Dobro došli u Lepljive beleške! I dalje smo najbolji način za pisanje brzih beležaka na radnoj površini Windows ali sada možete i da ponesete lepljive beleške sa sobom, omogućavajući vam da hvatate, pronalazite i koristite beleške u svim aplikacijama i omiljenim uređajima.

Napomena: Nove i ažurirane funkcije u programu Lepljive beleške objavljuju se postepeno, što znači da možda nisu prešli na vaš računar ili uređaj odmah nakon najavi.

Dobro došli u Lepljive beleške za Windows 10!

Otvaranje aplikacije Lepljive beleške"

 1. Na Windows 10 kliknite na dugme Start ili ga dodirnite i otkucajte "Lepljive beleške". Lepljive beleške će se otvoriti tamo gde ste ih ostavili.

 2. Na listi beležaka dodirnite belešku ili kliknite dvaput na je da biste je otvorili.

  Ili na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N da biste započeli novu poruku.

 3. Da biste zatvorili naplaćeno, dodirnite ili kliknite dvaput na ikonu za zatvaranje ( X).

  Ako ne vidite Lepljive beleške aplikacije, otvorite aplikaciju Microsoft Store i instalirajte "Microsoft lepljive beleške".

Napomena: Trenutno ne možete Lepljive beleške ostanete u toku sa drugim aplikacijama. Ali možete da zakačite Lepljive beleške na Windows traku zadataka da biste odmah videli listu beležaka ili da biste brzo kreirali novu belešku. Kliknite desnim tasterom miša Lepljive beleške na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Zakači na traku zadataka.

Prijavite se i sinhronizujte lepljive beleške

U Lepljive beleške 3.0 i novijim verzijama, pomoću istog Microsoft naloga možete da se prijavite da biste sinhronizovali beleške u aplikacijama i na omiljenim uređajima.

 1. Otvorite aplikaciju Lepljive beleške i prikažite listu beležaka. Ako je prikazana samo jedna beleška, kliknite na ikonu tri tri strelice ili je dodirnite ( ... ) u gornjem desnom vremenu beleške, a zatim izaberite ili dodirnite stavku Lista beležaka.

 2. Kliknite na ikonu postavki u gornjem desnom vremenu liste beležaka ili je dodirnite.

 3. Dodirnite ili izaberite stavku Prijavite se i unesite akredicije Microsoft naloga. Ako nemate nalog, od vas će se tražiti da ga kreirate za prijavljivanje.

 4. Dodirnite ili izaberite stavku Nastavi.

Saznajte više o tome gde još možete da vidite svoj Lepljive beleške.

Pravljenje nove beleške

 1. Otvorite Lepljive beleške. Lepljive beleške će se otvoriti tamo gde ste ih ostavili.

 2. Na listi beležaka ili iz postojeće beleške kliknite na ikonu plus ( + ) u gornjem levom vremenu ili je dodirnite.

  Ili na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+N da biste započeli novu poruku.

  Saveti: 

  • Možete da zakačite Lepljive beleške na Windows zadataka da biste brzo kreirali novu belešku. Kliknite desnim tasterom miša Lepljive beleške na traci zadataka, a zatim izaberite stavku Zakači na traku zadataka.

  • Zatim, ako kliknete desnim tasterom miša na ikonu Lepljive beleške ili je držite na Windows traci zadataka, možete da izaberete stavku Nova napomina.

 3. Dodajte sadržaj u belešku na način na koji želite. Možete da koristite tastaturu, pišete prstom ili nalivom na uređaju omogućenom za dodir ili da dodate sliku.

  Napomena: Trenutno ne možete da promenite font ili veličinu teksta natpisa.

  Savet: Pokušajte da koristite Cortana. Ako otkucate beleške koje sadrže datum, vreme, broj telefona ili adresu, Cortana za digitalnu pretragu će vam ponuditi načine interakcije sa beleškom, na primer dodavanjem podsetnik u Outlook kalendaru ako otkucate vreme.

Saznajte više načina Dodajte sadržaj u lepljive beleške..

Pretraživanje beležaka

 1. U vrhu liste beležaka otkucajte termin za pretragu u polju za pretragu. Ili na tastaturi pritisnite kombinaciju tastera Ctrl+F za pretragu.

  Lista beležaka će postati filtrirana samo za one beleške koje sadrže termin za pretragu.

 2. Da biste obrisali pretragu, izaberite stavku da biste dodirnuli ( X ) ili izbrišite termin za pretragu.

Promena izgleda beležaka

Možete da prilagodite beleške.

 • Uhvatite vrh beleške i prevucite je po radnoj površini. Zapamtićemo gde ste ga stavili!

 • Uhvatite ivice beleške i povećajte njenu širinu i visinu.

 • Promenite boju pozadine natpisa. Iz bilo koje natpisa kliknite na ikonu tričica (... ) koja se nalazi u gornjem desnom uglu ili je dodirnite, a zatim izaberite boju za natpis.

  Promenite režim svetle ili tamne boje da biste lakše čitali. Režim boje menja pozadinu i boje fonta na note, kao i listu sa natpisima u svetli ili tamni, ali ne i u zaglavlju natpisa. Sa liste beležaka izaberite ili dodirnite stavku Postavke ,a zatim u okviru Boja promenite režim boje u svetli, tamni ili podešen tako da se podudara sa trenutnim Windows režimu.

Napomena: Ako ste prijavljeni na Microsoft nalog, promena boje će se sinhronizovati na svim uređajima i na vebu.

Saznajte više o načinima za oblikovanje beležaka.

Recite nam šta mislite

Recite nam šta vam se dopada u vezi sa novom uslugom Lepljive beleške iskustvo – i kakve predloge imate da ga dodatno pojmimo. Povratne informacije o proizvodu ćemo poslati direktno Lepljive beleške timu!

 • Na listi beleške izaberite ili dodirnite stavku Postavke, a zatim u okviru Pomoć & povratneinformacije izaberite ili dodirnite stavku Deli povratne informacije.

 • Ako imate funkciju od koje želite da zatražite, pošaljite nam povratne informacije da biste nam pomogli da odredimo prioritet novih funkcija u budućim ispravkama. Više informacija potražite u temi Kako da pružim Microsoft kancelarija?

Dobro došli u Lepljive beleške za iPhone i iPad!

Pogledajte lepljive beleške u OneNote za iPhone

 1. Lepljive beleške se pojavljuju zajedno sa OneNote za iPhone. Otvorite OneNote stavku za iPhone, a zatim u donjem desnom redu dodirnite stavku Lepljive beleške.

  Morate da se prijavite preko istog naloga na više uređaja da biste videli beleške na svim uređajima.

 2. Na listi beležaka dodirnite belešku da biste je otvorili.

 3. Da biste zatvorili naznaku koju ste izmenili, dodirnite stavku Gotovo, a zatim strelicu okrenute kadole u gornjem levom vremenu.

  Da biste zatvorili naznaku koju niste izmenili, samo dodirnite strelicu okrenuta kadole u gornjem levom vremenu.

Saznajte više o tome gde još možete da vidite svoj Lepljive beleške.

Pogledajte lepljive beleške u OneNote za iPad

 1. Lepljive beleške se pojavljuju zajedno sa OneNote za iPad. Otvorite OneNote za iPad, a zatim na kartici Početak dodirnite ikonu Lepljive beleške karticu.

  Morate da se prijavite preko istog naloga na više uređaja da biste videli beleške na svim uređajima.

 2. Na listi beležaka dodirnite belešku da biste je otvorili. Da biste uredili belešku, dodirnite je u njoj.

 3. Da biste zaustavili uređivanje beleške, dodirnite stavku Gotovo.

 4. Da biste zatvorili naznaku, dodirnite strelicu okrenuu kadole u gornjem levom vremenu.

Saznajte više o tome Gde još možete da vidite Lepljive beleške.

Kreiranje nove lepljive beleške u programu OneNote za iPhone

 1. Otvorite OneNote stavku za iPhone, a zatim u donjem desnom redu dodirnite stavku Lepljive beleške.

  Morate da se prijavite preko istog naloga na više uređaja da biste videli beleške na svim uređajima.

 2. Na listi beležaka dodirnite ikonu plus ( + ) da biste započeli novu belešku.

 3. Dodajte sadržaj u belešku na način na koji želite. Možete da koristite tastaturu ili da dodate sliku.

 4. Da biste zatvorili naznaku koju ste izmenili, dodirnite stavku Gotovo, a zatim strelicu okrenute kadole u gornjem levom vremenu.

  Da biste zatvorili naznaku koju niste izmenili, samo dodirnite strelicu okrenuta kadole u gornjem levom vremenu.

Saznajte više načina za dodavanje sadržaja u lepljive beleške.

Kreirajte novu lepljivu belešku u OneNote za iPad

 1. Otvorite OneNote za iPad, a zatim na kartici Početak dodirnite ikonu Lepljive beleške karticu.

  Morate da se prijavite preko istog naloga na više uređaja da biste videli beleške na svim uređajima.

 2. Na listi beležaka dodirnite ikonu plus ( + ) da biste započeli novu belešku.

 3. Dodajte sadržaj u belešku na način na koji želite. Možete da koristite tastaturu ili da dodate sliku.

 4. Da biste zatvorili naznaku koju ste izmenili, dodirnite stavku Gotovo ,a zatim dodirnite strelicu okrenuta kadole u gornjem levom vremenu.

  Da biste zatvorili naznaku koju niste izmenili, samo dodirnite strelicu okrenuta kadole u gornjem levom vremenu.

Saznajte više o načinima za dodavanje sadržaja u lepljive beleške.

Kopiranje sadržaja na stranicu na koju OneNote za iPad

 1. Otvorite OneNote za iPad, a zatim na kartici Početak dodirnite ikonu Lepljive beleške desno.

  Morate da se prijavite preko istog naloga na više uređaja da biste videli beleške na svim uređajima.

 2. Pritisnite i držite poruku da biste je izabrali, a zatim, dok još uvek pritiskate na poruku, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste kopirali sadržaj natpisa na trenutnu stranicu, prevucite na stranicu.

  • Da biste kopirali sadržaj na stranicu na drugu stranicu u okviru istog odeljka, prevucite nanošenje preko odredišne stranice na listi stranica sa leve strane. Nastavite da pritiskate dok se stranica otvara, a zatim prevucite na stranicu.

  • Da biste kopirali na drugu stranicu u okviru drugog odeljka, prevucite na notu preko drugog odeljka na listi odeljaka sa leve strane. Ako ne vidite listu odeljaka, prvo se uverite da je otvorena. Nastavite da pritiskate dok se odeljak otvara, a zatim je prevlačite preko odredišne stranice dok se stranica ne otvori. Dok i dalje pritiskate na belešku, prevucite belešku na stranicu.

Savet: Možete i da kopirate tekst ili slike na OneNote stranici u novu lepljivu poruku. Izaberite neki tekst ili sliku, a zatim pritisnite i držite izbor dok se ne pojavi meni za izbor. Dodirnite stavku Kopiraj u Lepljive beleške. Nova lepljiva beleška će se kreirati sa izabranim tekstom.

Saznajte više o načinima za dodavanje sadržaja u lepljive beleške.

Promena boje lepljive beleške u OneNote za iPhone

 1. Na listi beležaka prevucite belešku sa desne strane da biste otkrili opcije beleške, a zatim dodirnite srednju ikonu oblikovanja.

 2. U belešci dodirnite ikonu sa3psis (... ) koja se nalazi u gornjem desnom vremenu, a zatim izaberite boju za natpis.

Promena boje lepljive beleške u OneNote za iPad

 1. Otvorite OneNote za iPad, a zatim na kartici Početak dodirnite ikonu Lepljive beleške karticu.

  Morate da se prijavite preko istog naloga na više uređaja da biste videli beleške na svim uređajima.

 2. Sa liste beležaka prevucite belešku nalevo da biste otkrili opcije beleške, a zatim dodirnite ikonu oblikovanja da biste prikazali meni boje.

  Ili, u otvorenoj belešci dodirnite ikonu tri zvezdice (... ) koja se nalazi u gornjem desnom vremenu da biste prikazali meni boje.

Delite beleške u OneNote za iPhone

Lepljive beleške možete da delite sa bilo kim, čak i sa osobama koje nemate Microsoft nalog. U lepljive beleške možete da delite pomoću najpopularnijih aplikacija ili usluga dostupnih na iPhone telefonu, uključujući razmenu tekstualnih poruka, e-poštu ili društvene medije.

 • Na listi beležaka prevucite belešku sa desne strane da biste otkrili opcije beleške, a zatim dodirnite levu ikonu za deljenje.

 • Možete i da delite belešku tako što ćete je prvo otvoriti, a zatim dodirnete ikonu "Elipsis" (... ) koja se nalazi u gornjem desnom vremenu. Dodirnite stavku Deli naplaćeno.

Saznajte više o deljenju lepljivih beležaka.

Delite lepljive beleške u OneNote za iPad

Lepljive beleške možete da delite sa bilo kim, čak i sa osobama koje nemate Microsoft nalog. Lepljive beleške možete da delite pomoću najpopularnijih aplikacija ili usluga dostupnih na vašim iPad, uključujući razmenu tekstualnih poruka, e-poštu ili društvene medije.

 1. Otvorite OneNote za iPad, a zatim na kartici Početak dodirnite ikonu Lepljive beleške karticu.

  Morate da se prijavite preko istog naloga na više uređaja da biste videli beleške na svim uređajima.

 2. Sa liste beležaka prevucite belešku nalevo da biste otkrili opcije beleške, a zatim dodirnite ikonu za deljenje.

  Možete i da delite belešku tako što ćete je prvo otvoriti, a zatim dodirnete ikonu "Elipsis" (... ) koja se nalazi u gornjem desnom vremenu. Dodirnite stavku Deli naplaćeno.

Saznajte više o deljenju lepljivih beležaka.

Recite nam šta mislite

Recite nam šta vam se dopada u vezi sa novom uslugom Lepljive beleške iskustvo – i kakve predloge imate da ga dodatno pojmimo. Povratne informacije o proizvodu ćemo poslati direktno Lepljive beleške timu!

 • Na listi beležaka dodirnite sliku profila naloga, a zatim u okviru Povratne informacije dodirnitestavku Pošalji povratne informacije.

 • Ako imate funkciju od koje želite da zatražite, pošaljite nam povratne informacije da biste nam pomogli da odredimo prioritet novih funkcija u budućim ispravkama. Više informacija potražite u temi Kako da pružim Microsoft kancelarija?

Dobro došli u Lepljive beleške za Android telefon!

Pogledajte lepljive beleške

Postoje dva načina za dobijanje operativnog Lepljive beleške Android:

 • U okviru OneNote Otvorite OneNote, a zatim u donjem desnom njem zatim dodirnite Lepljive beleške.

  Na listi beležaka dodirnite belešku da biste je otvorili. Da biste zatvorili belešku i vratili se na listu beležaka, dodirnite strelicu levo u gornjem levom vremenu.

 • Na Microsoft Launcher Lepljivim beleškama možete i brzo da pristupite bez OneNote ako koristite Microsoft Launcher kao prilagođeni početni ekran za Android telefon. Na početnom ekranu pokretanja prevucite sa leve ivice da biste videli feed, a zatim brzo prevucite nadole i dodirnite stavku Prilagodi feed da biste dodali kartice. Ponovo flick down down and turn on Lepljive beleške to add to your feed.

Saznajte više o tome gde još možete da vidite svoj Lepljive beleške.

Pravljenje nove beleške

 1. Otvorite OneNote za Android telefon, a zatim u donjem desnom licu dodirnite stavku Lepljive beleške.

 2. Na listi beležaka dodirnite ikonu znaka plus ( + ) da biste započeli novu belešku.

 3. Dodajte sadržaj u belešku na način na koji želite. Možete da koristite tastaturu, pišete prstom ili nalivom na uređaju omogućenom za dodir ili da dodate sliku.

 4. Da biste sačuvali i zatvorili belešku, dodirnite strelicu levo u gornjem levom vremenu.

  Napomena: Trenutno ne možete da promenite font ili veličinu teksta natpisa.

Saznajte više načina za dodavanje sadržaja u lepljive beleške.

Promena boje beležaka

 1. Na listi beležaka dodirnite belešku da biste je otvorili. Dodirnite ikonu "Još opcija" koja se nalazi u gornjem desnom vremenu.

 2. Izaberite boju za natpis.

Savet: Ako ste prijavljeni na Microsoft nalog, promena boje će se sinhronizovati na svim uređajima i na vebu.

Delite beleške

Lepljive beleške možete da delite sa bilo kim, čak i sa osobama koje nemate Microsoft nalog. Lepljive beleške možete da delite pomoću najpopularnijih aplikacija ili usluga dostupnih na Android telefonu, uključujući razmenu tekstualnih poruka, e-poštu ili društvene medije.

 1. Na listi beležaka otvorite belešku koji želite da delite. Dodirnite ikonu sa3psis (... ) koja se nalazi u gornjem desnom vremenu.

 2. Dodirnite stavku Deli.

 3. Izaberite način na koji želite da delite naplaćenje.

Recite nam šta mislite

Recite nam šta vam se dopada u vezi sa novom uslugom Lepljive beleške iskustvo – i kakve predloge imate da ga dodatno pojmimo. Povratne informacije o proizvodu ćemo poslati direktno Lepljive beleške timu!

 • Na listi beležaka dodirnite sliku profila naloga, a zatim u okviru Povratne informacije dodirnitestavku Pošalji povratne informacije.

 • Ako imate funkciju od koje želite da zatražite, pošaljite nam povratne informacije da biste nam pomogli da odredimo prioritet novih funkcija u budućim ispravkama. Više informacija potražite u temi Kako da pružim Microsoft kancelarija?

Nema više traženja papira i olovke da biste uhvatili brz, ali važan podatak da ne želite da se izgubite u praćenju.

Takođe pogledajte

Kreiranje lepljive beleške

Pregled lepljivih beležaka svuda

Deljenje lepljivih beležaka

Brisanje lepljive beleške

Rešavanje problema Lepljive beleške

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?

Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Imate li dodatne povratne informacije? (Opcionalno)

Hvala vam na povratnim informacijama!

×