Promene kompatibilnosti između verzija

Kontrolor kompatibilnosti navodi elemente u Word 2013 ili 2016 dokumentu koji nisu podržani ili koji se ponašaju drugačije u starijim verzijama programa Word. Neke od ovih funkcija će se trajno promeniti ako dokument konvertujete u Word 2016 ili 2013 format.

Da biste pokrenuli kontrolor kompatibilnosti, izaberite stavku > informacije, izaberite stavku proveri da li postoje problemi > Proveri kompatibilnost, a zatim pregledajte sve liste problema sa kompatibilnošću u okviru Rezime.

Dostupnost funkcija u svakom režimu

Funkcija

97-2003

2007

2010

2013 i 2016

Veb video zapis

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Aplikacije za Office

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Kontrole sadržaja ponavljajuće sekcije

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Prilagođene kolone fusnota

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Skupljeni po podrazumevanim naslovima

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Označavanje komentara kao završenih

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Novi formati brojeva

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Novi oblici i okviri za tekst

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Tekstualni efekti

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Alternativni tekst u tabelama

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

OpenType funkcije

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Blokiranje autora

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Novi WordArt efekti

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Nove kontrole sadržaja

Crveno X

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Kontrole sadržaja za Word 2007

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Teme

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Glavni/pomoćni fontovi

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Praćena premeštanja

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Kartice „Margine“

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

SmartArt grafika

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Grafikoni u sistemu Office 2007

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Open XML ugrađeni objekti

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Sastavni blokovi

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Bibliografija i citati

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Jednačine

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Relativni okviri za tekst

Crveno X

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

WordArt iz prethodne verzije

Zelena oznaka potvrde

Zelena oznaka potvrde

Crveno X

Crveno X

Dijagrami iz prethodne verzije

Zelena oznaka potvrde

Crveno X

Crveno X

Crveno X

Grafikoni prethodne verzije

Zelena oznaka potvrde

Crveno X

Crveno X

Crveno X


Vrh stranice

Promene ponašanja funkcije

Označavanje komentara kao završenih

Označavanje komentara u okviru Word 2013 i 2016 formati datoteka. Sve dok se komentar ili odgovor ne uređuje u starijoj verziji programa Word, komentar ili odgovor će izgledati isto kada se datoteka ponovo otvori u programu Word 2013 ili 2016.

Odgovori na komentare ne liиe na odgovore u starijim verzijama programa Word.

Sastavni blokovi

Sastavni blokovi i stavke automatskog teksta mogu da izgube neke informacije.

Predlošci pružaju sadržaj koji se prikazuje u galerijama objekata u programu Word 2016, 2013, 2010 i 2007. Kada sačuvate predložak u programu Word 97-2003, sadržaj iz galerija sastavnih blokova će biti trajno pretvoren u statične stavke automatskog teksta. Nećete moći da konvertujete automatski tekst u sastavne blokove čak i ako kasnije konvertujete dokument u Word 2013 ili 2016 format.

Sadržaj iz sledećih galerija sastavnih blokova će biti pretvoren u automatski tekst:

 • Tabele

 • Zaglavlja

 • Jima

 • Brojevi stranica

 • Okviri za tekst

 • Jednačine

 • Sadržaj

 • Bibliografije

 • Vodeni žigovi

 • Prilagođene galerije

Bibliografije i citati

Citati i bibliografije će biti konvertovani u statični tekst i više se neće automatski ažurirati.

U programima Word 2016 i 2013, citati i bibliografije ažuriraju se automatski kada izmenite njihove izvore ili primenite novi stil dokumenta.

Kada sačuvate Word 2016 ili 2013 dokument u programu Word 97-2003, citati i bibliografije konvertuju se u statični tekst koji se neće automatski ažurirati i njihovi izvori neće biti dostupni.

Ako kasnije konvertujete dokument u Word 2016 ili 2013, citati i bibliografije neće automatski da se ažuriraju. Za citate i bibliografije da se automatski ažuriraju, morate ponovo da kreirate izvore u dokumentu ili da ih kopirate na trenutnu listu u polju Menadžer izvora , a zatim da zamenite statične citate i bibliografije sa novim stvorljenim.

Više informacija o citatima i bibliografiji potražite u članku Kreiranje bibliografije.

Kontrole sadržaja

Kontrole sadržaja biće konvertovane u statični sadržaj.

Ako sačuvate dokument u Word 97 – 2003 formatu, sve kontrole sadržaja biće konvertovane u čisti tekst i povezana svojstva će biti trajno izgubljena čak i ako kasnije konvertujete dokument u Word 2016 ili 2013 format datoteke.

Na primer, u programu Word 97 – 2003, korisnici više neće videti stavke na padajućoj listi. Pored toga, svi regioni koji se ne mogu uređivati ili izbrisati) više se neće primeniti i korisnici će moći da brišu i menjaju sadržaj kontrola.

Ugrađeni objekti

Ugrađeni objekat je kreiran u novijoj verziji sistema Office. Ne možete da je uredite u starijoj verziji programa Word.

Možete da konvertujete otvorene XML ugrađene objekte kako bi osobe koje koriste starije verzije programa Word mogle da ih uređuju.

Konvertovanje ugrađenih Excel 2013 ili 2016 objekata

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Pritisnite objekat radnog lista, a zatim kliknite na dugme Konvertuj.

 3. U dijalogu konvertovanje kliknite na dugme Konvertuj u.

 4. Sa liste tip objekta izaberite stavku Microsoft Excel 97-2003 radni list .

Konvertovanje ugrađenih PowerPoint 2013 ili 2016 objekata slajda

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Usmerite na objekat slajda, a zatim kliknite na dugme Konvertuj.

 3. U dijalogu konvertovanje kliknite na dugme Konvertuj u.

 4. Sa liste tip objekta izaberite stavku Microsoft PowerPoint 97-2003 slajd .

Konvertovanje ugrađenih PowerPoint 2013 ili 2016 objekata prezentacije

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Usmerite objekat na prezentaciju, a zatim kliknite na dugme Konvertuj.

 3. U dijalogu konvertovanje kliknite na dugme Konvertuj u.

 4. Sa liste tip objekta izaberite stavku Microsoft PowerPoint 97-2003 prezentacija :

Konvertovanje ugrađenih Word 2013 ili 2016 objekata

Ugrađene objekte možete da konvertujete kako bi osobe koje koriste starije verzije programa Word mogle da ih uređuju.

 1. Kliknite desnim tasterom miša na ugrađeni objekat.

 2. Pokažite na objekat dokumenta, a zatim kliknite na dugme Konvertuj.

 3. U dijalogu konvertovanje izaberite stavku Konvertuj u.

 4. U listi tip objekta izaberite stavku Microsoft Word 97-2003 dokument.

Jednačine

Jednačine će biti konvertovane u slike. Nećete moći da uređujete jednačine dok se dokument ne konvertuje u novi format datoteke. Komentari, endnote ili fusnote koji su prisutni u jednačine biće trajno izgubljeni prilikom čuvanja.

Ako dokument sačuvate u programu Word 97-2003, jednačine će biti konvertovane u slike koje ne možete da uredite. Međutim, ako kasnije konvertujete dokument u Word 2016 ili 2013 format datoteke i nijedna promena nije izvršena u slikama iz prethodne verzije, jednačine će postati tekst i moći ćete da ih uređujete.

SmartArt grafike

SmartArt grafike će biti konvertovane u jedan objekat koji se ne može uređivati u prethodnim verzijama programa Word.

Kada sačuvate dokument koji sadrži SmartArt grafiku u programu Word 97-2003, one će biti konvertovane u statične slike. Nećete moći da uređujete tekst unutar grafike, da promenite raspored ili da promenite opšti izgled.

Ako kasnije konvertujete dokument u Word 2016 ili 2013 format i ne postoje promene u slikama u starijoj verziji, grafika će se vratiti na SmartArt objekat.

Kartice „Margine“

Kartice poravnavanja će se konvertovati u tradicionalne kartice.

U programima Word 2016 i 2013, kartice za poravnanje se koriste za pozicioniranje teksta u odnosu na margine dokumenta ili regione unutar dokumenta i prilagođavanje njihove pozicije ako promenite margine.

Ako dokument sačuvate u programu Word 97-2003, kartice za poravnanje će biti trajno zamenjeni tradicionalnim karticama i više neće automatski prilagoditi svoju poziciju ako promenite margine. Ako ste kartice za poravnavanje koristili za kreiranje složenog rasporeda, kartice mogu da promene položaj i da promene izgled dokumenta.

Okviri za tekst

Menja se neki položaj okvira za tekst.

U okvirima za tekst, tekst koji je vertikalan vertikalno ili poravnat na dnu biće trajno poravnat na vrhu, čak i ako kasnije konvertujete dokument u Word 2016 ili 2013 format.

Praćena premeštanja

Praćene pokrete će biti konvertovane u brisanje i umetanja.

Ako dokument sačuvate u programu Word 97-2003, praćene premeštanja postaće praćene brisanja i umetanja. Ako kasnije konvertujete dokument u Word 2016 ili 2013 format, praćene umetanja i brisanja neće biti ponovo konvertovane u praćene pokrete.

Novi formati brojeva

Novi formati numerisanja će biti konvertovani u arapske brojeve (1, 2, 3, 4,...).

Liste koje su oblikovane pomoću novih formata numerisanja (0001, 0002, 0003, 0004,...) biće konvertovane u standardne arapske brojeve (1, 2, 3, 4,...).

Novi oblici i okviri za tekst

Oblici i okviri za tekst će biti konvertovani u efekte dostupne u ovom formatu.

Oblici i okviri za tekst koji se kreiraju u programu Word 2016 ili 2013 mogu da se oblikuju pomoću raznih novih efekata, kao što su Bevel i 3-D rotacija, koja nisu dostupna u prethodnim verzijama programa Word. U prethodnim verzijama programa Word, ovi efekti će biti konvertovani u efekte koji su dostupni u tim verzijama.

Efekti za tekst

Efekti na tekstu će biti uklonjeni

Efekti na tekstu trajno se uklanjaju ako nisu primenjeni pomoću prilagođenog stila.

Ako se tekstualni efekti primenjuju pomoću prilagođenog stila, ponovo će se pojaviti kada se dokument ponovo otvori u programu Word 2016 ili 2013.

Alternativni tekst u tabelama

Tabele će izgubiti alternativne informacije o alternativnom tekstu.

Alternativni tekst se prikazuje kada se dokument nalazi na vebu. U Word 97-2003 formatu, alternativni tekst na tabelama se trajno uklanja.

Blokiranje autora

Sve informacije o tome gde će drugi autori za uređivanje u ovom dokumentu biti trajno uklonjeni.

Blokovi autora uklonjeni su iz bilo kog regiona na koji su se prijavili i ceo dokument je dostupan za uređivanje.

WordArt

Efekti na tekstu će biti uklonjeni.

WordArt konvertuju se u statični tekst.

Grafikoni i dijagrami

Grafikon u ovom dokumentu može da sadrži podatke u ćelijama izvan ograničenja reda i kolone izabranog formata datoteke. Podaci izvan 256 (IV) kolona od 65.536 redova neće biti sačuvani.

Neki grafikoni i dijagrami biće konvertovani u slike koje se ne mogu menjati. Ako je grafikon ili dijagram zasnovan na podacima izvan redova i kolona koje podržava Word 97-2003, oni će biti izgubljeni.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×