Svojstvo „Section“ („Odeljak“)

Odnosi se na

Objekat „BoundObjectFrame“

Objekat „Image“

Objekat „OptionGroup“

Kolekciju „TabControl“

Objekat „CheckBox“

Objekat „Label“

Objekat „Page“

Objekat „TextBox“

Objekat „ComboBox“

Objekat „Line“

Objekat „PageBreak“

Objekat „ToggleButton“

Objekat „CommandButton“

Objekat „ListBox“

Objekat „Rectangle“

Objekat „CustomControl“

Objekat „ObjectFrame“

Objekat „Report“

Objekat „Form“

Objekat „OptionButton“

Objekat „SubForm“

Svojstvo „Section“ na način na koji se primenjuje na kontrole u obrascu ili izveštaju.

Možete da identifikujete ove kontrole po odeljku obrasca ili izveštaja u kojem se pojavljuje kontrola. Čitanje i pisanje Ceo broj.

expression.Section

expression Obavezno. Izraz koji daje jedan od gornjih objekata.

Napomene

Za kontrole možete da koristite svojstvo Section da biste odredili u kom odeljku obrasca ili izveštaja se nalazi kontrola.

Svojstvo „Section“ na način na koji se primenjuje na objekte „Form“ i „Report“.

Možete da koristite svojstvo Section da biste identifikovali odeljakobrazac ili izveštaj i pružili pristup svojstvima tog odeljka. Objekat Section samo za čitanje.

expression.Section(Index)

expression Obavezno. Izraz koji daje jedan od gornjih objekata.

Index    Obavezno Varijanta. Broj ili ime odeljka.

Napomene

Svojstvo Section odgovara određenom odeljku. Možete da koristite sledeće konstante koje su nabrojane ispod. Preporučuje se da koristite konstante da bi vaš kôd bio čitljiviji.

Postavka

Konstanta

Opis

0

acDetail

Odeljak detalja obrasca ili odeljak detalja izveštaja

1

acHeader

Odeljak obrasca ili zaglavlje izveštaja

2

acFooter

Odeljak obrasca ili podnožje izveštaja

3

acPageHeader

Odeljak zaglavlje stranice obrasca ili izveštaja

4

acPageFooter

Odeljak podnožje stranice obrasca ili izveštaja

5

acGroupLevel1Header

Odeljak zaglavlja nivoa grupe 1 (samo za izveštaje)

6

acGroupLevel1Footer

Odeljak podnožja nivoa grupe 1 (samo za izveštaje)

7

acGroupLevel2Header

Odeljak zaglavlja nivoa grupe 2 (samo za izveštaje)

8

acGroupLevel2Footer

Odeljak podnožja nivoa grupe 2 (samo za izveštaje)


Ako izveštaj ima dodatne odeljke nivoa grupe, parovi zaglavlje/podnožje numerisani su redom počevši od 9.

Za obrasce i izveštaje, svojstvo Section je niz svih postojećih odeljaka u obrascu ili izveštaju određenih brojem odeljka. Na primer, Section(0) se odnosi na odeljak sa detaljima obrasca, a Section(3) se odnosi na odeljak zaglavlja stranice obrasca.

Takođe možete da uputite na odeljak po imenu. Sledeće izjave upućuju na odeljak „Detail0“ obrasca „Klijenti“ i ekvivalentne su.

Forms!Customers.Section(acDetail).Visible

Forms!Customers.Section(0).Visible

Forms!Customers.Detail0.Visible

Za obrasce i izveštaje morate da kombinujete svojstvo Section sa ostalim svojstvima koja se primenjuju na odeljke obrasca ili izveštaja.

Primer

Na način na koji se primenjuje na kontrole u obrascu ili izveštaju.

Sledeći primer koristi svojstvo Section za određivanje odeljka koji sadrži kontrolu „CustomerID“.

Dim intSectionNumber As Integer
intSectionNumber = Forms!Customers!CustomerID.Section

Na način na koji se primenjuje na objekte „Form“ i „Report“.

Sledeći primer pokazuje kako da uputite na svojstvo Visible odeljka zaglavlja stranice obrasca „Klijenti“.

Forms!Customers.Section(acPageHeader).Visible

Forms!Customers.Section(3).Visible

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

×