Tasterske prečice za korišćenje sa oblicima, WordArt i okvirima za tekst za Word

Napomena: Tasterske prečice koje su opisane u ovom članku odnose se na raspored tastature sad. Raspored tastera na drugim tastaturama možda neće u potpunosti odgovarati tasterima na američkoj tastaturi.

Za tasterske prečice u kojima istovremeno pritiskate više tastera, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su znakom plus (+). Za tasterske prečice u kojima tastere pritiskate neposredno jedan za drugim, tasteri koje treba da pritisnete razdvojeni su zarezom (,).

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor objekta (sa izabranim tekstom unutar objekta).

Esc

Izbor objekta (sa izabranim objektom).

Taster Tab ili kombinacija tastera Shift+Tab dok ne izaberete željeni objekat

Izbor više oblika

Pritisnite i držite taster CTRL dok klikćete na oblike

Izbor više oblika sa tekstom.

Pritisnite i držite taster SHIFT dok klikćete na oblike

Otvorite okno za izbor.

Alt+F10

Izaberite fokusiranu stavku (unutrašnje okno za izbor).

Razmaknica ili Enter

Otkaži izbor fokusirane stavke (unutrašnje okno za izbor).

Shift+Enter

Uredite tekst u okviru za tekst.

F2 ili ENTER posle izbora okvira za tekst

Uredite tekst u obliku.

F2 ili ENTER kada se oblik izabere

Isecanje izabranog objekta.

Ctrl+X

Kopiranje izabranog objekta.

Ctrl+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta.

Ctrl+V

Kopirali samo oblikovanja

kombinaciju tastera Ctrl+Shift+C

Nalepili samo oblikovanje.

kombinaciju tastera Ctrl+Shift+V

Specijalno lepljenje.

Ctrl+Alt+V

Opozivanje poslednje radnje

kombinaciju tastera Ctrl+Z

Ponovili poslednju radnju.

Ctrl+Y

Tasterske prečice za korišćenje u oknu za izbor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite okno za izbor.

Alt+F10

Premeštali fokus na različita okna.

F6

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

Strelica nagore ili strelica nadole

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

Strelica nalevo

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

Strelica nadesno

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

taster * (samo na numeričkoj tastaturi)

Razvili fokusiranu grupu.

taster + (samo na numeričkoj tastaturi)

Skupili fokusiranu grupu.

taster - (samo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

Shift+strelica nagore ili Shift+strelica nadole

Izbor fokusirane stavke

Razmaknica ili Enter

Dodajte drugi objekat u selekciju.

Shift+razmaknica

Otkazivanje izbora fokusirane stavke

Shift+Enter

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

Ctrl+Shift+S

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Izbor objekta (sa izabranim tekstom unutar objekta).

ESC

Izbor objekta (sa izabranim objektom).

Taster TAB ili tasteri SHIFT+TAB dok ne izaberete željeni objekat

Izbor više oblika

Pritisnite i držite kontrolu dok klikćete na oblike

Izbor više oblika sa tekstom

Pritisnite i držite taster SHIFT dok klikćete na oblike

Otvorite okno za izbor.

ALT + F10

Izaberite fokusiranu stavku (unutrašnje okno za izbor).

RAZMAKNICA ili ENTER

Otkaži izbor fokusirane stavke (unutrašnje okno za izbor).

SHIFT+ENTER

Uredite tekst u okviru za tekst.

F2 ili ENTER posle izbora okvira za tekst

Uredite tekst u obliku.

F2 ili ENTER kada se oblik izabere

Isecanje izabranog objekta.

CTRL+X

Kopiranje izabranog objekta.

CTRL+C

Lepljenje isečenog ili kopiranog objekta.

CTRL+V

Kopiranje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+C

Lepljenje samo oblikovanja

CTRL+SHIFT+V

Specijalno lepljenje.

CTRL+ALT+V

Opozivanje poslednje radnje

CTRL+Z

Ponavljanje poslednje radnje

CTRL+Y

Kopiranje atributa oblika

 1. Izaberite oblik sa atributima koje želite da kopirate.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera CTRL + SHIFT + C da biste kopirali atribute oblika.

 3. Pritisnite taster TAB ili kombinaciju tastera SHIFT + TAB da biste izabrali oblik ili objekat u koji želite da kopirate atribute.

 4. Pritisnite tastere CTRL+SHIFT+V.

Uređivanje povezanog ili ugrađenog objekta

 1. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+TAB da biste izabrali željeni objekat.

 2. Pritisnite kombinaciju tastera SHIFT+F10 da biste aktivirali priručni meni.

 3. Pritisnite strelicu nadole da biste izabrali <promenljivog> objekat, taster sa strelicom ENTER ili nadesno da biste prikazali sekundarni meni, a zatim izaberite stavku Uredi.

Umetanje objekta

 1. Pritisnite tastere ALT, N, a zatim J.

 2. Izaberite jednu od sledećih opcija.

  • Pritisnite taster strelica nadole da biste izabrali tip objekta, a zatim pritisnite taster ENTER da biste kreirali objekat.

  • Pritisnite dva puta strelicu nadole da biste izabrali karticu Kreiranje od datoteke , a zatim otkucajte ime datoteke objekta koji želite da umetnete ili potražite datoteku.

Umetanje SmartArt grafike

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT, N, a zatim M da biste izabrali SmartArt.

 2. Pritisnite tastere sa strelicama da biste izabrali željeni tip SmartArt grafike.

 3. Pritisnite taster TAB, a zatim pritisnite tastere sa strelicama da biste izabrali raspored SmartArt grafike koji želite da umetnete.

 4. Pritisnite taster ENTER.

Umetanje okvira za tekst

 1. Pritisnite i otpustite tastere ALT, N, a zatim pritisnite taster X.

 2. Pritisnite tastere sa strelicama da biste izabrali željeni okvir za tekst, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte željeni tekst.

 4. Kada završite sa kucanjem i želite da se vratite na uređivanje teksta u dokumentu, pritisnite taster ESC.

Umetanje WordArt objekta

 1. Pritisnite i otpustite taster ALT, N, a zatim W da biste izabrali WordArt.

 2. Pritisnite tastere sa strelicama da biste izabrali željeni WordArt stil, a zatim pritisnite taster ENTER.

 3. Otkucajte željeni tekst.

 4. Pritisnite taster ESC.

Izbor oblika

Napomena: Ako se kursor nalazi unutar teksta, pritisnite taster ESC.

 • TAB da biste se kretali unapred (ili SHIFT + TAB da biste se kretali unazad) kroz oblike ili objekte dok se ne pojave regulatori veličine na objektu koji želite da izaberete.

Tasterske prečice za korišćenje u oknu za izbor

Da biste izvršili sledeću radnju

Pritisnite

Otvorite okno za izbor.

ALT + F10

Premeštali fokus na različita okna.

F6

Prikazivanje kontekstualnog menija

SHIFT+F10

Premeštanje u jednu stavku ili grupu

STRELICA NAGORE ili STRELICA NADOLE

Premeštanje iz stavke u grupi u nadređenu grupu

STRELICA NALEVO

Premeštanje iz jedne stavke u grupi u prvu stavku te grupe

STRELICA NADESNO

Razvijanje fokusirane grupe i svih podređenih grupa

taster * (samo na numeričkoj tastaturi)

Razvili fokusiranu grupu.

taster + (samo na numeričkoj tastaturi)

Skupili fokusiranu grupu.

taster - (samo na numeričkoj tastaturi)

Premeštanje fokusa na neku stavku i izbor te stavke

SHIFT+STRELICA NAGORE ili SHIFT+STRELICA NADOLE

Izbor fokusirane stavke

Razmaknica ili Enter

Dodajte drugi objekat u selekciju.

SHIFT+RAZMAKNICA

Otkazivanje izbora fokusirane stavke

SHIFT+ENTER

Prikazivanje, odnosno skrivanje fokusirane stavke

CTRL+SHIFT+S

Uređivanje tačaka u obliku

Napomena: Kliknite na oblik, a zatim pritisnite kombinaciju tastera ALT + J + D + E + e + E.

 • Da biste dodali taиku, izaberite stavku obris oblika pritiskom na CTRL.

 • Da biste izbrisali taиku, kliknite na taиku pritiskanjem tastera CTRL.

 • Da biste tu taиku tretirali kao glatku taиku, pritisnite taster SHIFT dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi ka tački. Kada prestanete da prevlačite, tacka će se promeniti u glatku tačku. Glatka tacka spaja dva segmenta linije jednake dužine.

 • Da biste tu taиku tretirali kao ispravnu taиku, pritisnite taster CTRL dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi ka tački. Kada prestanete da prevlačite tačku, to će se promeniti na pravu tačku. Direktna tacka spaja dva segmenta linije raznih dužina.

 • Da biste tu taиku tretirali kao krivinu, pritisnite taster ALT dok prevlačite bilo koji od regulatora koji su priloženi ka tački. Kada prestanete da prevlačite tačku, to će se promeniti u tačku na uglu. Ugao ugla spaja dva segmenta linije sa jednim segmentom koji ide u drugom smeru.

 • Da biste otkazali promenu u segmente tačaka i redove, pritisnite taster ESC pre nego što otpustite taster miša.

Tasterske prečice za rad sa SmartArt grafikama potražite u članku tasterske prečice za SmartArt grafike.

Napomena:  Ova stranica je prevedena automatski i može da sadrži gramatičke greške ili netačnosti. Naš cilj je da ovaj sadržaj bude koristan. Možete li da nam javite da li su informacije bile korisne? Ovo je članak na engleskom jeziku za referencu.​

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×