Sadržaj
×
Deljenje i zajednički rad
Deljenje i zajednički rad

Umetanje ili brisanje komentara

Pregledač ne podržava video zapis.

Prilaganje komentara određenim delovima dokumenta čini vaše povratne informacije jasnijim. Ako neko drugi komentariše dokument, odgovaranje na komentare na taj dokument vam može dozvoliti da diskutujete čak i kada niste istovremeno u dokumentu svi.

  1. Izaberite sadržaj koji želite da komentarišete.

  2. Idite na redigovanje> Novi komentar.

  3. Otkucajte komentar. Ako želite da izmenite bilo koji od komentara, samo se vratite i uredite ih.

  4. Da biste odgovorili na komentar, idite na komentar i izaberite stavku Odgovori.

Napomena: Imajte na umu da je moguće da drugi uređuju Vaše komentare. Komentari u dokumentu Kancelarija skladište se u datoteci, tako da svako ko ima pristup uređivanja može da uređuje vaš komentar.

Dodavanje komentara

Vežbajte sa komentarima i drugim funkcijama za saradnju u programu Word preuzimanjem ovog vodiča za saradnju u programu Word.

Brisanje komentara

Kliknite desnim tasterom miša na komentar i odaberite stavku Izbriši komentar.

Da biste izbrisali sve komentare u dokumentu, idite na karticu Redigovanje, kliknite na strelicu nadole na dugmetu Izbriši iodaberite stavku Izbriši sve komentare u dokumentu.

  1. Izaberite sadržaj koji želite da komentarišete.

  2. Izaberite stavke Redigovanje > Novi komentar.

    Komentari na traci programa Word

  3. Otkucajte komentar i izaberite stavku Objavi.Slika komentara koja prikazuje dugme "Objavi". Dugme Objavi se nalazi u donjem desnom uglu kartice sa komentarima kada sastavljate novi komentar ili odgovor na komentar.

  4. Da biste odgovorili na nit komentara, idite na komentar i izaberite stavku @mention ili odgovori. An image of a comment, showing the @mention or reply box. Kliknite na ovo tekstualno polje da biste započeli nov odgovor na povezanu nit komentara.

Mehurići Mehurić sa komentarom na margini ukazuju na to gde je neko ostavio komentar.

Vežbajte sa komentarima i drugim funkcijama za saradnju u programu Word preuzimanjem ovog vodiča za saradnju u programu Word.

Uređivanje komentara

Komentar možete da uredite tako što ćete izabrati stavku Uredi komentar u okviru padajućeg menija Još radnji niti koji se nalazi u gornjem desnom uglu komentara.  

Slika kartice sa komentarima koja prikazuje opciju "Uredi komentar". Opcija se nalazi u okviru padajućeg menija Još radnji niti koji se nalazi u gornjem desnom uglu komentara.

Napomena: U programu Word za veb smo ograničili opciju Uredi komentar da bude dostupna samo na komentarima koje ste vi autorili. Međutim, imajte na umu da je i dalje moguće da drugi uređuju vaše komentare tako što će Kancelarija datoteku direktno izmeniti.  

Brisanje komentara

Komentar možete da izbrišete tako što ćete izabrati stavku Izbriši nit u okviru padajućeg menija Još radnji niti koji se nalazi u gornjem desnom uglu komentara.

Slika komentara koja prikazuje opciju "Izbriši nit" u okviru menija "Više radnji niti" na kartici sa komentarima.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku
Prvi nabavite nove funkcije
Pridružite se Microsoft insajdere

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom prevoda?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×