Odnosi se na

ListBox objekat

Možete da koristite svojstvo MultiSelect da biste naveli da li korisnik može da napravi više izbora u okvir sa listom opcija na obrazac i kako može da napravi više izbora. Čitanje/pisanje bajt.

izraz.MultiSelect

expression Obavezno. Izraz koji daje jedan od objekata sa liste „Odnosi se na“.

Napomene

Svojstvo MultiSelect koristi sledeće postavke.

Postavka

Visual Basic

Opis

Nijedno

0

(Podrazumevano) Nije dozvoljeno više izbora.

Jednostavno

1

Više stavki će biti izabrano ili opozvano ako kliknete na njih mišem ili pritisnite RAZMAKNICU.

Razvijeno

2

Izabraćete više stavki tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT i kliknuti na njih mišem ili tako što ćete držati pritisnut taster SHIFT i pritisnuti taster sa strelicom da biste proširili izbor od prethodno izabrane stavke do trenutne stavke. Takođe možete da izaberete stavke tako što ćete prevući mišem. Ako držite pritisnut taster CTRL i kliknete na stavku izabraćete ili opozvati izbor te stavke.


Napomena: Svojstvo MultiSelect možete da podesite pomoću list svojstva okvira liste, makro ili Visual Basic for Applications (VBA) koda.

Ovo svojstvo se može podesiti samo u prikazu dizajna obrasca.

Možete da koristite svojstvo ListIndex da biste vratili broj indeksa za izabranu stavku. Kada je svojstvo MultiSelect postavljeno na Prošireno ili Jednostavno, možete da koristite svojstvo Izabrano okvira sa listom ili kolekciju ItemsSelected da biste odredili stavke koje su izabrane. Pored toga, kada je svojstvo MultiSelect postavljeno na Prošireno ili Jednostavno, vrednost kontrole okvira sa listom će uvek biti Null.

Ako je svojstvo MultiSelect postavljeno na Prošireno, ponavljanja upita na listi briše izbore koje je korisnik izvršio.

Primer

Da biste dobili vrednost svojstva MultiSelect za okvir sa listom pod imenom „Zemlja“ u obrascu „Unos porudžbine”, možete da koristite sledeće:

Dim b As Byte
b = Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect

Da biste postavili svojstvo MultiSelect, možete da koristite sledeće:

Forms("Order Entry").Controls("Country").MultiSelect = 2 ' Extended.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×