Pravila za „Kontrolor pristupačnosti“

Da biste obezbedili da Office datoteke budu pristupačne, Koristite kontrolor pristupačnosti, besplatnu alatku dostupnu u Word, Excel, Outlook, OneNote i PowerPoint na Windows, Office Online ili Mac računaru i Visio na Windows. Pronalazi većinu problema sa pristupačnošću i objašnjava zašto bi svako mogao biti potencijalni problem za nekog invalida. Ona pruža i predloge o tome kako da rešite svaki od problema.

Iako kontrolor pristupačnosti hvata većinu problema sa pristupačnošću, postoje neki problemi koje nije moguće otkriti. Zato je važno da uvek vizuelno redigujete rad kako biste pronašli probleme koji se kriju od kontrolora pristupačnosti. Da biste saznali više, idite na ograničenja kontrolora pristupačnosti.

U ovoj temi

Pravila alatke „Kontrolor pristupačnosti“

„Kontrolor pristupačnosti“ pregleda datoteku koristeći skup pravila koja pronalaze moguće probleme za osobe sa umanjenim sposobnostima. „Kontrolor pristupačnosti“ svaki problem klasifikuje kao grešku, upozorenje ili savet u zavisnosti od toga koliko je ozbiljan.

  • Greška. Sadržaj zbog kojeg je osobama sa umanjenim sposobnostima teško ili nemoguće da čitaju i razumeju dokument.

  • Upozorenje. Sadržaj zbog kojeg je osobama sa umanjenim sposobnostima u većini slučajeva (ali ne uvek) teško da razumeju dokument.

  • Savet. Sadržaj koji osobe sa umanjenim sposobnostima mogu da razumeju, ali ga je moguće izložiti na drugačiji način kako bi se korisnicima poboljšao utisak pri radu.

  • Inteligentne usluge. Sadržaj koji je AI automatski načinio pristupačan, kao i da bi trebalo da pregledate tačnost i kontekst

Greške, upozorenja i saveti u alatki „Kontrolor pristupačnosti“

U sledećim tabelama navedena su pravila alatke „Kontrolor pristupačnosti“, šta ona proveravaju, gde da saznate kako da rešite svaki problem i zašto bi to trebalo da uradite.

Greške

Ako je osobi sa umanjenim sposobnostima veoma teško ili nemoguće da koristi datoteku zbog sadržaja, „Kontrolor pristupačnosti“ ga klasifikuje kao grešku.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Svaki sadržaj koji nije tekstualan ima alternativni tekst.

Svi objekti imaju alternativni tekst, a alternativni tekst ne sadrži imena slika ili oznake tipa datoteke.

Čitač ekrana čita alternativni tekst kako bi opisivao slike i drugi sadržaj koji nije tekstualan korisnicima koji ne mogu da ga vide. Na osnovu alternativnog teksta, korisnici mogu da razumeju namenu i značenje sadržaja opisan.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook, OneNote i Visio

Tabele navode informacije o zaglavlju kolone.

Tabele i/ili blokovi ćelija imaju izabran okvir za zaglavlje ili naznačen red zaglavlja.

Korisnici se oslanjaju na naslove tabela kako bi razumeli sadržaj koji čitač ekrana posle njih čita. Asistivna tehnologija takođe često koristi red zaglavlja tabele kako bi korisniku lakše prenosila gde se kursor nalazi u tabeli i pružala informacije koje mu omogućavaju da se kreće po tabeli.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook i OneNote

Svi delovi imaju značajna imena.

Svi odeljci imaju imena koja nisu podrazumevana ili imena čuvara mesta kao što su "podrazumevani odeljak", "Nenasloveno odeljak" ili "odeljak 3".

Imena odeljaka omogućavaju korisnicima da se brzo kreću u velikoj prezentaciji u oknu sa sličicamaslajdova, prikazu za sortiranje slajdovai prikazu koordinatne mreže.

PowerPoint

Svi slajdovi imaju naslove.

Slajdovi imaju naslove.

Naslovi slajdova omogućavaju korisnicima da se kreću u okviru prezentacije, kao i da pronađu i izaberu jedan slajd kako bi otišli direktno na njega.

PowerPoint

Ćelije u Excel radnom listu ne koriste oblikovanja samo za negativne brojeve.

Ćelije koje su podešene na format broja i koriste samo crvenu boju za negativne brojeve (npr. prikaz 1000 u crvenom umesto u-1000).

Korisnici koji imaju poteškoća sa razlikom boje neće moći da razlikujete pozitivne i negativne vrednosti.

Excel

Slika ili objekat se nalaze u skladu sa tekstom.

Slike ili objekti su postavljeni u liniju sa okolnim tekstom.

Ako slika ili objekat nisu umetnuti, možda će korisnici čitača ekrana biti težak za interakciju sa objektom. Može biti teško znati gde je objekat relativna za tekst.

Word

Pristup dokumentu nije ograničen.

Bilo koji dokument koji je Onemogući opciju programsko programiranje u postavkama dozvola za dokument: Redigovanje > ograničavanje uređivanja > Ograničavanje dozvole.... Izaberite stavku Ograniči dozvolu za ovaj dokument > Više opcija.

Zaštita Information Rights Management (IRM) može sprečiti uređaje kao što su čitači ekrana da imaju pristup ovom dokumentu. Više informacija potražite u okviru dozvole promena u delovima zaštićenog dokumenta.

Excel, PowerPoint, Word

Upozorenja

„Kontrolor pristupačnosti“ prikazuje upozorenje ako osobe sa umanjenim sposobnostima u većini slučajeva (ali ne nužno u svim) teško mogu da razumeju sadržaj.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Tabela ima jednostavnu strukturu.

Tabele su jednostavni pravougaonici bez razdeljenih, objedinjenih ili ugnežđenih ćelija.

Korisnici se kreću unutar tabela pomoću tasterskih prečica i asistivne tehnologije koja se oslanja na jednostavne strukture tabela.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook i OneNote

Kartice lista imaju smislena imena.

Listovi u radnoj svesci sadrže opisne informacije i nema praznih listova.

Opisna imena listova, na primer „Ukupne vrednosti prodaje u oktobru“, dodatno olakšavaju kretanje u radnim sveskama u odnosu na podrazumevana imena listova, na primer „List1“.

Excel

Dovoljan kontrast između teksta i pozadine.

Boje teksta i pozadina su dovoljno različiti da bi se tekst lakše video.

Osobama sa slabim vidom često je teško da čitaju tekst koji nije u kontrastu sa pozadinom. Ako dokument ima veliki stepen kontrasta između teksta i pozadine, više osoba može da vidi i koristi sadržaj.

Excel, PowerPoint, Word, Outlook

Pomoćni natpisi su uključeni za umetnuti audio i video sadržaj.

Svi audio i video objekti imaju pomoćne natpise.

Informacije unutar audio ili video segmenta bez pomoćnih natpisa mogu da budu potpuno nedostupne osobama sa umanjenim sposobnostima.

PowerPoint, OneNote

Redosled čitanja objekata na prezentaciji slajda je logičan.

Objekti na slajdu su u logičnom redosledu.

Asistivna tehnologija čita slajdove i elemente na njima određenim redosledom. Ako redosled čitanja nije logičan, sadržaj nema smisla.

PowerPoint

Saveti

Savet vidite kada postoji sadržaj koji ljudi sa umanjenim sposobnostima mogu da razumeju, ali ga je moguće bolje organizovati ili predstaviti na način koji poboljšava njihov utisak pri radu.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Imena odeljaka na palubi su jedinstvena.

Delovi imaju jedinstvena imena.

Imena odeljaka omogućavaju korisnicima da se brzo kreću u velikoj prezentaciji u oknu sa sličicamaslajdova, prikazu za sortiranje slajdovai prikazu koordinatne mreže.

PowerPoint

Naslovi slajdova su jedinstveni u nizu slajdova.

Slajdovi koji nisu prazni imaju jedinstvene naslove.

Korisnici se oslanjaju na naslove kako bi znali gde se nalaze u nizu i kako bi se kretali u njemu.

PowerPoint

Tabele rasporeda su strukturirane tako da se po njima može lako kretati.

Redosled rasporeda je logičan za jezik, a redosled tabulatora nije kružni.

Korisnici se oslanjaju na raspored tabele kako bi se kretali po sadržaju. On mora da bude logično raspoređen kako bi korisnici mogli da razumeju sadržaj i kraću se po njemu.

Word

Dokumenti se koriste stilovi naslova.

Dokument je organizovan pomoću naslova i/ili sadržaja.

Naslovi i sadržaj pružaju strukturni kontekst korisnicima i omogućavaju im da se lakše kreću unutar dokumenta i da ga pretražuju.

Word, Outlook i OneNote

Pametne usluge

Kontrolor pristupačnosti navodi sve slike sa alternativnim tekstom koji generišu inteligentni servisi.

Pravilo

Šta „Kontrolor pristupačnosti“ proverava

Zašto to ispravljati?

Odnosi se na ove aplikacije

Predloženi alternativni tekst.

Sve slike čije je alternativni tekst generisao usluga prepoznavanja slika sistema Office.

Pametne usluge automatski generiše alternativni tekst u dokumentu (kada je funkcija uključena). Pregledajte svaki predlog pažljivo da biste se uverili da tačno opisuje sliku. Ako želite da uredite predlog, otkucajte tekst koji se predlaže u polju " Opis ".

Da biste saznali kako da se prebacite na ovu funkciju, idite da biste uključili automatski alternativni tekst.

PowerPoint, Word, Outlook

Ograničenja kontrolora pristupačnosti

Postoje neki problemi sa pristupačnošću koje kontrolor pristupačnosti ne može da otkrije. Pored toga, neke probleme navedene u nalazima provere pristupačnosti nisu obavezno i problemi sa pristupačnošću koje treba popraviti.

  • Boja: informacije se prenose samo pomoću boje.

  • Pomoćni titlovi: kontrolor pristupačnosti izveštava da nedostaje pomoćni titlovi u video zapisu, ali ako video već ima skrivene titlove, otvori natpise ili nema dijalog, možda nema problema sa pristupačnošću.

Šta je novo u kontroloru pristupačnosti

Promena tipa

Promeni

Izdat

Dodata greška

Greška "podrazumevano ime odeljka" u PowerPoint.

Oktobar 2019

Dodatna dojava

" PowerPoint dodate duplikat imena odeljka".

Oktobar 2019

Poboljšano upozorenje

Otkrivanje PowerPoint slajdovima koji imaju poboljšane porudžbine čitanja.

Oktobar 2019

Upozorenje

Dodato je upozorenje "teško čitati kontrast".

maj 2018.

Greška je uklonjena

"Izbegavajte upotrebu ponovljenih praznih znakova".

Prazni znakovi nisu napristupačni, osim kada se koristi za kreiranje utiska rasporeda ili strukture, kao što je lažiranje tabele ili liste sa više nivoa.

oktobar 2018.

Pomeren savet

"Svi naslovi su u ispravnom redosledu" uklonjen.

Korišćenje nivoa naslova koji nisu u redosledu nije pristupačno.

oktobar 2018.

Kategorija novog pravila

Dodatna usluga "inteligentno pravilo".

oktobar 2018.

Nova greška

Ćelije u Excel radnom listu ne koriste oblikovanja samo za negativne brojeve Dodata je greška.

oktobar 2018.

Pravilo za Nadograđeno

Slika ili objekat se nalaze u skladu sa tekstom nadograđenom iz upozorenja na grešku.

Leto 2017

Umanjena pravila

Dokumenti koriste stilove naslova umanjeni od greške do vrha.

Leto 2017

Upozorenje se uklanja

"Tekst hiperveze ima smisla" upozorenje je uklonjeno.

Korišćenje URL adrese veze sa imenom za prikaz hiperveze ne mora da znači da hiperveza nije pristupačna. Na primer, http://www.microsoft.com nije problem sa pristupačnošću.

Leto 2017

Upozorenje se uklanja

"Tabele ne koriste prazne ćelije za oblikovanje".

Postoje važeće pristupačne tabele koje sadrže prazne redove i kolone, a većina čitača ekrana znaju kako da precizno komuniciraju sa tim informacijama.

Leto 2017

Pravilo za Nadograđeno

Pomoćni natpisi su uključeni za umetnuti audio i video sadržaj. Nadograđeno od dojave na upozorenje.

Leto 2017

Pravilo za Nadograđeno

Naslovi slajdova na palubi su jedinstveni kao što je uključeno u upozorenje.

Leto 2017

Pomeren savet

"Nije korišćen nijedan Vodeni žigovi za slike".

Alternativni tekst se može dodati u vodeni žig.

Leto 2017

Greška je uklonjena

Greška "Tabela koja nedostaje u alternativnom tekstu" koja je uklonjena iz kontrolora pristupačnosti da bi se osiguralo dosledno iskustvo konvertovanje dokumenata između različitih formata, na primer u PDF ili HTML 5. Međutim, korisnici i dalje mogu da odaberu da dodaju alternativni tekst u tabele iz svojstava tabele > alternativni tekst.

Leto 2017

Takođe pogledajte

Poboljšajte pristupačnost pomoću kontrolora pristupačnosti

Tehnička podrška za korisnike sa umanjenim sposobnostima

Microsoft svim klijentima želi da obezbedi najbolji mogući utisak pri radu. Ako imate umanjene sposobnosti ili pitanja u vezi sa pristupačnošću, za tehničku pomoć se obratite Microsoft službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima. Tim za podršku službe Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima obučen je za korišćenje mnogih popularnih asistivnih tehnologija i može da pruži pomoć na engleskom, španskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku. Idite na sajt „Microsoft Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima“ da biste saznali kontakt detalje za svoj region.

Ako ste korisnik iz državne institucije, privredne organizacije ili velikog preduzeća, obratite se službi Answer Desk za osobe sa umanjenim sposobnostima za velika preduzeća.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×