Tasterske prečice

Napomena:  Želimo da vam što pre pružimo najnoviji sadržaj pomoći čim na vašem jeziku. Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li nam na dnu ove stranice saopštiti da li su vam informacije bile od koristi? Ovo je članak na engleskom jeziku za brzu referencu.

Ova tema opisuje tasterske prečice za uobičajene zadatke na Microsoft SharePoint Server 2010 lokaciji. Te tasterske prečice se odnose na američki raspored tastera na tastaturi. Tasteri u drugim rasporedima tastera na tastaturi možda neće tačno odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Ako neku tastersku prečicu treba istovremeno pritisnuti dva ili više tastera, tasteri se razdvajaju znakom plus (+). Kod tasterskih prečica za koje se jedan taster pritiska neposredno nakon drugog, tasteri se razdvajaju zarezom (,).

Tasterske prečice su dizajnirane da rade sa podržanim Veb pregledačima. Ponašanje tasterskih prečica razlikuje se u zavisnosti od pregledača koji koristite. Na primer, u programu Windows Internet Explorer kombinacija tasterskih prečica koja je dodeljena hipervezi postavlja aktivni fokus na tu hipervezu. Morate pritisnuti taster ENTER da biste sledili hipervezu. U programu Firefox pritisak na tastersku prečicu automatski prati vezu.

U pregledačima koji ne podržavaju kombinacije tasterskih prečica možda ćete i dalje moći da koristite taster TAB sa premeštanje sa komande na komandu.

Da biste odštampali ovu temu, pritisnite taster TAB da biste izabrali opciju Prikaži sve, pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

U ovom članku

Navigacija na traci

Sve stranice

Uobičajeni zadaci

Dobijanje pomoći

Kretanje kroz SharePoint 2010 lokacijama koji nemaju korisnički Interfejs nadogradnje primenjuje

Navigacija na traci

Promena fokusa bez korišćenja miša

Tastaturu možete da koristite za rad sa trakom premeštajući fokus između kartica i komandi sve dok ne pronađete funkciju koju želite da koristite. U sledećoj tabeli navedeni su neki načini za premeštanje fokusa tastature bez korišćenja miša.

Napomena: Ako je vaša organizacija izvršila nadogradnju sa starije verzije programa SharePoint, administrator servera je imao opciju da odloži primenu promena korisničkog interfejsa (UI) koji obuhvata i traku. To je možda urađeno u sklopu kratkoročne strategije kako bi se osiguralo da veoma prilagođene stranice i dalje funkcionišu sa novim korisničkim interfejsom programa SharePoint 2010.

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Pomeranje nalevo ili nadesno do sledeće kartice na traci.

taster TAB da biste izabrali željenu karticu, a zatim niz tastera STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Prikaz priručnog menija za izabranu komandu.

ENTER

Premeštanje fokusa napred ili nazad na svaku komandu na traci.

TAB, SHIFT+TAB

Premeštanje nadole, nagore, nalevo ili nadesno između stavki na traci.

STRELICA NADOLE, STRELICA NAGORE, STRELICA NALEVO, STRELICA NADESNO

Aktiviranje izabrane komande ili kontrole na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Otvaranje izabranog menija ili galerije na traci.

RAZMAKNICA ili ENTER

Aktiviranje komande ili kontrole na traci kako bi se izmenila neka vrednost.

ENTER

Završetak izmene vrednosti u kontroli na traci i povratak fokusa na dokument.

ENTER

Sve stranice

Sve stranice

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Uključivanje ili isključivanje pristupačnijeg režima.

Pristupačniji režim menja način na koji se sadržaj prikazuje na lokaciji i optimizuje ga za korisne tehnologije kao što su čitači ekrana.

TAB (Pritisnite ga nekoliko puta, neposredno nakon otvaranja stranice u pregledaču.)

Aktiviranje veze Pređi na glavni sadržaj ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+X

Aktiviranje veze Preskoči komande trake ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+Y

Aktiviranje veze Prikaži ceo sadržaj lokacije ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+3

Aktiviranje menija Radnje na lokaciji ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+/

Aktiviranje polja Pretraga ili postavljanje fokusa na njega.

Postavljanje fokusa na polje Pretraga zahteva da traka ima aktivni fokus (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok se fokus ne postavi na karticu Pregledanje).

ALT+S

Aktiviranje veze Pomoć ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+6

Aktiviranje veze Početak ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+1

Aktiviranje ili postavljanje fokusa na menija Vaše ime .

Pritisnite tastere ALT + W više puta da biste se prebacivali između menija Vaše ime i bilo kog Veb segmenta na stranici.

ALT+W

Razvijanje menija kao što je padajući meni za stavku liste.

SHIFT+ENTER

Razvijanje padajućih lista kao što je meni Opseg pretrage pored polja Pretraga na vrhu nekih stranica.

ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izbora sa jednog na drugi Veb segment na stranicama koje koriste više Veb segmenata

ALT+W

Vrh stranice

Uobičajeni zadaci

Uređivanje obogaćenog teksta

Uređivanje obogaćenog teksta dostupno je na nekoliko lokacija kao što su traka za stranicu za objavljivanje ili Veb segment uređivača sadržaja.

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Promena boje teksta.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Oblikovanje teksta u okviru Alatke za uređivanje).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Boja fonta.)

Promena veličine teksta.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Oblikovanje teksta u okviru Alatke za uređivanje).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Veličina fonta.)

Promena fonta teksta.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Oblikovanje teksta u okviru Alatke za uređivanje).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Font.)

Primena ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta.

CTRL+B

Primena kurziva ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Podvlačenje ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Promena boje za isticanje teksta.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Oblikovanje teksta u okviru Alatke za uređivanje).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Boja za isticanje.)

Levo poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+L

Centriranje izbora.

CTRL+E

Desno poravnavanje izabranog pasusa.

CTRL+R

Konvertovanje izbora u položaj sleva nadesno.

CTRL+SHIFT+ >

Promena smera selekcije u smer zdesna nalevo.

CTRL+SHIFT+ <

Kreiranje numerisane liste.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Oblikovanje teksta u okviru Alatke za uređivanje).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Numerisana lista.)

Primena ili uklanjanje liste sa znakovima za nabrajanje iz izabranog pasusa.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Oblikovanje teksta u okviru Alatke za uređivanje).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Lista sa znakovima za nabrajanje.)

Uklanjanje uvlačenja pasusa sa leve strane.

CTRL+SHIFT+M

Uvlačenje pasusa sa leve strane.

CTRL+ M

Brisanje izbora bez postavljanja u ostavu.

DELETE

Prebacivanje između umetanja teksta i pisanja preko teksta.

INSERT

Brisanje selekcije ili, ako ne postoji selekcija, znaka ispred kursora.

BACKSPACE

Brisanje cele reči ispred kursora, ali ne i razmak ispred kursora.

CTRL+BACKSPACE

Umetanje novog reda (ali ne unutar HTML elementa pasusa: <P>).

SHIFT+ENTER

Za stranice ili dijaloge koji imaju dugmad „Otvori“ ili „Otkaži“

Da biste primenili ili otkazali uređivanja na stranicama ili u dijalozima koji imaju dugmad „Otvori“, „Sačuvaj“, „Kreiraj“ ili „Otkaži“, koristite sledeće tasterske prečice. Takvi dijalozi i stranice obuhvataju stavke kao što su „Novo upozorenje“, „Otpremi dokument“ ili „Nova biblioteka“.

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Dugme Otkaži (otkaže promene i vrati u listu, biblioteku, diskusionu tablu ili anketu)

ALT+C

U zavisnosti od konteksta, dugmad U redu, Sačuvaj ili Kreiraj (čuva promene i zatvara stranicu ili dijalog).

ALT+O

Stranica liste ili biblioteke

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Kreiranje novog dokumenta.

Pritiskajte taster TAB dok ne izaberete željenu stavku.

U biblioteci ime dugmeta trake može da bude Novi dokument. Na listi ime dugmeta trake može da bude Nova stavka ili ime specifično za tip liste, na primer Dodaj novu vezu.

Otpremanje dokumenta.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

Pritiskajte taster TAB dok ne izaberete željenu vezu.

U biblioteci komanda može da bude Dodaj novi dokument ili Dodaj novu stavku. Na listi komanda može da bude Dodaj novu stavku ili specifična za tip liste, na primer Dodaj novu vezu.

Uređivanje stranice u prikazu lista sa podacima.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Prikaz lista sa podacima na kartici Lista ili Biblioteka.)

Otvaranje stavke pomoću programa Windows Explorer.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Otvori pomoću programa Explorer na kartici Lista ili Biblioteka.)

Izvoz liste u Microsoft Excel 2010.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Izvezi u Excel na kartici Lista ili Biblioteka.)

Prikaz RSS feeda za biblioteku.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku RSS feed na kartici Lista ili Biblioteka.)

Kreiranje upozorenja za biblioteku.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Upozori me na kartici Lista ili Biblioteka.)

Kreiranje kolone.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Kreiraj kolonu na kartici Lista ili Biblioteka.)

Kreiranje prikaza.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Kreiraj prikaz na kartici Lista ili Biblioteka.)

Promena postavki biblioteke.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Postavke biblioteke na kartici Lista ili Biblioteka.)

Kreiranje fascikle.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Nova fascikla na kartici Lista ili Dokumenti.)

Razvijanje menija sa opcijama za dokument u biblioteci.

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na glavnoj oblasti sadržaja (pritisnite kombinaciju tastera ALT+X).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete strelicu usmerenu nadole u meniju, a zatim pritisnite taster ENTER.)

Filtriranje kolone na listi.

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na glavnoj oblasti sadržaja (pritisnite kombinaciju tastera ALT+X da biste postavili fokus na glavnu oblast sadržaja, a zatim pritiskajte taster TAB)

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete strelicu usmerenu nadole u meniju, a zatim pritisnite taster ENTER.)

Stranica sa bibliotekom slajdova

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Otpremanje slajdova.

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na glavnoj oblasti sadržaja (pritisnite kombinaciju tastera ALT+X).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Otpremanje, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali stavku Objavi slajdove.)

Brisanje slajdova.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete meni Radnje, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali stavku Izbriši.)

Kopiranje slajda u prezentaciju.

ALT+N

Stranica sa bibliotekom slika

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje komande Uredi ili postavljanje fokusa na nju.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje komande Izbriši ili postavljanje fokusa na nju.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje komande Preuzmi ili postavljanje fokusa na nju.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje komande Pošalji ili postavljanje fokusa na nju.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje komande Prikaži projekciju slajdova ili postavljanje fokusa na nju.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje komande Otvori pomoću programa Windows Explorer ili postavljanje fokusa na nju.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Stranica za ankete

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Aktiviranje menija Radnje ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje dugmeta Odgovori na ovu anketu ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Aktiviranje komande Izvezi rezultate u unakrsnu tabelu ili postavljanje fokusa na nju.

Ta komanda se nalazi u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje veze Prikaži grafički rezime odgovora ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+R

U obrascu za uređivanje odgovora na anketu kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

ALT+S

Aktiviranje veze Prikaži sve odgovore ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+U

Aktiviranje menija Postavke ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+I

Aktiviranje dugmeta Sledeća stranica ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Stranica za dozvole

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Dodeljivanje dozvola korisnicima.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Dodeli dozvole na kartici Uređivanje.)

Kreiranje grupe.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Kreiraj grupu na kartici Uređivanje.)

Uklanjanje korisničkih dozvola.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Ukloni korisničke dozvole na kartici Uređivanje.)

Uređivanje korisničkih dozvola.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Uredi korisničke dozvole na kartici Uređivanje.)

Provera dozvola.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Proveri dozvole na kartici Uređivanje.)

Stranica sa sadržajem cele lokacije

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje veze Kreiraj ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+N

Diskusiona tabla

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje veze Dodaj novu diskusiju ili postavljanje fokusa na nju.

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na glavnoj oblasti sadržaja (pritisnite kombinaciju tastera ALT+X).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne stignete do veze Dodaj novu diskusiju.)

Prikaz kalendara

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje veze prikaza Dan ili postavljanje fokusa na nju

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Dan na kartici Kalendar.)

Aktiviranje veze prikaza Sedmica ili postavljanje fokusa na nju

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Sedmica na kartici Kalendar.)

Aktiviranje veze prikaza Mesec ili postavljanje fokusa na nju

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do željene kartice trake).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete dugme Mesec na kartici Kalendar.)

Premeštanje na prethodni mesec u kontroli odabirača datuma

ALT+<

Premeštanje na sledeći mesec u kontroli odabirača datuma

ALT+>

Stranica sa Veb segmentima

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Premeštanje na sledeći Veb segment.

ALT+W

Otvaranje menija Veb segment.

(Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na Veb segmentu. Pritisnite kombinaciju tastera ALT+X da biste prešli na glavni sadržaj, a zatim pritiskajte kombinaciju tastera ALT+W dok ne izaberete naslov za željeni Veb segment. Pritisnite taster TAB da biste izabrali meni.)

ENTER

Uređivanje Veb segmenta.

(Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na meniju Veb segment. Pritiskajte kombinaciju tastera ALT+W dok ne izaberete naslov za željeni Veb segment, pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite taster ENTER.)

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Uredi Veb segment)

Čuvanje promena svojstava u oknu sa alatkama Veb segment i zatvaranje okna sa alatkama.

ALT+O

Čuvanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta uz ostavljanje okna sa alatkama otvorenog.

ALT+Y

Otkazivanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta i zatvaranje okna sa alatkama nakon toga.

ALT+C

Dodavanje Veb segmenta izabranog u oknu „Dodavanje Veb segmenata“ na stranicu sa Veb segmentima.

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete stavku Dodaj)

Premeštanje na prethodnu stavku padajuće liste, menija ili podmenija.

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeću stavku padajuće liste, menija ili podmenija.

STRELICA NADOLE

Upravljanje Microsoft InfoPath 2010 obrascima u biblioteci

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Objedinjavanje obrazaca

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Biblioteka na traci.

Pritiskajte taster TAB dok ne izaberete meni Trenutni prikaz , a zatim pritisnite taster strelica nadole nekoliko puta da biste izabrali stavku Objedini dokumente.

Uređivanje obrasca u programu Microsoft InfoPath 2010

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na glavnoj oblasti sadržaja (pritisnite kombinaciju tastera ALT+X).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete strelicu usmerenu nadole u meniju za obrazac.) Pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali stavku Uredi u programu Microsoft InfoPath.)

Uređivanje obrasca u pregledaču

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na glavnoj oblasti sadržaja (pritisnite kombinaciju tastera ALT+X).

taster TAB (Pritiskajte ga dok ne izaberete strelicu usmerenu nadole u meniju za obrazac.) Pritisnite taster ENTER, a zatim pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali stavku Uredi u pregledaču.)

Kreiranje novog obrasca u biblioteci

Ta radnja zahteva da aktivni fokus bude na traci (pritisnite kombinaciju tastera ALT+/ da biste postavili fokus na meni Radnje na lokaciji, a zatim pritiskajte taster TAB dok ne dođete do kartice Dokument na traci.

Pritiskajte taster TAB dok ne izaberete stavku Novi dokument.

Vrh stranice

Dobijanje pomoći.

Korišćenje prozora za pomoć

Preko prozora „Pomoć“ možete da pristupite celokupnom sadržaju pomoći za SharePoint lokaciju. Prozor „Pomoć“ prikazuje teme i ostali sadržaj pomoći.

U prozoru „Pomoć“

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Otvaranje prozora „Pomoć“.

ALT+6

Zatvaranje prozora „Pomoć“.

ALT+F4

Prebacivanje između prozora „Pomoć“ i aktivnog programa.

ALT+TAB

Obavljanje podrazumevane radnje za izabranu stavku.

ENTER

Biranje sledeće, odnosno prethodne stavke u prozorima „Pomoć“ i „Kako da“.

TAB ili SHIFT+TAB

Razvijanje, odnosno skupljanje izabrane stavke u temi pomoći.

ENTER

Biranje sledećeg skrivenog teksta ili hiperveze, među kojima su i veze Prikaži sve i Sakrij sve pri vrhu teme.

TAB

Biranje prethodnog skrivenog teksta ili hiperveze.

SHIFT+TAB

Obavljanje radnje za izabrane veze Prikaži sve, Sakrij sve, za izabrani skriveni tekst ili hipervezu.

ENTER

Prebacivanje na prethodnu temu pomoći (dugme Nazad).

ALT+STRELICA NALEVO ili BACKSPACE

Prebacivanje na sledeću temu pomoći (dugme Napred).

ALT+STRELICA NADESNO

Manje pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

STRELICA NAGORE, STRELICA NADOLE

Veće pomeranje naviše, odnosno naniže, unutar trenutno prikazane teme pomoći.

PAGE UP, PAGE DOWN

Zaustavljanje poslednje radnje (dugme Zaustavi).

ESC

Osvežavanje prozora (dugme Osveži).

F5

Štampanje trenutne teme pomoći.

Napomena: Ako trenutna tema pomoći nije aktivni prozor, pritisnite kombinaciju tastera ALT+F6, a zatim pritisnite kombinaciju tastera CTRL+P.

CTRL+P

Kucanje teksta u polju za pretragu.

taster TAB (pritisnite ga više puta)

Biranje prethodne hiperveze.

SHIFT+TAB

Štampanje aktuelne teme pomoći.

CTRL+P

Vrh stranice

Navigacija na SharePoint 2010 lokacijama koje nemaju primenjene ispravke korisničkog interfejsa

Ako je vaša organizacija izvršila nadogradnju sa starije verzije programa SharePoint, administrator servera je imao opciju da odloži primenu promena korisničkog interfejsa (UI) koji obuhvata i traku. To je možda urađeno u sklopu kratkoročne strategije kako bi se osiguralo da veoma prilagođene stranice i dalje funkcionišu sa novim korisničkim interfejsom programa SharePoint 2010.

U tom slučaju možete da koristite tasterske prečice za stariju verziju koje su navedene ispod.

Ako SharePoint 2010 lokaciji ne sadrži korisnički Interfejs nadogradnje

Sve stranice
Uređivanje obogaćenog teksta
Dodavanje ili uređivanje stavke, dokumenta, komentara diskusije, ili odgovora na anketu
stranica liste ili biblioteke
stranica sa bibliotekom slika
stranica za ankete
Stranica sa dozvolama
svih stranica sa sadržajem lokacije
diskusionu tablu
prikaz kalendara
spisak kontakata
Sa Web segmentima
Uređivač obogaćenog teksta Veb segmenta uređivača sadržaja
Upravljanje Microsoft InfoPath 2010 obrascima u biblioteci

Sve stranice

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Uključite ili isključite pristupačniji režim rada.

Pristupačniji režim rada menja način na koji se sadržaj prikazuje na lokacijama Office SharePoint Server 2007 i Office Forms Server 2007, optimizujući ga za pomoćne tehnologije kao što su čitači ekrana.

TAB (Pritisnite ga nekoliko puta, neposredno nakon otvaranja stranice u pregledaču.)

Aktiviranje veze Pređi na glavni sadržaj ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+J

Aktiviranje veze Prikaži ceo sadržaj lokacije ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+3

Aktiviranje menija Radnje na lokaciji ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+/

Aktiviranje veze Pretraži ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+S

Aktiviranje veze Pomoć ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+6

Aktiviranje veze Početak ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+1

Aktiviranje menija Dobro došli ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+L

Aktiviranje menija Prikaz ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+V

Razvijanje menija kao što je Radnje na lokaciji.

SHIFT+ENTER

Razvijanje padajućih lista kao što je meni Opseg pretrage pored okvira Pretraži pri vrhu većine stranica.

ALT+STRELICA NADOLE

Premeštanje izabranog sadržaja između dva Web segmenta na stranicama koje koriste više Web segmenata.

ALT+W

Vrh odeljka

Uređivanje obogaćenog teksta

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje dugmeta Smer teksta zdesna nalevo ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+<

Aktiviranje dugmeta Smer teksta sleva nadesno ili postavljanja fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+>

Aktiviranje dugmeta Podebljano ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+B

Aktiviranje dugmeta Kopiraj ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+C

Aktiviranje dugmeta Boja teksta ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+C

Aktiviranje dugmeta Centriraj ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+E

Aktiviranje dugmeta Numerisana lista ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+E

Aktiviranje menija Font ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+F

Aktiviranje dugmeta Kurziv ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+I

Aktiviranje dugmeta Poravnaj levo ili postavljanja fokusa na njega.

CTRL+L

Aktiviranje dugmeta Lista sa znakovima za nabrajanje ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+L

Aktiviranje dugmeta Povećaj uvlačenje ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+M

Aktiviranje dugmeta Smanji uvlačenje ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+M

Aktiviranje menija Veličina fonta ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+P

Aktiviranje dugmeta Poravnaj desno ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+R

Aktiviranje dugmeta Podvuci ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+U

Aktiviranje dugmeta Nalepi ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+V

Aktiviranje menija Boja pozadine ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+SHIFT+W

Aktiviranje dugmeta Iseci ili postavljanje fokusa na njega.

CTRL+X

Vrh odeljka

Dodavanje ili uređivanje stavke, dokumenta, komentara u diskusiji ili rezultat ankete

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Dugme Otkaži (otkaže promene i vrati u listu, biblioteku, diskusionu tablu ili anketu)

ALT+C

Dugme U redu (sačuva promene i zatvori stranicu)

ALT+O

Vrh odeljka

Stranica liste ili biblioteke

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje menija Novo ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke.

ALT+N (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje menija Otpremanje ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke.

U zavisnosti od tipa biblioteke, meni Otpremanje sadrži komande Otpremi dokument i Otpremi više dokumenata.

ALT+U (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje menija Radnje ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke.

U zavisnosti od tipa liste ili biblioteke, meni Radnje sadrži komande Uredi na listu sa podacima, Otvori pomoću programa Windows Explorer, Izvezi u unakrsnu tabelu, Prikaži RSS feed i Upozori me.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje menija Postavke ili postavljanje fokusa na njega na traci sa alatkama liste ili biblioteke.

U zavisnosti od tipa liste ili biblioteke, meni postavke sadrži komande Kreiraj kolonu, Kreiraj prikazi Postavke biblioteke tip biblioteke .

ALT+I (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Kreiranje novog dokumenta komandom Novi dokument

Ova komanda nalazi se u meniju Nova.

ALT+N (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Kreiranje nove fascikle komandom Nova fascikla

Ova komanda nalazi se u meniju Nova.

ALT+N (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Otpremi dokument

Ova komanda nalazi se u meniju Otpremanje.

ALT+U (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Uredi na listu sa podacima u standardnom prikazu

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Razvijanje menija sa opcijama za dokument u biblioteci.

SHIFT+ENTER

Filtriranje kolone u listi. Da bi se to uradilo, neophodno je da fokus bude na zaglavlju kolone (pritisnite kombinaciju tastera ALT+J da biste došli do glavne oblasti sa sadržajem, a zatim pritiskajte tabulator sve dok željeno zaglavlje ne bude izabrano).

SHIFT+ENTER

Vrh odeljka

Stranica sa bibliotekom slika

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Uredi

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Izbriši

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Preuzmi

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Pošalji

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Pregledaj projekciju slajdova

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Otvori uz pomoć programa Windows Explorer

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Vrh odeljka

Stranica za ankete

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje menija Radnje ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Aktiviranje dugmeta Odgovori na ovu anketu ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Izvezi rezultate u unakrsnu tabelu

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Veza Prikaži grafički rezime odgovora.

ALT+R

U obrascu za uređivanje odgovora na anketu kliknite na dugme Sačuvaj i zatvori.

ALT+S

Aktiviranje veze Prikaži sve odgovore ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+U

Aktiviranje menija Postavke ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+I

Aktiviranje dugmeta Sledeća stranica ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Vrh odeljka

Stranica za dozvole

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Ukloni korisničke dozvole

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Uredi korisničke dozvole

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Nasledi dozvole

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Vrh odeljka

Stranica za sadržaj cele lokacije

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje dugmeta Kreiraj ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Vrh odeljka

Diskusiona tabla

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje dugmeta Nova diskusija ili postavljanje fokusa na njega.

ALT+N

Vrh odeljka

Prikaz kalendara

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Aktiviranje veze prikaza Dan ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+TAČKA

Aktiviranje veze prikaza Sedmica ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+ZNAK MINUS

Aktiviranje veze prikaza Mesec ili postavljanje fokusa na nju.

ALT+ZNAK JEDNAKOSTI

Premeštanje na prethodni dan, sedmicu ili mesec u prikazu.

ALT+[

Premeštanje na sledeći dan, sedmicu ili mesec u prikazu.

ALT+]

Premeštanje na prethodni mesec u kontroli odabirača datuma.

ALT+<

Premeštanje na sledeći mesec u kontroli odabirača datuma.

ALT+>

Vrh odeljka

Lista „Kontakti“

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Poveži se sa programom Outlook

Ova komanda nalazi se u meniju Radnje.

ALT+C (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni. Pritisnite taster STRELICA NADOLE da biste izabrali komandu.)

Vrh odeljka

Stranica sa Web segmentima

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Premeštanje na sledeći odeljak Web segmenta ili okna sa alatkama.

ALT+W

Otvaranje menija Web segment. (Za ovo je neophodno da fokus bude na Web segmentu. Pritiskajte kombinaciju tastera ALT+W sve dok ne bude izabran naslov željenog Web segmenta, a zatim pritisnite tabulator.)

ALT+ENTER

Izmena Web segmenta. (Za ovo je neophodno da fokus bude na meniju Web segment. Pritiskajte kombinaciju tastera ALT+W sve dok ne bude izabran naslov željenog Web segmenta, zatim pritisnite tabulator, a nakon toga kombinaciju tastera ALT+ENTER.)

STRELICA NADOLE (pritisnite više puta)

Čuvanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta i zatvaranje okna sa alatkama nakon toga.

ALT+O

Čuvanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta uz ostavljanje okna sa alatkama otvorenog.

ALT+Y

Otkazivanje promena svojstava u oknu sa alatkama Web segmenta i zatvaranje okna sa alatkama nakon toga.

ALT+C

Dodavanje Web segmenta izabranog u prozoru „Dodavanje Web segmenata“ na stranicu sa Web segmentima.

ALT+O

Premeštanje na prethodnu stavku padajuće liste, menija ili podmenija.

STRELICA NAGORE

Premeštanje na sledeću stavku padajuće liste, menija ili podmenija.

STRELICA NADOLE

Zatvaranje podmenija i vraćanje u prethodni meni ili podmeni.

STRELICA NALEVO

Otvaranje sledećeg podmenija.

STRELICA NADESNO

Vrh odeljka

Uređivač obogaćenog teksta Veb segmenta uređivača sadržaja

Sledeće tasterske prečice primenjuju se na Veb segment uređivača sadržaja.

Standardna traka sa alatkama

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Premeštanje selekcije u ostavu isecanjem.

CTRL+X

Premeštanje selekcije u ostavu kopiranjem.

CTRL+C

Lepljenje sadržaja ostave na trenutnu lokaciju.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Opozivanje poslednje komande.

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje opozvane komande.

CTRL+Y

Pronalaženje teksta.

CTRL+F

Prebacivanje između sakrivanja i prikazivanja koordinatnih linija.

CTRL+SHIFT+G

Kreiranje hiperveze za selekciju ili uređivanje postojeće hiperveze.

CTRL+L

Umetanje slike.

ALT+CTRL+I

Umetanje tabele.

ALT+SHIFT+T

Umetanje reda u tabelu.

ALT+CTRL+R

Umetanje kolone u tabelu.

ALT+CTRL+C

Umetanje ćelije u tabelu.

ALT+CTRL+L

Objedinjavanje ćelija u tabeli.

ALT+CTRL+M

Deoba ćelije u tabeli.

ALT+CTRL+S

Dobijanje pomoći.

F1

Traka sa alatkama „Oblikovanje“

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Promena stila teksta.

CTRL+SHIFT+S

Promena fonta teksta.

CTRL+SHIFT+F

Podebljavanje ili uklanjanje podebljavanja izabranog teksta.

CTRL+B

Primena kurziva ili uklanjanje kurziva na izabranom tekstu.

CTRL+I

Podvlačenje ili uklanjanje podvlačenja izabranog teksta.

CTRL+U

Promena boje pozadine teksta.

CTRL+SHIFT+B

Levo poravnavanje izabranog pasusa.

ALT+SHIFT+[

Centriranje selekcije.

ALT+SHIFT+|

Desno poravnavanje izabranog pasusa.

ALT+SHIFT+]

Promena smera selekcije u smer sleva nadesno.

CTRL+SHIFT+ >

Promena smera selekcije u smer zdesna nalevo.

CTRL+SHIFT+ <

Kreiranje numerisane liste.

ALT+CTRL+N

Primena ili uklanjanje oblikovanja liste sa znacima za nabrajanje na izabranom pasusu.

ALT+CTRL+B

Uklanjanje uvlačenja pasusa sleva.

CTRL+SHIFT+T

Uklanjanje uvlačenja pasusa zdesna.

CTRL+T

Uređivanje sadržaja

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Brisanje selekcije bez smeštanja u ostavu.

DELETE

Prebacivanje između umetanja teksta i pisanja preko teksta.

INSERT

Brisanje selekcije ili, ako ne postoji selekcija, znaka ispred kursora.

BACKSPACE

Brisanje cele reči ispred kursora, ali ne i razmak ispred kursora.

CTRL+BACKSPACE

Umetanje novog reda (ali ne unutar HTML elementa za pasus: <P>).

SHIFT+ENTER

Navigacija u sadržaju

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Pomeranje kursora jedan znak udesno.

STRELICA NADESNO

Pomeranje kursora jedan znak ulevo.

STRELICA NALEVO

Pomeranje kursora jedan red iznad.

STRELICA NAGORE

Pomeranje kursora jedan red ispod.

STRELICA NADOLE

Pomeranje kursora jednu reč unapred.

CTRL+STRELICA NADESNO

Pomeranje kursora jednu reč unazad.

CTRL+STRELICA NALEVO

Pomeranje kursora na početak reda.

HOME

Pomeranje kursora na kraj reda.

END

Pomeranje kursora jedan pasus naviše.

CTRL+STRELICA NAGORE

Pomeranje kursora jedan pasus naniže.

CTRL+STRELICA NADOLE

Pomeranje kursora jednu stranicu iznad.

PAGE UP

Pomeranje kursora jednu stranicu ispod.

PAGE DOWN

Pomeranje kursora na početak sadržaja.

CTRL+HOME

Pomeranje kursora na kraj sadržaja.

CTRL+END

Proširivanje selekcije sadržaja

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Proširivanje selekcije za jedan znak udesno.

SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje selekcije za jedan znak ulevo.

SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje selekcije za jednu reč udesno.

CTRL+SHIFT+STRELICA NADESNO

Proširivanje selekcije za jednu reč ulevo.

CTRL+SHIFT+STRELICA NALEVO

Proširivanje selekcije za jedan red naviše.

SHIFT+STRELICA NAGORE

Proširivanje selekcije za jedan red naniže.

SHIFT+STRELICA NADOLE

Proširivanje selekcije do kraja reda.

SHIFT+END

Proširivanje selekcije do početka reda.

SHIFT+HOME

Proširivanje selekcije za jednu stranicu naviše.

SHIFT+PAGE UP

Proširivanje selekcije za jednu stranicu naniže.

SHIFT+PAGE DOWN

Proširivanje selekcije do početka sadržaja.

CTRL+SHIFT+HOME

Proširivanje selekcije do kraja sadržaja.

CTRL+SHIFT+END

Biranje celog sadržaja.

CTRL+A

Navigacija u tabelama, slikama ili objektima (HTML blok elementima)

Da biste izvršili sledeće

Pritisnite

Pomeranje na sledeću tabelu, sliku ili objekat (HTML blok element) u sadržaju.

TAB

Pomeranje na prethodnu tabelu, sliku ili objekat (HTML blok element) u sadržaju.

SHIFT+TAB

Pomeranje sa sadržaja na sledeći blok element na Web stranici.

CTRL+TAB

Prebacivanje na dugme Sačuvaj.

SHIFT+CTRL+TAB

Prebacivanje između apsolutnog i relativnog pozicioniranja za tabelu, sliku ili objekat (HTML blok element).

CTRL+K

Vrh odeljka

Upravljanje Microsoft InfoPath 2010 obrascima u biblioteci

Da biste izvršili ovu radnju

Pritisnite

Objedinjavanje dokumenata. Ta komanda se nalazi u meniju Prikaz.

ALT+W (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni.)

Uređivanje u programu Microsoft Office InfoPath.

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na meniju sa opcijama obrasca (pritisnite kombinaciju tastera ALT+J da biste prešli na glavnu oblast sadržaja, a zatim pritiskajte taster TAB dok se ne prikaže meni sa opcijama).

SHIFT+ENTER

Uređivanje u pregledaču

Ova radnja zahteva da aktivni fokus bude na meniju sa opcijama obrasca (pritisnite kombinaciju tastera ALT+J da biste prešli na glavnu oblast sadržaja, a zatim pritiskajte taster TAB dok se ne prikaže meni sa opcijama).

SHIFT+F10, STRELICA NADOLE (pritisnite četiri puta)

Kreiranje novog obrasca u biblioteci (komanda Novi dokument). Ta komanda se nalazi u meniju Novo.

ALT+N (Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+ENTER da biste aktivirali meni.)

Vrh odeljka

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×