Saveti za liste slanja

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Bez obzira koliko dobro osmislite vašu e-poruku, njen efekat će biti mali ukoliko je pošaljete pogrešnim osobama. U mogućnosti ste da listu slanja ograničite na imena ili e-adrese ili njom obuhvatite više detalja o svakom kupcu kako biste ih kategorizovali po segmentima bitnim za vaše poslovanje.

Ukoliko e-poruke usmeravate ka grupi potrošača za koju mislite da će biti zainteresovana za određenu ponudu, povećavaju se šanse za uspeh vaše e-kampanje. Između trećine i polovine vašeg vremena i budžeta e-kampanje posvetite detaljnom kreiranju liste slanja i određivanju odgovarajućih ciljnih grupa potrošača.

Ovaj članak sadrži:

Korišćenje podataka o klijentima

Nakon što prikupite informacije o svojim klijentima i potencijalnim klijentima, praćenje osobina koje su im zajedničke može biti veoma korisno. Što više detalja sačuvate u listi slanja, imaćete više mogućnosti da ciljano upućujete svoje pošiljke.

Uverite se da su detaljni podaci koje pratite oni koje ćete moći da iskoristite. Složenija lista slanja zahteva više posla oko održavanja.

Na primer, podatke o klijentima možete koristiti na neki od sledećih načina:

 • Štampanje nalepnice sa adresom     U mogućnosti ste da kreirate nalepnice sa adresom za koju su vam potrebni samo ime i adresa.

 • Slanje e-poruka klijentima na određenim lokacijama stanovanja    Listu slanja možete filtrirati po gradu ili poštanskom broju tako da lako možete najaviti promociju samo klijentima koji žive na određenoj lokaciji.

 • Dodavanje personalizovanog pozdrava     Personalizovati tako što ćete uključiti primalaca imena i prezimena u red za pozdrav odvajanjem imena u polja naslov, imei prezime podataka.

 • Fokus na primaocima određenih godina     Obavestite klijente o proizvodima ili uslugama koje odgovaraju za te klijente životnom (kao što su planiranje za penzioni u 20 u odnosu na planiranje za penzioni u njihove 50) putem prikupljanja datuma rođenja klijente kao Datum rođenja (kao što su „1945”).

  Ako želite da ponudite promotivne poklone svim korisnicima čiji rođendan pada u tekućem mesecu, možete da prikupite njihovi rođendani kao mesec, dan, godina (kao što su „januar 1, 2000”).

 • Prilagodite zasebne pošiljke polu primalaca    Najavite nove linije proizvoda samo muškarcima ili samo ženama tako što će lista slanja sadržati pol svakog klijenta („muški“ ili „ženski“).

 • Korišćenje istorije nabavke    Osobama koje su nedavno obavile veliku kupovinu možete poslati posebna saopštenja ili kupce možete obavestiti da su stigli novi modeli njihovih omiljenih brendova. Da biste ovo uradili, potrebno je da pratite istoriju kupovine. U mogućnosti ste i da obavestite kupce o sličnim proizvodima („Klijenti koji su kupili ono što i vi kupili su i ovo“).

 • Smanjivanje troškova poštarine slanjem e-poruke    Slanjem pozivnica za neki događaj kupcima koji su naveli svoje e-adrese možete umanjiti troškove poštarine. Štampane pozivnice možete najpre adresirati tako što ćete izvršiti objedinjavanje pošte, a zatim izvršiti filtriranje po kupcima koji nisu naveli e-adrese. Potom možete kreirati e-pozivnicu objedinjavanjem e-pošte i filtriranjem po onim kupcima koji su naveli e-adrese.

Vrh stranice

Kreiranje liste slanja

Po osnovnim karakteristikama, lista slanja je tekstualna datoteka koja razdvaja zapise o primaocima u uobičajena polja. Takva lista obično ima oblik radnih listova ili tabela, gde je svaki zapis u svom redu razdvojenom u kolone koje sadrže pojedinačna polja podataka, kao osnovna lista slanja opisana ovde.

Osnovna lista slanja u dijalogu „Primaoci objedinjene pošte“.

Složena lista može da sadrži dodatna polja podataka, kao što su veličina proizvoda i izbor boja, istoriju kupovine, datum rođenja i pol.

Ukoliko prvi put kreirate listu slanja, to možete učiniti bez napuštanja programa Microsoft Office Publisher.

Kreiranje liste slanja

 1. Otvorite publikaciju.

 2. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Kreiranje liste adresa.

 3. Pre nago što počnete da unosite informacije u listu, možete prilagoditi polja dodavanjem, uklanjanjem, preimenovanjem ili promenom redosleda polja koja se pojavljuju u dijalogu Nova lista adresa.

  Kako?

  1. Izaberite stavku Prilagođavanje kolona, a zatim postupite na neki od sledećih načina:

   • Kliknite na dugme Dodaj da biste dodali polje. U dijalogu Dodavanje polja upišite ime za novo polje, a zatim kliknite na dugme U redu.

   • Da biste uklonili polje, u odeljku Imena poljaizaberite polje, kliknite na dugme Izbriši, a zatim kliknite na dugme Da.

   • Da biste preimenovali polje, u odeljku Imena polja izaberite polje, a zatim kliknite na dugme Preimenuj. U dijalogu Preimenovanje polja upišite novo ime u polje Za, a zatim kliknite na dugme U redu.

   • Da biste promenili redosled polja, izaberite polje koje želite premestite, a zatim kliknite na dugme Premesti nagore ili Premesti nadole da biste polje postavili na željeno mesto.

  2. Ponavljajte ove korake dok ne završite sa prepravkom liste sa imenima datoteka, a zatim kliknite na dugme U redu.

 4. U dijalogu Nova lista adresa upišite informacije za prvu stavku u odgovarajućim poljima (Naslov, Ime, Prezime i tako dalje).

 5. Kliknite na dugme Nova stavka ili pritisnite taster TAB kada završite sa unošenjem informacija za prvu stavku.

 6. Ponavljajte korake 3 i 4 dok ne završite sa dodavanjem stavki.

 7. Kliknite na dugme U redu.

 8. U dijalogu Čuvanje liste adresa upišite ime za svoju listu adresa u polju Ime datoteke.

  Lista adresa je podrazumevano sačuvana u fascikli „Moji izvori podataka“. Najbolje je da se lista adresa čuva ovde, zato što je to podrazumevana fascikla u kojoj program Microsoft Publisher traži izvore podataka.

 9. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Kombinovanje listi iz više izvora u jedinstvenu listu

Ukoliko imate ili ste kupili liste slanja, Publisher vam omogućava da na lak način kombinujete i menjate liste iz više izvora. U mogućnosti ste da liste kombinujete na način koji vam najviše odgovara tako što ćete u programu Publisher objediniti liste kreirane u sledećim programima:

 • Microsoft Office Excel

 • Microsoft Office Outlook

 • Microsoft Office Outlook sa Menadžerom za poslovne kontakte

 • Microsoft Office Access

Možete takođe da koristite liste koje kupite, kao što su liste iz usluge Microsoft List Builder.

Preciziranje liste za dodavanje

 1. U meniju Alatke postavite pokazivač na stavku Pošiljke i katalozi, a zatim izaberite stavku Objedinjavanje pošte da biste otvorili okno zadataka Objedinjavanje e-pošte.

  Ukoliko je publikacija povezana sa listom primalaca, proverite vezu, a zatim u oknu zadataka Objedinjavanje pošte kliknite na vezu Uredi listu primalaca. Ukoliko publikacija nije povezana sa postojećom listom primalaca, izaberite neku od opcija u odeljku Kreiranje liste primalaca, kliknite na vezu Sledeće: uspostavite vezu sa listom primalaca ili kreirajte novu, a zatim izaberite željenu listu.

 2. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte, u odeljku Dodavanje u listu primalaca postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku Izbor postojeće liste, izaberite izvor podataka u dijalogu Izbor izvora podataka, a zatim kliknite na dugme Otvori.

  • Izaberite stavku Izaberi iz Outlook kontakata (ako ste budete upitani da odaberete profil pošte, kliknite na profil koji želite), a zatim kliknite na dugme u redu. Izaberite stavku u fasciklu ili listu distribucije u dijalogu Izaberite stavku kontakti , a zatim kliknite na dugme u redu.

  • Kliknite na dugme Upisivanje nove liste, dodajte željene stavke u dijalogu Nova lista adresa, a zatim kliknite na dugme U redu.

Otklanjanje neusklađenosti pri kombinovanju listi

Kada dodajete jedne liste slanja u drugu, jedan ili više polja u dodat listi možda neće imati podudaranje u postojećoj listi. Na primer, spisak adresa koji dodajete može da uključuje polja Ime preduzeća , ali originalnu listu možda neće.

Publisher će vas upitati da ispravite nepodudarnosti između polja u listama različitih izvora tako što će otvoriti dijalog Dodavanje u listu primalaca.

 1. U dijalogu Dodavanje u listu primalaca izaberite polje u kojem nije potvrđen izbor u koloni Podudarno, izaberite polje kojem želite da odgovara prethodno izabrano polje u listi Polja liste primalaca sa poljima koja se podudaraju, a zatim kliknite na dugme Podudari.

 2. U dijalogu Poređenje polja proverite da li se izabrano polje nalazi u okviru Uporedite sa poljem u listi primalaca ili izaberite neko drugo, a zatim kliknite na dugme U redu.

 3. Ako je potrebno da dodate novo polje u listu primalaca da bi se podudarila, izaberite polje koje želite da dodate u novu listu (listu sa leve strane u dijalogu Dodavanje u listu primalaca), kliknite na dugme Dodaj, a zatim kliknite na dugme U redu. Dodata polja su prikazana u odeljku Nova polja koja treba dodati u listu primalaca.

  Savet: Uklonite dodato polje tako što ćete ga izabrati u polju Nova polja koja treba dodati u listu primalaca, a zatim kliknuti na dugme Ukloni.

Slika dijaloga „Dodavanje u listu primalaca“

Kako se podudaraju polja kada Publisher ne pitaj me da?

 • U oknu zadataka Objedinjavanje pošte, u odeljku Još stavki kliknite na vezu Polja adrese, a zatim na vezu Poređenje polja.

Čuvanje prečice do kombinovane liste

Možete da kreirate prečicu do kombinovane liste za korišćenje u drugim pošiljkama. Uvek kada uređujete pojedinačne stavke u kombinovanoj listi, uređena stavka se takođe ažurira u originalnoj izvornoj datoteci ako je ona dostupna za uređivanje. Ako ne želite da ažurirate originalnu izvornu datoteku, izvezite listu primalaca u novu datoteku.

 1. U oknu zadataka Objedinjavanje pošte (Korak 3: kreiranje objedinjenih publikacija) u odeljku Priprema za praćenje ove pošiljke kliknite na vezu Sačuvaj prečicu za listu primalaca.

 2. U dijalogu Čuvanje datoteke upišite ime za kombinovanu listu adresa u polju Ime datoteke.

  Podrazumevano, lista adresa je sačuvana u fascikli Moji izvori podataka. Najbolje je da se lista adresa čuva ovde, zato što je ovo podrazumevana fascikla u kojoj Microsoft Office Publisher traži izvore podataka.

 3. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Vrh stranice

Pročišćavanje liste primalaca

Kada se polja u listama različitih izvora podudaraju, svi zapisi se pojavljuju u postojećoj listi u dijalogu Primaoci objedinjene pošte, gde možete da filtrirate, sortirate i izaberete primaoce koje ćete obuhvatiti objedinjavanjem e-pošte. Potvrdite izbor u polju za potvrdu pored svakog primaoca koga želite da obuhvatite i opozovite izbor u polju za potvrdu pored svakog primaoca koga želite da izuzmete.

Potvrđivanje ili opozivanje izbora svih stavki

 • Potvrdite ili opozovite izbor u polju za potvrdu u redu naslova.

Filtriranje stavki u listi

Ako želite da koristite samo određene stavke u listi, možete da filtrirate listu po određenom polju ili kriterijumu. Nakon što filtrirate listu, možete da koristite polja za potvrdu da biste obuhvatili ili izuzeli zapise.

 1. Kliknite na strelicu koja se nalazi pored zaglavlja kolone stavke po kojoj želite da filtrirate.

 2. Postupite na neki od sledećih načina:

  • Izaberite stavku (Prazno) da biste prikazali sve zapise u kojima je odgovarajuće polje prazno.

  • Izaberite stavku (Nije prazno) da biste prikazali sve zapise u kojima odgovarajuće polje sadrži informacije.

  • Izaberite stavku (Više opcija) da biste otvorili dijalog Filtriranje i sortiranje koji možete da koristite da biste filtrirali po više kriterijuma.

   Napomena: Dijalog Filtriranje i sortiranje možete otvoriti i tako što ćete u odeljku Pročišćavanje liste primalaca, sa liste Primaoci objedinjene pošte izabrati stavku Filtriraj.

 3. Savet: Ako vaš izvor podataka sadrži zapise koji dele iste informacije, a postoji 10 ili manje jedinstvenih vrednosti u koloni, možete da filtrirate po određene informacije. Na primer, ako postoji više adresa koje je Australija kao zemlja ili region, možete da filtrirate Australija.

 4. Dijalog Primaoci objedinjene pošte prikazuje samo određene zapise. Kliknite na dugme (Sve) da biste ponovo prikazali sve zapise.

Sortiranje stavki u listi

Ukoliko želite da stavke budu prikazane abecednim redosledom, možete ih sortirati.

 • U dijalogu Primaoci objedinjene pošte izaberite zaglavlje kolone stavke po kojoj želite da sortirate.

  Na primer, izaberite zaglavlje kolone Prezime ako želite da prikažete listu po abecednom redosledu prezimena.

 • Da biste sortirali koristeći više kriterijuma, u odeljku Pročistite listu primalaca kliknite na dugme Sortiraj. U dijalogu Filtriranje i sortiranje izaberite kriterijume po kojima želite da izvršite sortiranje.

Pronalaženje duplikata

Da biste sprečili duplirane pošiljke, možete da pronađete i uklonite zapise u kombinovanoj listi u kojoj se većina polja podudara (ali ne obavezno i sva).

 1. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte izaberite stavku Pronalaženje duplikata.

 2. U dijalogu Pronalaženje duplikata ostavite potvrđen izbor samo kod onih stavki koje želite da obuhvatite, a zatim kliknite na dugme U redu.

Pronalaženje određenog primaoca ili grupe primalaca koji imaju slične osobine

Možete da pretražite listu da biste identifikovali pojedinca ili grupu pojedinaca koji imaju slične osobine (kao što su prezime, poštanski broj ili mesec rođenja).

 1. U dijalogu Primaoci objedinjene pošte izaberite stavku Pronalaženje primaoca.

 2. U dijalogu Pronalaženje stavke upišite željene atribute za pronalaženje u polje Pronađi, navedite polje ili polja koja želite da pretražujete, a zatim kliknite na dugme Pronađi sledeće.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×