Traženje reči u rečniku sinonima

Pomoću rečnika sinonima možete da tražite sinonime (različite reči sa istim značenjem) i antonime (reči sa suprotnim značenjem).

Savet: U verzijama radne površine programa Word, PowerPoint i Outlook, možete da dobijete brzu listu sinonima tako što ćete kliknuti desnim tasterom miša na reč i izabrati sinonima. Office Online aplikacije ne spadaju u sinonima.

Word

 1. Kliknite na reč u dokumentu koji želite da potražite.

 2. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Komanda „Rečnik sinonima“ na kartici „Pregled“

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabranu reč zamenili nekom od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Kopiraj. Zatim možete da zalepite reč gde god želite.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Saveti: Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu Word 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Word 2010 ili Word 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Word 2016 na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 • Kliknite ovde da biste odabrali neki od drugih Office programa
 • Excel
 • OneNote
 • Outlook
 • PowerPoint
 • Publisher
 • Visio
 1. Kliknite na reč u radnoj svesci koju želite da potražite.

 2. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Excel

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabranu reč zamenili nekom od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Kopiraj. Zatim možete da zalepite reč gde god želite.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Saveti: Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je, na primer, radna sveska na francuskom i želite sinonima, uradite sledeće:

 • U programu Excel 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Excel 2010 ili Excel 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Excel 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 1. Izaberite reč u beležnici koju želite da potražite.

 2. U programu OneNote 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu OneNote 2010, na traci Redigovanje izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Kartica „Redigovanje“, dugme „Istraživanje“

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu OneNote 2013 ili OneNote 2016, na kartici Redigovanje kliknite na Rečnik sinonima.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabranu reč zamenili nekom od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Kopiraj. Zatim možete da zalepite reč gde god želite.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Savet: Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je, na primer, tekst na francuskom jeziku i želite sinonima, na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 1. Kliknite na reč u Outlook stavci koju želite da potražite.

 2. U programu Outlook 2007, na kartici Poruka, u grupi Provera izaberite stavku Pravopis, a zatim izaberite stavku Rečnik sinonima.

  U programu Outlook 2010, Outlook 2013 ili Outlook 2016, izaberite karticu Redigovanje, a zatim izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Ikona „Rečnik sinonima“ na Outlook traci

  Napomena: U programu Microsoft Outlook, rečnik sinonima ili Istraživanje istraživanja dostupan je u bilo kojoj novoj Outlook stavci – kao što je poruka ili stavka kalendara – ali ne iz glavnog prozora programa Outlook.

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabranu reč zamenili nekom od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Kopiraj. Zatim možete da zalepite reč gde god želite.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Saveti: Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je, na primer, tekst na francuskom i želite sinonima, uradite sledeće:

 • U programu Outlook 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite opciju rečnika sinonima koju želite.

 • U programu Outlook 2010 ili Outlook 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Outlook 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 1. Kliknite na reč u prezentaciji koju želite da potražite.

 2. Na kartici Pregled izaberite stavku Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa PowerPoint

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabranu reč zamenili nekom od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Kopiraj. Zatim možete da zalepite reč gde god želite.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Saveti: Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je vaš dokument na primer na francuskom i želite sinonime, uradite sledeće:

 • U programu PowerPoint 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željene opcije rečnika sinonima.

 • U programu PowerPoint 2010 ili PowerPoint 2013, na kartici Redigovanje izaberite stavku Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Outlook 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

 1. Kliknite na reč u publikaciji koju želite da potražite.

  U programu Publisher 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu Publisher 2010, na kartici Početak izaberite stavku Pravopis, a zatim kliknite na Rečnik sinonima.

  Komanda menija „Rečnik sinonima“

  U programu Publisher 2013 ili Publisher 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima.

 2. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabranu reč zamenili nekom od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Kopiraj. Zatim možete da zalepite reč gde god želite.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Savet: Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je, na primer, publikacija na francuskom i želite sinonima, na kartici Redigovanje kliknite na dugme Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 1. Kliknite na reč u dijagramu koju želite da potražite.

 2. U programu Visio 2007, u meniju Alatke izaberite stavku Istraživanje, a zatim na listi Svi priručnici kliknite na Rečnik sinonima.

  Okno zadataka „Istraživanje“

  U programu Visio 2010, Visio 2013 ili Visio 2016, na kartici Redigovanje kliknite na Rečnik sinonima.

  Rečnik sinonima na kartici „Redigovanje“ na traci programa Visio

 3. Da biste koristili neku od reči sa liste rezultata ili da biste potražili više reči, uradite nešto od sledećeg:

  • Da biste izabranu reč zamenili nekom od reči sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Umetni.

  • Da biste kopirali i nalepili reč sa liste, postavite pokazivač na nju, kliknite na strelicu nadole, a zatim izaberite stavku Kopiraj. Zatim možete da zalepite reč gde god želite.

  • Da biste potražili dodatne srodne reči, kliknite na reč na listi rezultata.

Saveti: Takođe možete da potražite reči u rečniku sinonima drugog jezika. Ako je, na primer, dijagram na francuskom i želite sinonima, uradite sledeće:

 • U programu Visio 2007 izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željene opcije rečnika sinonima.

 • U programu Visio 2010 ili Visio 2013, na kartici Redigovanje kliknite na Istraživanje. Izaberite stavku Opcije istraživanja u oknu zadatka Istraživanje, a zatim u okviru Priručnici izaberite željeni rečnik sinonima.

 • U programu Visio 2016, na kartici Redigovanje izaberite stavku Rečnik sinonima. U dnu okna Rečnik sinonima izaberite jezik sa padajuće liste.

Slušamo vas

Ben je poslednji put ažuriran od strane Bena 13 februara, 2018 kao rezultat vaših komentara. Ako vam je to pomoglo, a posebno ako niste, molimo vas da koristite kontrole povratne informacije ispod da biste saznali kako da ga poboljšamo.

Takođe pogledajte

Urednik – pomoćnik za pisanje

Proveravaj pravopis i gramatiku u sistemu Office 2010 i kasnije

Šta se dogodilo sa engleskom podrškom?

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Razvijte Office veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Office Insider korisnicima

Da li su vam ove informacije koristile?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala za povratne informacije! Izgleda da će biti od pomoći ako vas povežemo sa našim agentima Office podrške.

×