Pravljenje čestitki i poziva pomoću programa Publisher

Izbor predloška

 1. Pokrenite Publisher i odaberite kategoriju kartica.

  • U programu Publisher 2016 i Publisher 2013 izaberite stavku ugrađene > čestitke ili pozivnice.

  • U programu Publisher 2010 izaberite čestitke ili pozivnice na listi predložaka.

 2. Pomerajte se kroz unapred dizajnirane publikacije kartica. Kada pronađete onu koja vam se dopada, kliknite na nju da biste videli veću pregled slike.

 3. U okviru Prilagođavanje i Opcijemožete da izmenite mnoge elemente dizajna pre otvaranja publikacije:

  • U okviru Prilagođavanje izaberite željenu šemu boja i šemu fontova.

  • U okviru Prilagođavanjeizaberite željeni skupu informacije ili Kreiraj novi.

  • U okviru Opcijeizaberite željenu veličinu stranice, kao što je pola stranice "savijanje " ili "četvrtina stranica".

  • U okviru Opcijeizaberite željeni raspored.

   Napomena: Ako koristite predložak koji ste preuzeli iz usluge Office Online, ne možete da prilagodite dizajn dok ne otvorite publikaciju.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

Ako ne vidite dizajn koji vam se dopada, možete da pretražujete dodatne predloške kartice na Office.com tako što ćete se vratiti na novu stranicu i ući na čestitku, pozivnicuili bilo koji drugi tip kartice, u polju za pretragu i pritisnuti taster ENTER.

Personalizovanje kartice

Promena opšteg dizajna

Možda ćete želeti da izvršite promene koje utiču na celu publikaciju. Na primer, možda ćete želeti da probate druge boje ili šeme fonta. Takve promene možete da izvršite u bilo kom trenutku, ali najbolje je da to uradite pre nego što umetnete tekst i slike.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste pokušali da probate različitu šemu boja, na kartici Dizajn stranice izaberite željenu šemu boja. Ako zadržite pokazivač miša iznad šema boja, odmah ćete videti kako će иestitka za dobrodoљlicu izgledati ako odaberete šemu boja.
  Galerija za izbor šeme boja

 • Da biste pokušali da probate različitu šemu fontova, na kartici Dizajn stranice kliknite na dugme Fontovi, a zatim odaberite željenu šemu fontova.
  Dugme „Fontovi“ u programu Publisher 2013

 • Da biste promenili veličinu stranice, na kartici Dizajn stranice izaberite stavku Veličina, a zatim izaberite novu veličinu stranice.

  Više informacija potražite u članku Promena veličine stranice, veličine papira ili položaja.

Vrh stranice

Rad sa slikama

Više informacija o radu sa slikama potražite u članku saveti za rad sa slikama.

Zamena slika čuvara mesta sopstvenim slikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku čuvara mesta, izaberite stavku Promeni sliku > Promeni sliku.

 2. U dijalogu Umetanje slike, potražite slike na sopstvenom računaru ili na lokalnoj mreži ili potražite slike na Office.com ili iz usluge Bing.
  Dijalog „Umetanje slike“ u programu Publisher 2013

  Napomena: Umetanje slika iz Office.com i Bing nije dostupno u programu Publisher 2010. Slike koje pronađete na mreži moraju se preuzeti na računar pre nego što ih umetnete.

 3. Za druge slike u publikaciji ponovite po potrebi.

Dodavanje nove slike

 1. Na kartici Umetanje izaberite opciju slika u grupi ilustracije (kao što su slike ili slike na mreži).

 2. Potražite slike na računaru ili pretražite Office.com ili Bing za slike i kliknite na dugme Umetni.

  Napomena: Umetanje slika iz Office.com i Bing nije dostupno u programu Publisher 2010. Slike koje pronađete na mreži moraju se preuzeti na računar pre nego što ih umetnete.

Vrh stranice

Rad sa tekstom

Da biste zamenili tekst čuvara mesta sopstvenom porukom, jednostavno izaberite tekst čuvara mesta, a zatim otkucajte sopstvenu poruku.

Dodavanje novog teksta

 1. Na kartici Umetanje izaberite stavku Nacrtaj okvir za tekst.

 2. U vizitkarti pokažite na mesto gde želite da se pojavi jedan ugao teksta, a zatim dijagonalno kliknite i prevlačite dok ne dobijete okvir koji je veličina koju želite. Kliknite unutar polja da biste otkucali i oblikovali tekst.

Zamena teksta čuvara mesta znakom stih

 1. Na kartici Dizajn stranice izaberite stavku Opcije.
  Dugme „Opcije predloška“ u programu Publisher 2013

 2. Za kategorijuizaberite željenu kategoriju poruke. U okviru dostupne porukekliknite na željenu poruku, pregledajte dva dela poruke sa desne strane, a zatim kliknite na dugme u redu.
  Predlog stihova za čestitke u programu Publisher 2013

Štampanje i završetak kartice

U programu Publisher kartice su podešene da se štampaju na određenim veličinama papira. Na primer, ako izaberete dizajn koji je veličine za papir veličine slova, morate da izvršite dva kucanja u papiru kada odštampate karticu.

Folding pattern for four-panel invitation

1 Kada pregledate karticu pre nego što je odštampate, izgleda kao 1.

2 Kada odštampate karticu na štampaču u boji, pre nego što se savije, izgleda kao da je to 2.

3 U stepenom 3, karticu savijete na pola od vrha do dna.

4 U odeljku 4 sasaćete karticu sa jedne na drugu stranu.

Štampanje kartice

 1. Kada kartica izgleda onako kako želite, sačuvajte datoteku.

 2. Izaberite stavku > Štampaj, a zatim u okviru Postavkeproverite da li je izabran odgovarajući format, na primer sporedna, četvrtina, halfSheet ili booklet, sporednavrednost.

  Napomena: Ove opcije su dostupne samo kada je veličina stranice publikacije manja od papira na kojoj je podešena publikacija.

 3. Okno "Pregled" prikazuje kako će publikacija izgledati na štampanoj stranici. Promenite opcije štampanja, kao što je broj kopija, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  Kreditne kartice koje su namenjene za čestitke od određenih proizvođača. Ovi paketi najčešće spadaju u koverte. Odštampajte jednu ili dve probne kartice na čistim papiru da biste proverili da li se publikacija štampa kao što očekujete pre štampanja na proizvodu proizvođača ili na skuplje deonice proizvoda.

Vrh stranice

Izbor predloška

 1. Pokrenite Publisher, a zatim izaberite stavku pozivne kartice ili pozivnice na listi Tipovi publikacija .

 2. Pomerajte se kroz unapred dizajnirane publikacije karata i odaberite predložak koji se organizuje u grupi grupe po.

  Ako ne vidite dizajn koji vam se dopada, možete da tražite dodatne predloške čestitki na lokaciji Microsoft Office Online pomoću polja Pretraga za predlošcima iznad liste dostupnih predložaka.

  Važno: Morate biti povezani sa Internetom da biste mogli da pretražite Office Online za Publisher predloške.

 3. U okviru Prilagođavanje i Opcijemožete da izmenite mnoge elemente dizajna pre otvaranja publikacije. Uradite nešto od sledećeg:

  1. U okviru Prilagođavanje izaberite željenu šemu boja i šemu fontova.

  2. U okviru Prilagođavanjeizaberite željeni skupu informacije ili Kreiraj novi.

  3. U okviru Opcijeizaberite željenu veličinu stranice, kao što je pola stranice "savijanje " ili "četvrtina stranica".

  4. U okviru Opcijeizaberite željeni raspored.

   Napomene: 

   • Ako koristite predložak koji ste preuzeli iz usluge Office Online, ne možete da prilagodite dizajn dok ne otvorite publikaciju.

   • Neke sporedne kartice su podešene za samo jednu opciju rasporeda. Ako odaberete jedan od ovih dizajna, opcije alternativne stranice i rasporeda nisu dostupne.

 4. Kliknite na dugme Kreiraj.

Personalizovanje kartice

Promena opšteg dizajna

Možda ćete želeti da izvršite promene koje utiču na celu publikaciju. Na primer, možda ćete želeti da probate druge boje ili šeme fonta. Takve promene možete da izvršite u bilo kom trenutku, ali najbolje je da to uradite pre nego što umetnete tekst i slike.

Uradite nešto od sledećeg:

 • Da biste pokušali da probate neku drugoj šemu boja, u oknu zadatka Oblikovanje izaberite stavku šeme boja , a zatim izaberite željenu šemu boja.

 • Da biste pokušali da probate različitu šemu fontova, u oknu zadatka Oblikovanje publikacije izaberite stavku šeme fontova , a zatim izaberite željenu šemu fontova.

 • Da biste promenili veličinu stranice, kliknite na odeljak Opcije u oknu zadatka Oblikovanje publikacije , izaberite stavku Promeni veličinu stranice, a zatim izaberite novu veličinu stranice u dijalogu Podešavanje stranice .

  Većina unapred dizajniranih kartica je oblikovana da bi se štampala na papiru veličine slova koji preklapaju u иetvrtima stranica. Možda ćete želeti da štampate na obe strane papira polovine slova veličine pola.

  Kako da promenim veličinu stranice u polovinu slova?

  1. U dijalogu Podešavanje stranice izaberite stavku Više opcija.

  2. U dijalogu Prilagođavanje veličine stranice otkucajte ime prilagođene veličine stranice. Na primer, otkucajte veličinu polovine slova.

  3. U okviru Opcijeizaberite stavku savijanje sa polovine stranica na listi savijanje listova .

  4. U okviru stranicapromenite širinu u 4,25 " i visinu do 5,5".

  5. U okviru Pregledproverite da li su stranice i veličine listova oblikovane na željeni način, a zatim kliknite na dugme u redu.

   Više informacija potražite u članku Promena veličine stranice, veličine papira ili položaja.

 • Da biste umetnuli poslovne informacije, u meniju Umetanje izaberite stavku poslovne informacije , a zatim stavku iz okna zadatka poslovne informacije prevucite na stranicu publikacije.

  Da biste promenili poslovne informacije, izaberite stavku Promeni poslovne informacije u oknu zadatka poslovne informacije . Više informacija potražite u članku Kreiranje, promena ili uklanjanje podataka poslovnih informacija.

Vrh stranice

Rad sa slikama

Više informacija o radu sa slikama potražite u članku saveti za rad sa slikama.

Zamena slika čuvara mesta sopstvenim slikama

 1. Kliknite desnim tasterom miša na sliku čuvara mesta, izaberite stavku Promeni sliku u priručnom meniju, a zatim odaberite izvor nove slike.

  Promena slike čuvara mesta

  Savet: Ako ne vidite stavku Promeni sliku kada kliknete desnim tasterom miša, kliknite na sliku čuvara mesta dok ne vidite bele krugove koje okruћuju okvir slike. Ponovo kliknite na sliku dok ne vidite sive krugove sa znakom x u njima, a zatim kliknite desnim tasterom miša na sliku.

 2. Za druge slike u publikaciji ponovite po potrebi.

Dodavanje nove slike

 1. U meniju Umetanje postavite stavku na sliku, a zatim odaberite izvor nove slike.

 2. Kliknite na dugme Umetni.

 3. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste ponovo postavili položaj slike, prevucite je.

  • Da biste promenili veličinu slike, postavite pokazivač miša iznad jednog od regulatora ugla, a zatim prevucite.

  • Da biste promenili boje slike, kliknite desnim tasterom miša na sliku, u priručnom meniju izaberite stavku Oblikuj sliku , a zatim kliknite na dugmeponovo boja.

   Ako ste već kreirali skupu poslovnih informacija koji uključuju logotip, možete brzo da dodate logotip na čestitku. U meniju Umetanje izaberite stavku poslovne informacije, a zatim kliknite dvaput na taster logotip u oknu zadatka poslovne informacije .

Vrh stranice

Rad sa tekstom

Više informacija o radu sa tekstom potražite u članku Dodavanje teksta u programu Publisher.

Zamena teksta čuvara mesta sa sopstvenom porukom

Ako ste već kreirali skupu poslovnih informacija, poslovne kontakt informacije i logotip automatski će zameniti neke od teksta čuvara mesta.

Napomena: Poslovne informacije ne zamenjuju tekst čuvara mesta u predlošcima koje preuzmete sa lokacije Office Online. Da biste zamenili imena čuvara mesta, adrese i logotipe pomoću poslovnih informacija, kliknite na dugme za pametnu oznaku Slika dugmeta za stavku poslovne informacije, kao što je ime preduzeća ili adresa, a zatim kliknite na dugme Ažuriraj od skupa poslovnih informacija. (Dugme "pametne oznake" se pojavljuje kada kliknete na tekst ili logotip.)

 1. Izaberite tekst čuvara mesta, a zatim otkucajte.

 2. Prilagodite veličinu teksta. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste sprečili da automatski menja veličinu teksta tako da se uklopi u okvir za tekst koji nije povezan sa drugim okvirom za tekst, kliknite na okvir za tekst, u meniju Oblikovanje izaberite stavku Automatski uklopi tekst , a zatim kliknite na dugme ne uklapanje automatski.

  • Da biste ručno promenili veličinu fonta, izaberite tekst, a zatim izaberite novu veličinu fonta na listi Veličina fonta na traci sa alatkama oblikovanja .

   Više informacija o uklapanju teksta u okvire za tekst potražite u članku Uključivanje i isključivanje automatskog uklapanjateksta.

Dodavanje novog teksta

 1. U meniju Umetanje izaberite stavku okvir za tekst.

 2. U vizitkarti pokažite na mesto gde želite da se pojavi jedan ugao teksta, a zatim dijagonalno prevlačite dok ne dobijete okvir koji je veličina koju želite.

 3. Kliknite unutar polja i otkucajte tekst.

Zamena teksta čuvara mesta znakom stih

 1. U oknu zadatka Opcije poziva , u okviru Predložene stihoveizaberite stavku Izaberi predloženi stih.

 2. U okviru kategorijaizaberite željenu kategoriju poruke.

 3. U okviru dostupne porukekliknite na željenu poruku, a zatim pregledajte dva dela poruke.

  Napomena: Ako koristite predložak koji ste preuzeli sa lokacije Office Online ili ako promenite veličinu ili oblik stranice (na primer, sa jednostrano na vrh), predloženi stihovi nisu dostupni.

Vrh stranice

Štampanje i završetak kartice

U programu Publisher kartice su podešene da se štampaju na određenim veličinama papira. Na primer, ako izaberete dizajn koji je veličine za papir veličine slova, morate da izvršite dva kucanja u papiru kada odštampate karticu.

Folding pattern for four-panel invitation

1 Kada pregledate karticu pre nego što je odštampate, izgleda kao 1.

2 Kada odštampate karticu na štampaču u boji, pre nego što se savije, izgleda kao da je to 2.

3 U stepenom 3, karticu savijete na pola od vrha do dna.

4 U odeljku 4 sasaćete karticu sa jedne na drugu stranu.

Štampanje kartice

 1. Kada kartica izgleda onako kako želite, sačuvajte datoteku.

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Odštampaj, a zatim izaberite karticu Postavke publikacije i papira.

 3. U okviru Opcije štampanjaproverite da li je potvrđen izbor u odgovarajućem formatu, na primer sporedna, Jednostruka, polovna, polovna, polustranicaili knjižica,paralelno.

  Napomena: Ove opcije su dostupne samo kada je veličina stranice publikacije manja od listu na kojoj je podešena publikacija.

 4. Izaberite stavku Pregled pre štampanja da biste videli kako će publikacija izgledati na odštampanoj stranici. Zatim možete da izvršite sva neophodna podešavanja pre nego što je odštampate.

 5. Izvršite neophodne promene u opcijama štampanja, na primer, broj kopija, a zatim kliknite na dugme Odštampaj.

  Savet: Kreditne kartice koje su namenjene za čestitke od određenih proizvođača. Ovi paketi najčešće spadaju u koverte. Odštampajte jednu ili dve probne kartice na čistim papiru da biste proverili da li se publikacija štampa kao što očekujete pre štampanja na proizvodu proizvođača ili na skuplje deonice proizvoda.

Vrh stranice

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Unapredite veštine

Istražite obuku >

Prvi nabavite nove funkcije

Pridružite se Microsoft insajdere >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×