Ćelije

Primena validacije podataka na ćelije

Primena validacije podataka na ćelije

Koristite validaciju podataka da biste ograničili tip podataka ili vrednosti koje korisnici unose u ćeliju. Jedna od najčešćih namena validacije podataka jeste pravljenje padajuće liste.

Pregledač ne podržava video.

Isprobajte!

 1. Izaberite ćelije za koje želite da kreirate pravilo.

 2. Izaberite stavku Validacija podataka >.

  Validacija podataka

 3. Na kartici Postavke , u okviru Omogućiizaberite opciju:

  • Ceo broj – ograničite ćeliju da prihvati samo cele brojeve.

  • Decimalni za ograničavanje ćelije na prihvatanje samo decimalnih brojeva.

  • Spisak -da biste izabrali podatke sa padajuće liste.

  • Datum – da biste ograničili ćeliju da prihvati samo datum.

  • Vreme – za ograničavanje ćelije na prihvatanje samo vremena.

  • Dužina teksta – da biste ograničili dužinu teksta.

  • Prilagođeno – za prilagođenu formulu.

 4.  U okviru Podaciizaberite uslov.

 5. Postavljanje drugih potrebnih vrednosti na osnovu onoga što ste odabrali za Dozvoljavanje i podatke.

 6. Izaberite karticu ulazna poruka i prilagodite korisnike koje će videti kada unesu podatke.

 7. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ulaznu poruku kada je potvrđen izbor u ćeliji za prikazivanje poruke kada korisnik izabere ili bude na izabranim ćelijama.

 8. Izaberite karticu obaveštenje o grešci da biste prilagodili poruku o grešci i odabrali stil.

 9. Izaberite stavku U redu.

  Ako korisnik pokuša da unese vrednost koja nije važeća, pojavljuje se obaveštenje o grešci sa prilagođenom porukom.

Preuzmite naše primere

Preuzimanje primernog radnog lista sa svim primerima validacije podataka u ovom članku

Ako kreirate radni listu koji zahteva da korisnici unesu podatke, možda ćete želeti da ograničite stavku na određeni opseg datuma ili brojeva ili da se uverite da se unesu samo pozitivni ceo broj. Excel može da ograničava unos podataka na određene ćelije pomoću validacija podataka, zatraži od korisnika da unesu važeće podatke kada je izabrana ćelija i prikaz poruke o grešci kada korisnik unosi nevažeće podatke.

 • Koju verziju koristite?
 • Novije verzije
 • Office 2011

Ograničavanje unosa podataka

 1. Izaberite ćelije u kojima želite da ograničite unos podataka.

 2. Na kartici Podaci izaberite stavku validacija podataka > Validacija podataka.

  Napomena: Ako je komanda za proveru valjanosti nedostupna, lista je možda zaštićena ili se radna sveska može deliti. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. U polju dozvoIi izaberite tip podataka koje želite da pustite i popunite kriterijume kriterijuma i vrednosti.

  Napomena: Polja u kojima ćete uneti ograničavanje vrednosti biće označena na osnovu podataka i ograničavanju kriterijuma koje ste odabrali. Na primer, ako odaberete datum kao tip podataka, moći ćete da unesete ograničavanje vrednosti u polju minimalna i Maksimalna vrednost označene kao početni datum i datum završetka.

Upitni korisnici za važeće unose

Kada korisnici kliknu na ćeliju koja sadrži zahteve za unos podataka, možete da vidite poruku koja objašnjava koji podaci su važeći.

 1. Izaberite ćelije u koje želite da omogućite korisnicima važeće unose podataka.

 2. Na kartici Podaci izaberite stavku validacija podataka > Validacija podataka.

  Napomena: Ako je komanda za proveru valjanosti nedostupna, lista je možda zaštićena ili se radna sveska može deliti. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. Na kartici ulazna poruka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ulaznu poruku prilikom izbora ćelije .

 4. U polju naslov Otkucajte naslov poruke.

 5. U polju Unos poruke otkucajte poruku koju želite da prikazujete.

Prikaz poruke o grešci kada se unesu nevažeći podaci

Ako imate ograničenja podataka i korisnik unosi nevažeće podatke u ćeliju, možete da prikažete poruku koja objašnjava grešku.

 1. Izaberite ćelije u kojima želite da prikazujete poruku o grešci.

 2. Na kartici Podaci izaberite stavku validacija podataka > Validacija podataka.

  Napomena: Ako je komanda za proveru valjanosti nedostupna, lista je možda zaštićena ili se radna sveska može deliti. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. Na kartici obaveštenje o grešci , u polju naslov Otkucajte naslov za poruku.

 4. U okviru poruka o grešci otkucajte poruku koju želite da prikazujete ako se unesu nevažeći podaci.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Za izvršavanje sledeće radnje

  U iskačućem meniju "stil" izaberite stavku

  Zahtevanje korisnika da bi se greška otklonili pre nego što nastavite

  Stop

  Upozorite korisnike da su podaci nevažeći i traže od njih da izaberu da ili ne da bi ukazivali na to da li žele da nastave

  Upozorenje

  Upozorite korisnike da su podaci nevažeći, ali im dozvoli da nastave posle otpuštanje poruke upozorenja

  Važno

Ograničavanje unosa podataka

 1. Izaberite ćelije u kojima želite da ograničite unos podataka.

 2. Na kartici Podaci , u okviru Alatkeizaberite stavku Proveri.

  Data tab, Tools group

  Napomena: Ako komanda „Validacija“ nije dostupna, list je možda zaštićen ili se radna sveska deli. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. U iskačućem meniju dozvole izaberite tip podataka koje želite da omogućite.

 4. U iskačućem meniju sa podacima izaberite željeni tip ograničavanja, a zatim unesite ograničavanje vrednosti.

  Napomena: Polja u kojima ćete uneti ograničavanje vrednosti biće označena na osnovu podataka i ograničavanju kriterijuma koje ste odabrali. Na primer, ako odaberete datum kao tip podataka, moći ćete da unesete ograničavanje vrednosti u polju minimalna i Maksimalna vrednost označene kao početni datum i datum završetka.

Upitni korisnici za važeće unose

Kada korisnici kliknu na ćeliju koja sadrži zahteve za unos podataka, možete da vidite poruku koja objašnjava koji podaci su važeći.

 1. Izaberite ćelije u koje želite da omogućite korisnicima važeće unose podataka.

 2. Na kartici Podaci , u okviru Alatkeizaberite stavku Proveri.

  Data tab, Tools group

  Napomena: Ako komanda „Validacija“ nije dostupna, list je možda zaštićen ili se radna sveska deli. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. Na kartici ulazna poruka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži ulaznu poruku prilikom izbora ćelije .

 4. U polju naslov Otkucajte naslov poruke.

 5. U polju Unos poruke otkucajte poruku koju želite da prikazujete.

Prikaz poruke o grešci kada se unesu nevažeći podaci

Ako imate ograničenja podataka i korisnik unosi nevažeće podatke u ćeliju, možete da prikažete poruku koja objašnjava grešku.

 1. Izaberite ćelije u kojima želite da prikazujete poruku o grešci.

 2. Na kartici Podaci , u okviru Alatkeizaberite stavku Proveri.

  Data tab, Tools group

  Napomena: Ako komanda „Validacija“ nije dostupna, list je možda zaštićen ili se radna sveska deli. Postavke validacije podataka ne možete da promenite ako se radna sveska deli ili ako je list zaštićen. Dodatne informacije o zaštiti radne sveske potražite u članku Zaštita radne sveske.

 3. Na kartici obaveštenje o grešci , u polju naslov Otkucajte naslov za poruku.

 4. U okviru poruka o grešci otkucajte poruku koju želite da prikazujete ako se unesu nevažeći podaci.

 5. Uradite nešto od sledećeg:

  Za izvršavanje sledeće radnje

  U iskačućem meniju "stil" izaberite stavku

  Zahtevanje korisnika da bi se greška otklonili pre nego što nastavite

  Stop

  Upozorite korisnike da su podaci nevažeći i traže od njih da izaberu da ili ne da bi ukazivali na to da li žele da nastave

  Upozorenje

  Upozorite korisnike da su podaci nevažeći, ali im dozvoli da nastave posle otpuštanje poruke upozorenja

  Važno

Dodavanje validacije podataka u ćeliju ili opseg

Napomena: Prva dva koraka u ovom odeljku su za dodavanje bilo kog tipa validacije podataka. Koraci 3-7 su izričito namenjeni za kreiranje padajuće liste. 

 1. Izaberite jednu ili više ćelija za validaciju.

 2. Na kartici Podaci, u grupi Alatke za podatke kliknite na dugme Validacija podataka.

 3. Na kartici Postavke, na listi Dozvoli izaberite stavku Lista.

 4. U polje Izvor unesite vrednosti za listu razdvojenu zarezima. Na primer, otkucajte nisku, srednju, srednju.

 5. Uverite se da je potvrđen izbor u polju za potvrdu Padajuća lista unutar ćelije. U protivnom nećete moći da vidite strelicu padajuće liste pored ćelije.

 6. Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu Zanemari prazne ćelije da biste odredili kako želite da postupate sa praznim vrednostima (ćelijama bez vrednosti).

 7. Testirajte validaciju podataka da biste se uverili da radi kako treba. Pokušajte da unesete važeće i nevažeće podatke u ćelije da biste se uverili da postavke funkcionišu kako ste planirali i da se poruke pojavljuju kada ih očekujete.

Napomene: 

 • Kada napravite padajuću listu, proverite da li radi onako kako želite. Na primer, možda ćete želeti da potvrdite da li je ćelija dovoljna da prikaže sve stavke.

 • Uklanjanje validacije podataka – izaberite ćeliju ili ćelije koje sadrže validaciju koju želite da izbrišete, a zatim idite na stavke > Validacija podataka i u dijalogu Validacija podataka pritisnite dugme Obriši sve , a zatim kliknite na dugme u redu.

Sledeća tabela navodi druge tipove validacije podataka i pokazuje kako da ih dodate u radne listove.

Da biste to uradili:

Sledite ove korake:

Ograničavanje unosa podataka na cele brojeve u okviru ograničenja.

 1. Slijedite korake 1-2 gorenavedenog.

 2. Iz liste Dozvoli izaberite stavku Ceo broj.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za podešavanje gornje i donje granice izaberite stavku između.

 4. Unesite dozvoljenu minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost.

  Takođe možete uneti formulu koja vraća brojčanu vrednost.

  Na primer, recimo da validujete podatke u ćeliji F1. Da biste postavili minimalni broj oduzimanja jednak dvostrukoj vrednosti za broj dece iz te ćelije, na listi Podaci izaberite stavku veće ili jednako, a zatim u polje Minimum unesite formulu =2*F1.

Ograničavanje unosa podataka na decimalni broj u okviru ograničenja.

 1. Slijedite korake 1-2 gorenavedenog.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Decimalni broj.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za podešavanje gornje i donje granice izaberite stavku između.

 4. Unesite dozvoljenu minimalnu, maksimalnu ili određenu vrednost.

  Takođe možete uneti formulu koja vraća brojčanu vrednost. Na primer, da biste maksimalno ograničenje za provizije i bonuse postavili na 6% plate prodavca u ćeliji E1, izaberite manje ili jednako na listi Podaci i unesite formulu =E1*6% u polje Maksimum.

  Napomena: Da biste korisniku dozvolili da unosi procente, na osnovu 20% kliknite na dugme Slika dugmeta stil provizija, a zatim ćeliju za validaciju podataka možete da unesete na primer 0,2, a zatim ćeliju za validaciju podataka, kao procenat,

Ograničavanje unosa podataka na datum unutar opsega datuma.

 1. Slijedite korake 1-2 gorenavedenog.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Datum.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, za unos datuma nakon određenog dana izaberite stavku veće od.

 4. Unesite dozvoljeni određeni datum, datum početka ili završetka.

  Takođe možete da unesete formulu koja vraća datum. Na primer, da biste podesili vremenski okvir između današnjeg datuma i 3 dana od današnjeg datuma, izaberite između na listi Podaci, zatim unesite =TODAY() u polje Datum početka i =TODAY()+3 u polje Datum završetka.

Ograničavanje unosa podataka na vreme unutar nekog vremenskog okvira.

 1. Slijedite korake 1-2 gorenavedenog.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Vreme.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, izaberite stavku manje od da biste dozvolili unos vremena koje je pre određenog vremena u toku dana.

 4. Unesite početak, kraj ili određeno vreme koje će biti dozvoljeno. Ako želite da unesete određeno vreme, koristite hh:mm format vremena..

  Na primer, ako ste podesili vreme početka u ćeliji E2 (8:00) i vreme završetka u ćeliji F2 (17:00), a želite da ograničite vreme za sastanke na period između toga, izaberite između na listi Podaci, unesite =E2 u polje Vreme početka i =F2 u polje Vreme završetka.

Ograničavanje unosa podataka na tekst određene dužine.

 1. Slijedite korake 1-2 gorenavedenog.

 2. Na listi Dopusti izaberite stavku Dužinu teksta.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja. Na primer, izaberite stavku manje ili jednako da biste dopustili određeni broj znakova.

 4. U ovom slučaju želite da ograničite unos na 25 znakova, tako da izaberite manje od ili jednako u polju Podaci i unesite 25 u maksimalnu .

Izračunavanje dozvoljenog unosa na osnovu sadržaja druge ćelije.

 1. Slijedite korake 1-2 gorenavedenog.

 2. Na listi Dozvoli izaberite željeni tip podataka.

 3. Na listi Podaci izaberite željeni tip ograničenja.

 4. U jednom ili više polja ispod polja Podaci izaberite ćeliju koju želite da koristite za određivanje dozvoljenog unosa.

  Na primer, da biste dozvolili unose za nalog samo u slučaju da rezultat neće premašivati budžet u ćeliji E1, izaberite stavke Dozvoli > Ceo broj, Podaci, „manje ili jednako“ i stavke Maksimum >= =E1.

Napomene: 

 • Sledeći primeri koriste opciju „Prilagođeno“, pomoću koje upisujete sopstvene formule da biste postavili uslove. Opcija „Prilagođeno“ onemogućava listu „Podaci“, pa ne morate da brinete o tome šta je prikazano na njoj.

 • Snimci ekrana u ovom članku su uzeti u Excel 2016; Ali funkcionalnost je ista u Excel za veb.

Da biste se uverili da:

Unesite formulu:

Ćelija koja sadrži ID proizvoda (C2) uvek počinje standardnim prefiksom „ID-“ i sadrži najmanje 10 (više od 9) znakova.

= AND (LEFT (C2, 3) = "ID-", LEN (C2) >9)

6. primer: Formule u validaciji podataka

Ćelija koja sadrži ime proizvoda (D2) sadrži samo tekst.

=ISTEXT(D2)

2. primer: Formule u validaciji podataka

Ćelija sa nečijim datumom rođenja (B6) mora imati veću vrednost od broja godina podešenih u ćeliji B4.

=IF(B6<=(TODAY()-(365*B4)),TRUE,FALSE)

Primer validacije podataka za ograničavanje unosa na minimalnu starost

Svi podaci u opsegu ćelija A2:A10 sadrže jedinstvene vrednosti.

=COUNTIF($A$2:$A$10,A2)=1

4. primer: Formule u validaciji podataka

Napomena: Prvo morate uneti formulu za validaciju podataka za ćeliju A2, a zatim kopirati ćeliju A2 u opseg ćelija A3:A10 kako bi se drugi argument funkcije COUNTIF podudario sa trenutnom ćelijom. To jest, deo A2)=1 promeniće se u A3)=1, A4)=1 i tako dalje.

Više informacija

Proverite da li adresa e-pošte uneta u ćeliju B4 sadrži simbol @.

= ISNUMBER (FIND ("@", B4))

Primer validacije podataka kojom se proverava da li adresa e-pošte sadrži simbol @

Želite još?

Više informacija o validaciji podataka

Dodavanje stavki na padajuću listu ili njihovo uklanjanje sa nje

Uklanjanje padajuće liste

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×