, a zatim na priručni meni izaberite stavku Umetni sve slajdove .

 • Koju verziju sistema Office koristite?
 • Novije verzije
 • Office 2011
 1. Otvorite postojeću prezentaciju ili kreirajte novu prezentaciju u koju želite da umetnete slajdove.

 2. U normalnom prikazu, u oknu za navigaciju kliknite na slajd na koji želite da umetnete druge slajdove posle.

 3. Na kartici Početak , u okviru Slajdovikliknite na strelicu pored stavke novi slajd, a zatim izaberite stavku ponovo koristi slajdove.

  Novi meni slajda sadrži komandu "ponovo koristi slajdove".
 4. U dijalogu pronađite prezentaciju koju želite da umetnete i izaberite je. Kliknite na dugme U redu .

  Kopije svih slajdova se umeću u prezentaciju. Ako su vam potrebne samo neke od njih, možete da ih uklonite tako što ćete ih izabrati u levom oknu i pritisnuti taster DELETE na tastaturi. (Da biste izabrali više slajdova za brisanje, držite pritisnut Komanda dok birate slajdove. )

Kada kopirate slajdove iz jedne prezentacije u drugu, koristite opciju " Zadrži dizajn originalnih slajdova " Ako želite da slajdovi imaju isti dizajn koji imaju u originalnoj prezentaciji. U suprotnom, iskopirani slajdovi naslediće Dizajn slajda koji je umetnut posle ove nove prezentacije.

Kopiranje svih slajdova

 1. Otvorite postojeću prezentaciju ili kreirajte novu prezentaciju u koju želite da umetnete slajdove.

 2. U oknu za navigaciju kliknite na slajd na koji želite da umetnete druge slajdove posle, kao što je opisano ispod:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. U vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom </c0> i ili kartice ikone Slajdovi i Prikaz strukture.  

 3. Na kartici Početak , u okviru Slajdovikliknite na strelicu pored stavke novi slajd, a zatim izaberite stavku Umetni slajdove iz druge prezentacije.

  Kartica „Početak“, grupa „Slajdovi“
 4. Izaberite prezentaciju koju želite da umetnete, kliknite na dugme Umetni sve slajdove, a zatim izaberite stavku Umetni.

Kopiranje izabranih slajdova

 1. Otvorite postojeću prezentaciju ili kreirajte novu prezentaciju u koju želite da umetnete slajdove.

 2. U oknu za navigaciju kliknite na slajd na koji želite da umetnete druge slajdove posle, kao što je opisano ispod:

  1. U meniju Prikaz izaberite stavku Normalan.

  2. U vrhu okna za navigaciju, izaberite stavku Slajdovi Kartica „Slajdovi“ , a zatim kliknite na slajd. U zavisnosti od širine okna za navigaciju, videćete kartice pod imenom </c0> i ili kartice ikone Slajdovi i Prikaz strukture. Da biste izabrali više slajdova, držite pritisnut taster Komanda  kada kliknete na slajdove. Odnosno, ako ste organizovali slajdove u odeljke, izaberite celu grupu slajdova tako što ćete kliknuti na naslov odeljka.

 3. Na kartici Početak , u okviru Slajdovikliknite na strelicu pored stavke novi slajd, a zatim izaberite stavku Umetni slajdove iz druge prezentacije.

  Kartica „Početak“, grupa „Slajdovi“
 4. Izaberite prezentaciju koju želite da umetnete, izaberite stavku Izaberi slajdove za umetanje, a zatim kliknite na dugme Umetni.

 5. Izaberite željene slajdove, a zatim kliknite na dugme Umetni.

  Koristite opciju održavanje originalnih slajdova ako želite da slajdovi imaju isti dizajn koji imaju u originalnoj prezentaciji. U suprotnom, iskopirani slajdovi naslediće Dizajn slajda koji je umetnut posle ove nove prezentacije.

  Napomena: Ako dodajete izabrane slajdove, dijalog pronalazač slajdova ostaje otvoren dok ne kliknete na dugme Zatvori. To vam omogućava da dodate više slajdova u druge odeljke prezentacije. Takođe vam omogućava da se prebacite na drugu prezentaciju (sa dugmetom " Otvori novu ") da biste kopirali slajdove iz njega.

Funkcija " ponovo koristi slajdove " nije dostupna u PowerPoint za veb, ali možete da kopirate slajdove iz jedne prezentacije u drugu, kao što je opisano u kopiji i nalepite slajdove.

Takođe pogledajte

Kopiranje i nalepljivanje slajdova

Upotreba biblioteke slajdova za deljenje i ponovnu upotrebu PowerPoint slajdova

Dodavanje, preraspoređivanje, dupliranje i brisanje slajdova u programu PowerPoint

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×