Premeštanje ili kopiranje ćelija, redova i kolona

Kada premeštate ili kopirate redove ili kolone, Excel premešta ili kopira sve podatke koje oni sadrže, uključujući formule i njihove vrednosti, komentare, formate ćelija i skrivene ćelije.

Ako ćelija sadrži formulu, ćelija referenca ćelije ne prilagođava. Stoga sadržaj premeštene ili kopirane ćelije i svih ćelija koje ukazuju na njih mogu prikazati #REF! ako su argumenti datuma niske koje se ne mogu raščlaniti na važeće datume. Ako dođe do toga, morate ručno da prilagodite reference. Više informacija potražite u temi Otkrivanje grešaka u formulama

Možete da koristite komandu Iseci ili Kopiraj da biste premestili ili kopirali izabrane ćelije, redove i kolone, ali možete da ih premeštate ili kopirate i pomoću miša.

Pratite ove korake da biste premeštali ili kopirali ćelije:

 1. Izaberite ćeliju, red ili kolonu koju želite da premestite ili kopirate.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premeštali redove ili kolone, na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Iseci Slika dugmeta .

   Slika trake u programu Excel

   Tasterska prečica: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+X.

  • Da biste kopirali redove ili kolone, na kartici Početak, u grupi Ostava kliknite na dugme Kopiraj Slika dugmeta .

   Tasterska prečica: Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+C.

 3. Kliknite desnim tasterom miša na red ili kolonu ispod ili desno od mesta na koje želite da premestite ili kopirate izbor, a zatim uredite nešto od sledećeg:

  • Kada premeštate redove ili kolone, izaberite stavku Umetni isečene ćelije.

  • Kada kopirate redove ili kolone, izaberite stavku Umetni kopirane ćelije.

   Napomena: Ako izaberete stavku Slika dugmeta na kartici Početak, u grupi Ostava (ili pritisnete kombinaciju tastera CTRL+V) umesto da kliknete na komandu u priručnom meniju, zamenićete postojeći sadržaj odredišnih ćelija.

Premeštanje ili kopiranje redova ili kolona pomoću miša

 1. Izaberite red ili kolonu koje želite da premestite ili kopirate.

 2. Uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste premestili redove ili kolone, postavite pokazivač na ivicu selekcije. Kada pokazivač postane pokazivač za premeštanje Pokazivač za premeštanje , prevucite redove ili kolone na drugu lokaciju.

  • Da biste kopirali redove ili kolone, držite pritisnut taster CTRL dok pokazujete na ivicu selekcije. Kada pokazivač postane pokazivač za kopiranje Pokazivač za kopiranje , prevucite redove ili kolone na drugu lokaciju.

   Važno: Obavezno držite pritisnut taster CTRL tokom operacija prevlačenja i otpuštanja. Ako pustite taster CTRL pre nego što otpustite dugme miša, premestićete redove ili kolone umesto da ih kopirate.

  Kada koristite miš da biste umetnuli kopirane ili isečene kolone ili redove, zamenjuje se postojeći sadržaj odredišnih ćelija. Da biste umetnuli kopirane ili isečene redove ili kolone bez zamene postojećeg sadržaja, trebalo bi da kliknete desnim tasterom miša na red ili kolonu ispod ili sa desne strane mesta na koje želite da premestite ili kopirate izbor, a zatim izaberete stavku Umetni isečene ćelije ili Umetni kopirane ćelije.

  Napomena: Nesusedne redove i kolone nije moguće premeštati ili kopirati pomoću miša.

Premeštanje ili kopiranje ćelija

 1. Izaberite ćelije opseg ćelija koje želite da premestite ili kopirate.

 2. Postavite pokazivač na ivicu izabrane ćelije ili opsega.

 3. Kada pokazivač postane Hand pointer , uradite nešto od sledećeg:

Za izvršavanje sledeće radnje

Uradite sledeće

Pomeranje ćelija

Prevucite ćelije na drugu lokaciju.

Kopiranje ćelija

Držite pritisnute dugme OPTION i prevucite ćelije na drugu lokaciju.

Napomena: Kada prevučete ili nalepite ćelije na novu lokaciju, ukoliko na tom mestu postoje već postojeći podaci, Excel će zameniti originalne podatke.

Premeštanje ili kopiranje redova ili kolona

 1. Izaberite redove ili kolone koje želite da premestite ili kopirate.

 2. Postavite pokazivač na ivicu izabrane ćelije ili opsega.

 3. Kada pokazivač postane Hand pointer , uradite nešto od sledećeg:

Za izvršavanje sledeće radnje

Uradite sledeće

Premeštanje redova ili kolona

Prevucite redove ili kolone na drugu lokaciju.

Kopiranje redova ili kolona

Držite pritisnuto dugme OPTION i prevucite redove ili kolone na drugu lokaciju.

Premeštanje ili kopiranje podataka između postojećih redova ili kolona

Držite pritisnut taster SHIFT i prevucite red ili kolonu između postojećih redova ili kolona. Excel pravi prostor za novi red ili kolonu.

Konvertovanje kolona u redove ili redove u kolone

 1. Kopirajte redove ili kolone koje želite da transponujete.

 2. Izaberite odredišnu ćeliju (prvu ćeliju reda ili kolone u koju želite da nalepite podatke) za redove ili kolone koje transponujete.

 3. Na kartici Početak, u okviru Uređivanjekliknite na strelicu pored stavke Nalepi, a zatim izaberite stavku Transponuj.

  Home tab, Edit group

  Napomena: Kolone i redovi ne mogu da se preklapaju. Na primer, ako izaberete vrednosti u koloni C i pokušate da ih nalepite u red koji se preklapa sa kolonom C, Excel prikazuje poruku o grešci. Odredišna oblast nalečene kolone ili reda mora biti izvan originalnih vrednosti.

Takođe pogledajte

Umetanje ili brisanje ćelija, redova i kolona

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×