Pređi na glavni sadržaj

Priprema Excel izvora podataka za objedinjavanje pošte u programu Word

Napravili ste spisak kontakata i drugih podataka koje želite da koristite za objedinjavanje pošte u programu Word. Ako je izvor podataka postojeća Excel unakrsna tabela, onda treba samo da pripremite podatke za objedinjavanje pošte. Međutim, ako je izvor podataka dugme razgraničen tabulatorom (. txt) ili datotekom vrednosti razdvojene zarezima (. csv), prvo morate da uvezete podatke u Excel, a zatim da ga pripremite za objedinjavanje pošte.

1. korak: Podešavanje izvora podataka u programu Excel

Ako koristite unakrsnu Excel kao izvor podataka za objedinjavanje pošte u Word, preskočite ovaj stepenik. Ako je izvor podataka. txt ili . csv datoteka, koristite čarobnjak za uvoz teksta da biste podesili podatke u Excel.

Kada uspešno uvezete .txt ili .csv datoteku, idite na 2. korak.

 1. Otvorite Excel.

 2. Idite na > podataka iz teksta/csv.

  Izbor teksta/CSV na kartici "Podaci"

 3. Odaberite. txt ili. csv datoteku koju želite, a zatim izaberite stavku Uvezi.

 4. U prozoru za pregled izaberite stavku Transformiši podatke.

 5. Izaberite ZIP, poštanski broj ili drugu kolonu za oblikovanje.

 6. Idite na tip podataka > transformacija : i izaberite stavku tekst.

  Power Query prozor sa izabranim tekstom

 7. Izaberite stavku Zameni trenutnu.

 8. Ponovite korake 5-7 po potrebi.

 9. Izaberite stavku zatvori & opterećenje.

 10. Idite na stavke > Sačuvaj kao i Sačuvaj kao pod drugim imenom.

 1. Otvorite Excel.

 2. Excel 2016    Idite na stavke podaci > iz tekstaNabavite > spoljnih podataka .

  Opcija „Iz teksta“ je markirana na kartici „Podaci“.

 3. Odaberite. txt ili. csv datoteku koju želite, a zatim izaberite stavku Uvezi.

 4. U čarobnjaku za uvoz teksta, u oknu Originalni tip podataka odaberite stavku Razgraničeno.

  Excel – preuzimanje spoljnih podataka iz teksta, čarobnjak za uvoz teksta, korak 1 od 3

 5. Izaberite stavku Moji podaci imaju zaglavlja iznad okna za Pregled ako datoteka ima zaglavlja, a zatim kliknite na dugme dalje.

 6. U oknu razgraničavanja znakova potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se podudara sa znakom za razdvajanje (kao što je kartica ili zarez), a zatim kliknite na dugme dalje.

  Opcije za znakove za razgraničavanje markirane su u čarobnjaku za uvoz teksta.

 7. U okviru stavke Pregled podataka odaberite kolonu koja sadrži ZIP kodove ili poštanske brojeve, a u okviru Format podataka u koloni odaberite stavku Tekst.

  Opcija „Tekst“ za format podataka u koloni markirana je u čarobnjaku za uvoz teksta.

  Napomena: Svakog puta kada primenite format podataka – „Opšte“, „Tekst“ ili „Datum“ – na kolonu, ime formata se pojavljuje u zaglavlju tabele za tu kolonu.

 8. Ponovite 7. korak ako je potrebno i odaberite kolonu koje želite da promenite, kao i format podataka koji želite da primenite.

 9. Odaberite stavku Završi.

 10. U dijalogu Uvoz podataka prihvatite podrazumevanu postavku koja je Postojeći radni list i adresu ćelije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  U dijalogu „Uvoz podataka“ odaberite podrazumevanu postavku – da stavite podatke na postojeći radni list – ili odaberite da ih stavite na novi radni list

  Oprez: Adresa ćelije u dijalogu Uvoz podataka prikazuje trenutno izabranu ćeliju. Podaci se uvoze počev od adrese navedene ćelije.

 11. Sačuvajte unakrsnu tabelu sa novim imenom datoteke.

2. korak: Pripremanje izvora podataka

Proverite da li je ispravan format kolona sa numeričkim podacima u Excel izvoru podataka koji koristite za listu slanja u objedinjavanju pošte u programu Word. Na primer, oblikujte kolonu sa brojevima tako da se podudara sa određenom kategorijom kao što je valuta.

Ako odaberete procenat kao kategoriju, imajte na umu da format procenta množi vrednost ćelije brojem 100. Oblikujte kolonu sa procentima kao tekst ako želite da izbegnete to množenje.

POŠTANSKI brojevi ili poštanski brojevi treba da budu oblikovani kao tekst da biste sačuvali podatke tokom objedinjavanja pošte. Ako to ne uradite prilikom uvoza, sada ga oblikujte. Početne nule – na primer, 00399 – u kodovima izostavljaju se tokom objedinjavanja pošte ako nisu oblikovane kao tekst.

 1. Odaberite kolonu koja sadrži ZIP kodove, poštanske brojeve ili druge podatke za oblikovanje.

 2. Idite na matičnustranicu i u grupi grupa izaberite strelicu nadole za Oblikovanje broja , a zatim odaberite opciju na listi (kao što je tekst).

  U programu Excel, na kartici „Početak“, u grupi „Broj“ kliknite na strelicu nadole u polju „Opšte“ da biste odabrali oblik broja koji će se koristiti.

Obavezno dodajte odgovarajući simbol ispred ili iza polja za objedinjavanje. Na primer, evo kako izgledaju vrednosti valute i procenta ako izostavite simbole.

U dokumentu objedinjavanja pošte piše „vaš doprinos od 50,00“ i „pruža vam popust od 20“.

Ako uključite simbole, brojevi imaju više smisla.

U dokumentu rezultata objedinjavanja pošte piše „vaš doprinos od 50,00 USD“ i „pruža vam popust od 20%“.

U dokumentu objedinjavanja pošte simbole dodajete pre ili posle polja za objedinjavanje, ovako:

Uzorak dokumenta objedinjavanja pošte u kom ispred polja pod imenom „Donacija“ stoji znak dolara, a posle polja pod imenom „Procenat“ stoji znak procenta.

Takođe pogledajte

Osnovni stepenik u Word procesu objedinjavanja pošte uspostavlja i priprema izvor podataka. Možete da koristite postojeći Excel izvor podataka ili da napravite novi tako što ćete uvesti karticu razgraničenu znakom (. txt) ili datotekom vrednosti razdvojene zarezima (. csv). Kada podesite i pripremite izvor podataka, objedinjavanje pošte možete da izvršite pomoću Dynamic Data Exchange (DDE) sa čarobnjakom za objedinjavanje pošte pomoću programa "postepenim objedinjavanjem" ili koristeći ručni metod objedinjavanja pošte.

Ako ne koristite postojeći Excel izvor podataka za objedinjavanje pošte, možete da koristite spisak kontakata ili adresar u. txt ili . csv datoteci. Čarobnjak za uvoz teksta vodi vas kroz korake za podatke koji se nalaze u. txt ili. csv datoteci u Excel.

 1. Otvorite Excel.

 2. Na kartici Podaci odaberite stavku iz teksta/csv.

 3. Odaberite. txt ili. csv datoteku koju želite, a zatim odaberite stavku Uvezi.

 4. U čarobnjaku za uvoz teksta, u oknu Originalni tip podataka odaberite stavku Razgraničeno.

  Excel – preuzimanje spoljnih podataka iz teksta, čarobnjak za uvoz teksta, korak 1 od 3

 5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Moji podaci imaju zaglavlja iznad okna za Pregled ako datoteka koju uvozite ima zaglavlja, a zatim odaberite stavku Dalje.

 6. U oknu Znakovi za razgraničavanje potvrdite izbor u polju za potvrdu koje se podudara sa znakom za razgraničavanje (kao što je „Tabulator“ ili „Zarez“) koji se koristi u podacima, a zatim odaberite stavku Dalje.

  Opcije za znakove za razgraničavanje markirane su u čarobnjaku za uvoz teksta.

  Savet: Okno za Pregled podataka pokazuje kako rezultati izgledaju u obliku tabele.

 7. U okviru stavke Pregled podataka odaberite kolonu koja sadrži ZIP kodove ili poštanske brojeve, a u okviru Format podataka u koloni odaberite stavku Tekst.

  Opcija „Tekst“ za format podataka u koloni markirana je u čarobnjaku za uvoz teksta.

  Napomene: 

  • Dostupni formati su Opšti, teksti datum. Svaki put kada primenite format podataka na kolonu, ime formata se pojavljuje u zaglavlju tabele za tu kolonu.

  • Kolona koja sadrži numeričke podatke kao što je procenat ili valuta, na primer, može da se oblikuje samo nakon uvoza datoteke. Pogledajte odeljak "Oblikovanje numeričkih podataka u Excel " koji prati dodatne informacije.

 8. Ponovite 7. korak ako je potrebno i odaberite kolonu koje želite da promenite, kao i format podataka koji želite da primenite.

 9. Odaberite stavku Završi.

 10. U dijalogu Uvoz podataka prihvatite podrazumevanu postavku koja je Postojeći radni list i adresu ćelije, a zatim kliknite na dugme U redu.

  U dijalogu „Uvoz podataka“ odaberite podrazumevanu postavku – da stavite podatke na postojeći radni list – ili odaberite da ih stavite na novi radni list

  Oprez: Adresa ćelije u dijalogu Uvoz podataka prikazuje trenutno izabranu ćeliju. Podaci se uvoze počev od adrese navedene ćelije.

 11. Kada završite, sačuvajte izvor podataka sa novim imenom datoteke.

Oblikovanje numeričkih podataka u Excel

Oblikujte sve numeričke podatke kao što su procenat ili vrednosti valute u bilo kom novom ili postojećem izvoru podataka u Excel koje nameravate da koristite u Word objedinjavanju pošte. Da biste sačuvali numeričke podatke koje ste oblikovali kao procenat ili kao valutu tokom objedinjavanja pošte, uradite uputstva u odeljku "2: koristite dinamičku razmenu podataka (DDE) za odeljak" objedinjavanje pošte ".

Proverite da li je ispravan format kolona sa numeričkim podacima u Excel izvoru podataka koji koristite za listu slanja u objedinjavanju pošte u programu Word. Na primer, oblikujte kolonu sa brojevima tako da se podudara sa određenom kategorijom kao što je valuta.

 1. Otvorite Excel izvor podataka.

 2. Odaberite kolonu koju želite da oblikujete.

 3. Na kartici Početak, u grupi Broj kliknite na strelicu pored polja Format broja (Opšte), a zatim odaberite opciju sa liste.

  U programu Excel, na kartici „Početak“, u grupi „Broj“ kliknite na strelicu nadole u polju „Opšte“ da biste odabrali oblik broja koji će se koristiti.

 4. Ponovite korake 2 i 3 po potrebi.

 5. Kada završite, odaberite stavku Sačuvaj.

Kada imate Excel izvor podataka koji sadrži oblikovane brojeve kao što su procenti i vrednosti valute, neki od numeričkih podataka možda neće zadržati oblikovanje tokom objedinjavanja pošte. Dobićete rezultate objedinjavanja pošte koje želite i možete da očuvate format numeričkih podataka u Excel koristeći DDE.

Excel format podataka u poređenju sa poljem "objedinjavanje" pomoću programa "objedinjavanje" ili ne koristeći dinamičku razmenu podataka

Napomena: Ako odlučite da ne koristite DDE, potražite uputstva u korišćenju objedinjavanja pošte da biste slali masovne e-poruke.

 1. Otvorite Word, odaberite Opcijedatoteka > > Više opcija.

 2. U okviru Opštepotvrdite izbor u polju za potvrdu Potvrdi konverziju formata datoteke .

  Opcija „Potvrdi pretvaranje formata datoteke prilikom otvaranja“

 3. Izaberite stavku U redu.

 4. Na kartici pošiljke odaberite stavku započni objedinjavanje pošte > čarobnjaku za objedinjavanje pošte koraka.

  U programu Word, na kartici pošiljke odaberite stavku Započni objedinjavanje pošte, a zatim odaberite stavku čarobnjak za početak objedinjavanja pošte u koracima

 5. U oknu za Objedinjavanje pošte , u okviru Izbor primalaca izaberitestavku Koristi postojeću listu.

  U programu Word, okno zadatka objedinjavanja pošte koje se otvara kada u grupi za objedinjavanje pošte odaberete čarobnjak za objedinjavanje pošte

 6. U okviru Korišćenje postojeće listeodaberite stavku Potraži, a zatim otvorite oblikovanu unakrsnu tabelu.

 7. U dijalogu potvrda izvora podataka potvrdite izbor u polju za potvrdu Prikaži sve i odaberite stavku MS Excel radni listovi putem DDE (*. xls) > u redu.

  Dijalog „Potvrdi izvor podataka“

 8. U dijalogu Microsoft Excel odaberite stavku čitava unakrsna tabela > u redu.

  Dijalog „Microsoft Excel“ u programu Word

 9. Kada se otvori dijalog Primaoci objedinjene pošte , odaberite stavku u redu.

  Dijalog "Primaoci objedinjene pošte" koji prikazuje sadržaj Excel unakrsne tabele koji se koristi kao izvor podataka za listu slanja

 10. Nastavite sa pismom, e-porukom, oznakomili kovertom .

Savet: Možete da sprečite da se Word svaki put kada otvorite datoteku sa podacima. Kada se povežete sa listom slanja, idite u stavke > opcije > Napredno. U okviru Opšteopozovite izbor u polju za potvrdu Potvrdi konverziju formata datoteke prilikom otvaranja .

Ako ste napravili listu kontakata u Excel unakrsnoj tabeli, važno je da oblikujete zip kodove ili poštanske kodove kao tekst da biste izbegli gubitak podataka. Ako uvozite u novu unakrsnu tabelu bilo koji kontakti iz teksta (. txt) ili datoteku vrednosti razdvojene zarezima (. csv), čarobnjak za uvoz teksta može da vam pomogne da uvezete i oblikujete podatke.

1. prvi: podešavanje izvora podataka u programu Excel

Ako već koristite Excel unakrsnu tabelu kao izvor podataka za objedinjavanje pošte u programu Word, pređite na 2. Ako je izvor podataka. txt ili. csv datoteka koja sadrži gmail kontakte, na primer, koristite čarobnjak za uvoz teksta da biste podesili podatke uExcel.

 1. Otvorite Excel i na kartici Podaci odaberite stavku iz teksta.

  On the Data tab, select From Text

 2. Odaberite. csv ili. txt datoteku koju želite, a zatim odaberite stavku uzmi podatke.

 3. U čarobnjaku za uvoz tekstaizaberite stavku dalje.

 4. U polju razgraničavanjapotvrdite izbor u polju koje se podudara sa znakom za razdvajanje koji odvaja svaki element podataka (na primer, karticu ili zarez). Zatim odaberite stavku dalje.

  Savet: Pregled izabranog okna podataka prikazuje kako će rezultati izgledati u formatu tabele.


  Step 2 of the Text Import Wizard
   

 5. U pregledu izabranih podatakaodaberite kolonu koja sadrži zip kodove ili poštanske brojeve. Zatim, u obliku podataka C olumnodaberite stavku tekst.

  Text Import Wizard step 3
   

 6. Ponovite step 5 po potrebi, biranjem kolone koju želite da promenite i formata podataka koji želite da uradite.

  Napomena: Svaki put kada primenite format podataka na kolonu, ime formata se pojavljuje u zaglavlju tabele za tu kolonu.

 7. Kliknite na dugme Završi.

 8. U dijalogu Uvoz podataka odaberite gde želite Excel da stavite podatke, a zatim kliknite na dugme u redu.

  Napomena: Sačuvajte unakrsnu tabelu sa novim imenom datoteke.

2.2: oblikovanje numeričkih podataka u Excel unakrsnoj tabeli

Da biste obezbedili Poštanski broj ili Poštanski broj kroz objedinjavanje pošte bez gubljenja nule, oblikujte kolonu koja sadrži te kodove kao tekst.

 1. Otvorite unakrsnu tabelu i izaberite kolonu koja sadrži zip kodove ili poštanske brojeve.

 2. Na kartici Početak , u polju Oblikovanje odaberite stavku tekst.

  On the Home tab, in the Format box, select Text

Sada možete da koristite ove podatke za Objedinjavanje pošte.

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×