Postavke kalendara u programu Outlook na vebu

Kalendar je integrisan sa poštom, osobama i drugim funkcijama Outlook na vebu. Koristite postavke da biste promenili podrazumevani izgleda i druge postavke za kalendar.

Uputstva za novi Outlook na vebu

Napomena: Ako se uputstva ne podudaraju sa onim što vidite, možda koristite stariju verziju Outlook na vebu. Isprobajte uputstva za klasičnu Outlook na vebu.

Idite do postavki „Kalendar“

  1. U Outlook na vebu izaberite ikonu kalendara.

  2. Na vrhu stranice izaberite stavku postavke Postavke da biste otvorili okno postavke. U oknu postavke možete da promenite vremensku zonu, oblikovanje datuma, format vremena i prvi dan u sedmici.

  3. Ako želite da promenite druge postavke, koristite traku za pretragu da biste brzo pronašli ono što vam je potrebno ili izaberite stavku Prikaži sve Outlook postavke.

Koristite personalizovane postavke da biste prilagodili izgled Vašeg kalendara.

Postavka

Opis

Prikažite prvi dan u sedmici kao

Dan koji ovde izaberete pojaviće se kao prvi dan u sedmici u prikazu Sedmice.

Prikaz časova u

Zadaje pomake sa kojima kalendar prikazuje vreme. Upotrebite dugmad opcija da biste odabrali 15-minutni pomak ili 30-minutni pomak.

Prikazati radnu sedmicu kao

Izaberite dane za prikazivanje kada u kalendaru odaberete prikaz Radne sedmice.

Radno vreme

Neradno vreme se pojavljuje u tamnijoj boji od ostatka kalendara. Kada koristite pomoćnik za planiranje, radno vreme svakog učesnika se uzima u obzir za predložena vremena za sastanak.

Prikaziti brojeve sedmica

Izaberite ovu opciju kako biste prikazali broj sedmice kada gledate kalendar u prikazu Meseca.

Započni prvu sedmicu godine na

Ukoliko imate uključenu opcijuPrikaži brojeve sedmica u prikazu meseca, možete da odaberete odakle počinjete sa numerisanjem: prvi dan u godini, prva sedmica sa četiri dana ili prva puna sedmica.

Uključivanje kalendara rođendana

Izaberite ovu opciju da biste dodali kalendar koji prikazuje rođendane kontakata.

Koristite Događaji i pozivi za kontrolu podrazumevane vrednosti kada se kreiraju događaji i kako se upravlja sa pozivima za sastanke, odgovorima na iste i obaveštenjima.

Postavka

Opis

Podrazumevani podsetnik

Koristite ovu postavku da biste podesili koliko unapred pre događaja želite da se pojavi podrazumevani podsetnik.

Brisanje poziva i odgovora koji su ažurirani

Potvrdite izbor u ovom polju kako biste automatski uklonili zastarele pozive za sastanke i odgovore iz Vašeg prijemnog sandučeta. Stavke u kalendaru će i ostati u kalendaru.

Izbrišite obaveštenja o prosleđenim događajima.

Potvrdite izbor u ovom polju da biste obaveštenja o prosleđenim događajima automatski smeštali u fasciklu Izbrisane stavke. Standardno, ova obaveštenja ćete dobijati kada jedan od učesnika događaja prosledi događaj koji ste organizovali novom primaocu. Izborom ove opcije ne utičete na obradu odgovora na pozive za događaj.

Završavaju zakazane obaveze i sastanci

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste skratili događaje koje planirate.  Kada izaberete, postoje opcije za prilagođavanje vremena za skraćivanje sastanka.

Koristite Vremensku prognozu za podešavanje Vaših postavki vremenske prognoze. Mogućnost da se promeni lokacija u vremenskoj prognozi još nije dostupna u novoj verziji Outlook na vebu.

Postavka

Opis

Prikaži vremensku prognozu

Izaberite opciju Prikaži vremensku prognozu ili Sakrij vremensku prognozu .

Izbor temperaturne skale

Izaberite stavku Farenhajt ili Celzijus kao temperaturnu skalu koju ćete koristiti.

Odaberite lokaciju za prikaz

Odaberite lokaciju za prikaz u kalendaru. Možete da dodate najviše pet lokacija.

Koristite opciju Događaji iz postavki e-pošte da biste kontrolisali kako se događaji dodaju iz e-pošte u Vaš kalendar.

Postavka

Opis

Automatsko dodavanje događaja iz e-pošte u moj kalendar.

Potvrdite izbor u ovom polju za automatsko dodavanje događaja otkrivenih u e-pošti u Vaš kalendar.

Označiti događaje kao privatne, tako da samo ja mogu da ih vidim.

Potvrdite izbor u ovom polju kako biste automatski označili događaje kao privatne.

Dodajte ove događaje iz e-pošte u moj kalendar.

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za svaki tip događaja koji želite da dodate iz e-pošte na kalendar.

Koristite deljene kalendare da biste delili kalendar sa određenim osobama, objavili kalendar za sve osobe sa vezom za povezivanje i upravljanje deljenim kalendarima.

Postavka

Opis

Deljenje kalendara

Izaberite kalendar koji želite da delite

Objavljivanje kalendara

Izaberite kalendar koji želite da objavite i odaberite mnogo detalja koje želite da delite.

Uputstva za klasični Outlook na vebu

Idite do postavki „Kalendar“

  1. U Outlook na vebu izaberite ikonu kalendara.

  2. Na vrhu stranice izaberite stavku postavke Postavke > Kalendar.

Koristite Personalizovanje postavki da biste prilagodili izgled Vašeg kalendara i odabrali da li da se prikazuju vremenska prognoza i lokalni događaji.

Upotrebite postavke Izgled kalendara da biste kontrolisali kako kalendar izgleda.

Postavka

Opis

Prikaz radne sedmice kao

Izaberite dane za prikazivanje kada u kalendaru odaberete prikazRadna sedmica.

Podešavanje radnog vremena

Neradno vreme se pojavljuje u tamnijoj boji od ostatka kalendara. Kada koristite pomoćnik za planiranje, radno vreme svakog učesnika se uzima u obzir za predložena vremena za sastanak.

Prikaz brojeva sedmica u prikazu meseca

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali broj sedmice kada prikazujete kalendar u prikazu Mesec.

Započni prvu sedmicu godine na

Ukoliko imate uključenu opcijuPrikaži brojeve sedmica u prikazu meseca, možete da odaberete odakle počinjete sa numerisanjem: prvi dan u godini, prva sedmica sa četiri dana ili prva puna sedmica.

Prikaz prvog dana u sedmici kao

Dan koji ovde izaberete pojavljuje se kao prvi dan u sedmici u prikazu Sedmica.

Podrazumevana dužina sastanka u minutima

Postavite podrazumevano trajanje sastanaka na 15-minutne produžetke ili kreirajte termine prilagođenih dužina.

Prikaz časova u

Zadaje pomake sa kojima kalendar prikazuje vreme. Upotrebite dugmad opcija da biste odabrali 15-minutni pomak ili 30-minutni pomak.

Prikaži kalendar u

Za boju kalendara izaberite Jarka ili Svetla.

Koristite postavke Vremenske prognoze i Lokalnih događaja da biste dodali informacije prilagođene lokaciji koju odaberete.

Postavka

Opis

Vremenska prognoza

Izaberite opciju Prikaži vremensku prognozu ili Sakrij vremensku prognozu .

Izaberite opciju Farenhajt ili opciju Celzijus za temperaturnu skalu koju želite da koristite.

Odaberite lokaciju za prikaz u kalendaru.

Izaberite opciju Dodaj još jednu lokaciju ako želite da vidite informacije o ovoj lokaciji takođe.

Lokalni događaji

Odaberite da li da se lokalni događaji prikazuju u kalendaru ili ne.

Izaberite opciju Prikaži lokalne događaje ili Sakrij lokalne događaje .

Izaberite stavku Koristi trenutnu lokaciju ili izaberite Odaberi grad i unesite lokaciju.

Koristite postavke Automatske obrade da biste kontrolisali kako se dodaju događaji u Vaš kalendar i kako se rukuje pozivima za sastanke, odgovorima i obaveštenjima.

Koristite postavke Događaji iz e-pošte da biste kontrolisali kako se dodaju događaji iz e-pošte u Vaš kalendar.

Postavka

Opis

Nemoj da dodaješ događaje iz e-pošte u kalendar

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi se događaji pronađeni u e-pošti ne dodaju u kalendar.

Automatsko dodavanje događaja iz e-pošte u moj kalendar.

Potvrdite izbor u ovom polju za automatsko dodavanje događaja otkrivenih u e-pošti u Vaš kalendar.

Dodaj ove događaje iz e-pošte u moj kalendar.

Izaberite polje za potvrdu za svaki tip događaja koji želite da bude dodat iz e-pošte u Vaš kalendar

Označiti događaje kao privatne, tako da samo ja mogu da ih vidim.

Potvrdite izbor u ovom polju kako biste automatski označili događaje kao privatne.

Ažurirajte vremensku zonu

Izaberite ovu opciju da biste promenili vremensku zonu koju koristi vaš kalendar.

Koristite postavke Pozivi da biste kontrolisali kako se upravlja pozivima, odgovorima i obaveštenjima.

Postavka

Opis

Brisanje poziva i odgovora koji su ažurirani

Potvrdite izbor u ovom polju kako biste automatski uklonili zastarele pozive za sastanke i odgovore iz Vašeg prijemnog sandučeta. Stavke u kalendaru će i ostati u kalendaru.

Izbrišite obaveštenja o prosleđenim događajima.

Potvrdite izbor u ovom polju da biste obaveštenja o prosleđenim događajima automatski smeštali u fasciklu Izbrisane stavke. Standardno, ova obaveštenja ćete dobijati kada jedan od učesnika događaja prosledi događaj koji ste organizovali novom primaocu. Izborom ove opcije ne utičete na obradu odgovora na pozive za događaj.

Koristite postavke Obaveštenja za postavljanje podsetnika, slanje obaveštenja na telefon i primanje rasporeda događaja iz kalendara.

Postavke Podsetnici kontrolišu podrazumevane podsetnike za stavke na kalendaru. Podsetnici se podrazumevano uključuju i podešavaju na 15 minuta pre isteka stavke.

Postavka

Opis

Prikaži obaveštenja podsetnika

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da biste prikazali podsetnik za stavke kalendara.

Reprodukuj zvuk pri isteku podsetnika

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu da bi se reprodukovao zvuk pri isteku podsetnika.

Podrazumevani podsetnik

Koristite ovu postavku da biste podesili koliko unapred pre događaja želite da se pojavi podrazumevani podsetnik.

Dobijanje dnevnog rasporeda za kalendare i zadatke e-poštom

Izaberite ovu opciju kako biste dobijali e-poruke na dnevnoj bazi sa rasporedom za taj dan na osnovu događaja iz kalendara i zadataka koji su vam dodeljeni.

Zatim, potvrdite izbor u polju za svaki kalendar koji želite da uključite u dnevni podsetnik.

Nemojte mi slati podsetnik za dane za koje nemam upisane događaje ili zadatke.

Izaberite ovu opciju da ne primate dnevni raspored e-poštom za dane kada nemate upisane događaje ili zadatke.

Ažuriranje vremenske zone

Izaberite ovu vezu ako želite da promenite vremensku zonu koju koristi Vaš kalendar.

Ažuriranje postavki vremenske prognoze

Izaberite ovu vezu ako želite da promenite postavke u vezi informacija o vremenskoj prognozi koje se prikazuju u kalendaru.

Koristite postavke Obaveštenja putem tekstualnih poruka za slanje obaveštenja o događajima iz kalendara na Vaš telefon putem tekstualnih poruka.

Postavka

Opis

Obaveštenja o promenama događaja koji se odvijaju u roku od sledećih nekoliko dana

Potvrdite izbor u ovom polju za potvrdu, da biste dobijali obaveštenja na telefon o promenama događaja koji se javljaju u roku od određenog broja dana koji ste naveli.

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Samo tokom radnog vremena da biste sprečili obaveštenja da se šalju u tokom drugog vremena.

Obaveštenja za podsetnike za sastanak

Izaberite stavku u ovom polju za potvrdu da biste primali obaveštenja o podsetnicima za događaje.

Potvrdite izbor u polju za potvrdu Samo tokom radnog vremena da biste sprečili obaveštenja da se šalju u tokom drugog vremena.

Dnevni podsetnici kalendara

Izaberite ovo polje za potvrdu, a zatim navedite vreme da biste poslali vaš podsetnik dnevnog kalendara.

Set up obaveštenja

Izaberite ovu vezu da biste podesili tekstualne poruke za vaš nalog, ako to već niste prethodno učinili. (Opcije obaveštenja tekstualne poruke će biti onemogućene dok ne podesite razmenu tekstualnih poruka.)

Koristite postavke Podsetnik e-pošte da biste odabrali da li želite da u e-pošti svakog dana primate podsetnik koji prikazuje događaje i zadatke iz vašeg kalendara.

Postavka

Opis

Nemojte da mi šaljete dnevni raspored

Izaberite ovu opciju da ne primate dnevnu e-poruku koja nabraja vaš raspored.

Pošaljite mi dnevni raspored

Izaberite ovu opciju kako biste dobijali e-poruke na dnevnoj bazi sa rasporedom za taj dan na osnovu događaja iz Vašeg kalendara i zadataka koji su Vam dodeljeni.

Zatim, potvrdite izbor u polju za svaki kalendar koji želite da uključite u Vaš dnevni podsetnik.

Ažuriranje vremenske zone

Izaberite ovu vezu ako želite da promenite vremensku zonu koju koristi Vaš kalendar.

Ažuriranje postavki vremenske prognoze

Izaberite ovu vezu ako želite da promenite postavke u vezi informacija o vremenskoj prognozi koje se prikazuju u kalendaru.

Koristite opciju Objavljivanje kalendara da bi omogućili kreiranje veze do svog kalendara, koju možete da delite sa drugima. Na primer, tu vezu možete objaviti na veb stranici ili je podeliti u društvenim grupama.

Postavka

Opis

Izbor kalendara

Odaberite kalendar koji želite da delite.

Izbor dozvola

Odaberite da li želite da drugi vide samo vreme kada ste dostupni, neke detalje ili pun prikaz kalendara.

Kalendar rođendana automatski se popunjava poznatim rođendanima svih na spisku kontakata. Takođe, možete dodati rođendane u bilo kom trenutku.

Postavka

Opis

Uključivanje kalendara rođendana

Dodaje kalendar rođendana i automatski ga popunjava rođendanima vaših kontakata. Ukoliko ga povežete sa društvenim mrežama u opcijama Osobe, rođendani tih osoba automatski će se pojavljivati u kalendaru.

Isključivanje kalendara rođendana

Skriva kalendar rođendana.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×