We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Možete da oblikujete broj kao broj socijalnog osiguranja. Na primer, možete da oblikujete devetocifreni broj, kao što je 555501234, kao 555-50-1234.

Šta želite da uradite?

Prikaz socijalnih brojeva u potpunosti

 1. Izaberite ćeliju ili opseg ćelija koje želite da oblikujete.

  Kako da izaberete ćeliju ili opseg

  Da biste izabrali

  Uradite sledeće

  Jednu ćeliju

  Kliknite na ćeliju ili koristite tastere sa strelicama da biste se premestili na ćeliju.

  Opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim prevucite do poslednje ćelije ili držite pritisnut taster SHIFT i pritiskajte tastere sa strelicama da biste proširili izbor.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim pritisnete taster F8 da biste razvili izbor pomoću tastera sa strelicama. Da biste prestali da razvijate izbor, ponovo pritisnite taster F8.

  Veliki opseg ćelija

  Kliknite na prvu ćeliju u opsegu, a zatim držite pritisnut taster SHIFT i kliknite na poslednju ćeliju u opsegu. Možete da se pomerite kako bi poslednja ćelija postala vidljiva.

  Sve ćelije na radnom listu

  Kliknite na dugme Izaberi sve.

  Select All button

  Da biste izabrali ceo radni list, možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL+A.

  Napomena: Ako radni list sadrži podatke, pritiskom kombinacije tastera CTRL+A bira se trenutno područje. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+A birate ceo radni list.

  Nesusedne ćelije ili opsege ćelija

  Izaberite prvu ćeliju ili opseg ćelija, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok birate ostale ćelije ili opsege.

  Takođe možete da izaberete prvu ćeliju u opsegu, a zatim da pritisnete kombinaciju tastera SHIFT+F8 kako biste izboru dodali druge nesusedne ćelije ili opseg. Da biste prestali da dodajete ćelije ili opsege izboru, ponovo pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F8.

  Napomena: Nije moguće otkazati izbor ćelije ili opsega ćelija u izboru nesusednih ćelija ili opsega a da se pri tom ne otkaže ceo izbor.

  Ceo red ili celu kolonu

  Kliknite na naslov reda ili kolone.

  Radni list koji prikazuje naslov reda i naslov kolone

  1. Naslov reda

  2. Naslov kolone

  Ćelije u redu ili koloni takođe možete da izaberete tako što ćete izabrati prvu ćeliju, a zatim pritisnuti kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NALEVO ili STRELICA NADESNO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Napomena: Ako red ili kolona sadrže podatke, kombinacijom testera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate red ili kolonu do poslednje korišćene ćelije. Ponovnim pritiskom kombinacije tastera CTRL+SHIFT+TASTER SA STRELICOM birate ceo red ili kolonu.

  Susedne redove ili kolone

  Prevucite pokazivač duž naslova redova ili kolona. Ili izaberite prvi red ili kolonu; zatim držite pritisnut taster SHIFT dok birate poslednji red ili kolonu.

  Nesusedne redove ili kolone

  Izaberite naslov kolone ili reda u prvom redu ili koloni u izboru, a zatim držite pritisnut taster CTRL dok izaberete naslove drugih redova ili kolona koje želite da dodate izboru.

  Prvu ili poslednja ćeliju u redu ili koloni

  Izaberite ćeliju u redu ili koloni, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+TASTER SA STRELICOM (STRELICA NADESNO ili STRELICA NALEVO za redove, STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE za kolone).

  Prvu ili poslednju ćeliju na radnom listu ili u Microsoft Office Excel tabeli

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+HOME da biste izabrali prvu ćeliju na radnom listu ili na Excel listi.

  Pritisnite kombinaciju tastera CTRL+END da biste izabrali poslednju ćeliju na radnom listu ili na Excel listi koja sadrži podatke ili oblikovanje.

  Ćelije do poslednje korišćene ćelije na radnom listu (donji desni ugao)

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+END da biste proširili izbor ćelija na poslednju korišćenju ćeliju na radnom listu (donji desni ugao).

  Ćelije na početku radnog lista

  Izaberite prvu ćeliju, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+SHIFT+HOME da biste proširili izbor ćelija na početak radnog lista.

  Manji ili veći broj ćelija nego u aktivnom izboru

  Držite pritisnut taster SHIFT, a zatim izaberite poslednju ćeliju koju želite da uključite u novi izbor. Pravougaoni opseg između aktivna ćelija i izabrane ćelije postaje novi izbor.

  Savet: Da biste otkazali izbor ćelija, kliknite na bilo koju ćeliju na radnom listu.

 2. Na kartici Početak kliknite na pokretanje dijaloga Slika dugmeta pored stavke broj.

  Slika glavne trake programa Excel

 3. U polju kategorija izaberite stavku posebno.

 4. Na listi tip izaberite stavku broj socijalnog osiguranja.

Vrh stranice

Prikaz samo poslednjih nekoliko cifara brojeva socijalnog osiguranja

Za uobičajene mere bezbednosti, možda ćete želeti da prikazujete samo nekoliko poslednjih cifara broja socijalnog osiguranja i da drugima zamenite nule ili druge znakove. To možete da uradite pomoću formule koja uključuje funkcije Hocatenate i desnor. RIGHT

Sledeća procedura koristi primere podataka da bi pokazala kako možete da prikažete samo četiri poslednja broja brojeva socijalnog osiguranja. Kada kopirate formulu na radni list, možete da ga prilagodite tako da se na sličan način prikažu vaši društveni brojevi socijalnog.

 1. Kreirajte praznu radnu svesku ili radni list.

 2. U ovom članku pomoći izaberite sledeći primer podataka bez zaglavlja reda i kolone.

Kako izabrati primer podataka

1

2

3

4

A

B

Tip

Podaci

Broj socijalnog osiguranja

555-50-1234

Formula

Opis (rezultat)

= AKCATENATE (",000-00-", NADESNO (B2, 4))

Prikazuje tekstualnu nisku "000-00-" umesto prvih 5 cifara broja socijalnog osiguranja i kombinuje je sa poslednje četiri cifre broja socijalnog osiguranja (000-00-1234)

 1. Kliknite ispred teksta u ćeliji a1, a zatim prevucite pokazivač preko ćelija da biste izabrali ceo tekst.Izbor primera iz pomoći

 2. Da biste kopirali izabrane podatke, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + C.

 3. U radnom listu izaberite ćeliju a1.

 4. Da biste nalepili kopirane podatke, pritisnite kombinaciju tastera CTRL + V.

 5. Da biste se prebacili između prikaza rezultata i prikaza formule koja daje rezultat, na kartici formule , u grupi Nadzor formula kliknite na dugme Prikaži formule.

  Tasterska prečica možete da pritisnete i kombinaciju tastera CTRL + ' (veliki akcenat).

  Važno: 

  • Kao najbolju praksu, možda ćete želeti da izbegnete skladištenje kompletnih socijalnih brojeva u radnim sveskama. Umesto toga, uskladištite kompletne brojeve socijalnog na lokaciji koja ispunjava striktne bezbednosne standarde (na primer, program baze podataka, kao što je Microsoft Office Access), a zatim koristite samo poslednje četiri cifre brojeva u radnim sveskama.

  • Više informacija o ovim funkcijama potražite u članku funkcija Rcatenatei right, RIGHTB funkcije.

  Napomene: 

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×